MNB alapkamat 0.90 % EKB alapkamat 0.00 % REGISZTRÁCIÓ

OTP Bank - Smart Szolgáltatáscsomag

Bankszámla költségei

Havi költségek az első évben: 46 Ft

A bankszámla kalkulátorban beállított számlahasználat, jövedelem és egyéb információk felhasználásával kiszámított értékek. A kalkulátor automatikusan számol a felhasználó által megadott értékek alapján az igénybe vehető kedvezményekkel.

Számlavezetés: 0 Ft
Kártyahasználat: 0 Ft
Átutalás: 46 Ft
Egyéb: 0 Ft

Havi költségek a második évtől: 229 Ft

Számlavezetés: 0 Ft
Kártyahasználat: 0 Ft
Átutalás: 46 Ft
Egyéb: 183 Ft

Költségek tételesen

Fontos információ:

Igénybe vehető kedvezmények (lásd. “Feltételek és kedvezmények” részt) nélküli díjtételek. A számla költségének meghatározásánál a Bankmonitor minden esetben figyelembe veszi a kalkulátorban megadott értékekből következően elérhető kedvezményeket (kalkulált értékek fentebb a “Havi költségek az első évben” és a “Havi költségek a második évben” rész)

Alapdíjak

Havidíj: 702 Ft
Számlanyitási díj: 0 Ft
Minimális nyitóösszeg: 0 Ft
Kötelező minimális egyenleg: 0 Ft
Elektronikus számlakivonat: 0 Ft
Postai számlakivonat: 101 Ft
Csomagváltás díja: 0 Ft
Éven belüli számlazárás díja: 0 Ft

Netbanki díjszabás

Netbank igénylés egyszeri díja: 0 Ft
Netbanki belépési jelszó:
Netbank havidíj: 0 Ft
Netbank biztonsági SMS díj: 0 Ft + 0 Ft/db

Bankkártya díjak

OTP Simple MCO PayPass

Kibocsátási díj: 0 Ft
1. év díja: 0 Ft
Díj a 2. évtől: 3 931 Ft
Kiegészítő éves bankkártya díja: 0 Ft + 0%, de min. 0 Ft és max. 0 Ft

Tranzakciós díjak

Vásárlási díjak

Kártyás vásárlás költsége: 0 Ft + 0%, de min. 0 Ft és max. 0 Ft
Plusz költségek: 0%, de max. 0 Ft

Készpénzfelvétel (saját ATM)

Költsége: 99 Ft + 1,49%, de min. 0 Ft
Plusz költségek: 0%, de max. 0 Ft

Készpénzfelvétel (idegen ATM)

Költsége: 993 Ft + 0,6%, de min. 0 Ft
Plusz költségek: 0%, de max. 0 Ft

Készpénzfelvétel (postán)

Költsége: 300 Ft + 1,49%
Plusz költségek: 0%, de max. 0 Ft

Csoportos beszedési megbízás díjai

Bankon belül

Költsége: 23 Ft + 0%, de min. 0 Ft
Plusz költségek: 0%, de max. 0 Ft

Bankon kívül

Költsége: 23 Ft + 0%, de min. 0 Ft
Plusz költségek: 0%, de max. 0 Ft

Állandó átutalás megbízási díjai

Bankon belül

Költsége: 37 Ft + 0%, de min. 0 Ft
Plusz költségek: 0%, de max. 0 Ft

Bankon kívül

Költsége: 37 Ft + 0%, de min. 0 Ft
Plusz költségek: 0%, de max. 0 Ft

Átutalások díjai

Bankon belül

Interneten keresztül

Költsége: 0 Ft + 0%, de min. 0 Ft és max. 0 Ft
Plusz költségek: 0,3%, de max. 6 000 Ft

Telefonon keresztül

Költsége: 248 Ft + 0%, de min. 0 Ft
Plusz költségek: 0,3%, de max. 6 000 Ft

Bankfiókban

Költsége: 500 Ft + 0%, de min. 0 Ft
Plusz költségek: 0,3%, de max. 6 000 Ft

Bankon kívül

Interneten keresztül

Költsége: 0 Ft + 0%, de min. 0 Ft és max. 0 Ft
Plusz költségek: 0,3%, de max. 6 000 Ft

Telefonon keresztül

Költsége: 248 Ft + 0%, de min. 0 Ft
Plusz költségek: 0,3%, de max. 6 000 Ft

Bankfiókban

Költsége: 500 Ft + 0%, de min. 0 Ft
Plusz költségek: 0,3%, de max. 6 000 Ft

Saját számlák közötti átvezetés

Netbanki átvezetés

Költsége: 0 Ft + 0%, de min. 0 Ft és max. 0 Ft

Telefonos átvezetés

Költsége: 248 Ft + 0%, de min. 0 Ft

Bankfióki átvezetés

Költsége: 500 Ft + 0%, de min. 0 Ft

Egyéb díjak

Pénztári befizetés

Költsége: 0 Ft + 0%, de min. 0 Ft és max. 0 Ft
Plusz költségek: 0%, de max. 0 Ft

Pénztári kifizetés

Költsége: 0 Ft + 1,2%, de min. 792 Ft
Plusz költségek: 0%, de max. 0 Ft

Értesítés kártyás tranzakciókról és számlamozgásokról

Havidíj: 148 Ft
Értesítésenkénti díj: 19 Ft/db

Értesítés csak kártyás tranzakcióról

Havidíj: 148 Ft
Értesítésenkénti díj: 19 Ft/db

Értesítés csak számlamozgásokról

Havidíj: 148 Ft
Értesítésenkénti díj: 19 Ft/db

Feltételek és kedvezmények

A kedvezményes számlavezetési díj (0 Ft) feltétele: A havi vizsgálatot megelőző 4 hónapból legalább 2 hónapban havonta

 • a mindenkori minimálbérnek megfelelő jövedelem számlára érkezése, amennyiben a számlatulajdonos még nem töltötte be a 35. életévét 
 • 150.000 Ft összegű jövedelem számlára történő érkezése, amennyiben a számlatulajdonos betöltötte a 35. életévét. 
Amennyiben nem teljesülnek a kedvezményes számlavezetéshez szükséges feltételek, akkor a normál számlavezetési díj kerül felszámításra.

Türelmi idő: az OTP Smart számla nyitását követő első 4 hónapban a fenti feltételek teljesülésétől függetlenül számlavezetési díj nem kerül felszámításra elektronikus számlakivonat választása mellett.

Elektronikus kivonat: A bankszámla és takarékszámla-kivonat kizárólag elektronikusan (OTP SmartDirekt internetes szolgáltatáson keresztül) érhető el, postai úton nem kerül megküldésre. Postai kivonat díja a feltétel teljesülése esetén: 99 Ft/hó

A szolgáltatáscsomag kötelező tartalmi elemei:
 • SmartDirekt szolgáltatás
 • MCO PayPass betéti kártya
 • minimum kettő legfeljebb öt Smart Takarékszámla
Ezen szolgáltatásokat csak a szerződés egyidejű megszüntetésével lehet inaktívvá tenni.Kedvezménycsomagok (tartalma a Smart főszámlára terjed ki:):

 • 2 ATM csomag (348 Ft/hó): havi 2 díjmentes készpénzfelvétel belföldi OTP ATM-ből,

 • 5 ATM csomag (596 Ft/hó): havi 5 díjmentes készpénzfelvétel belföldi OTP ATM-ből,

 • Smart sms csomag (298 Ft/hó): korlátlan számú SMS értesítés a számlán történt pénzmozgásokról (jóváírás, terhelés, nem teljesült tételek), és a bankkártyával végrehajtott tranzakciókról, valamint a bank által a csoportos beszedési megbízások engedélyezése, vagy elutasítása tárgyában küldött SMS-ek) (a csomag tartalmazza az SMS üzenetek díját).

 • Mindennapi Biztonság csomag (448 Ft/hó):
  • havi 2 kedvezményes (0,6%) készpénzfelvétel belföldi OTP ATM-ből,
  • Smart sms csomag,
  • folyószámlahitel 10 ezer Ft-ig való kihasználtsága esetén a folyószámlahitel lehívási díj elengedése

 • Tranzakciós csomag (18-35 éves korig 198 Ft/hó 35 év felett 348 Ft/hó): Az OTP SmartBank csatornán keresztül végzett valamennyi, belföldi bankon belüli / bankon kívüli átutalási (eseti és rendszeres) és csoportos beszedési megbízás havonta összesen 250 ezer forintig díjmentes.

 • All-in csomag (1.498 Ft/hó):

  • Havi 2 díjmentes készpénzfelvétel belföldi OTP ATM-ből.

  • Az OTPdirekt internetes és OTP SmartBank csatornán keresztül végzett valamennyi belföldi bankon belüli / bankon kívüli átutalási (eseti és rendszeres) és csoportos beszedési megbízás (rendszeres átutalási, valamint csoportos beszedési megbízás vonatkozásában csatornától függetlenül) havonta 250 000 Ft-ig díjmentes (elszámolását tekintve megegyezik a Tranzakciós csomagban meghatározott elvekkel).

  • Korlátlan számú SMS értesítés a számlán történt pénzmozgásokról (jóváírás, terhelés, nem teljesült tételek), és a bankkártyával végrehajtott tranzakciókról, valamint a bank által a csoportos beszedési megbízások engedélyezése, vagy elutasítása tárgyában küldött SMS-ek) (a csomag tartalmazza az SMS üzenetek díját).

  • Akciósan visszavonásig, legkésőbb 2017.12.31-ig, az igényelt All-in csomag esetén elengedésre kerül az éves kártyadíj, (1 darab MasterCard Online Smart típusú betéti főkártya díjára vonatkozik, amennyiben a feltételvizsgálat időpontját megelőző 11 hónapban a számlához kapcsolódó kártyás vásárlások összege (a számlatulajdonos főkártyájával végzett tranzakciók kerülnek figyelembevételre) eléri a minimum 600 000 Ft-ot).

 • Megtakarítási csomag (398 Ft/hó): extra kamat érhető el a Smart Extra Betét lekötése során, valamint Normál Értékpapírszámla esetén kedvezményes a számlavezetési díj. A kedvezményes számlavezetési díj azt jelenti, hogy elengedésre kerül a Normál Értékpapírszámla negyedévente esedékes minimum számlavezetési díja, amennyiben a Smart Számlatulajdonos az egész naptári negyedév során rendelkezik aktív Megtakarítási csomaggal.

A bank a kedvezménycsomagok körében, annak feltételei szerint a díjmentes/kedvezményes készpénzfelvétel lehetőségét, a jogszabály által lehetővé tett, s az arra jogosultak számára biztosított havi kétszeri díjmentes készpénzfelvételen felül biztosítja.

A kártya éves díja: 1. évben díjmentes, 2. évtől 18-tól 35 éves korig 2193 Ft/év, 35 éves kor felett 3918 Ft/évÜgyintézési díj: Az OTPdirekt internetes csatornán díjmentesen elvégezhető/rögzíthető tranzakciók (kedvezménycsomag váltás, lekötés, folyószámlahitel aktiválás) fiókban/telefonon történő intézése fióki (498 Ft/ nap) /telefonos (248 Ft/nap) ügyintézési díj megfizetésével jár. Napon belüli több fióki/telefonos ügyintézés esetén is csak egy fióki/telefonos ügyintézési díj kerül felszámításra.