- 2026/N

Állampapír tulajdonságai

Kamatozás (évi): 3,36 % = 0,61 % (rövid állampapírok) + 2,75 % Futamidő: 8 év, 6 hónap
Legkisebb befektethető összeg: 1 Ft Pénznem: HUF

Kamatfizetés

Bónusz Magyar Államkötvény változó kamatozású. A kamat évente változik egy előre meghatározott képlet alapján. A kamat a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A kamatbázis a rövid állampapírok (12 hónapos diszkontkincstárjegyek) átlaghozama, mely jellemzően az MNB alapkamata közelében helyezkedik el. Ezen felül fizeti a kamatfelárat, ami 2,75%. Egy konkrét példával szemléltetve, ha a rövid állampapírok átlaghozama 0,9% (a kamat megállapítás időpontjában), akkor a Bónusz Magyar Államkötvény (2026/N) által fizetett kamat 0,9% + 2,75% = 3,65%.

A kamat fizetése az alábbi napokon történik:    

 • 2016. szeptember 22.
 • 2017. szeptember 22.
 • 2018. szeptember 22.
 • 2019. szeptember 22.
 • 2020. szeptember 22.
 • 2021. szeptember 22.
 • 2022. szeptember 22.
 • 2023. szeptember 22.
 • 2024. szeptember 22.
 • 2025. szeptember 22.
 • 2026. szeptember 22.

A kamat meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 12 (tizenkettő) hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra. A kifizetendő kamat mértéke (0,01%-ra kerekítetten) a kamatfizetési időpontok között ténylegesen eltelt naptári napok, és a 360 napos év alapján - szökőév esetében az eltelt napok számolásánál február 29-ét is figyelembe véve - kerül meghatározásra. A kamat megállapítására évente egy alkalommal, a kamatfizetést megelőző második munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan, és az így megállapított kamatmértéket az ÁKK Zrt a honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu ) teszi közzé, legkésőbb a kamat megállapítás napját követő munkanapon.

Befektetés biztonsága

A Bónusz Magyar Államkötvényben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti. A Bónusz Magyar Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Vásárlók köre

A Bónusz Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével.

A Bónusz Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon

 • megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá 
 • kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át az így megszerzett Bónusz Magyar ÁllamkötvényeketDevizakülföldi természetes személyek a Bónusz Magyar Államkötvényt a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!