Babakötvény - 2036/S

Állampapír tulajdonságai

Kamatozás (évi): 3,40 % = 0,40 % (infláció) + 3,00 % Futamidő: 17 év, 10 hónap, 10 nap
Legkisebb befektethető összeg: 1 Ft Pénznem: HUF

Kamatfizetés

Babakötvény változó kamatozású.  A kamat évente változik egy előre meghatározott képlet alapján. A kamat a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A kamatbázis az előző éves átlagos infláció, de legalább 0%. Ezen felül fizeti a kamatfelárat, ami 3%. Egy konkrét példával szemléltetve, ha az infláció  0,2% (a kamat megállapítás időpontjában), akkor a Babakötvény (2035/S) által fizetett kamat 0,2% + 3% =3,2%. Amennyiben az infláció negatív, akkor a kötvény kamata 3%.

A kamat fizetése a futamidő alatt minden év február 1. napján történik.

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege.
A kamatbázis megegyezik a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő. Az első kamatperiódus - értve ez alatt a 2017. február 1. napjától (ezt a napot is beleértve) 2018. február 1. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot -esetében a kamatbázis megegyezik a 2016. évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, melynek mértéke 0,4% p.a., azaz nulla egész négy tized százalék. A kamatprémium mértéke 3% p.a., azaz évi három százalék. Az első kamatperiódus esetében a kamat mértéke 3,4% p.a., azaz évi három egész négy tized százalék.

Az első kamatperiódus hossza 365 nap, így az első kamatfizetési időpontban kifizetésre kerülő kamat mértéke az éves kamat időarányos része (0,01%-ra kerekítve) azaz:
3,40 % * 365 nap /365 nap = 3,40%, azaz három egész négy tized százalék A további kamatperiódusokra eső kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves kamatbázis kamatprémiummal növelt összegének időarányos része (a kerekítés szabályai szerint 0,01 %-ra kerekítetten), amely a két kamatfizetés időpontja között ténylegesen eltelt naptári napok és a 365 napos év alapján - szökőév esetében az eltelt napok és a teljes év számolásánál február 29-ét is figyelembe véve - kerül meghatározásra. A kamat fizetése a futamidő alatt minden év február 1. napján történik.

Befektetés biztonsága

A Babakötvényben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti. A Babakötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el

Eladás futamidő vége előtt

A Babakötvény Kibocsátó általi visszavásárlása a vonatkozó jogszabályokkal – így különösen a Fétám. tv. 5.§ (7) bekezdésével - összhangban kezdeményezhető. Lejárat előtti visszavásárlás esetén a Kibocsátó a Babakötvény névértékét és annak az Ismertető szerint számított felhalmozott kamatát fizeti meg.

 A Babakötvény nem ruházható át.

Vásárlók köre

A 2036/S sorozatú Babakötvény a 2017. február 1. (e napot is beleértve) és 2018. január 31. napja (e napot is beleértve) között született, a Fétám tv. 2.§ 3. pontja szerinti, a Magyar Államkincstárnál Start-értékpapírszámlával rendelkező gyermek javára vásárolható. A Babakötvény – a gyermek 18. életévének betöltését követően – kizárólag a Start-értékpapírszámlával rendelkező személy ugyanezen Babakötvény sorozatba tartozó értékpapírjain elért kamatjövedelme terhére vásárolható meg. A Babakötvény nem ruházható át.

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!