-

Állampapír tulajdonságai

Kamatozás (évi): 2,00 % Futamidő: 1 év
Legkisebb befektethető összeg: 10 000 Ft Pénznem: HUF

Kamatfizetés

A Kamatozó Kincstárjegy kamatozása a kibocsátás napján kezdődik, a lejárat után tovább nem kamatozik. A kamat kifizetése a lejárat napjától esedékes. A Kamatozó Kincstárjegy fix kamatozású, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 2,00% (2,00% p.a.)

Befektetés biztonsága

A Kamatozó Kincstárjegyben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét és kamatát az értékpapír tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti. A Kamatozó Kincstárjegy névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

Eladás futamidő vége előtt

A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető hozam aktuális mértékét (EHM) a forgalmazóhelyeken a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján kifüggesztett árfolyam táblázat tartalmazza.

Vásárlók köre

A Kamatozó Kincstárjegyet a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5. § (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. 

A Kamatozó Kincstárjegyet a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

  • megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
  • kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt.-vel a Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatalára és forgalmazására megbízási szerződést kötött elsődleges forgalmazók (a továbbiakban: Elsődleges forgalmazók) és a Magyar Államkincstár, azzal, hogy ezen Elsődleges forgalmazók és a Magyar Államkincstár kizárólag az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át az így megszerzett Kamatozó Kincstárjegyet. 

Devizakülföldi természetes személyek a Kamatozó Kincstárjegyet a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!