- 2020/K

Állampapír tulajdonságai

Kamatozás (évi): 3,55 % = 1,80 % (infláció) + 1,75 % Futamidő: 2 év, 3 hónap, 7 nap
Legkisebb befektethető összeg: 1 000 Ft Pénznem: HUF

Kamatfizetés

A Prémium Magyar Államkötvény változó kamatozású.  A kamat évente változik egy előre meghatározott képlet alapján. A kamat a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A kamatbázis az előző éves átlagos infláció, de legalább 0%. Ezen felül fizeti a kamatfelárat, ami 1,75%. Egy konkrét példával szemléltetve, ha az infláció  0,2% (a kamat megállapítás időpontjában), akkor a  Prémium Magyar Államkötvény (2020/K) által fizetett kamat 0,2% + 1,75% = 1,95%. Amennyiben az infláció negatív, akkor a kötvény kamata 1,75%. 

A kamat fizetése az alábbi napokon történik: 

  • 2018. július 29.
  • 2019. július 29.
  • 2020. július 29.

A kamatbázis megegyezik - az első kamatperiódusra vonatkozó kamatbázis kivételével - a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.
napjától 2018. július 29. napjáig terjedő időszak) esetében a kamat mértéke 3,55% p.a., azaz évi három egész ötvenöt század százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 5,08%, azaz öt egész nyolc század százalék. A kamat megállapítására évente egy alkalommal, a kamatfizetést megelőző második munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan, és az így megállapított kamatmértéket az ÁKK Zrt a honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu ) teszi közzé, legkésőbb a kamat megállapítás napját követő munkanapon.

Befektetés biztonsága

A Prémium Magyar Államkötvényben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti. A Prémium Magyar Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Vásárlók köre

A Prémium Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. 

A Prémium Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

  • megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
  • kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át az így megszerzett Prémium Magyar Államkötvényeket. Devizakülföldi természetes személyek a Prémium Magyar Államkötvényt a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!