- 2022/J

Állampapír tulajdonságai

Kamatozás (évi): 3,80 % = 1,80 % (infláció) + 2,00 % Futamidő: 4 év, 8 hónap
Legkisebb befektethető összeg: 1 000 Ft Pénznem: HUF

Kamatfizetés

A Prémium Magyar Államkötvény változó kamatozású.  A kamat évente változik egy előre meghatározott képlet alapján. A kamat a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A kamatbázis az előző éves átlagos infláció, de legalább 0%. Ezen felül fizeti a kamatfelárat, ami 2%. Egy konkrét példával szemléltetve, ha az infláció  0,2% (a kamat megállapítás időpontjában), akkor a  Prémium Magyar Államkötvény (2022/I) által fizetett kamat 0,2% +2% = 2,2%. Amennyiben az infláció negatív, akkor a kötvény kamata 2,2%. 

A kamat fizetése az alábbi napokon történik: 

  • 2019. november 22.
  • 2020. november 22.
  • 2021. november 22.
  • 2022. november 22.

A kamatbázis megegyezik - az első kamatperiódusra vonatkozó kamatbázis kivételével - a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.
Az első kamatperiódus esetében - értve ezalatt a 2017. május 16. napjától (ezt a napot is beleértve) 2018. november 22. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a kamatbázis megegyezik a kamat megállapítás évét megelőző év decembere és az azt megelőző év decembere közötti időszakra vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, melynek mérteke 1,80%, azaz évi egy egész nyolc tized százalék időarányos része (0,01%-ra kerekítve).A kamat megállapítására évente egy alkalommal, a kamatfizetést megelőző második munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan, és az így megállapított kamatmértéket az ÁKK Zrt a honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu ) teszi közzé, legkésőbb a kamat megállapítás napját követő munkanapon.

Befektetés biztonsága

A Prémium Magyar Államkötvényben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti. A Prémium Magyar Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Vásárlók köre

A Prémium Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. 

A Prémium Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

  • megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
  • kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át az így megszerzett Prémium Magyar Államkötvényeket. Devizakülföldi természetes személyek a Prémium Magyar Államkötvényt a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!