Egyéves Magyar Állampapír -

Állampapír tulajdonságai

Kamatozás (évi): 2,00 % Futamidő: 1 év
Legkisebb befektethető összeg: 10 000 Ft Pénznem: HUF

Kamatfizetés

Az Egyéves Magyar Állampapír kamatozása a kibocsátás napján kezdődik, a lejárat után tovább nem kamatozik. A kamat kifizetése a lejárat napjától esedékes. Az Egyéves Magyar Állampapír fix kamatozású, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 2,00%(2,00% p.a.)

Befektetés biztonsága

Az Egyéves Magyar Állampapírban a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét és kamatát az értékpapír tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.
Az Egyéves Magyar Állampapír névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

Eladás futamidő vége előtt

A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető hozam aktuális mértékét (EHM) a forgalmazóhelyeken a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján kifüggesztett árfolyam táblázat tartalmazza.


Vásárlók köre

Az Egyéves Magyar Állampapírt a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5. § (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. Az Egyéves Magyar Állampapírt a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

  • a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
  • b) kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel az Egyéves Magyar Állampapír forgalomba hozatalára és forgalmazására megbízási szerződést kötött elsődleges forgalmazók (a továbbiakban: Elsődleges forgalmazók) és a Magyar Államkincstár, azzal, hogy ezen Elsődleges Forgalmazók és a Magyar Államkincstár kizárólag (i) az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át, illetve (ii) a Magyar Nemzeti Bank, valamint a KELER KSZF Zrt. részére óvadékba adhatják, illetve fedezeti ügylet keretében a Magyar Nemzeti Bank, valamint a KELER KSZF Zrt. részére ruházhatják át az így megszerzett Egyéves Magyar Állampapírt.

A félreértések elkerülése végett a Kibocsátó rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank, valamint a KELER KSZF Zrt. a fenti b) (ii) alpont szerinti jogcímen megszerezheti az Egyéves Magyar Állampapírt.
Devizakülföldi természetes személyek az Egyéves Magyar Állampapírt a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!