Prémium Magyar Állampapír - 2023/I

Állampapír tulajdonságai

Kamatozás (évi): 3,80 % = 2,30 % (infláció) + 1,50 % Futamidő: 5 év, 5 nap
Legkisebb befektethető összeg: 1 000 Ft Pénznem: HUF

Kamatfizetés

A Prémium Magyar Állampapír változó kamatozású. A kamat évente változik egy előre meghatározott képlet alapján. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A kamatbázis az előző éves átlagos infláció, de legalább 0%. Ezen felül fizeti a kamatfelárat, ami 1,5%. Egy konkrét példával szemléltetve, ha az infláció 0,2% (a kamat megállapítás időpontjában), akkor a Prémium Magyar Állampapír (2023/I) által fizetett kamat 0,2% + 1,5% = 1,7%. Amennyiben az infláció negatív, akkor a kötvény kamata 1,5%.

A kamat fizetése az alábbi napokon történik:

  • 2018. március 22
  • 2019. március 22.
  • 2020. március 22.
  • 2021. március 22.
  • 2022. március 22.
  • 2023. március 22.

A kamatbázis megegyezik - az első kamatperiódusra vonatkozó kamatbázis kivételével - a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.


Az első kamatperiódus (2017. október 3. napjától 2018. március 22. napjáig terjedő időszak) esetében a kamat mértéke 3,80% p.a., azaz évi három egész nyolc tized százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,77%, azaz egy egész hetvenhét század százalék.

Befektetés biztonsága

Prémium Magyar Állampapírban a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.
A Prémium Magyar Állampapír névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Vásárlók köre

A Prémium Magyar Állampapírokat a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint
intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. A Prémium Magyar Állampapírokat a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

  • a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
  • b) kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag (i) az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át, illetve (ii) a Magyar Nemzeti Bank részére óvadékba adhatják, illetve fedezeti ügylet keretében a Magyar Nemzeti Bank részére ruházhatják át az így megszerzett Prémium Magyar Állampapírokat.

A félreértések elkerülése végett a Kibocsátó rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a fenti b) (ii) alpont szerinti jogcímen megszerezheti a Prémium Magyar Állampapírokat.

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!