loading

Elsőbiztosítás Biztosítási és Pénzügyi Alkusz Kft. állományátruházás tájékoztatás

Az Elsőbiztosítás Biztosítási és Pénzügyi Alkusz Kft. (továbbiakban: Elsőbiztosítás Kft.) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 406/A. §. által nyújtott lehetőséget kihasználva 2020.01.31. napjától (átadás-átvétel napja) állomány átruházás (a továbbiakban: átruházás) keretében az alkuszi megbízási szerződés állományának egy részét átruházta a Bankmonitor Partner Kft-re (továbbiakban: Bankmonitor Partner Kft).

Az átruházott alkuszi megbízási szerződés állományba kizárólag az átadás-átvétel napján élő, azaz érvényesen létrejött és hatályos, olyan biztosításokhoz tartozó biztosításközvetítésre irányuló megbízási szerződések szerinti állomány tartozik, mely biztosítási szerződések vonatkozásában az adott biztosító kockázatban áll.

A Bit. 406/A. § (4) bekezdés alapján az állomány átruházásához nem szükséges az átruházással érintett megbízási szerződések szerinti ügyfelek (megbízók) hozzájárulása.

Amennyiben a Elsőbiztosítás Kft. bármely megbízója (ügyfele) mégsem szeretne a Bankmonitor Partner Kft. megbízója (ügyfele) maradni, akkor jogosult az átruházott alkuszi megbízási szerződést a Bankmonitor Partner Kft. írásbeli értesítésének kézhezvételének napjától számított harminc napon belül a Bankmonitor Partner Kft-hez intézett, Megbízó által aláírt, írásbeli nyilatkozattal – a kötvényszámra hivatkozva – harmincnapos határidővel felmondani (levelezési cím: Bankmonitor Partner Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B., faxszám: +36 (1) 814-7849, személyes elérhetőség: Bankmonitor Partner Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B).

Az Elsőbiztosítás Kft. az érintett ügyfeleket előzetesen tájékoztatta az érintettek személyes adatainak Bankmonitor Partner Kft részére történő továbbításáról.  Az átruházáshoz kapcsolódó adattovábbítást követően a Bankmonitor Partner Kft. lép a jelenlegi adatkezelő Elsőbiztosítás Kft. helyébe, mint új adatkezelő. A Bankmonitor Partner Kft. ugyanolyan független biztosításközvetítői tevékenységet végez, mint az Elsőbiztosítás Kft, ezért azzal lényegében megegyező szolgáltatást fogja nyújtani az ügyfeleknek. Ebből következően az adatkezelő személyének megváltozásán kívül az adatkezelés lényeges körülményei nem változnak meg, a Bankmonitor Partner Kft. az érintett ügyfelek személyes adatait változatlan feltételekkel és adatkezelési célok szerint kívánja kezelni. A Bankmonitor Partner Kft. az Elsőbiztosítás Kft. adatkezelési céljaitól eltérő célra az érintett ügyfelek személyes adatait csak az érintett hozzájárulása, jogszabályi kötelezettség alapján vagy más jogszerű jogalappal kezelheti. Így az érintett ügyfelek minden olyan esetben, amikor adataiknak az eddigiektől eltérő célra történő felhasználását tervezi a Bankmonitor Partner Kft., előzetesen tájékoztatást kapnak erről, ezáltal ezzel kapcsolatos jogosultságaikat gyakorolhatják. A Bankmonitor Partner Kft az állományátruházással érintett személyes adatokat adatkezelési tájékoztatója (https://bankmonitor.hu/adatvedelem/), a Bit. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Ha az átruházással kapcsolatban, szerződéseinek kezelésével érintő bármelyen kérdése merül fel, kérjük jelezze azt az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: bankmonitor@bankmonitor.hu
Telefon: +36 (1) 9201 426
Postacím: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B

Tisztelettel:
Bankmonitor Partner Kft.