Geopolitikai változásoktól a magánvagyonig… OTP Bank Nagyvállalati Konferencia

Geopolitikai változásoktól a magánvagyonig… OTP Bank Nagyvállalati Konferencia
Hirdetés
Hirdetés

Cikk2016-05-17
 

2016. május 9-én került megrendezésre az OTP Bank Nagyvállalati Konferenciája, mely napjaink nagymértékű (geo)politikai változásainak gazdaságra gyakorolt hatásától az energiaárak várható jövőbeni trendjein, a munkaerőpiac drasztikus átalakulásán és az ingatlanpiaci boom-on át, a vállalati hitelezés és a magánvagyon kezelésében meglévő trendekig tekintette át a jelen és a közeljövő meghatározó folyamatait. A 150 fő részvételével lezajlott konferencián többek között az MTA, a MOL, az MNB vezetői osztották meg véleményüket a hallgatósággal.

Tölgyessy Péter, az MTA tudományos munkatársa, politológus több évtizedet átölelő változások bemutatásán keresztül érzékeltette a hallgatósággal a világpolitika meghatározó trendjeit, illetve azok gazdasági hatásait. Tölgyessy határozott véleménye, hogy az egész világon gyengülni látszik a politikai közép ereje és felerősödtek a szélsőségek. Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy a tömegek nagy kérdéseire az elmúlt években a centrális politika nem tudott kielégítő választ adni. Ennek eklatáns példája, hogy az Egyesült Államokban az 1970-es évek óta nem emelkedett a medián bérszint, az életszínvonal emelkedését kizárólag a lakosság eladósodottságának növekedése finanszírozta. Ebben a trendben okozott drámai törést a 2008-as pénzügyi válság. Donald Trump politikai ereje is ide vezethető vissza.

Az EU felzárkózástól egyelőre nagyon messze van Magyarország. Ausztriától távolabb vagyunk, mint 1990-ben… Erre a kudarcra adott válasz a 2010 utáni politikai fordulat Magyarországon. Ugyanakkor a felzárkózás elméletben nem lehetetlen: egy szinten voltunk a finnekkel, olaszokkal és spanyolokkal korábban és nekik sikerült…

Tölgyessy szerint Magyarországon a CSOK csak mérsékelten hathat a demográfiai trendre. Pénzügyi ösztönzőkkel a népességszám csökkenő trendje nem fordítható meg, csak lassítható. Érdemi pozitív hatása az elmúlt évtizedekben kizárólag a határon túli magyarok bevándorlásának volt. E nélkül ma alig haladná meg a 9 milliót Magyarország népességszáma.

Vargha Péter Simon, a MOL vezető közgazdásza a világ energetikai trendjeit ismertette a konferencia résztvevőivel. A szakember kiemelte, hogy az átlagemberek számára is feltűnő, nagy mértékű olajáresés az elmúlt években kizárólag a kereslet-kínálat átalakulásának köszönhető. Keresleti oldalon csökkent Kína olajigénye, míg kínálati oldalon az USA palaolaj kitermelése hatalmas növekedést mutat. Középtávon Vargha megítélése szerint az olajár növekedésnek indulhat, a kereslet dinamikája ugyanis ismét meghaladhatja a kitermelés növekedését.

A gázpiaci trendekben szintén meghatározó szerepet kapott az USA. Míg 2008-ban 93 milliárd m3 földgázt importált az ország, 2016-ban már várhatóan 80 milliárd m3-t fog exportálni a cseppfolyós földgáz kitermelés technológiájának fejlődése miatt.

Az alternatív energiaforrások közül a napelem árak drámai csökkenés került fókuszba: az elmúlt 15 évben 90%-kal esett vissza az árszint. Napjaink meghatározó trendjei közé tartozik még az energia tárolás, az akkumulátor technológia fejlődése, mely pár éven belül az elektromos autók robbanásszerű elterjedéséhez vezethet.

Fischl Ákos, az OTP Jelzálogbank főosztályvezetője az ingatlanpiaci fordulatról prezentálta szakértői véleményét. 2015-ben hosszú negatív trendet követően a hazai lakáspiac „kilőtt”, mely mögött elsősorban befektetői motivációval rendelkező élénk kereslet megjelenése áll. Budapesten tavaly 22%-kal nőttek az átlagos lakásárak, megyeszékhelyeken 12%-kal, egyéb városokban 11%-kal.

A közeljövő ármozgató tényezői közül meghatározó az ÁFA csökkentés és az emelt összegű CSOK. Az előbbi növeli a kínálatot, az utóbbi jelentősen erősíti a keresleti oldal fizetőképességét. Budapesten robban előtti állapotban van az újlakás kínálat. Az ÁFA visszatérítés új szabályainak hatására pedig várhatóan emelkedik az önerős házépítések száma is, mely a telekpiacon fejtheti ki árfelhajtó hatását.

A következő 2-3 évben fennmaradhat a lakáspiacon az emelkedő ártrend, de a befektetési célú ingatlankereslet vélhetően lecsengőben van, hiszen a már bekövetkezett áremelkedés a bérleti hozamokat csökkentette. Az áremelkedés mértéke már idén az egyszámjegyű tartományba csökkenhet.

Nagy Andrea, a Parrish & Crawler International szakmai igazgatója a magyar piacon újonnan megjelent munkaerőhiányról tartott előadást. Ennek súlyponti témája a generációváltáson keresztül jelentkező megváltozott keresleti tényezők voltak. Míg 15 éve a munkaerő piacra belépők elsődleges motivációja a nagy multi cégnél történő elhelyezkedés volt, mára ez teljesen átalakult.

A mai pályakezdőknél nagy arányban preferáltak a kis és innovatív cégek. A mai fiatalok mobilisak, kisebb földrajzi kötöttséggel bírnak, a technológia révén bárhonnan el tudják képzelni a munkavégzésüket és nem utolsó sorban a kockázat vállaló hajlandóságuk többszöröse a korábbi generációknak. Ma már nem cél, hogy az első, vagy a második munkahelyemről menjenek nyugdíjba… A megváltozott keresleti oldal tükrében a sikeres munkaadónak sokkal inkább bevonó megközelítést kell alkalmaznia és új típusú motivációkat megjelenítenie cégénél.

Virág Barnabás, az MNB ügyvezető igazgatója előadásában a hitelezés élénkülésének fontosságát emelte ki az optimális gazdasági növekedés eléréséhez. Az üzleti ciklusok mellett a pénzügyi ciklusok sokkal jelentősebb kilengéseket mutatnak. Ennek egyenes következménye volt 2008-as válságot követően a vállalati hitelezés drasztikus visszaesése, melyet az MNB a Növekedési hitelprogram beindításán keresztül kívánt újra pozitív pályára helyezni. Az elsősorban a KKV szegmenset megcélzó hitelprogram révén a mérsékelt növekedés meg is valósult az elmúlt években.

Virág Barnabás kiemelte, hogy mind a kamatfeltételek, mind az egyéb feltételek határozottan kedvező elmozdulást mutattak az elmúlt években a hitelfelvevő vállalatok számára Magyarországon. Várakozásai szerint az alacsony kamatkörnyezet hosszú távon fennmaradhat.

Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu ügyvezető igazgatója az alacsony kamatkörnyezet mellett megvalósítható privát vagyonkezelési stratégiákról beszélt. Véleménye szerint a hazai vagyonos rétegen belül túlzott kockázatvállaláshoz vezet a nominális kamatszint előtérbe helyezése a reálkamatokkal szemben, illetve klasszikus hiba másfél év ingatlanpiaci áremelkedését követően az ingatlanbefektetést kockázatmentesnek tekinteni.

Orbán Krisztián, az Oriens partnere előadásában a cégvásárlásokban meglévő kiemelkedően jó befektetési lehetőséget emelte ki. A magyar vállalatok értékeltsége regionális összehasonlításban alacsony, miközben az akvizíció finanszírozáshoz elérhető hitelforrás olcsó. A kínálati oldalon kifejezetten jó minőségű társaságok találhatók, ahol a tulajdonos nyugdíjba vonulása miatt a cégeladás elkerülhetetlen.

A Konferencián készült képek és interjúk megtekinthetőek az alábbi linken:

OTP Konferencia

Hirdetés
Hirdetés