Betöltés

Mire figyeljünk, ha gyermekünk nevére veszünk lakást?

szerző: Bankmonitor.hu
2014-04-24

Ha sikerült már kiválasztani azt a lakást, melyet megvásárolnának, felmerülhet a kérdés, hogy gyermekünk nevére vegyük-e meg. Szülőként sokan elgondolkoznak azon, hogy a kiskorú gyermek nevére vesznek ingatlant. Ez teljesen logikus, hiszen mindenki szeretné – lehetőségeihez mérten – megalapozni gyermeke jövőjét. Nézzük érdemes-e, hogyan lehet megoldani!

Ha lakást akarunk vásárolni, akkor szülőként dönthetünk az ingatlannak a gyermek nevére történő vétele mellett. Ez azonban azzal járhat, hogy a megvásárolt ingatlannal a szülők a továbbiakban már nem rendelkezhetnek szabadon. Egyes esetekben a szülők a lakás jövőbeni sorsát csak akkor látják megfelelően biztosítottnak, ha annak tulajdonjoga még életükben kiskorú gyermekük nevére kerül. Egyre elterjedtebb megoldás az is, hogy a kisgyermekes szülők lakásukat már eleve a gyermekük nevére vásárolják, ezeknek a megoldásoknak az ingatlanjogi következményeivel azonban csak kevesen vannak tisztában.

Ki a kiskorú?

Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be. 14 év alatt cselekvőképtelen, 14 és 18 év között korlátozottan cselekvőképes. Ez alól kivételt jelent, ha a kiskorú tizennyolc éves kora előtt házasságot köt. A kiskorú jogilag cselekvőképtelen, vagyis döntéseit saját maga nem képes meghozni, saját ügyeiben mérlegelésre nem képes. Emiatt saját maga nem köthet szerződést, vagy nem tehet más jognyilatkozatot, mert a szülők (esetleg gyám) felügyelete alatt áll. Mivel a kiskorú gyermek nem cselekvőképes, ezért adásvételi szerződést sem írhat alá sem eladóként sem vevőként. Ingatlan adásvételi szerződést az a szülő köthet, aki a gyermek felügyeletét ellátja.

Ha készpénzből vásárolunk a gyerek nevére

A kiskorú gyermeknek jövedelme nincs, ezért önállóan képtelen egy ingatlan megvásárlásához elegendő fedezetet előteremteni. Az ügylet lebonyolításához ilyenkor be kell szállnia egy teljesítési segédnek, aki pénzt ad a gyermeknek, hogy az meg tudja venni az ingatlant. Ez jobbára a szülő, vagy nagyszülő szokott lenni.Kiskorú, csak
gyámhivatali engedéllyel vehet és adhat el ingatlant. A gyámhivatal megköveteli a hivatalos értékbecslést. A cselekvőképtelen kiskorú érdekeit a szülői felügyeletet gyakorló szülő, a gyám, a gondnok, illetve az eseti gondnok képviselheti.

Ha hitelből

Lakásvásárlás kiskorú gyermek nevére a gyámhivatal engedélyével gond nélkül megoldható. A kiskorú tulajdonának „elzálogosításához” azonban szükséges az illetékes gyámhatóság engedélye, amely a kölcsön- és jelzálogszerződés érvényességének, továbbá a lakáshitel folyósításának feltétele.
Ez esetben a szülők lesznek a hitelügylet adósai, akiknek nem kötelező tulajdonjogot szerezniük a megvásárolni kívánt ingatlanban. A hitelügyletben adósként résztvevő szülőknek rendelkezniük kell az adott pénzintézet által előírt összegű jövedelemmel, hiszen a havi törlesztőrészletet ők fogják fizetni. Az elvárt jövedelem nagysága függ a felvenni kívánt hitel összegétől és a háztartás rendszeres kiadásaitól is. Az illetékes gyámhivatalnál kell kérni az elvi engedélyt, illetve az eseti gondnok kijelölését. A gyámhivatal a végleges engedélyt csak a lakáshitel-szerződés aláírását követően fogja megadni, melyhez rendelkezésükre kell bocsátani a hitelt folyósító bankban aláírt dokumentációt. A végleges gyámhivatali engedély birtokában kerülhet sor a földhivatali jelzálogbejegyzésre és a bank jelzálogjogának feltüntetésére, majd a hitel folyósítására.                                     Kiskorú gyermek nevére történő lakásvásárlás esetén forint alapú lakáshitel igénylésére van lehetőség, hiszen a deviza alapú lakáshitelek jelenleg egyetlen pénzintézetnél sem érhetők el. A lakáshitel maximális összege nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 80 százalékát, de természetesen a felvehető hitelösszeget a szülők jövedelme nagy mértékben befolyásolja. 

Abban az esetben, ha úgy döntünk, hogy kiskorú gyerekünk nevére vásároljuk meg a kiszemelt ingatlant, akkor az annak ellenére fog kikerülni a rendelkezésünk alól, hogy a vásárláshoz szükséges összeget mi biztosítottuk, illetve mi vettünk fel hitelt. Rendelkezési jogunkat a gyámhatóság korlátozza, mivel a megvásárolt ingatlan gyámhatósági felügyelet alá kerül, és azt a jövőben csak akkor tudjuk eladni, elcserélni vagy megterhelni, ha abba a gyámhivatal is beleegyezik.                         Miután a gyámhatóság feladata, hogy szigorúan őrködjön a kiskorú gyermek vagyona felett, így a szükséges hozzájárulását csak akkor fogja megadni, ha az eladás vagy megterhelés a gyermekünk érdekeit fogja szolgálni. 

Nézd meg kalkulátorunk segítségével hogyan alakul a törlesztőd!

Lakáshitel kalkulátor

Milyen lakáshitelre van szükséged?
Ft
év
Add meg az adataidat!
Ft
Ft
Szerepelsz-e a KHR-ben?
A megadott adatok alapján ? bank, ? ajánlata közül választhatsz.
A várhatóan legkedvezőbb hitelek:
Badge 1
havi törlesztő
THM
A megadott adatok alapján sajnos nem vagy jogosult egyetlen lakáshitelre sem, mert:
Sajnos nem találtunk a megadott feltételeknek megfelelő hitelt.
Próbálj meg enyhíteni a feltételeken:
 • Csökkentsd a felvenni kívánt hitelösszeget
 • Növeld a futamidőt

X Ft hitel Y év futamidőre
havi Z Ft-tól, Q % THM-től.

A lenti gomb megnyomásával elfogadom az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.
Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!
A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!
BankmonitorHaszonélvezet kiskorú ingatlanára

Gyakori megoldás, hogy a szülők idős éveikre gondolva, lakhatásuk biztonsága érdekében a gyermekük nevére megvásárolt ingatlanra haszonélvezeti jogot alapítanak. A haszonélvezeti jog ilyen módon történő kikötésének legfontosabb előnye, hogy lehetővé teszi a szülők számára az ingatlan korlátozásmentes használatát arra az esetre is, ha a későbbiekben a gyermekükkel a kapcsolatuk megromlana. Haszonélvezeti joguk alapján a szülők a gyermekük nevére vásárolt lakásukat életük végéig sajátjukként használhatják. Ebben az esetben az ingatlan későbbi értékesítése is szerencsésebb lehet, mivel a szülők az ingatlan eladásával egyidejűleg kérhetik haszonélvezeti joguk megváltását is.

A gyermek saját vagyona tekintetében végzett jogügylettel csak előnyt szerezhet, hátrányt nem! Éppen ezt kell felügyelnie a gyámhatóságnak. Ennek része például az, hogy az ingatlant ne áron alul adják el, vagy hogy a vételár, vagy annak ellenértéke (másik ingatlan)  újfent a kiskorú tulajdonába kerüljön. Ezt biztosítja, hogy az eladott helyett újabb ingatlan vásárlása esetén a gyermeknek legalább ugyanolyan értékű tulajdoni hányadot kell szereznie, ha pedig nem vásárolnak helyette újabb ingatlant, akkor a vételárat úgynevezett gyámhatósági fenntartásos betétkönyvben kell elhelyezni. Ez olyan, pénzintézetnél elhelyezett betét, amihez csak a gyámhatóság férhet hozzá, és onnan a szülő csak a gyermek érdekében vehet fel pénzt, amelynek elköltését számlákkal kell igazolnia.

Kiskorú gyermek ingatlanának eladása

Sokszor előfordul, hogy a szülők kiskorú gyermekeik nevére veszik a lakást, telket. Abba azonban nem biztos, hogy belegondolnak, hogyha az eladására mégis előbb kerülne sor (még a gyerek kiskorúsága idején), úgy az ingatlanért kapott pénzzel már nem rendelkezhetnek szabadon, mivel azt a gyermek nagykorúságának eléréséig gyámügyi letétbe kell helyezniük, vagy a gyámhatóság engedélyével vehetnek neki egy másik ingatlant. 

A gyermek tulajdonában álló ingatlan tulajdonának átruházására, vagy megterhelésére akkor kerülhet sor, ha a gyámhivatal azt állapítja meg, hogy az a gyermek érdekében áll. A kérelemhez csatolni kell az ingatlanra vonatkozó szerződést, az ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt vagy értékbecslést, melyet az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatala állít ki, továbbá az ingatlan friss tulajdoni lapját. 

Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a gyermekünk nevére kerülő lakással a továbbiakban már akkor sem rendelkezhetünk szabadon, ha a jövőben nehéz anyagi helyzetbe kerülnénk. Az értékesítéshez ugyanis a gyámhivatal engedélye szükséges. Az eladásból befolyt összeget (vételárat) nem használhatjuk fel szabadon, mivel azt a gyermek nagykorúvá válásáig gyámhatósági fenntartásos betétszámlán kell elhelyeznünk.

Elméletileg nincs akadálya, hogy a gyermekünk nevén lévő lakást azért adjuk el, hogy helyette egy másikat vásároljunk. A gyámhatósági jóváhagyásnak ekkor az a feltétele, hogy az újabb ingatlanban a gyermek – azonos arányban – megint tulajdont szerezzen. 

Hogyan történik a kiskorú ingatlanának értékesítése? 

A szülő, mint törvényes képviselő, jogosult eladni a gyermek ingatlanát. Ahhoz, hogy meghirdesse, érdeklődőknek megmutassa, még nem kell a gyámhivatal engedélye. Ha azonban vevő érkezik, őt fontos tájékoztatni arról, hogy a tulajdonos kiskorú, hiszen ez legkésőbb az ügyvéd előtt mindenképpen kiderül. A szerződéskötésnél már belép a gyámhatóság is. A gyámhivatal a már megkötött adásvételi szerződést véleményezi.  A fizetési határidőket úgy érdemes kitűzni, hogy a gyámhivatal ügyintézési idejére is gondoljunk. Ez általában 30 nap. A gyámhivatal az adásvételi szerződést úgynevezett gyámi záradékkal látja el. 

A vételára sorsa

Ha a szülők az eladott ingatlan helyett újat akarnak vásárolni, akkor az új ingatlan tulajdonjogából legalább akkora értékű tulajdonrészt kell a gyermekre íratni, amekkora az eladott ingatlan értéke volt. Ehhez természetesen a gyermek számára átutalt vételárat lehet felhasználni. Új ingatlan vásárlása esetén újra végig kell járni a procedúrát: megtalálni az új ingatlant, megkötni a szerződést, amelyben szerepel, hogy a vevő kiskorú, és ezért a szerződés érvényességének feltétele a gyámhivatali hozzájárulás. A szülő az eladásból származó pénzhez, ami gyámi betétbe került elhelyezésre, mint vételárhoz csak az engedély fejében férhet hozzá.

Maradt benned kérdés? Véleményed van? Szívesen látjuk! Szólj hozzá írásunkhoz lentebb, vagy írj a jobb oldalon található “Kérdezz tőlünk” felületen! Mindenkinek válaszolunk.

Az élet legnagyobb pénzügyi kérdéseiben (és ilyen a lakáshitel felvétel) kizárólag megfontoltan érdemes döntést hozni. Használd a Bankmonitor.hu Lakáshitel-kalkulátorát: 13 bank több, mint 100 hiteltermékét tudod összehasonlítani részletesen

És itt nincs vége: a Bankmonitor segít Neked az ügyintézésben. A Bankmonitor kiemelt és ingyenes szolgáltatása keretében egyszerre több banktól is konkrét hitel ajánlatot mutatunk be Neked, mely akár 6 hónapig is érvényes. Nem kell küzdened a bankfiókban, a Földhivatalban, mindent elintézünk helyetted a hitelhez jutásig és az időközben felmerülő esetleges problémákra azonnali megoldási javaslatot adunk. Kényelmes, gyors, megbízható – válaszd a Bankmonitort. Garantáltan ugyanazokkal a feltételekkel kapod meg (sokkal kényelmesebben) a hitelt nálunk, mint ha bemennél a bankfiókba. Sőt! Több esetben is egyedi kedvezményeket kínálunk (ingyenes előtörlesztés, ingyenes utalás…stb), melyeket a bankfiókban nem kapsz meg.

Szeretném igénybe venni a Bankmonitor segítségét Lakáshitel vonatkozásában:

A lenti gomb megnyomásával elfogadom az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.
Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!
A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!

27 Hozzászólás

 1. baranyilaci63

  Kiskorú nevén lévő ingatlan eladása után, melyen a szülőnek még nem volt haszonélvezeti joga, új ingatlan vásárlása esetén ,(( a kiskorú nevére és azonos tulajdon hányad mellett) a szülő élhet e haszonélvezeti jogbejegyzéssel. A kiskorú szülője egyben a gyámja is.

 2. bankmonitor.hu

  baranyilaci63@ adásvétel esetében, amikor nem ellenérték nélküli a szerzés, a haszonélvezethez szükséges a gyámhivatal engedélye.

 3. orsolya.nemecsek

  Kedves Bankmonitor,
  Esetünkben az eladásra kerülő ingatlan 50%-a van az egyik kiskorú gyermek nevén. A vételárból természetesen új ingatlant vásárolnánk, melyet azonban nem csak az egyik gyermek, hanem a testvére nevére is szeretnénk iratni. 50-50%-ban. Ő is kiskorú. Erre van lehetőség abban az esetben is ha az eladott ingatlan ára teljes egészében fedezi az újat? köszönöm, orsi

 4. bankmonitor.hu

  orsolya.nemecsek@: A Gyámhivatal bevonásával, eseti gyám kirendelésével tudják lebonyolítani az adásvételt. A már a kiskorú nevén lévő tulajdoni hányad értékével megegyező, vagy attól nagyobb értékben kell ismét tulajdont szereznie a gyermeknek.

 5. Fotokata

  Szeretném kerdezni, hogy ha 2 kiskorú gyermek nevén van az ingatlan, és mindkét szülőnek van rajta haszonélvezete, de az egyik fél válás után követeli a haszonélvezeti jogának megváltását…, ez esetben mi a helyzet?

  1. bankmonitor.hu

   Kérdése jogi természetű, ezért ebben segíteni sajnos nem tudunk.Ügyvéddel célszerű egyeztetni.

 6. Mónika

  Ha kiskorú a lakas tulaj!! Ez esetben az ingatlan terhelhető ?? Koszonom válaszát

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Mónika! Kiskorú tulajdonos esetében a gyám hivatal bevonására is szükség van. Ők csak lakáscélú hitelekkel történő terheléshez járulnak hozzá, szabadfelahsználású hitelhez nem.

 7. edina

  Jo napot kivanok!
  Kiskoru gyermekemnek vennek lakast, haszonelvezettel. Viszont nem en vagyok a gyerek gyamja.
  A kerdesem az lenne hogy mikent lehet lebonyolitani ezt. Nem szeretnem hogy a gyamja valamilyen modon rategye a kezet az ingatlanra:/
  Koszonom.

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Edina! Ebben a kérdésben ügyvéddel és a gyámhivatallal egyeztessen, ők fognak tudni pontos választ adni.

 8. Éva

  Egy ingatlant szeretnék vásárolni, melyről az ajánlattétel elfogadása után derült ki, hogy a tulajdonos 13 éves, az anyuka a haszonélvező. Most mi a teendőm?

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Éva! Az eladónak tudnia kell, hogy ebben az esetben a gyámhivatal bevonására is szükség lesz. Nem Önnek van teendője ezzel, hanem az eladó(k)nak.

 9. Rabbné Naményi Renáta

  Üdvüzlöm!
  Apuka nevén van a lakás, hitelre vásárolta ismerettségünk előtt, még van hátra kb 20 év.
  Itthagyta ránk a lakást, amikor lelépett, de egyenlőre fizeti a hitelét, válás folyamatban, viszont szeretném két közös gyermekünket bebiztosítani, hogy ne kerüljek velük utcára, ezért jutott eszembe a haszonélvezeti jog. Utólag is lehet szerződésmódosítással, ajándékozással, vagy milyen formában és költséggel? Milyen lehetőségeink vannak? 1 év múlva amikor visszamegyek dolgozni, tudnám fizetni a hitelt, de saját névre nem szeretném, hogy később tudjak venni saját lakást, amire takarékoskodok.
  Segítséget előre is köszönöm!
  Renáta

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Renáta! Az ingatlanon banki teher is van bejegyezve, ezért bármilyen utólagos bejegyzés (pl. haszonélvezeti jog) csak a bank hozzájárulásával történhet.

 10. Zsuzsanna

  Üdvözlöm!
  Gyermekem tulajdonában levő ingatlant eladnám és nagyobbat vennék belőle. A tulajdonos ő, a haszonélvező és gyám én vagyok.
  Ajándékozással került hozzánk 3 éve.
  A kérdésem az, hogy a haszonnak, amennyivel drágábban eladom, van-e adóvonzata. A másik ingatlan is 1/1-ben az ő tulajdonában lesz.
  Köszönöm

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Zsuzsanna! Az adót a különbözet után kell megfizetni. 5 éven belüli értékesítés esetén az adó sávosan csökken. Az adózás szempontjából lényegtelen, hogy vesz-e egy újabb lakást. Ott majd illetékfizetéssel kell számolni.

 11. Szabó Nóra

  Kedves Bankmonitor!

  Esetünkben a gyermek nevén van a ház a szülők haszonélvezők! Válás esetén Hogy zajlik a dolog? Eladásra kerül a ház de ha jól értem akkor mindenképpen a ház árát be kell fektetni egy másik ingatlanba így viszont csak az egyik félnél marad a vagyon, továbbá a házon még van jelzáloghitel!

 12. Makra Ildikó

  Nagykorú,36 éves fiam részére vennék lakást.Milyen módon tehetem meg ? Az adásvételkor már az ő neve szerepel tulajdonosként ? A haszonélvezeti jogot be lehet jegyeztetni ?

 13. Kinga

  És ha a szülők vesznek fel hitelt ugy hogy a kiskorú az adóstars es mikor betolti a nagykorusagat es elkezd dolgozni és tolle vonjak az lehetseges ?

 14. Katica

  Kiskorú gyermekünknek (13 éves) vennénk lakást, készpénzen, haszonélvezetet szerenénk rátetetni a vételi szerződésben, a szülei vagyunk, együtt élünk. Gyámahatóság bevonása szükséges?

 15. Csilla

  Kedves Bankmonitor!
  Vásároltam egy ingatlant, melyben rajtam kívül két kiskorú gyermekem is tulajdoni hányaddal rendelkezik. (Az eladott ingatlanban is tulajdoni részük volt, ezért kell ezt az ingatlant is így vásárolni, hogy a vagyonuk megmaradjon) Ezzel nincs is gond, végig a gyámügy felügyelte, eddig minden simán ment. Azonban az új ingatlanhoz hitelt is fel kell venni, de amikor a kirendelt eseti gyámmal együtt a hitelszerződés aláírására került volna sor a bankban, a kirendelt ügyvéd nem írta alá és a területileg illetékes gyámhivatal sem egyezett volna bele, mert a kiskorú gyermekek neve mellett a hitelszerződésben az “adós” szó szerepelt. A gyámügy véleménye szerint ez jogsértő, PTK-ba ütköző, a gyermekek neve mellet “zálogkötelezett” szónak kellett volna lennie. Elkezdődött egy meccs a bank és a gyámügy között, úgy éreztem a mi fejünk fölött, hiszen az ingatlanunkat már eladtuk, vészesen közeledik a birtokba adás ideje, az új ingatlanba már több millió Ft vételár részlet ki lett fizetve és ott álltam, hogy a gyámügynél megakadtunk. Kinek van igaza? Ki hibázott? Szóval a kérdés lényege, egy hitelszerződésben egy 13 és egy 15 éves gyermek adós, vagy zálogkötelezett? PTK melyik része rendelkezik erről?

 16. Jozef

  Üdv!
  Kiskorú nevén van az ingatlan . 8 éve személyi kölcsönt vettem fel 7 évre melyet 5 évig fizettem majd sajnos a négyszeresére emelkedett a svájci frank miatt. Ezt már nem tudtuk fizetni. Végrehajtótól levelet kaptam hogy elinditják az eljárást. A kérdésem hogy az ingatlan a kiskorú nevén van 1/1 tulajdoni hányadban. Elveheti? Én és a feleségem is oda vagyunk bejelentkezve.

 17. Ferenc

  Nem vélemény hanem kérdés: a Külföldi Állampolgárságú kiskorú gyermek ingatlanadózásával kapcsolatban, esetleges- kiskorú ingatlan tulajdon eladásának feltételeiről nem találtam bejegyzést.
  Magyar apuka Magyar lakcímmel, Magyarországon ingatlant vásárolna külföldi állampolgárságú gyermekének?.

 18. ISTVÁN 51

  Tisztelt Címzett! nagyon furcsa helyzet alakult ki, mivel házasságunkat 35 év után elérte a végzet! Az akkor még 17 éves gyermekünknek, vásároltunk egy ingatlant, olyan formában, hogy Ő mint vevő szerepel az Adás-Vételi szerződésben, így 1/1-es tulajdon jogot szerzett ! Nyilván való a pénzt én fizettem ki és nem a gyerekem, mivel még tanuló volt, ezért neki nem lett volna pénze! Mivel törvényesen is elváltunk, megegyeztünk abban hogy a jelenlegi közös lakásunkat én fogom elhagyni, és Bíróság előtt le is mondtam ex nejem javára, a használati jogomról! De elköltözésemkor megegyeztünk szóban, hogy lakhatok a fiam nevén lévő ingatlanba, amely egy nyári ház, vékony falak, fűtés nélkül! Felajánlották azt a lehetőséget hogy egy másik ingatlant adjam el, annak árából tegyem lakhatóvá az épületet! Mivel nem egyszerű ma ingatlant eladni, nekem gyorsan pénzre volt szükségem, az elvégzendő munkálatok finanszírozására. Ezért bátyámtól kértem 3.500.000-Ft készpénzt, amit rá is költöttem az ingatlanra! Most gyakorlatilag érték növelő beruházást csináltam, és csak kizárólag a fiam nevén van az ingatlan! Volt nejemnek mondtam, ezt tisztába kell raknunk vissza kell követelnünk a gyerektől az ingatlant, be kell hogy tegyük közös tulajdonba, ezzel biztosítva azt, hogy a másik két gyerekünknek is jusson belőle mivel van még másik két gyerekünk is! Közben lett egy élettársam, akiben örököst véltek felfedezni, így most mindhárom gyerekem+ az exem is ellenem fordult! A fiam nem adja vissza az ingatlant, azt mondta a barátnőd ebből ne örököljön! A pénzt a bátyámnak meg kéne adni, de a beígért ingatlan fölött sem rendelkezhetek, mivel abban is csak rész tulajdonom van, meg el se igen lehet adni!Patt helyzetbe kerültem, az Ügyvéd szerint akivel beszéltem, azt mondta”1/1-es tulajdonjogot nem lehet vissza szerezni! Évekig elhúzódhat a tárgyalás, a vége pedig nem biztos hogy nekem kedvezne! Szeretném a véleményüket kikérni! Valóban lehetetlen, és kár bele vágni ebbe a perbe? Köszönöm szépen! SZÉP NAPOT! Várom a választ!

  1. bankmonitor.hu

   Kedves István!
   Egy ügyvéd ezt nálunk jobban meg tudja ítélni, de a leírtak alapján valóban nehéz helyzetben van, a per kimenetele pedig kétséges.

 19. Rajki Anita

  Udvozolom!
  Erdeklodnek, hogy a nagyszulo egy lakast szeretne iratni a dedunokara, kerdesem az lenne, hogy kell e a szulok bele egyezese? Az anyuka a gyamja o nem akarja alairni a papirokat, de az apa igen. A gyermek kiskoru 6 eves

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Anita,

   A szülők, mint törvényes képviselők írhatják alá a papírokat kiskorú gyermek esetében.

Nem lehet hozzászólást írni.

Szólj hozzá te is

A Bankmonitor szakértői törekednek a fórumban felmerülő kérdésekre maximálisan pontos választ adni. Ennek következtében ha egy kérdés megválaszolásához pénzügyi területen kívüli (pl. mélyebb jogi) ismeretek is szükségesek, nem minden esetben tudjuk rövid időn belül vállalni a válaszadást. Köszönjük a megértést!

MINDEN
SZOMBATON
12:10


Eddigi adások

Szakértői cikkek

Mobilfizetési megoldások

A cikksorozat támogatója logo

A Bankmonitor

Velünk időt és pénzt spórolhatsz mert nem kell bemenned egyesével minden bankba. Kalkulátorainkkal összehasonlíthatod a lakossági és vállalati pénzügyi termékeket és a döntésben személyesen is segítünk.

Kapcsolódó tartalmak

Építkezés akár fél év alatt!?

2018. 12. 09.

A készházakról szóló korábbi adásokban szó volt, hogyan és milyen ütemben készülnek a házak. A mostani videóban arról lesz szó, hogy az előkészítés során mi mindent kell tisztázni. A videó...

Drága lehet idő előtt kifizetni a hitelünket!

2018. 12. 06.

Általános igazság, hogy amennyiben képesek vagyunk elő- vagy végtörleszteni a hitelünket, az tegyük meg, hiszen ezzel megtakaríthatjuk a hátralévő futamidőre fizetendő kamatok összegét. Persze a megspórolható kamat nagysága függ attól...

4,6 millió Ft-ot nyerhetsz a CSOK-hitellel

Hétfőtől igényelhető a kedvezményes, futamidő végéig fix kamatozású CSOK-hitel. A konstrukciónak hatalmas pénzügyi előnye van a bankok piaci hitelével szemben: az állami kamattámogatás miatt itt az adós által visszafizetendő teljes...

Milliókat érő jó hír a családi házat építőknek

2018. 12. 04.

Sokan fellélegeztek, amikor a kormány 2023 végéig meghosszabbította az újépítésű ingatlanokra vonatkozó 5%-os áfakulcs alkalmazását. A magánszemélyek által épített családi házakra vonatkozó 5 millió forint értékhatárig visszaigényelhető áfa 2019 végi...

Blogajánló

 • alapblog

  Red herring

  A red herring, magyarul vörös hering – a filmeken azt a nyomot jelöli, ami bár tökéletesen érthető és megmagyarázható, mégis rossz irányba visz. Például egy...

 • Lakásfókusz

  Már az irodában is otthon érezhetjük magunkat

  A munkahelyünkre igencsak ritkán gondolunk úgy, mint egy nyugodt, otthonos helyre, ahová a kötelességeinken túl is szívesen járunk be. Ezen kíván változtatni a myhive nevű vadiúj irodamárka, amely az otthonos megvalósítást ötvözi a modern irodák sajátosságaival. A márka nemrég debütált Magyarországon, aminek köszönhetően öt irodaház is teljesen átalakul.