Mire figyeljünk, ha gyermekünk nevére veszünk lakást?

 • 2014.04.24.
 • szerző: bankmonitor

Ha sikerült már kiválasztani azt a lakást, melyet megvásárolnának, felmerülhet a kérdés, hogy gyermekünk nevére vegyük-e meg. Szülőként sokan elgondolkoznak azon, hogy a kiskorú gyermek nevére vesznek ingatlant. Ez teljesen logikus, hiszen mindenki szeretné – lehetőségeihez mérten – megalapozni gyermeke jövőjét. Nézzük érdemes-e, hogyan lehet megoldani!

Ha lakást akarunk vásárolni, akkor szülőként dönthetünk az ingatlannak a gyermek nevére történő vétele mellett. Ez azonban azzal járhat, hogy a megvásárolt ingatlannal a szülők a továbbiakban már nem rendelkezhetnek szabadon. Egyes esetekben a szülők a lakás jövőbeni sorsát csak akkor látják megfelelően biztosítottnak, ha annak tulajdonjoga még életükben kiskorú gyermekük nevére kerül. Egyre elterjedtebb megoldás az is, hogy a kisgyermekes szülők lakásukat már eleve a gyermekük nevére vásárolják, ezeknek a megoldásoknak az ingatlanjogi következményeivel azonban csak kevesen vannak tisztában.

Ki a kiskorú?

Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be. 14 év alatt cselekvőképtelen, 14 és 18 év között korlátozottan cselekvőképes. Ez alól kivételt jelent, ha a kiskorú tizennyolc éves kora előtt házasságot köt. A kiskorú jogilag cselekvőképtelen, vagyis döntéseit saját maga nem képes meghozni, saját ügyeiben mérlegelésre nem képes. Emiatt saját maga nem köthet szerződést, vagy nem tehet más jognyilatkozatot, mert a szülők (esetleg gyám) felügyelete alatt áll. Mivel a kiskorú gyermek nem cselekvőképes, ezért adásvételi szerződést sem írhat alá sem eladóként sem vevőként. Ingatlan adásvételi szerződést az a szülő köthet, aki a gyermek felügyeletét ellátja.

Ha készpénzből vásárolunk a gyerek nevére

A kiskorú gyermeknek jövedelme nincs, ezért önállóan képtelen egy ingatlan megvásárlásához elegendő fedezetet előteremteni. Az ügylet lebonyolításához ilyenkor be kell szállnia egy teljesítési segédnek, aki pénzt ad a gyermeknek, hogy az meg tudja venni az ingatlant. Ez jobbára a szülő, vagy nagyszülő szokott lenni.Kiskorú, csak
gyámhivatali engedéllyel vehet és adhat el ingatlant. A gyámhivatal megköveteli a hivatalos értékbecslést. A cselekvőképtelen kiskorú érdekeit a szülői felügyeletet gyakorló szülő, a gyám, a gondnok, illetve az eseti gondnok képviselheti.

Ha hitelből

Lakásvásárlás kiskorú gyermek nevére a gyámhivatal engedélyével gond nélkül megoldható. A kiskorú tulajdonának „elzálogosításához” azonban szükséges az illetékes gyámhatóság engedélye, amely a kölcsön- és jelzálogszerződés érvényességének, továbbá a lakáshitel folyósításának feltétele.
Ez esetben a szülők lesznek a hitelügylet adósai, akiknek nem kötelező tulajdonjogot szerezniük a megvásárolni kívánt ingatlanban. A hitelügyletben adósként résztvevő szülőknek rendelkezniük kell az adott pénzintézet által előírt összegű jövedelemmel, hiszen a havi törlesztőrészletet ők fogják fizetni. Az elvárt jövedelem nagysága függ a felvenni kívánt hitel összegétől és a háztartás rendszeres kiadásaitól is. Az illetékes gyámhivatalnál kell kérni az elvi engedélyt, illetve az eseti gondnok kijelölését. A gyámhivatal a végleges engedélyt csak a lakáshitel-szerződés aláírását követően fogja megadni, melyhez rendelkezésükre kell bocsátani a hitelt folyósító bankban aláírt dokumentációt. A végleges gyámhivatali engedély birtokában kerülhet sor a földhivatali jelzálogbejegyzésre és a bank jelzálogjogának feltüntetésére, majd a hitel folyósítására.                                     Kiskorú gyermek nevére történő lakásvásárlás esetén forint alapú lakáshitel igénylésére van lehetőség, hiszen a deviza alapú lakáshitelek jelenleg egyetlen pénzintézetnél sem érhetők el. A lakáshitel maximális összege nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 80 százalékát, de természetesen a felvehető hitelösszeget a szülők jövedelme nagy mértékben befolyásolja. 

Abban az esetben, ha úgy döntünk, hogy kiskorú gyerekünk nevére vásároljuk meg a kiszemelt ingatlant, akkor az annak ellenére fog kikerülni a rendelkezésünk alól, hogy a vásárláshoz szükséges összeget mi biztosítottuk, illetve mi vettünk fel hitelt. Rendelkezési jogunkat a gyámhatóság korlátozza, mivel a megvásárolt ingatlan gyámhatósági felügyelet alá kerül, és azt a jövőben csak akkor tudjuk eladni, elcserélni vagy megterhelni, ha abba a gyámhivatal is beleegyezik.                         Miután a gyámhatóság feladata, hogy szigorúan őrködjön a kiskorú gyermek vagyona felett, így a szükséges hozzájárulását csak akkor fogja megadni, ha az eladás vagy megterhelés a gyermekünk érdekeit fogja szolgálni. 

Nézd meg kalkulátorunk segítségével hogyan alakul a törlesztőd!

Lakáshitel kalkulátor

Ft
év
Ft
Ft
Szerepelsz-e a KHR-ben?
A megadott adatok alapján 14 bank, 89 ajánlata közül választhatsz.

A várhatóan legkedvezőbb hitelek:


havi törlesztő

THM

A megadott adatok alapján sajnos nem vagy jogosult egyetlen lakáshitelre sem, mert:

X Ft hitel Y év futamidőre
havi Z Ft-tól, Q % THM-től.
Tudd meg az összes részletet!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!Haszonélvezet kiskorú ingatlanára

Gyakori megoldás, hogy a szülők idős éveikre gondolva, lakhatásuk biztonsága érdekében a gyermekük nevére megvásárolt ingatlanra haszonélvezeti jogot alapítanak. A haszonélvezeti jog ilyen módon történő kikötésének legfontosabb előnye, hogy lehetővé teszi a szülők számára az ingatlan korlátozásmentes használatát arra az esetre is, ha a későbbiekben a gyermekükkel a kapcsolatuk megromlana. Haszonélvezeti joguk alapján a szülők a gyermekük nevére vásárolt lakásukat életük végéig sajátjukként használhatják. Ebben az esetben az ingatlan későbbi értékesítése is szerencsésebb lehet, mivel a szülők az ingatlan eladásával egyidejűleg kérhetik haszonélvezeti joguk megváltását is.

A gyermek saját vagyona tekintetében végzett jogügylettel csak előnyt szerezhet, hátrányt nem! Éppen ezt kell felügyelnie a gyámhatóságnak. Ennek része például az, hogy az ingatlant ne áron alul adják el, vagy hogy a vételár, vagy annak ellenértéke (másik ingatlan)  újfent a kiskorú tulajdonába kerüljön. Ezt biztosítja, hogy az eladott helyett újabb ingatlan vásárlása esetén a gyermeknek legalább ugyanolyan értékű tulajdoni hányadot kell szereznie, ha pedig nem vásárolnak helyette újabb ingatlant, akkor a vételárat úgynevezett gyámhatósági fenntartásos betétkönyvben kell elhelyezni. Ez olyan, pénzintézetnél elhelyezett betét, amihez csak a gyámhatóság férhet hozzá, és onnan a szülő csak a gyermek érdekében vehet fel pénzt, amelynek elköltését számlákkal kell igazolnia.

Kiskorú gyermek ingatlanának eladása

Sokszor előfordul, hogy a szülők kiskorú gyermekeik nevére veszik a lakást, telket. Abba azonban nem biztos, hogy belegondolnak, hogyha az eladására mégis előbb kerülne sor (még a gyerek kiskorúsága idején), úgy az ingatlanért kapott pénzzel már nem rendelkezhetnek szabadon, mivel azt a gyermek nagykorúságának eléréséig gyámügyi letétbe kell helyezniük, vagy a gyámhatóság engedélyével vehetnek neki egy másik ingatlant. 

A gyermek tulajdonában álló ingatlan tulajdonának átruházására, vagy megterhelésére akkor kerülhet sor, ha a gyámhivatal azt állapítja meg, hogy az a gyermek érdekében áll. A kérelemhez csatolni kell az ingatlanra vonatkozó szerződést, az ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt vagy értékbecslést, melyet az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatala állít ki, továbbá az ingatlan friss tulajdoni lapját. 

Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a gyermekünk nevére kerülő lakással a továbbiakban már akkor sem rendelkezhetünk szabadon, ha a jövőben nehéz anyagi helyzetbe kerülnénk. Az értékesítéshez ugyanis a gyámhivatal engedélye szükséges. Az eladásból befolyt összeget (vételárat) nem használhatjuk fel szabadon, mivel azt a gyermek nagykorúvá válásáig gyámhatósági fenntartásos betétszámlán kell elhelyeznünk.

Elméletileg nincs akadálya, hogy a gyermekünk nevén lévő lakást azért adjuk el, hogy helyette egy másikat vásároljunk. A gyámhatósági jóváhagyásnak ekkor az a feltétele, hogy az újabb ingatlanban a gyermek – azonos arányban – megint tulajdont szerezzen. 

Hogyan történik a kiskorú ingatlanának értékesítése? 

A szülő, mint törvényes képviselő, jogosult eladni a gyermek ingatlanát. Ahhoz, hogy meghirdesse, érdeklődőknek megmutassa, még nem kell a gyámhivatal engedélye. Ha azonban vevő érkezik, őt fontos tájékoztatni arról, hogy a tulajdonos kiskorú, hiszen ez legkésőbb az ügyvéd előtt mindenképpen kiderül. A szerződéskötésnél már belép a gyámhatóság is. A gyámhivatal a már megkötött adásvételi szerződést véleményezi.  A fizetési határidőket úgy érdemes kitűzni, hogy a gyámhivatal ügyintézési idejére is gondoljunk. Ez általában 30 nap. A gyámhivatal az adásvételi szerződést úgynevezett gyámi záradékkal látja el. 

A vételára sorsa

Ha a szülők az eladott ingatlan helyett újat akarnak vásárolni, akkor az új ingatlan tulajdonjogából legalább akkora értékű tulajdonrészt kell a gyermekre íratni, amekkora az eladott ingatlan értéke volt. Ehhez természetesen a gyermek számára átutalt vételárat lehet felhasználni. Új ingatlan vásárlása esetén újra végig kell járni a procedúrát: megtalálni az új ingatlant, megkötni a szerződést, amelyben szerepel, hogy a vevő kiskorú, és ezért a szerződés érvényességének feltétele a gyámhivatali hozzájárulás. A szülő az eladásból származó pénzhez, ami gyámi betétbe került elhelyezésre, mint vételárhoz csak az engedély fejében férhet hozzá.

Maradt benned kérdés? Véleményed van? Szívesen látjuk! Szólj hozzá írásunkhoz lentebb, vagy írj a jobb oldalon található “Kérdezz tőlünk” felületen! Mindenkinek válaszolunk.

Az élet legnagyobb pénzügyi kérdéseiben (és ilyen a lakáshitel felvétel) kizárólag megfontoltan érdemes döntést hozni. Használd a Bankmonitor.hu Lakáshitel-kalkulátorát: 13 bank több, mint 100 hiteltermékét tudod összehasonlítani részletesen

És itt nincs vége: a Bankmonitor segít Neked az ügyintézésben. A Bankmonitor kiemelt szolgáltatása keretében egyszerre több banktól is konkrét hitel ajánlatot mutatunk be Neked, mely akár 6 hónapig is érvényes. Nem kell küzdened a bankfiókban, a Földhivatalban, mindent elintézünk helyetted a hitelhez jutásig és az időközben felmerülő esetleges problémákra azonnali megoldási javaslatot adunk. Kényelmes, gyors, megbízható – válaszd a Bankmonitort. Garantáltan ugyanazokkal a feltételekkel kapod meg (sokkal kényelmesebben) a hitelt nálunk, mint ha bemennél a bankfiókban. Sőt! Több esetben is egyedi kedvezményeket kínálunk (ingyenes előtörlesztés, ingyenes utalás…stb), melyeket a bankfiókban nem kapsz meg.

22 Hozzászólás

 • baranyilaci63 2014-10-19 17:48:31 - Válasz

  Kiskorú nevén lévő ingatlan eladása után, melyen a szülőnek még nem volt haszonélvezeti joga, új ingatlan vásárlása esetén ,(( a kiskorú nevére és azonos tulajdon hányad mellett) a szülő élhet e haszonélvezeti jogbejegyzéssel. A kiskorú szülője egyben a gyámja is.

 • bankmonitor.hu 2014-10-20 07:43:49 - Válasz

  baranyilaci63@ adásvétel esetében, amikor nem ellenérték nélküli a szerzés, a haszonélvezethez szükséges a gyámhivatal engedélye.

 • orsolya.nemecsek 2015-08-18 12:44:32 - Válasz

  Kedves Bankmonitor,
  Esetünkben az eladásra kerülő ingatlan 50%-a van az egyik kiskorú gyermek nevén. A vételárból természetesen új ingatlant vásárolnánk, melyet azonban nem csak az egyik gyermek, hanem a testvére nevére is szeretnénk iratni. 50-50%-ban. Ő is kiskorú. Erre van lehetőség abban az esetben is ha az eladott ingatlan ára teljes egészében fedezi az újat? köszönöm, orsi

 • bankmonitor.hu 2015-10-14 16:28:08 - Válasz

  orsolya.nemecsek@: A Gyámhivatal bevonásával, eseti gyám kirendelésével tudják lebonyolítani az adásvételt. A már a kiskorú nevén lévő tulajdoni hányad értékével megegyező, vagy attól nagyobb értékben kell ismét tulajdont szereznie a gyermeknek.

 • Fotokata 2016-06-23 22:44:29 - Válasz

  Szeretném kerdezni, hogy ha 2 kiskorú gyermek nevén van az ingatlan, és mindkét szülőnek van rajta haszonélvezete, de az egyik fél válás után követeli a haszonélvezeti jogának megváltását…, ez esetben mi a helyzet?

  • bankmonitor.hu 2016-06-24 09:48:26 - Válasz

   Kérdése jogi természetű, ezért ebben segíteni sajnos nem tudunk.Ügyvéddel célszerű egyeztetni.

 • Mónika 2016-07-14 05:33:51 - Válasz

  Ha kiskorú a lakas tulaj!! Ez esetben az ingatlan terhelhető ?? Koszonom válaszát

  • bankmonitor.hu 2016-07-14 06:49:57 - Válasz

   Kedves Mónika! Kiskorú tulajdonos esetében a gyám hivatal bevonására is szükség van. Ők csak lakáscélú hitelekkel történő terheléshez járulnak hozzá, szabadfelahsználású hitelhez nem.

 • edina 2016-07-20 11:48:57 - Válasz

  Jo napot kivanok!
  Kiskoru gyermekemnek vennek lakast, haszonelvezettel. Viszont nem en vagyok a gyerek gyamja.
  A kerdesem az lenne hogy mikent lehet lebonyolitani ezt. Nem szeretnem hogy a gyamja valamilyen modon rategye a kezet az ingatlanra:/
  Koszonom.

  • bankmonitor.hu 2016-07-22 09:28:40 - Válasz

   Kedves Edina! Ebben a kérdésben ügyvéddel és a gyámhivatallal egyeztessen, ők fognak tudni pontos választ adni.

 • Éva 2016-07-22 21:49:46 - Válasz

  Egy ingatlant szeretnék vásárolni, melyről az ajánlattétel elfogadása után derült ki, hogy a tulajdonos 13 éves, az anyuka a haszonélvező. Most mi a teendőm?

  • bankmonitor.hu 2016-07-23 10:15:46 - Válasz

   Kedves Éva! Az eladónak tudnia kell, hogy ebben az esetben a gyámhivatal bevonására is szükség lesz. Nem Önnek van teendője ezzel, hanem az eladó(k)nak.

 • Rabbné Naményi Renáta 2016-09-01 17:32:15 - Válasz

  Üdvüzlöm!
  Apuka nevén van a lakás, hitelre vásárolta ismerettségünk előtt, még van hátra kb 20 év.
  Itthagyta ránk a lakást, amikor lelépett, de egyenlőre fizeti a hitelét, válás folyamatban, viszont szeretném két közös gyermekünket bebiztosítani, hogy ne kerüljek velük utcára, ezért jutott eszembe a haszonélvezeti jog. Utólag is lehet szerződésmódosítással, ajándékozással, vagy milyen formában és költséggel? Milyen lehetőségeink vannak? 1 év múlva amikor visszamegyek dolgozni, tudnám fizetni a hitelt, de saját névre nem szeretném, hogy később tudjak venni saját lakást, amire takarékoskodok.
  Segítséget előre is köszönöm!
  Renáta

  • bankmonitor.hu 2016-09-02 06:55:06 - Válasz

   Kedves Renáta! Az ingatlanon banki teher is van bejegyezve, ezért bármilyen utólagos bejegyzés (pl. haszonélvezeti jog) csak a bank hozzájárulásával történhet.

 • Zsuzsanna 2016-09-02 12:26:23 - Válasz

  Üdvözlöm!
  Gyermekem tulajdonában levő ingatlant eladnám és nagyobbat vennék belőle. A tulajdonos ő, a haszonélvező és gyám én vagyok.
  Ajándékozással került hozzánk 3 éve.
  A kérdésem az, hogy a haszonnak, amennyivel drágábban eladom, van-e adóvonzata. A másik ingatlan is 1/1-ben az ő tulajdonában lesz.
  Köszönöm

  • bankmonitor.hu 2016-09-02 12:32:15 - Válasz

   Kedves Zsuzsanna! Az adót a különbözet után kell megfizetni. 5 éven belüli értékesítés esetén az adó sávosan csökken. Az adózás szempontjából lényegtelen, hogy vesz-e egy újabb lakást. Ott majd illetékfizetéssel kell számolni.

 • Szabó Nóra 2016-09-14 08:21:16 - Válasz

  Kedves Bankmonitor!

  Esetünkben a gyermek nevén van a ház a szülők haszonélvezők! Válás esetén Hogy zajlik a dolog? Eladásra kerül a ház de ha jól értem akkor mindenképpen a ház árát be kell fektetni egy másik ingatlanba így viszont csak az egyik félnél marad a vagyon, továbbá a házon még van jelzáloghitel!

 • Makra Ildikó 2016-12-01 06:29:22 - Válasz

  Nagykorú,36 éves fiam részére vennék lakást.Milyen módon tehetem meg ? Az adásvételkor már az ő neve szerepel tulajdonosként ? A haszonélvezeti jogot be lehet jegyeztetni ?

 • Kinga 2017-01-06 14:28:05 - Válasz

  És ha a szülők vesznek fel hitelt ugy hogy a kiskorú az adóstars es mikor betolti a nagykorusagat es elkezd dolgozni és tolle vonjak az lehetseges ?

 • Katica 2017-10-09 09:43:20 - Válasz

  Kiskorú gyermekünknek (13 éves) vennénk lakást, készpénzen, haszonélvezetet szerenénk rátetetni a vételi szerződésben, a szülei vagyunk, együtt élünk. Gyámahatóság bevonása szükséges?

 • Csilla 2017-11-28 23:37:35 - Válasz

  Kedves Bankmonitor!
  Vásároltam egy ingatlant, melyben rajtam kívül két kiskorú gyermekem is tulajdoni hányaddal rendelkezik. (Az eladott ingatlanban is tulajdoni részük volt, ezért kell ezt az ingatlant is így vásárolni, hogy a vagyonuk megmaradjon) Ezzel nincs is gond, végig a gyámügy felügyelte, eddig minden simán ment. Azonban az új ingatlanhoz hitelt is fel kell venni, de amikor a kirendelt eseti gyámmal együtt a hitelszerződés aláírására került volna sor a bankban, a kirendelt ügyvéd nem írta alá és a területileg illetékes gyámhivatal sem egyezett volna bele, mert a kiskorú gyermekek neve mellett a hitelszerződésben az “adós” szó szerepelt. A gyámügy véleménye szerint ez jogsértő, PTK-ba ütköző, a gyermekek neve mellet “zálogkötelezett” szónak kellett volna lennie. Elkezdődött egy meccs a bank és a gyámügy között, úgy éreztem a mi fejünk fölött, hiszen az ingatlanunkat már eladtuk, vészesen közeledik a birtokba adás ideje, az új ingatlanba már több millió Ft vételár részlet ki lett fizetve és ott álltam, hogy a gyámügynél megakadtunk. Kinek van igaza? Ki hibázott? Szóval a kérdés lényege, egy hitelszerződésben egy 13 és egy 15 éves gyermek adós, vagy zálogkötelezett? PTK melyik része rendelkezik erről?

 • Jozef 2018-01-05 16:59:43 - Válasz

  Üdv!
  Kiskorú nevén van az ingatlan . 8 éve személyi kölcsönt vettem fel 7 évre melyet 5 évig fizettem majd sajnos a négyszeresére emelkedett a svájci frank miatt. Ezt már nem tudtuk fizetni. Végrehajtótól levelet kaptam hogy elinditják az eljárást. A kérdésem hogy az ingatlan a kiskorú nevén van 1/1 tulajdoni hányadban. Elveheti? Én és a feleségem is oda vagyunk bejelentkezve.

Szólj hozzá te is

Az email címet nem tesszük közzé.


Szakértői cikkek

Mobilfizetés

Szakértői cikkek

Vállalatfinanszírozási hírek

A Bankmonitor

Velünk időt és pénzt spórolhatsz mert nem kell bemenned egyesével minden bankba. Kalkulátorainkkal összehasonlíthatod a lakossági és vállalati pénzügyi termékeket és a döntésben személyesen is segítünk.

A Bankmonitor Csapata

Blogajánló

 • alapblog

  És kell a zsír

  Zurrapa iberica, zsírban lesütött iberico sertéshús, ilyen hegyekben áll a város igazi központjában, a piacon, Malagában. Ki gondolta volna, hogy ez egy klasszikus andalúz étel,...

 • Lakásfókusz

  Már az irodában is otthon érezhetjük magunkat

  A munkahelyünkre igencsak ritkán gondolunk úgy, mint egy nyugodt, otthonos helyre, ahová a kötelességeinken túl is szívesen járunk be. Ezen kíván változtatni a myhive nevű vadiúj irodamárka, amely az otthonos megvalósítást ötvözi a modern irodák sajátosságaival. A márka nemrég debütált Magyarországon, aminek köszönhetően öt irodaház is teljesen átalakul.