falusi csok 2024

A Falusi CSOK összege, feltételei, igénylése és aktuális településlista

A legfontosabb tudnivalók röviden:

 • Vissza nem térítendő támogatás
 • 0,6 - 15 millió Ft támogatási összeg
 • Meglévő és vállalt gyerekre egyaránt igényelhető
 • Meghatározott kistelepüléseken érhető csak el
 • Meglévő ingatlan korszerűsítésére, bővítésére is felhasználható
 • Meglévő gyerekre élettársak, egyedülálló szülők is igényelhetik
 • CSOK hitellel, CSOK+ hitellel és piaci lakáshitellel kombinálható
Falusi CSOK összege 2024-ben

Falusi CSOK települések

Az egyetlen vissza nem térítendő otthonteremtési támogatás

A Falusi CSOK az egyetlen vissza nem térítendő lakáscélú támogatás jelenleg, ami 2024-től jelentősen megemelt támogatási összegekkel - gyerekszámtól és felhasználástól függően 0,6-15 millió Ft - érhető el.

Meglévő gyerekre is igényelhető a Falusi CSOK

Meglévő gyerekre is elérhető, vagyis nem feltétlenül szükséges hozzá gyerekvállalás. Természetesen vállalt gyerekre is igényelhető a Falusi CSOK, ebben az esetben azonban elvárás, hogy az igénylők úgynevezett fiatal házasok legyenek, vagyis legalább egyikük ne töltse be a 41. életévét az igénylés pillanatában.

Élettársak, egyedülálló szülők is megkaphatják

Meglévő gyereknél élettársak és gyereküket egyedül nevelő szülők is igényelhetik.

Csak meghatározott településeken érhető el

A Falusi CSOK esetében jelentős kötöttség, hogy kizárólag a 302/2023. (VII.11.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott, 2631 darab úgynevezett preferált kistelepülésen érhető el.

Milyen célokra használható fel a támogatás?

 • Használt lakás vásárlására, amennyiben az ingatlant korszerűsíti, bővíti, vagy korszerűsíti és bővíti az igénylő.
 • Meglévő lakás korszerűsítésére, bővítésére, vagy korszerűsítésére és bővítésére.
 • Új egylakásos lakóépület (családi ház) vásárlására vagy építésére.

Kik igényelhetik a Falusi CSOK-ot?

A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak vagy élettársak kizárólag együttesen igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. Az egy háztartásban élők egyidejűleg egy családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére jogosultak.

A Falusi CSOK személyi feltételei:

Büntetlen előélet:

az igénylőknek büntetlen előéletűeknek kell lenniük. Erről nyilatkozhatnak, de igazolható erkölcsi bizonyítvánnyal is.

Köztartozásmentesség:

az igénylők egyikének sem lehet 5000 Ft-ot meghaladó összegű köztartozása. Amennyiben az igénylőnek ezt meghaladó mértékű köztartozása van, akkor 14 napja van ezt rendezni. Ha ezt megteszi, akkor kihasználhatja a támogatást.

2 év folyamatos TB jogviszony:

a támogatás igénylésének feltétele, hogy az igénylő házaspárok, élettársak esetén legalább a pár egyik tagja minimum 2 éves folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezzen. Leggyakrabban hazai munkaviszonyból, vállalkozói jogviszonyból származik, ebben az esetben az igazolást a területileg illetékes kormányhivataltól lehet beszerezni.

Házasság, életkor:

vállalt gyerek esetén kizárólag olyan házastársak igényelhetik a támogatást, ahol a feleség még nem töltötte be a 41. életévét.

A Falusi CSOK támogatás összege 2024-ben

Új lakóház vásárlásakor, építésekor:

 • 1 gyermek: 1 millió Ft (2023-ban 600 ezer Ft volt*)
 • 2 gyermek: 4 millió Ft (2023-ban 2,6 millió Ft volt*)
 • 3, vagy több gyermek: 15 millió Ft (2023-ban 10 millió Ft volt*)

Fontos, hogy a támogatás kizárólag az új építésű egylakásos lakóépületek megvásárlására, építésére igényelhető. Vagyis az új építésű, többlakásos lakóépületekben lévő önálló lakások megvételéhez nem felhasználható a Falusi CSOK. Ez azonban nem jelent komoly korlátozást, mert a preferált kistelepüléseken ritkák a hasonló projektek.

*Új lakóház vásárlására, építésére 2023-ban a Falusi CSOK keretében nem lehetett támogatást igényelni, ám akkor még elérhető volt a „normál” CSOK támogatás ezen célokra.

Használt lakás vásárlásakor (korszerűsítéssel és/vagy bővítéssel egybekötve):

 • 1 gyermek: 1 millió Ft (2023-ban 600 ezer Ft volt)
 • 2 gyermek: 4 millió Ft (2023-ban 2,6 millió Ft volt)
 • 3, vagy több gyermek: 15 millió Ft (2023-ban 10 millió Ft volt)

A kapott támogatásnak legfeljebb a fele fordítható a használt lakás megvásárlására, a másik felét annak korszerűsítésére és/vagy bővítésére kell költeni.

Meglévő ingatlan korszerűsítésekor és/vagy bővítésekor:

 • 1 gyermek: 600 ezer Ft (2023-ban 300 ezer Ft volt)
 • 2 gyermek: 2 millió Ft (2023-ban 1,3 millió Ft volt)
 • 3, vagy több gyermek: 7,5 millió Ft (2023-ban 5 millió Ft volt)

A már meglévő, akár korábban CSOK támogatással vásárolt lakóingatlanok korszerűsítésére is igényelhető marad 2024-től a Falusi CSOK a preferált településeken.

Adóvisszatérítési lehetőségek

Meglévő lakóház korszerűsítésekor és/vagy bővítésekor, illetve használt lakóház vásárlásával együttesen megvalósuló korszerűsítés és/vagy bővítés esetén: a munkákról és a felhasznált anyagokról kiállított 27 százalékos áfatartalmú számlák alapján legfeljebb 5 millió Ft általános forgalmi adó visszaigényelhető.

Új lakóház építésekor: a munkákról, a felhasznált anyagokról és az építési telek megvásárlásáról kiállított 27%-os áfatartalmú számlák alapján legfeljebb 5 millió Ft általános forgalmi adó visszaigényelhető.

Újépítésű, egylakásos lakóépület vásárlásakor: a vételár 5 százalékos áfája teljes egészében visszaigényelhető. Az 5%-os áfa csak akkor igényelhető vissza, ha az ingatlan hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert.

A Falusi CSOK mellé igényelhető kamattámogatott hitel (CSOK hitel)

 • Legalább 2 meglévő vagy vállalt gyerekkel igényelhető a Falusi CSOK mellé.
 • Két gyerek esetén 10 millió Ft, 3 vagy több gyerek esetén 15 millió Ft a hitelösszeg maximuma.
 • A hitel kamata maximum 3 százalék lehet. A kamat fix, vagyis a hitelnek nincs kamatkockázata.

CSOK Plusz támogatott hitel a Falusi CSOK mellé

 • A Falusi CSOK vissza nem térítendő támogatás mellé igényelhető CSOK Plusz (CSOK+) hitel is.
 • A CSOK Plusz igényléséhez legalább egy gyereket vállalni kell.
 • A hitel kamata maximum 3% lehet, de találhatunk ennél kedvezőbb banki ajánlatokat is. A kamat fix, vagyis nincs kamatkockázat. Az egyes bankok aktuális CSOK Plusz ajánlatai itt hasonlíthatók össze.
 • A CSOK Plusz hitel maximális összege függ a meglévő és a vállalt gyerekek együttes számától:
  • 1 gyereknél: 15 millió Ft,
  • 2 gyereknél 30 millió Ft,
  • 3 vagy több gyereknél 50 millió Ft.

Mekkora alapterületű lehet az ingatlan?

A Falusi CSOK-kal vásárolt, épített, bővített vagy korszerűsített ingatlan minimális hasznos alapterületére vonatkozó elvárás a meglévő és vállalt gyerekek számától függ.

A maximális alapterületre vonatkozóan a Falusi CSOK esetében nincs megkötés, ám egy megvásárolt egylakásos lakóépület, lakóház esetében az 5%-os áfa csak akkor igényelhető vissza, ha annak alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert.

A lakás minimális hasznos alapterülete:

 • 1 gyerekkel: min. 40 nm
 • 2 gyerekkel: min. 50 nm
 • 3 gyerekkel: min. 60 nm

Új egylakásos lakóépület minimális hasznos alapterülete:

 • 1 gyerekkel: min. 70 nm
 • 2 gyerekkel: min. 80 nm
 • 3 gyerekkel: min. 90 nm

Mennyi időn belül kell megszületnie a vállalt gyerekeknek?

Az összes vállalt gyerekeknek a rendelkezésre álló időn belül kell megszületnie. Ha egy család például 2 gyereket vállal, akkor az is megfelelő, ha az utolsó két évben születik mindkét baba.

A gyermekvállalási határidők:

 • 1 gyermek vállalásakor: 4 év
 • 2 gyermek vállalásakor: 8 év
 • 3 gyermek vállalásakor: 10 év

A határidőt a következő időpontoktól kell számítani:

 • Lakásvásárlásnál: a támogatási szerződés megkötésének időpontjától.
 • Építési engedély-köteles bővítésnél: a használatba vételi engedély, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány banknak történő bemutatásától.
 • Egyszerű bejelentéshez kötött bővítésnél: a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány bank részére történő bemutatásától.
 • Korszerűsítésnél: attól az időponttól, hogy a bank megállapította a munka elvégzését.
 • Építésnél: a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte napjától.

Fizethetem készpénzben a lakás vagy ház vételárát?

Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10 százalékát fizetheted készpénzben.

Van megkötés a támogatással megvásárolt vagy épített ingatlan árát illetően?

A Falusi CSOK támogatással vásárolt használt vagy újépítésű lakás, illetve az épített lakóingatlan értékét illetően nincs megkötés. Arra ugyanakkor figyelni kell, hogy a használt lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

Milyen munkák számítanak korszerűsítésnek a Falusi CSOK esetében?

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből az alábbiak közül több munkálat elvégzése is támogatható.

 • Víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése.
 • Fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel.
 • Központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.
 • Az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat.
 • A külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje.
 • Tető cseréje, felújítása, szigetelése.
 • Kémény építése, korszerűsítése.
 • Belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, illetve vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást, a konyhafelújítást.
 • A lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30 százalékáig; valamint a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20 százalékáig.

Mi számít bővítésnek a Falusi CSOK esetében?

Bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!

Igényelhető Falusi CSOK, ha korábban már kaptunk CSOK támogatást?

1. lehetőség:

Amennyiben korábban már igényeltetek CSOK támogatást, és azt nem fizettétek vissza, akkor az ezzel csökkentett támogatási összeget igényelhetitek meg egy újabb lakáscél esetén.

Ha például egy család használt lakást vásárolt 2022-ben, és 2 meglévő gyerekre igényelt CSOK támogatást, akkor 1,43 millió Ft vissza nem térítendő támogatással segítette az állam az otthonhoz jutásukat. Amennyiben ők most Falusi CSOK-ot igényelnének egy használt ingatlan megvásárlására, és nem született időközben újabb gyerekük, akkor 4 – 1,43 millió Ft, azaz 2,57 millió Ft Falusi CSOK támogatásra lesznek jogosultak. Kikötés azonban, hogy a korábbi CSOK-os ingatlant az új lakás megvásárlása előtt, vagy az azt követő 1 éven belül el kell adniuk.

2. lehetőség:

Ha igényeltetek korábban CSOK-ot, ám azt teljes egészében visszafizettétek, akkor a Falusi CSOK teljes összegét megkaphatjátok, feltéve persze, hogy van új lakáscél, valamint teljesítitek a jogosultsági feltételeket.

3. lehetőség:

Amennyiben a preferált kistelepülések valamelyikén vásároltatok korábban CSOK támogatással lakóingatlant, akkor azt Falusi CSOK-kal korszerűsíthetitek és/vagy bővíthetitek. Ebben az esetben az alábbi összegekre számíthattok:

 • 1 gyermek: 600 ezer Ft (2023-ban 300 ezer Ft volt)
 • 2 gyermek: 2 millió Ft (2023-ban 1,3 millió Ft volt)
 • 3, vagy több gyermek: 7,5 millió Ft (2023-ban 5 millió Ft volt)

Milyen a következménye annak, ha nem születik meg határidőre a vállalt gyermek?

A vállalt, ám meg nem született gyerekek utáni igénybe vett támogatási összeget az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni ebben az esetben.

Tipp

A CSOK Plusz kalkulátorral pillanatok alatt kiszámolhatod, hogy a jelenlegi CSOK támogatással, vagy a 2024-től érvényes CSOK Plusz támogatással jársz jobban pénzügyileg. Hogy teljes képet kaphass, a kalkulátor a Babaváró támogatással is számol.

Iratkozz fel hírlevelünkre

Csatlakozz te is a több mint 160 000 feliratkozott olvasónkhoz és értesülj elsők között a gazdasági hírekről és a legjobb pénzügyi ajánlatokról.

Hirdetés

Blogajánló

Hirdetés
Hirdetés