Jön az új kkv-támogatási csomag: egyszerűbb lesz az adózás, 30 napban maximalizálnák a fizetési határidőt

Jön az új kkv-támogatási csomag: egyszerűbb lesz az adózás, 30 napban maximalizálnák a fizetési határidőt
Hirdetés
Hirdetés

Cikk2023-10-04
 

Attraktív intézkedéscsomaggal segítené az unió a kis- és középvállalkozások működését. Fellépnek a késedelmes fizetések tisztességtelen gyakorlata ellen és az adózást is egyszerűsítenék. Azt, hogy az intézkedések mikor lesznek érezhetőek a magyar vállalkozások számára egyelőre nem látszik, de a megelőző időszakok tapasztalatai alapján már a bejelentések is hatással lehetnek a működési feltételek kedvező irányba történő elmozdulására.

Az Európai Bizottság (EB) egy sor kezdeményezést terjeszt elő az európai kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatására. A lépések indoklásaként jelezték, hogy az elmúlt évek válságsorozata aránytalanul nagy mértékben érintette a kkv-kat. A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó fizetési késedelmek akadályozzák a beruházásokat és a növekedést, és hozzájárulnak az üzleti környezettel összefüggő bizonytalansághoz és bizalmatlansághoz.

Jó tudni
A kkv-k teljesítményértékeléséről szóló legfrissebb jelentés rámutat, hogy az inflációval kiigazítva 2023-ban a kkv-k hozzáadott értéke az előrejelzések szerint még mindig 3,6 százalékkal a 2019. évi szint alatt marad (a nagyvállalatok esetében ez 1,8%), míg a foglalkoztatás mértéke a kkv-k körében épphogy csak elérte a válság előtti szintet.

Hirdetés

Hirdetés

Maximum 30 napos fizetési határidő

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetésekről szóló 2011-es irányelvet egy rendelettel váltják fel. Ez foglalkozik a fizetési késedelmek tisztességtelen gyakorlatával, amely negatívan befolyásolja a kkv-k pénzforgalmát, valamint az ellátási láncok verseny- és ellenálló képességét. A javaslat szigorúbb, 30 napos maximális fizetési határidőt vezet be, megszünteti a kétértelműségeket és orvosolja a jelenlegi irányelv joghézagait. A javaslat biztosítja a felhalmozott kamatok és kártérítési díjak automatikus megfizetését, és új végrehajtási valamint jogorvoslati intézkedéseket vezet be a vállalkozások rossz fizetőkkel szembeni védelme érdekében.

Fontos
A vállalkozások működése során az egyik legnagyobb probléma Magyarországon is, hogy partnereik sok esetben visszaélnek üzleti erőfölényükkel – nem ritka, hogy a kkv-k 45 napos vagy ennél is hosszabb fizetési határidővel állítják ki a számlájukat. A bizonytalan gazdasági helyzetben meredeken (20  százalékkal) nőtt továbbá a késve fizetések aránya, a vállalatközi számlák 40 százalékát a határidő lejárta után fizették ki a magyar vevők az idei első negyedig terjedő 12 hónapban.

Egyszerűbb adózás

Az állandó telephelyeken keresztül határokon átnyúló tevékenységet folytató kkv-k számára lehetővé teszik, hogy a jövőben egyetlen adóhatósággal – a központi irodájuk szerintivel – legyenek kapcsolatban ahelyett, hogy több adórendszernek kellene megfelelniük. Ez a lépés az elképzelések szerint növelni fogja az adórendszer kiszámíthatóságát és a méltányosságot, csökkenteni fogja a megfelelési költségeket és a piaci torzulásokat, miközben minimálisra csökkenti a kettős adóztatás és az adóügyi viták kockázatát.

Jó tudni
Európa 24 millió kis- és középvállalkozása (kkv) teszi ki az EU-ban az összes vállalkozás 99 százalékát és a magánszektor munkahelyeinek kétharmadát. A kkv-k központi szerepet játszanak Európa gazdasági és társadalmi szerkezetében, előmozdítják Európa zöld és digitális átállását, és támogatják hosszú távú jólétünket.

A megfelelési költségek várható csökkenése mindenekelőtt a beruházásokat és a határokon átnyúló terjeszkedést fogja előmozdítani az EU-ban. A különböző tagállamokban működő kkv-k teljes mértékben ki tudják majd használni a letelepedés szabadságát és a tőke szabad mozgását anélkül, hogy szükségtelen adózási akadályok gátolnák őket.

Érdekképviselet, csökkenő adminisztráció

A javaslatcsomag számos nem jogalkotási intézkedést is tartalmaz a kkv-k támogatására és gazdasági potenciáljuk teljes körű kiaknázásának biztosítására. Kineveznek egy uniós kkv-követet, aki iránymutatást és tanácsadást nyújt az EB-nek a kkv-kkal kapcsolatos kérdésekben, és külső szinten is képviseli a kkv-k érdekeit.

Az adminisztratív eljárások és jelentéstételi követelmények egyszerűsítése érdekében 2023 végéig elindítják az egyszeri adatszolgáltatás technikai rendszerét (az egységes digitális kapu részeként), lehetővé téve a kkv-k számára, hogy az egységes piacon anélkül folytassák le az adminisztratív eljárásokat, hogy újra be kellene nyújtaniuk a szükséges dokumentumokat.

Több forrás beruházásokra

A kkv-k számára elérhető beruházások növelése érdekében a 2027-ig tartó különböző uniós finanszírozási programok keretében a kkv-k rendelkezésére álló több mint 200 milliárd eurón felül is biztosítanak forrást. Ösztönzik a nemzeti részalapokhoz történő tagállami átcsoportosításokat, és biztosítják, hogy az InvestEU új, célzott Stratégiai Technológiák Európai Platformja (STEP) keretében javasolt 7,5 milliárd euró összegű uniós garancia egy része a kkv-k számára is rendelkezésre álljon. Egy egyszerű és szabványosított módszertan fogja segíteni a kkv-k fenntarthatósági témákról való jelentéstételét, megkönnyítve ezáltal a fenntartható finanszírozáshoz való hozzáférést.

Fontos
A finanszírozást illetően az EB arra számít, hogy a 2027-ig tartó különböző finanszírozási programjai keretében több mint 200 milliárd eurót bocsát a kkv-k rendelkezésére. Ez az uniós kohéziós alapok (65 milliárd euró) és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (45,2 milliárd euró) keretében a kkv-kat támogató közvetlen és közvetett intézkedésekre szánt jelentős összegeket foglal magában, amelyek segítik őket abban, hogy ellenállóbbá, fenntarthatóbbá és digitálisabbá váljanak.
Hirdetés

Ismerjük és értjük a magyar bankok vállalati hitelezését (a legkisebbektől a legnagyobbakig). Velünk gyorsan megtudhatod, hogy melyik bankban, milyen feltételekkel, mennyi hitelhez juthatsz hozzá. Válaszd a céges hitel leggyorsabb útját, a Bankmonitort.

Hirdetés