Mentőöv a szerződés nélkül maradt nem lakossági gázfogyasztóknak

Mentőöv a szerződés nélkül maradt nem lakossági gázfogyasztóknak
Hirdetés
Hirdetés

Cikk2022-10-15
 

Átmeneti földgázellátást kaphatnak az esztendő végéig azok a nem lakossági gázfogyasztók, akik október 1-jétől  nem rendelkeznek érvényes szerződéssel. A rendelet péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben. Az érintett fogyasztóknak október 18-áig kell nyilatkozniuk arról, hogy élni kívánnak-e a lehetőséggel.

A pénteken megjelent 388/2022. (X. 14.) kormányrendelet alapján „azon Get. szerinti, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó, akinek a földgázellátása 2022. október 1-jei gáznaptól nem biztosított földgáz-kereskedelmi szerződés vagy az  őt 2022. szeptember 30-ai gáznapon ellátó földgázkereskedő üzletszabályzata alapján egyéb módon, átmeneti földgázellátásra jogosult a 2022. november 1-jei gáznap kezdetétől a 2022. december 31-ei gáznap végéig.”

Szoros határidőkre kell figyelni

A megjelent rendelet mentőövet jelenthet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a szabályozás nyári változását követően estek ki az egyetemes szolgáltatásból.  Részükre (és minden érintett nem lakossági fogyasztó részére) a kormány vészhelyzeti átmeneti földgázellátást biztosít arra az esetre is, ha még nem rendelkeznek érvényes gázellátási szerződéssel.

A megjelent kormányrendelet szerint földgázkereskedő a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést az e rendelet hatálybalépését követő munkanap végéig teszi közzé honlapján. Lévén a rendelet a kihirdetést (2022. október 14.) követő munkanapon (ma) a mintaszerződés hétfőn (október 17.) a nap végéig jelenik. Nyilatkozni a rendelet értelmében 2022. október 18-ig kell. Ez a határidő jogvesztő, magyarán a nyilatkozat későbbi leadására eszerint nem lesz lehetőség.

Hirdetés

Hirdetés

Az év végéig lesznek érvényesek a szerződések

A nyilatkozatot a  földgázkereskedő által erre a célra biztosított elektronikus felületen kell majd megtenni a felhasználó e-mail-címének megadásával. A nem így leadott nyilatkozat érvénytelen. A nyilatkozat megtételére az e rendelet hatálybalépését követő második munkanaptól van lehetőség. A nyilatkozattétel fogadásáról a földgázkereskedő elektronikus levélben jelez vissza a felhasználó által megadott e-mail-címre.

Akik nyilatkozatot tesznek, és annak elfogadásáról a visszajelzést megkapják 2022. november 1-jei gáznaptól a 2022. december 31-ei gáznap végéig földgáz-kereskedelmi szerződés jön létre a mintaszerződés szerinti tartalommal. Földgáz-kereskedelmi szerződés vagy rendszerhasználati szerződés hiánya miatt ezeknél a fogyasztóknál a rendelet értelmében a földgázelosztási szolgáltatás folytatása nem függeszthető fel, ha a nyilatkozat megtételét a földgázelosztóhoz a felhasználó a visszaigazolás megküldésével igazolja.

Hirdetés
Hirdetés