Miért ne spórolnánk az utalási költségen?

Miért ne spórolnánk az utalási költségen?
Hirdetés
Hirdetés

Cikk2013-01-31
 

Életünk során nap, mint nap eleget kell tennünk különböző fizetési kötelezettségeknek. Bár több lehetőségünk is van erre, legtöbbször mégsem élünk ezekkel. Pedig az esetek túlnyomó többségében felesleges költségektől kímélhetjük meg pénztárcánkat amellett, hogy egyszerűbbé tehetjük mindennapi pénzügyeinket.

Átutalási megbízásaink megadására több lehetőség is kínálkozik, hiszen megtehetjük ezt személyesen bankfiókban, telefonon vagy akár interneten keresztül is. Azt azonban mindig fontos szem előtt tartani, hogy a különböző csatornákon benyújtott megbízások eltérő díj ellenében kerülnek teljesítésre, valamint jelentősen befolyásolja a díjazást az is, hogy az utalás milyen típusú megbízás keretében valósul meg.

Átutalásainkat gyakoriságuk szerint két jól elkülöníthető csoportra tudjuk osztani; eseti és rendszeres átutalásokat tudunk megkülönböztetni.

Az
eseti átutalások jellemzően
nem ismétlődő utalások, mint például egy megrendelés ellenértékének a kiegyenlítése. Sokan adunk személyesen vagy telefonon ilyen típusú megbízásokat, arról azonban hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy minél kevesebb ügyintézést igényel egy tranzakció feldolgozása, annál kedvezőbb díj kerül felszámításra annak teljesítéséért. Így általános érvényű, hogy az utalások költségét tekintve abban az esetben járunk a legkedvezőbben, ha bankunk internetbanki felületén kezdeményezzük ezeket.

A
rendszeres átutalási megbízások körébe tartoznak az állandó átutalások és a csoportos beszedések.

Az
állandó átutalási megbízás kifejezetten jó megoldást kínál olyan rendszeresen felmerülő kiadásaink teljesítésére, amelyek összege viszonylag ritkán változik, mint például a havi közös költség. Megbízásunk értelmében bankunk előre meghatározott időközönként azonos összeget utal ugyanarra a számlaszámra. Így nem szükséges minden alkalommal a korábbiakkal teljes mértékben azonos megbízás megadásával bajlódnunk, nem beszélve arról, hogy általában kedvezőbb díjat fizetünk utána, mint egy eseti átutalásért. Arra viszont ügyeljünk, hogy az állandó átutalási megbízásokat terhelő díjak tekintetében is rendkívül változatos a hazai bankok gyakorlata. Ugyan a legtöbbjük a megbízás megadásáért nem számít fel külön díjat, de a módosításért vagy törlésért már előfordulhat, sőt itt is jelentőséggel bírhat, hogy milyen csatornán adtuk meg a megbízást korábban. Azt azért jó tudni, hogy internetbank használatával az utóbbi díjtételek megspórolhatók.

A rendszeres átutalási megbízások másik típusa a
csoportos beszedés, amely keretében felhatalmazást adunk arra, hogy közüzemi szolgáltatónk az esedékes díjjal megterhelje bankszámlánkat. Mindez rendkívül kényelmes módja annak, hogy a gáz-, a villany-, a telefonszámla és a hasonló változó összegű közműdíjak mindig időben kifizetésre kerüljenek. A felhatalmazás értékhatárhoz köthető, így az általunk megadott összegnél nagyobb utalást bankunk nem fog a szolgáltató kérésére teljesíteni. Amellett, hogy kényelmes és biztonságos jellemzően ez a legolcsóbb átutalási forma egyben.

Cikkünk számításokkal való alátámasztása érdekében természetesen végeztünk egy gyors piaci kitekintést. Szúrópróba szerűen három nagybank számlacsomagjain teszteltünk különböző eseteket, annak megfelelően, hogy a feltételezett személyre milyen bankolási szokások jellemzőek.

A táblázat összeállítása során az összehasonlíthatóság érdekében némi egyszerűsítéssel éltünk. A tranzakciók számát illetően havi 6 darabot vettünk és ezek összegét egységesen 10.000,- forintra tettük, valamint a bankolási szokásokat minden hónapban azonosnak tekintettük.

banki szokasok_13.01.29.jpg

Az első számlacsomagnál 9.780,- Ft-ot, a másodiknál 8.424,- Ft-ot, míg a harmadiknál 19.560,- Ft-ot takarítunk meg éves szinten, ha az első eset helyett utalásaink a harmadiknak megfelelően valósulnak meg. Jól látszik, hogy mennyire fontos bankolási szokásainkat alaposabban átgondolni. Főként azért is, mert léteznek a fentieknél sokkal kedvezőtlenebb viselkedési minták is.

A táblázat az alábbi esetekre nem tér ki, de például:

  • Számlacsomag 3 esetében éves szinten 54.000,- forintot takaríthatunk meg abban az esetben, ha 6 darab eseti utalásunkat nem személyesen bankfiókban, hanem telefonos megbízás keretében vagy az internetbank segítségével adjuk meg.
  • Számlacsomag 1 esetében éves szinten közel 16.000,- forinttal olcsóbb, ha a telefonos megbízások helyett eseti utalásainkat az internetbank segítségével bonyolítjuk le.

Mindezek fényében, ha elhatároztuk, hogy némi időt szentelünk átutalási költségeink csökkentésére, a következőket érdemes tennünk.

  1. Nézzük meg számlacsomagunk kondíciói alapján, hogy bankolási szokásainknak megfelelően milyen utalási költségekkel szükséges számolnunk jelenleg.
  2. Ez után vegyük számba rendszeres kiadásainkat és csoportosítsuk őket annak megfelelően, hogy fix vagy változó összegűek, mert ez alapján fogjuk eldönteni, hogy állandó átutalás vagy csoportos beszedés keretében kívánjuk rendezni őket a jövőben.
  3. A csoportosítást követően számoljuk össze, hogy új módszerünknek megfelelően milyen költséggel járnának az átutalások és vessük ezt össze a korábban kapott eredménnyel.

Természetesen a számítások során számlacsomagonként eltérő eredmények adódnak. Esetenként még az is előfordulhat, hogy olyan kedvező feltételek mellett vezeti bankunk számlánkat, hogy nincs igazán jelentősége a fenti megfontolásoknak. Sajnos ez utóbbi azonban nem tekinthető általánosnak és ekkor érdemes elgondolkodnunk azon, hogy bankolási szokásaink átalakításával járunk jobban, vagy éppen elérkezett az ideje, hogy új számlacsomagot keressünk magunknak. Tekintettel arra, hogy a bankok is folyamatosan fejlesztik termékeiket és szolgáltatásaikat, időnként érdemes kedvezőbb lehetőségek után nézni kínálatukban.

Hirdetés
Hirdetés