A 10+10 millió enélkül esélytelen: az OEP igazolás rejtelmei

A 10+10 millió enélkül esélytelen: az OEP igazolás rejtelmei
Hirdetés
Hirdetés

Cikk2016-01-15
 

CSOK- őrülettel kezdtük ezt az évet és ez egészen biztosan kitart még hosszú hónapokig. Hatalmas különbség van a régi és az új CSOK között, és nem csak összegben. Különböző, szigorú feltételeknek kell megfelelni, aki az új, három gyermek után járó CSOK-ot igényli. Az egyik alapfeltétel többek között egy OEP igazolás beszerzése, amely arról tanúskodik, hogy az elmúlt két évben volt folyamatos –maximum 15 nap megszakítással – társadalombiztosítási jogviszonyod. Az alábbiakban azt járjuk körbe, hogy mikor tudsz és mikor nem tudsz CSOK-hoz szükséges OEP igazolást beszerezni.

Induljunk onnan, hogy attól még, hogy a rendelő intézetekben ingyenes orvosi ellátásban részesülhetsz, nem jelenti azt, hogy minden szempontból TB biztosított vagy. Tehát, koránt sem biztos, hogy a CSOK-hoz szükséges OEP igazolást be tudod szerezni.

A biztosítottak körét ketté kell választani:

 1. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszony
 2. Természetbeni ellátáson túl pénzbeli juttatásra is feljogosító jogviszony

A kizárólag egészségügyi ellátásra szóló jogosultság azt jelenti, hogy bár saját magad nem fizetsz járulékot, mégsem maradhatsz egészségügyi ellátás nélkül. Vagyis szolidaritási alapon vagy jogosult az ellátás igénybevételére.

Aki biztosított, a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhet. Ezzel nem csupán természetbeni ellátásokat, hanem pénzbeli juttatásokat (pl. táppénz) is igénybe vehetsz.

Hirdetés

Hirdetés

10 milliónyi oka van annak, hogy ez miért fontos

A 3 gyerekesek által igényelhető CSOK egyik feltétele, hogy az elmúlt két év társadalombiztosítási jogviszonyáról OEP igazolást kell beszerezned.

DE! A vizsgált időszak első másfél évében elég, ha csak egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozóan volt biztosítási jogviszonyod. Az utolsó 180 napban azonban biztosítottnak kell lenned.

Honnan lehet nagyon könnyen megmondani, hogy kapsz-e ilyen OEP igazolást?

Egyszerűen, magyarra fordítva: Ha betegállományban lennél és kapnál táppénzt, akkor van olyan biztosítotti jogviszonyod, amivel be tudod szerezni az OEP igazolást a CSOK-hoz.

A biztosításod független attól, hogy heti hány órában vagy hogy milyen típusú cégnél dolgozol. A lényeg, ha munkaviszonyban állsz és megfizetik utánad a járulékokat, akkor biztosított vagy.

Amikor bajos az OEP igazolás beszerzése

Ha GYES-en vagy „csak” egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságod van. A GYES-ből nyugdíjjárulékot vonnak ugyan, de TB-t nem! Ez azt jelenti, hogy az állami támogatáshoz (CSOK) szükséges igazolást erre vonatkozóan nem adják ki.

Nem akkora gond ez, ha apukának van munkaviszonya (nem közmunka), hiszen csak a pár egyikének kell ezt az igazolást prezentálni.

Ezen kívül még néhány eset, amikor nem kaphatsz OEP igazolást a CSOK igényléséhez

 • Fizetés nélküli szabadság (néhány esettől eltekintve)
 • Igazolatlan távollét ideje alatt
 • Munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt (néhány esettől eltekintve)
 • A büntetőeljárás során, előzetes letartóztatás, szabadságvesztés tartama alatt, (kivéve, ha a vád alól jogerősen felmentették, a büntetőeljárást megszüntették)
 • Vállalkozás/ kamarai tagság szüneteltetése esetén
 • A tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt
 • Közmunkaprogramból származó munkaviszony
 • GYET idején
 • Nyugdíjas és mellette jövedelemszerző tevékenységet nem folytat.

Néhány szó a vállalkozókról

Egyéni vállalkozó

Az egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettsége az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig tart.

Társas vállalkozó

Társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége a gazdasági társaság, az egyesülés,stb. esetében a tényleges személyes közreműködési kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése napjáig áll fenn.

Őstermelő

A biztosítási kötelezettség az őstermelői igazolványban szereplő időponttól az igazolvány visszaadásának napjáig, családi gazdaság esetén a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn.

Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek

Társadalombiztosítási szempontból akkor áll fenn a biztosítási jogviszony, ha a megbízásból származó tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri a mindenkori minimálbér havi összegének 30 százalékát. 2016. január 1-jétől ez 33 300 forint jövedelmet jelent.

Kiesnek a körből a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozások.

Kiegészítő tevékenységet folyatató egyéni, illetve társas vállalkozónak kizárólag csak az minősül, aki a vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Külföldi munkaviszony

Eddig hatalmas probléma volt, ha a CSOK igénylő külföldön dolgozott, hiszen a külföldön fizetett biztosítást az OEP nem tudja leigazolni.

Most azonban szabad az út. Mivel a külföldi biztosítási jogviszony is figyelembe vehető, a határainkon kívül élő magyar állampolgárok is jogosultak lehetnek a CSOK-ra. Természetesen minden egyéb feltételnek meg kell felelni.

Hirdetés
Hirdetés