Így teremthetsz forrást az exportra!

Így teremthetsz forrást az exportra!
Hirdetés
Hirdetés

Cikk2014-08-22
 

A gazdaságpolitika egyik kiemelt célkitűzése a hazai vállalkozások, különösképpen a KKV-k külpiaci versenyképességének fokozása, ezen keresztül pedig a magyar export bővítése. A cél iránti elkötelezettséget misem bizonyítja jobban, minthogy ezen a területen is több támogatott hitel áll rendelkezésre a vállalkozások számára. Az EXIM Exportélénkítési Hitelprogramja (EHP) keretében kedvező, fix kamatozású forrást biztosít a hitelintézetek számára, amelyből nem csak az exportra termelő vállalkozások, hanem azok beszállítói is finanszírozhatóak.

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) kulcsszerepet játszanak hazánk gazdaságában, ezért az aktuális KKV stratégia (2014-2020) elsődleges célja a szektor versenyképességének javítása. A jövőkép kulcsszereplői azok a tartós növekedésre és exportteljesítményre képes KKV-k, akik képesek tovagyűrűző hatást kiváltani azáltal, hogy a szektor többi szereplőjét növekedésük részévé teszik.

A hazai KKV-k növekedéséhez elengedhetetlen a piacszerzés, amelyhez nagy növekedési potenciált az export piacon való megjelenés jelent. A magyar gazdaságban kiemelt szerepe van az exportnak, ugyanakkor a kis- és középvállalkozások ezen a területen még meglehetősen kis arányban képviseltetik magukat.

A magyar export szektor, különösképpen a KKV-k versenyképességének további erősítését hivatott szolgálni az
EXIM Exportélénkítési Hitelprogramja (EHP) is. A program keretében az EXIM refinanszírozási együttműködést alakított ki több hazai bankkal (jelenleg 21 partner) annak érdekében, hogy a magyar exportőrök minél szélesebb körben juthassanak kedvező kamatozású forrásokhoz.

A program jelenleg az alábbi
kedvezményes refinanszírozási konstrukciókat foglalja magában:

 • 2 éven belüli export előfinanszírozás
 • 2 éven túli export előfinanszírozás
 • Export utófinanszírozó refinanszírozás
 • Exportcélú beruházási hitel
 • Exportcélú lízing finanszírozás
 • Kockázatvállalás

Jelen cikkünk keretében az
export előfinanszírozási hitelek részleteit mutatjuk be.

Ki kaphat a támogatott hitelből?

Azok a mikro-, kis- és közepes vállalatok, illetve nagyvállalatok, amelyek export, vagy exportcélú beszállítói tevékenységet végeznek. Továbbá tevékenységüket legalább egy éve végzik és az előző évi nettó árbevételük nem haladja meg a 15 Mrd forintot.

A támogatott hitelt tehát nem csak az exportot végző vállalkozás, hanem annak beszállítója is igénybe veheti. Ugyanakkor fontos, hogy az előfinanszírozott termék(ek)nek vagy szolgáltatás(ok)nak a kivitelt kell szolgálniuk, és erről az exportőrnek, ennek hiányában a beszállítónak nyilatkoznia is kell a hitelt nyújtó bank felé.

Hány évre és milyen célra kaphatod meg a hitelt?

A futamidőt el kell különítenünk aszerint, hogy 2 éven belüli, vagy 2 éven túli előfinanszírozásról van szó. Míg az előbbi esetben 6-24 hónapig, addig az utóbbinál 2-5 évig vehető igénybe a kedvezményes forgóeszközhitel.

A konstrukció keretében minden olyan exportcélú ügylet előfinanszírozható, amely alapján a tényleges exportőr a számviteli szabályok szerinti export árbevételt realizál.

Hitelösszeg – hogyan lehet több?

Az egyes kölcsönök összege minimum 40.000 EUR, maximum 10 M EUR lehet (2 éven túli finanszírozás esetén akár USD-ben is igényelhető, minimum 50.000 USD, maximum 13 M USD összegben) azzal, hogy az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a finanszírozott exportügylet, vagy az exportőrnek történő éves beszállítás értékének 75%-át.

Ha pedig ez nem lenne elég, akkor jöhet az egyedi elbírálás, amely során az Eximbank mérlegeli a finanszírozott ügylet összhangját a kormány (kül)gazdaságpolitikájával. Preferencia a finanszírozás magyar export-, illetve foglalkoztatásbővítő hatása, valamint a magas magyar hozzáadott érték. Amennyiben az elbírálás kimenetele pozitív, minimum 1 M EUR-tól (vagy annak megfelelő USD-tól) vehető fel 2-5 évre kedvezményes hitel.

Mennyibe kerül a kedvezményes hitel?

A kamat fix a szerződés teljes futamideje alatt. A bankok által alkalmazható kamatfelár pedig 4%-ban maximalizált az Eximbank által.

 • 2 éven belüli előfinanszírozás esetén

A bankok minimum a szerződéskötéskor érvényes
Referencia alapkamat+0,6% kamaton nyújthatják a hitelt, amely jelenlegi mértéke 1,13%. A hitel törlesztése a futamidő végén egy összegben, vagy egyedi ütemezés szerint történhet.

 • 2 éven túli előfinanszírozás esetén

Ebben az esetben minimum a szerződéskötéskor érvényes
CIRR (Commercial Interest Reference Rate, Kereskedelmi referencia kamat)
kamaton nyújthatják a bankok a hitelt, ennek aktuális mértéke pedig 1,09% EUR, míg 1,97% USD hitelek esetén. A kamatfizetés a tőketörlesztésekkel egy időben esedékes, amelyek 3, vagy 6 havonta egyenlő részletekben történhetnek.

A hitelt nyújtó bank az előbbieken felül maximum 0,5 %-os kezelési díjat számíthat fel. Emellett egyszeri monitoring díjjal is számolni szükséges, ami 7,5 milliárd Ft nettó éves árbevételű cégek esetén maximum 300 EUR (400 USD), 7,5 milliárd illetve 15 milliárd Ft között pedig maximum 750 EUR (1000 USD) lehet.

Általános szabályok

Tekintettel arra, hogy az EHP elsődleges célja a hazai áruk és szolgáltatások nemzetközi piacokra jutásának elősegítése, ezért
a hitelből előállított/beszerzett áruk magyar származását igazolni kell. 
Áruk esetén ezt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes szerve, illetve a Nemzeti Agrárkamara által kiadott származási bizonyítvánnyal lehet megtenni, legalább a finanszírozott ügylet keretében szállított áru 50 százalékára vonatkozóan.

Szolgáltatás esetén a finanszírozott ügyfél által foglalkoztatottak több mint felének olyan személynek kell lennie, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.

Ami viszont biztos, hogy nem finanszírozható az EHP keretében…

 • jogszabályba ütköző tevékenység,
 • állammal szemben fennálló közterhek,
 • reexport,
 • katonai berendezések exportja,
 • a magyar környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő belföldi tevékenység,
 • mezőgazdasági termék esetén az Európai Unió működéséről szóló szerződés („EUMSZ”) I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek a kezdeti feldolgozási szintig,
 • exportcélú beruházás (2 éven belüli előfinanszírozás esetén).

Az EHP indulása óta mind az igénybe vehető exportfinanszírozási termékek köre, mind pedig a rendelkezésre álló összegek folyamatosan bővültek. A program egy dinamikusan bővülő, nyitott keret, így az exportszektor által jelzett finanszírozási igényeknek tulajdonképpen nincs felső korlátja. Az EHP minél szélesebb körű kiterjesztése érdekében további exportfinanszírozási termékek várhatóak a közeljövőben, valamint folyamatosak a tárgyalások a bankokkal, hogy lehetőség szerint minél több hitelintézet vegyen részt benne.

Támogatott hitelt vennél igénybe, de nem vagy benne biztos, hogy melyik megoldás (EHP, NHP, Új Széchenyi Hitel) lenne ideális cégednek? Töltsd ki az alábbi adatlapot és segítünk eligazodni a részletekben!

Széchenyi hitel
Bankmonitor


Maradt benned kérdés? Véleményed van? Szívesen látjuk! Szólj hozzá írásunkhoz lentebb, vagy írj a jobb oldalon található „Kérdezz tőlünk” felületen! Mindenkinek válaszolunk.

Hirdetés

Ismerjük és értjük a magyar bankok vállalati hitelezését (a legkisebbektől a legnagyobbakig). Velünk gyorsan megtudhatod, hogy melyik bankban, milyen feltételekkel, mennyi hitelhez juthatsz hozzá. Válaszd a céges hitel leggyorsabb útját, a Bankmonitort.

Hirdetés