Komoly változás az Otthonfelújítási Program végleges feltételeiben

Komoly változás az Otthonfelújítási Program végleges feltételeiben
Hirdetés
Hirdetés

Cikk2024-06-18 Frissítve: 2024-06-19
 

Június 17-én megjelent az otthonfelújítási támogatás végleges pályázati kiírása, a kedvezményt július elsejétől lehet igényelni. Az egy hónapos csúszás azonban nem véletlen, a számos észrevétel egy részét beépítették, emiatt a támogatás több feltétele érdemben módosult. Jöjjenek a részletek.

A palyazat.gov.hu oldalán valóban megjelent június 17-én az otthonfelújítási támogatás végleges pályázati kiírása. A legfeljebb 6 millió Ft kedvezményből – melynek egy része vissza nem térítendő támogatás, egy része pedig kamatmentes kölcsön – számos család korszerűsítheti meglévő otthonát, az eddig megismert tervekhez képest azonban számos újdonsággal, változással szembesülhetünk.

Budapesten a keretösszegnek kevesebb, mint a 6%-át lehet felhasználni

A támogatás keretösszege nem változott, összesen 108,24 Mrd Ft összeget kaphatnak meg a családok otthonuk korszerűsítésére. Július elsejétől egészen 2025. december 31-ig lehet pályázni a támogatásra, a szerződéskötésre pedig legkésőbb 2026. április 30-ig kerület sor. (Azt azonban ki kell hangsúlyzni, hogy a keretösszeg ennél hamarabb is elfogyhat.)

Ugyanakkor meghatározták, hogy ebből legfeljebb 20 ezer családi ház korszerűsítése finanszírozható meg. (Korábban ilyen limit nem volt meghatározva, csak azt nevesítették, hogy nagyságrendileg ennyi ház felújítására lenne elég az összeg.)

A teljes keretből legfeljebb 20 Mrd Ft-ot lehet a gázfűtési rendszer korszerűsítésére fordítani. Ráadásul itt a határidőket is szigorúbban határozták meg, a 2024. december 31-ig lehet ilyen célú támogatásra szerződést kötni.

Fontos
Budapesten a teljes keretösszegből 6,39 Mrd Ft-ot lehet felhasználni, ez a teljes keret 5,9 százalékának felel meg. Ebből a támogatás minimális és maximális összegét is figyelembe véve 1065-2556 fővárosi családi ház korszerűsítése finanszírozható meg.

Hirdetés

Hirdetés

Változik a beköltözésre vonatkozó határidő is

Az előírások egy része a felújítandó házra vonatkozik, azonban itt is találkozhatunk érdemi módosítással:

 • Kizárólag családi házak korszerűsítése finanszírozható meg a munkálatokból. (A tulajdoni lapon szerepelhet belterületi-, külterületi-, zártkerti lakóház,
  szabadon álló családi ház, sorházi családi ház, ikerház megnevezés is.)
 • Az ingatlannak 1990. december 31-e előtt kellett használatbavételi engedélyt kapnia. Ezt a kiindulási állapotot bemutató energetikai tanusítványon szereplő adattal lehet alátámasztani. (Amennyiben nem ismert ez a dátum, akkor a területileg illetékes építésügyi hatóság által kiadott jogerős használatbavételi engedélyen szereplő dátum lesz az irányadó.) Akkor is az eredeti, alapépéületre érvényes használatbavételi dátum lesz lényeges, ha az ingatlant később bővítették, vagy ráépítettek.
 • Az adott ingatlanban tulajdoni hányaddal, vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal kell rendelkeznie az igénylőnek. Ha más is tulajdonosa az ingatlannak, akkor a támogatás igényléséhez a többi tulajdonosnak is hozzá kell járulnia.
 • Az adott ingatlanban kell élnie az igénylőnek, vagy közeli hozzátartozójának legkésőbb 2024. július elsejétől kezdődően. Az is elfogadható, ha az ingatlan éppen vásárlás alatt áll, ebben az esetben elvárás, hogy az adásvételi szerződést megkössék július elsejéig. (Ebben az esetben a kérelem benyújtásának feltétele a földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés és a tulajdonjog széljegyzése, illetve kölcsönszerződés aláírásának feltétele lesz a bejegyzett tulajdonjog és a lakcím létesítése.)
Fontos
Ez utóbbi elvárás érdemben módosult az eredeti tervekhez képest, hiszen a társadalmi egyeztetésre bocsátott kiírásban még az szerepelt, hogy legkésőbb 2024. május elsejétől kell az adott ingatlanban laknia az igénylőnek. Ehhez képest a dátum is tolódott július elsejére, sőt elfogadható az is, ha az igénylő közeli hozzátartozója lakik az ingatlanban. (Közeli hozzátartozó az igénylő házastársa, az egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeke, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülője és a testvére.) Ráadásul bizonyos feltételek teljesülése esetén még az is megfelelő, ha az ingatlanra július elsejéig még csak adásvételi szerződést kötöttek.

Az életvitelszerű bent lakás lakcímkártyával lehet igazolni, elfogadható ha a kérdéses cím lakóhelyként, vagy tartózkodási helyként szerepel a kártyán.

Milyen feltételeknek kell megfelelnie az igénylőnek?

A tulajdoni hányadra és lakóhely létesítésére vonatkozó elvárásokat tekinthetjük személyi feltételnek is, de ezen szabályokat már az ingatlannál nevesítettük, így itt külön nem térnénk ki rájuk.

Az igénylőre vonatkozó egyéb elvárások, feltételek:

 • Azon cselekvőképes, nagykorú természetes személy igényelheti a támogatást, aki rendelkezik magyar adóazonosító jellel.
 • Magyar állampolgárok mellett azon EGT tagállamok állampolgárai kérhetik a kedvezményt, akik legalább egy éve rendelkeznek magyar lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel.
 • Az igénylő jövedelmének el kell bírnia a hitel törlesztőrészletét. (600 ezer Ft alatti igazolt nettó jövedelem esetén legfeljebb a fizetés fele, míg 600 ezer Ft-ot elérő nettó bér esetén annak 60%-a fordítható a kölcsön törlesztésére. A számítás során figyelembe veszik a már meglévő kölcsönök törlesztőrészletét is.)
 • Az igénylő a kölcsön lejáratakor nem tölthette be 75. életévét. Ezen korláttól eltekintenek, amennyiben bevonnak egy olyan adóstársat, akik az életkori és jövedelmi elvárásoknak is megfelel. (Az adóstárs igényléskor legalább 20 éves kell legyen.)
 • Az igénylő nem szerepelhet elmaradással a rossz adósok listáján (KHR lista). Illetve az sem elfogadható, ha lezárt mulasztással szerepel a kérdéses listán, de a mulasztás veszteségleírással szűnt meg.
 • Az igénylőnek nem lehet a bruttó minimálbért elérő adótartozása, köztartozása.
 • Az igénylőnek nem lehet legalább 60 napja fennálló a bruttó minimálbért elérő közüzemi számla tartozása.
 • Nem lehet folyamatban lévő adósságrendezési eljárása az igénylőnek.

Az igénylő házas-, élettársát be kell vonni az ügyletbe adóstársként.

Mennyi a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes kölcsön?

A támogatás egy része vissza nem térítendő támogatás, egy része pedig támogatott kölcsön. Három elemen múlik az, hogy adott esetben a két rész hogyan oszlik meg. Ezt a Bankmonitor szakértői a maximális, 6 millió Ft összegű támogatás példáján keresztül mutatják be.

1. Melyik járásban fekszik az ingatlan?

 • A vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 3,5 millió Ft, míg a támogatott kölcsön 2,5 millió Ft azon járásokban, ahol az átlagbér nem éri el az országos átlag 75%-át.
 • A vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 3 millió Ft, míg a támogatott kölcsön szintén 3 millió Ft azon járásokban, ahol az átlagbér az országos átlag 75%-a és 110%-a között van.
 • A vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 2,5 millió Ft, míg a támogatott kölcsön 3,5 millió Ft azon járásokban, ahol az átlagbér meghaladja az országos átlag 110%-át.

2. Mennyi az igénylők jövedelme?

 • Járástól függetlenül a vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 3,5 millió Ft, míg a támogatott kölcsön 2,5 millió Ft abban az esetben, ha az igénylők egy főre jutó nettó jövedelme nem éri el a 295 275 Ft-ot.
 • Járástól függetlenül a vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 2,5 millió Ft, míg a támogatott kölcsön 3,5 millió Ft abban az esetben, ha az igénylők egy főre jutó nettó jövedelme meghaladja az 511 810 Ft-ot.

Vagyis a legrosszabb anyagi helyzetben lévők mindenképpen a legkedvezőbb számítást kapják, míg a leggazdagabbak a legkedvezőtlenebbet járástól függetlenül.

Fontos
Újdonság, hogy az egy főre jutó jövedelem meghatározásakor az adós és az adóstárs jövedelmét összeadják, az egy főre vetítés során ugyanakkor a velük egy háztartásban élő eltartott gyermekekkel is kalkulálnak. (Ha például egy házaspár jövedelme nettó 1 millió Ft és van két eltartott gyermekük, akkor az egy főre jutó nettó jövedelem 250 ezer Ft lesz, vagyis mindenképpen a legjobb kategóriába fognak bekerülni.)

3. Mekkora lesz az energiamegtakarítás mértéke?

Alapvetően 30% primer energiafelhasználás-csökkenést kell eredményeznie a korszerűsítésnek. E nélkül nem leszünk jogosultak a támogatásra. Ha ez az energiamegtakarítási szint eléri a 40%-ot, akkor a teljes támogatáson belül további 5% átkerül a támogatott hitel kategóriából a vissza nem térítendő támogatás kategóriába.

Ha például egy havi nettó 250 ezer Ft átlagos jövedelmű család szeretne 6 millió Ft támogatást igényelni és a munkálatok végén az energiamegtakarítás meghaladja a 40%-ot, akkor a család végül 3,8 millió Ft vissza nem térítendő támogatást fog kapni 2,2 millió Ft támogatott kölcsön mellett.

A maximális támogatási összeg kihasználásához legalább 1 millió Ft önerőre is szükség van. A támogatáshoz benyújtott költségvetés tehát legfeljebb 7 millió Ft lehet. Elképzelhető azonban, hogy ez az összeg nem lesz elég az elvárt 30% energiamegtakarítás eléréséhez. Jó hír, hogy a pályázati kiírás megengedi további saját forrás bevonását a szükséges cél eléréséhez, vagyis nagyobb összeget is költhetünk a korszerűsítésre.

 A támogatás, kamatmentes kölcsön alapvető jellemzői

A vissza nem térítendő támogatás és kölcsön összege minimum 2,5 millió Ft, maximum 6 millió Ft lehet. A kölcsön törlesztőrészlete minden hónap 15. napján esedékes.

A kölcsönrész kamatmentes, továbbá nem számítanak fel kezelési költséget, rendelkezésre tartási díjat, szerződésmódosítási díjat és előtörlesztési díjat sem.

A rendelkezésre tartási idő 6-24 hónap lehet, ami egyszer 6 hónappal kitolató. A türelmi idő a rendelkezésre tartási időszakot követő 3 hónap. (A rendelkezésre tartási idő 24+6 hónapján belül kell befejezni a munkálatokat.)

A hitel maximális futamideje 12 év, ez az eredeti tervek alapján 10 év lett volna. Emiatt a havi törlesztőrészlet is érdemben csökken az eredeti tervekhez képest. Eredetileg 3 millió Ft után 10 éves futamidőre – a maximális 33 hónapos rendelkezésre tartási idő és türelmi idő kihasználása mellett – havi 34 483 Ft-ot kellett volna fizetni 87 részletben. Az új maximális 12 éves futamidő mellett havonta csupán 27 027 Ft-ot kellene rendezni 111 részletben. (A futamidő kitolása miatt nem emelkedne meg a hitel költsége, hiszen a kölcsön után nem fizetünk kamatot.)

Az előtörlesztésért nem számítanak fel díjat, viszont mindenféle következmény nélkül csak az elvárt munkálatok, energiamegtakarítás elérését követően lehet előtörleszteni a kölcsönt. A munkálatok befejezését megelőző előtörlesztés esetén a teles kölcsönt és a vissza nem térítendő támogatást is vissza kellene fizetni.

Mire fordítható az otthonfelújítási támogatás?

Alapvetően korszerűsítési tevékenység támogatott, melynek eredményeképpen a ház energiafelhasználása legalább 30%-kal csökken. Érdekes szigorítás, hogy ezen energiafelhasználás kiszámításakor nem veszik figyelembe a megújuló alapú villamosenergia előállításból származó megtakarítást.

Ez a kikötés alapvetően a hőszivattyús fűtési rendszerekre vonatkozó szigorításnak tekinthető. Hiszen azon rendszer kiépítése esetén termelődő megújuló energiát nem veszik figyelembe, azon felül kell elérni a 30% megtakarítást.

A támogatott munkálatok köre:

 • Külső hőszigetelés
 • Külső nyílászárók cseréje
 • Melegvízrendszer korszerűsítése
 • Fűtésrendszer korszerűsítése

A fűtési rendszer korszerűsítésénél nevesítve van, hogy támogatott tevékenység a vegyes-, szén-, fa-, vagy gáztüzelésű rendszerek, gázkonvektorok, egyedi helyiségfűtők kiváltása magas hatásfokú gázkazánnal. Vagyis nem kell alapvetően gázfűtéssel rendelkeznie a háznak.

Illetve támogatott a hőszivattyús fűtési rendszer kialakítása is. (Az eredeti kiírás alapján ez nem volt támogatott.)

Ki kell emelni még, hogy a hőszigetelésnél a kőzetgyapot szigetelés is elfogadható, a nyílászáról cseréjénél pedig a korszerű fa nyílászárók beépítése is támogatott. Utóbbi esetben eredetileg csak a műanyag nyílászárók beépítése szerepelt a kiírásban.

Ki kell hangsúlyozni, hogy a melegvíz- és fütési rendszer korszerűsítése önmagában nem támogatott munkálatok. Sőt, az sem támogatott, ha csak ez a két tevékenység szerepel a tervben. Vagyis ezek mellé mindenképpen kell hőszigetelési és/vagy nyílászáró csere is. (A hőszigetelés és a nyílászáról cseréje azonban külön-külön önmagában is támogatott munkálat lehet.)

Minden munkálatnál meghatároztak egy maximális fajlagos anyagköltséget és munkadíjat, melyet nem léphetünk át. Ezzel próbálják kordában tartani a munkálatok árát, visszaszorítani a felújítások esetleges drágulását.

Érdekesség, hogy a pályázat nevesítette, hogy az elvárt önerő származhat lakástakarék-pénztári szerződésből is, sőt az ltp megtakarítás állami támogatással növelt összegéből előtörleszthető a támogatáshoz kapcsolódó kamatmentes kölcsön.

A Bankmonitor létrehozott egy kalkulátort, mellyel ellenőrizheted, hogy megfelelsz-e a támogatás előírásainak. Ezen kalkulátort még nem tudtuk frissíteni az új feltételekkel. Ettől függetlenül érdemes elvégezned a kalkulációt. Ebben az esetben ugyanis utólag értesítünk a kalkulátor frissítéséről, illetve tájékoztatunk a támogatás más változásaival kapcsolatban is.

Otthonfelújítási támogatás

Felújítási támogatás 2024


Jogosult vagy 6 millió Ft-ra?

Bankmonitor
A kalkulátor nem vizsgálja az összes elvárt jogosultsági feltételt
A megadott adatok alapján nem vagy jogosult az otthonfelújítási támogatásra

A részleteket elküldjük e-mailben:

Megtudhatod a részletes leírásból, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni a támogatáshoz.
Elküldtük neked a támogatás részletes leírását
Ha addig is további kérdésed lenne, írj nekünk
a bankmonitor@bankmonitor.hu címre.
Nem vagy jogosult a támogatásra?
 • Nem kell lemondanod a felújításról.
 • Korszerűsítsd otthonod felújítási hitelből.
Hirdetés
Hirdetés