Vállalkozások figyelem! Zárolhatják a bankszámlákat!

Vállalkozások figyelem! Zárolhatják a bankszámlákat!
Hirdetés
Hirdetés

Cikk2014-11-28
 

Törvényi okokból 2015. január 1-jétől a pénzintézetek kötelesek megtagadni azon vállalati ügyfelek megbízásait, akik az idei év végéig nem nyilatkoznak a tényleges tulajdonosok személyéről. Mit is jelent ez pontosan? Mi a teendője az érintett vállalkozásoknak? Kiknek kell egyáltalán nyilatkozniuk? A legfontosabb kérdések és válaszok a témában!

A dolog apropója

Röviden: Még 2013. július 1-jei hatállyal módosult a pénzmosás elleni törvény. Emiatt 2014. december 31-ét követően a pénzintézetek kénytelenek az ügyleti megbízások teljesítését megtagadni, ha a vállalkozás tényleges tulajdonosára vonatkozó írásbeli nyilatkozat nem áll teljes körűen rendelkezésére. Azaz a nyilatkozat hiányában a jövő évtől az érintett vállalkozások például nem tudnak majd bért utalni.

Kicsit bővebben: Korábban a vállalkozás nevében eljáró cégjegyző(k) nyilatkozhatott(ak) úgy, hogy a képviselt vállalkozás, a saját nevében és javára jár el. Ez nem feltétlenül tartalmazott minden, az új szabályozás által előírt adatot, ezért a megváltozott jogszabály hatályba lépését követően nem állnak rendelkezésre teljeskörűen a tényleges magánszemély tulajdonosok törvényben előírt adatai.

A probléma elhárítására, e nemes feladat megoldására azonban kapóra jönnek a pénzintézetek, ugyanis a vonatkozó törvényi előírásnak történő megfelelés érdekében a bankok feladata begyűjteni az új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot ügyfeleiktől.

Mi a teendő vállalati ügyfélként?

Egyszerűen nyilatkozni kell a tényleges tulajdonosok személyéről. Ne gondoljunk nagy dolgokra, a nyilatkozatban a tulajdonos(ok) nevét, születési nevét, lakcímét, valamint állampolgárságát szükséges megadni. Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni.

Kiknek kell nyilatkozniuk?

Az érintett ügyfeleket, akinél hiányzik a módosított jogszabálynak megfelelő nyilatkozat, számlavezetőjük jellemzően minden lehetséges módon igyekszik tájékoztatni (rendre levélben, de nem kizárt a telefonos, vagy elektronikus úton történő megkeresés). Ennek ellenére, a kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes előre meggyőződni arról, hogy érintett-e vállalkozásunk a nyilatkozattételben. Ezt bankunk telefonos ügyfélszolgálatán néhány pillanat alatt könnyen ki tudjuk deríteni.

A tényleges tulajdonos fogalmáról a pénzmosás elleni jogszabály (a 2007. évi CXXXVI törvény 3. § r) pontja) ad részletes tájékoztatást. Dióhéjban tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki:

  • jogi személyben vagy egyéb szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-val rendelkezik, vagy
  • meghatározó befolyással rendelkezik, vagy
  • akinek az érdekében a jogi személy vagy egyéb szervezet az ügyleti megbízást adta.

Ha a fentiek alapján tényleges tulajdonos nem állapítható meg, a vezető tisztségviselő minősül tényleges tulajdonosnak.

Hogyan lehet nyilatkozni?

A tényleges tulajdonosi nyilatkozatot jellemzően személyesen vagy postai úton kell eljuttatni számlavezetőnkhöz, de több hitelintézetnél akár elektronikusan is ki lehet tölteni. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a kitöltő egyértelműen azonosítható legyen (például internetbanki felületen kialakított formanyomtatvány esetében) és személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént. A szóba jöhető lehetőségekről mindenképpen számlavezető bankunknál tájékozódjunk!

Az alábbi űrlap kitöltése után hamarosan te is megtudhatod, hogy mennyit tudnál megtakarítani a megfelelő biztosítás kiválasztásával!

Hirdetés
Hirdetés