Betöltés

Jövedelem letiltása, végrehajtás

szerző: Bankmonitor.hu
2014-02-11

Nem tudtál fizetni valamit, és nem csak a munkabéred lett hirtelen kevesebb, de már a számládhoz is hozzányúlt valaki? Ki lehetett ez a galád? Miért tette és főként hogyan?
Jövedelem letiltás és hatósági inkasszó okán ez bizony előfordulhat. De mégis melyik mit jelent és hogy működik?

A Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény, Mt.) rendelkezései szerint letiltásnak, végrehajtásnak csak jogszabály vagy végrehajtható határozat alapján van helye. A
jövedelem letiltás azt jelenti, hogy a végrehajtó hivatalos úton utasítja a jövedelmet biztosító szervet (munkáltató, nyugdíjfolyósító, stb.), hogy az adós jövedelméből rendszeresen vonjon le bizonyos összeget és azt utalja át a végrehajtónak, illetve a hitelezőnek. Ezt az összeget az adós már nem is kapja meg. Jogszabály alapján történő levonás például az adóelőleg, vagy a különböző járulékfajták. Ha az adós a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizeti meg a tartozását, a végrehajtó az adós munkabérét letiltja. Azaz kisebb összeget kap meg, mint amekkora a munkabére.

A letiltás mindig a
nettó összegből történik azzal a kitétellel, hogy az adós részére meg kell hagyni a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegét (jelenleg 28.500 forint). Az a jövedelem viszont, amely a mindenkori öregségi minimális nyugdíj ötszörösét meghaladja, korlátozás nélkül letiltható. Ehhez nem kell bankigazgatónak lenni, ugyanis a jelenlegi szabályozás alapján 142.500 forintos jövedelem felett már megtörténhet. Előfordulhat az is, hogy valakinek több letiltása érkezik, akkor a sorrend számít. Ha a letiltások összege meghaladja a levonható összeg nagyságát, akkor időben sorba állítják a követeléseket, és ha az egyik letelik, akkor kezdik a fennmaradót vonni. A végrehajtás során befolyt összegből mindenekelőtt a végrehajtási költséget (az eljárás kezdeményezésével, elrendelésével és foganatosításával felmerült költséget) kell kielégíteni.

Ha a végrehajtott összeg nem fedezi a behajtani kívánt valamennyi követelést, akkor a levonási sorrend a következő:

 1. gyermektartásdíj
 2. jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj
 3. munkavállalói munkabér
 4. a büntető- és a büntetés-végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg
 5. a szabálysértési eljárásban az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés
 6. adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,
 7. egyéb követelés,
 8. a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság.

Letiltás, levonás munkabérből A munkabérből legfeljebb 33%-ot lehet levonni, de bizonyos esetekben ez a munkabér 50 %-áig is terjedhet. Ilyen eset például a tartásdíj, a munkavállalói munkabér követelés, jogtalanul felvett munkabér és társadalombiztosítási ellátás.50%-os mértékig le lehet vonni a munkabérből továbbá, ha több letiltás érkezik.

Letiltás, levonás nyugdíjbólNagyon hasonló a munkabér letiltáshoz, az 50 %-os szabály itt is él. Nyugdíjnak tekintendő az öregségi nyugdíjon kívül a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság és életjáradék.

Letiltás, levonás egészségbiztosítási ellátásbólIde tartozik a táppénz, baleseti járadék, gyermekgondozási díj, terhességi segély és a jogalap nélkül felvett ellátás. Tehát ebből hitelkövetelést nem lehet levonni! A levonás 33 %-ig terjedhet.

Letiltás, levonás gyermekekkel kapcsolatos juttatásokbólA családi pótlékból maximum 33 %-ot lehet levonni.

Nem letiltható juttatásokVannak olyan jövedelmek, melyek mentesek a letiltás alól, pl. átmeneti segély, anyasági támogatás, rokkantsági járadék, ösztöndíj, tartásdíj. A letiltott összegből a végrehajtó jutalékot kap, tehát nem csökkenti minden forint az adósságunkat! A letiltás addig tart, míg a végrehajtást kérő jelzi, hogy megtérült a követelése, vagy a letiltási iratban szereplő összeg kifizetésre került.
Inkasszó 

A hatósági átutalás (inkasszó) azt jelenti, hogy az adós bankszámlája ellen olyan intézkedést ad ki a hatóság, hogy a bank utalja át a megadott számlára a hatósági átutalásban szereplő összeget. Ezt a banknak kötelessége megtenni! A hatósági átutalás beérkezésének napján a bank megnézi a számlán lévő összegeket bizonyos kötelezően a számlán maradó összeg kivételével átutalja a hatóságnak.

A bankszámlán kötelezően maradó összeg: A mindenkori öregségi nyugdíjminimum plusz az öregségi nyugdíj egyszeres és négyszeres összege közötti sávba eső összeg 50 %-a. Ha nincs a teljes összeg a számlán, akkor részteljesítésnek is van helye. Inkasszó mindaddig marad a számlán, amíg a teljes összeg kiegyenlítésre nem került, de maximum a „sorbaállítási” idő leteltéig, ami 35 nap. Az inkasszó újból kiadható.
A letiltás közvetlenül a jövedelemből történik, míg a hatósági átutalás pedig a bankszámláról!


Például, ha valakinek számlára érkezik a jövedelme, illetve annak a letiltás után megmaradt része, annak további része még inkasszálható! Így még azok a jövedelmek is megfoghatók, melyek egyébként nem letilthatók. Amíg hatósági átutalás van egy számla ellen, addig azt megszüntetni nem lehet!

Megoldás lehet -persze csak átmeneti, mert a tartozásainkat rendezni kell!  -egy új bankszámla. Kalkulátorunk segítségedre lesz ebben.


Bankmonitor

Keress a legjobb
Bankszámla
ajánlatok között!

Tovább a kalkulátorhoz

Maradt benned kérdés? Véleményed van? Szívesen látjuk! Szólj hozzá írásunkhoz lentebb, vagy írj a jobb oldalon található “Kérdezz tőlünk” felületen! Mindenkinek válaszolunk.

124 Hozzászólás

 1. banhegyib

  Néhány kérdés?
  1; – Nem számít-e joggal való visszaélésnek, ha ugyanaz a végrehajtó a munkabérből való letiltás mellett a számláról is inkasszál? Szerintem annak számít, hiszen aránytalanul nagy kárt okoz az “áldozat” számára.
  2; Nem számít-e csalásnak, joggal való visszaélésnek, hogy az adósságkezelők egymás közt adják veszik az adósságokat, amihez mindegyik hozzáteszi a saját, semmivel meg nem indokolt kis költségét és így horribilis összegeket kreálnak kis összegű adósságokból.?
  3; Nem sérti-e az emberi méltósághoz fűződő jogokat, hogy valakit földönfutóvá tesznek a végrehajtók azáltal, hogy a megélhetéshez szükséges létminimumnál kisebb összeget hagynak az “áldozatnál”?

 2. seger

  Szeretném megkérdezni, mert a cikkből nem derül ki, hogy kinek lenne kötelessége érteíteni az adóst a még fennálló tartozásról, és milyen időközönként, vagy egyszercsak nem vonják? Honnan lehet tudni, hogy az alap összeg csökken-e, vagy a végrehajtási költségek? Kötelessége-e a kijelölt végrehajtónak havonta elszámolást küldenie, mert van végrehajtó a városunkban, aki havonta kiértesíti az ügyfelét (nem minket), mi viszont máshoz tartozunk, és nem kapunk ilyet. Megköszönöm válaszukat!

 3. bankmonitor.hu

  @banhegyib

  Emberileg tökéletesen megértjük a felháborodását, azonban feltett kérdései inkább jogi, mint pénzügyi kérdések.

 4. csean

  A családi pótlékból nem vonható le semmi, még bankszámlán keresztül sem és ha ezt a bank megtette vissza kel fizetnie.

  Miért?

  A törvény egyszerűen fogalmaz:

  1.) Levonás a gyermekek ellátásához kapcsolódó juttatásokból
  A családi pótlékból legfeljebb 33%-ot lehet levonni a jogalap nélkül felvett családi pótlék és anyasági támogatás fejében.

  2,) Letiltás alól mentes juttatások
  a nevelőszülő részére a gondozásába ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek,
  utógondozói ellátásban lévő fiatal felnőtt ellátását szolgáló nevelési díj, külön ellátmány és családi pótlék

  3.) VÉGREHAJTÁS PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓNÁL KEZELT ÖSSZEGRE
  A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adóst megillető pénzösszeg teljes összegben végrehajtás alá vonható,
  kivéve a természetes személyt megillető pénzösszegeket…

  Tehát a 3. pont alapján a banknak meg kell vizsgálni, hogy milyen pénzhez nyúl hozzá, mert csak akkor derül ki,
  hogy a bankszámlán van -e természetes személyt megillető pénzösszeg. Így látja, hogy az családi pótlék, amihez az 1. és 2. pont alapján nem nyúlhat hozzá.

  Így ha a bank a kezelésre rábízott pénzösszeg felett rendelkezik és osztogatni kezdi, sikkasztás bűncselekményét követi el, amely két év szabdságvesztéssel büntethető.
  Gondolom nem kell mondani, mit kell ilyenkor tenni…

  Az általános magyarázat az szokott lenni, hogy bank nem köteles vizsgálni a számlára érkezett pénzösszeg címét.
  Na, pontosan erre nincs semmilyen törvény vagy rendelkezés, hogy mitől ne lenne köteles.

 5. brumi

  Tisztelt Cím!
  Affelöl érdeklődnénk a cikkel kapcsolatban, hogy a végkielégítésből hány százalék tiltható le.
  Köszönettel. SZ.K.,Tisztelt cim!
  Affelöl szeretnék érdeklödni a letiltási cikükkel kapcsolatban,hogy a végkielégitési összegből mekkora százalék tiltható le.
  Válaszukat köszönöm.
  SZ.K.

 6. bankmonitor.hu

  brumi@ munkabérnek minősül a betegszabadságra kifizetett összeg, a végkielégítés, és a bónusz, illetve a jutalom egyaránt. Vagyis alapvetően 33%, de esetenként 50%.

 7. Duszka Jozsef

  Érdeklődöm, mert számomra nem egyértelmű. Jelenleg 40% tartásdíj kerül levonásra szolgálati járadékomból, még 2 évig, viszont van letíltásom is, mely jelenleg 10%. Amennyiben megszűnik tartásdíj fizetési kötelezettségem, milyen összegű letíltás fog történni : 33% vagy 50%. Köszönöm !

 8. Baratdani

  Szép Estét! Dani vagyok érdeklődni szeretnék ,hogy édesanyám fizetésének a 75000 FT volt édesanyám fizetése és 70000 FT LEVONTAK ÉS HOGY LEHET E ENNYIT LEVONNI ? Ezért szeretnék segítséget kérni !

 9. tibor

  érdeklödni szeretnék hogylehet az hogy inkasszot tettek a számlámra ahova rokkantsági ellátás érkezik és a bank nemveszi figyelembe aztsm hogy ez nem tilthato és a számlán kötelezöen rajta marado összeget sem hanem a rokkantsági ellátásombol ami 38700 forint letiltanak annyit hogy összesen marad a számlámon összesen 9ezer pár forint ezt megteheti a bank??????? nemelég hogy rokkantsági ellátást kapok ami nem egy nagy összeg még ezt is tiltja a bank beperelhetö ezért a bank hogy veszélyezteti a kiskoru gyermekem ellátását ezzel a letiltásával??én ugytudom hogy a minimum nyugdij mindenféleképpen rajta kell maradjon a számlámon vagy roszul hallottam nemtudom kitud ebben segiteni nekem SOS lenne szükségem segitségre
  köszönöm

 10. bankmonitor.hu

  tibor@Jogszabály rendelkezik arról, hogy a számlán lévő összeg mekkora része képez mentességet, amelyet a bankok természetesen figyelembe vesznek. A helyzet tisztázása érdekében javasoljuk, hogy keresse fel számlavezető bankja egyik fiókját, ahol a mentes részt azonnal ki is tuják fizetni.

 11. bankmonitor.hu

  Zsike1984@ Először is azt fontos lenne tudni, hogy a “gyerekek pénze” pontosan milyen jogcímen érkezik a számlájára.Vannak ugyanis mentességet élvező jövedelmek. Javasoljuk, hogy első lépésként keresse fel számlavezető bankját és kérjen felvilágosítást. Amennyiben itt elakadna, lépjen kapcsolatba a végrehajtóval. Egészen biztos találnak egy mindkettőjük számára elfogadható megoldást.

 12. bankmonitor.hu

  Duszka Jozsef@ Amikor lejár a tartásdíj miatti kötelezettsége, 50%-ig lehet majd letiltani a szolgálati járadékból.

 13. Dorcyka04

  Tehát a gondom az lenne hogy ma utalták a családi pótlékot meg a gyes a számlámra. Van egy tartozásom és ez miatt nem vehettem le semmenyit a számlámról. Pedig én ugy tudom hogy csak esetleg a 33 % át vonhatták volna le belőle. Egyedül nevelem a 11 hónapos babámat és más jövedelmem nincs.,Érdeklődni szeretnék arról hogy nekem van egy tartózásom aminek összege 155.323 Ft. És ma számlámra megérkezett a családi pótlék meg a gyes. Levonták az egészet a számlámról. Pedig én ugy tudom hogy csak esetleg a 33 % át vonhatják le. Azt is tudni kell hogy egyedül nevelem a 11 hónapos babámat és más jövedelmem nincs. Ezt meg tehették hogy az egész összeget levonták? Előre is köszönöm a felvílágosítást.

 14. Dorcyka04

  Agondom az hogy van egy artózásom. És ma érkezett a számlámra a családi pótlék meg a gyes és semmit nem bírtam le venni belőle. Pedig én csak úgy tudom hogy csak a 33 % át vonhatják le belőle. Egyedül nevelem a 11 hónapos babámat és más jövedelmem nincs. Ezt megtehették hogy az egészet levonták?

 15. bankmonitor.hu

  Dorcyka04@ A családi pótlékból legfeljebb 33%-ot lehet levonni a jogalap nélkül felvett családi pótlék és anyasági támogatás fejében. Javasoljuk, hogy fáradjon be a bankfiókba és kérje a mentes összeg kifizetését. Amennyiben egyéb bevétele nincs, feltétlenül keresse fel a végrehajtót és keressenek egy olyan megoldást, ami mindkettőjüknek megfelelő.

 16. Lagardere

  T.Cím!
  Kérdésem:Pl. 100.000 Ft a nettó jövedelem, de gyermektartás címen a munkáltató von még 25.000 Ft-ot. A további letiltás jövedelem alapja ez esetben a 100.000 Ft vagy 75.000 Ft? Köszönöm! Lagardere

 17. bankmonitor.hu

  Lagardere@ A letiltás alapja a nettó jövedelem. A példában említett 100.000.-.

 18. Debil76

  Azt szeretném kérdezni, hogy a végrehajtó a lakástakarékomhoz, illetve az életbiztosításomhoz is hozzá férhet?,Azt szeretném kérdezni, hogy a végrehajtó a lakástakarékomhoz is hozzáférhet?

 19. joco1000

  azt szeretném kérdezni hogy hol lehet kérni a nyugdij letiltás csökkentését ?jelenleg 50 százalékát vonják de olyan kevés marad hogy nem lehet megélni belöle

 20. bankmonitor.hu

  @joco1000: Javasoljuk, hogy keresse fel a végrehajtót és kezdeményezzen egyedi megállapodást.

 21. csilla1990dm

  Nekem egy olyan kërdésem van hogy nem kell értesítést kűldeniük a letíltás elött hogy mire és mekkora összeget tiltanak le? Csak úgy vihetik a fizetést részletfizetési lehetőség felajänlása nélkül? Ez jogilag megengedett?,Nekem egy olyan kérdésem van hogy letiltás előtt, kell e kiküldeniük a papírt az adós részére, hogy miért, mennyit ës mire tilt le?

 22. anyamancs

  Két kérdésem lenne.
  Komoly, hogy a családi pótlék 33 százaléka tiltható?
  200 ezer nettó keresetből vonható 50 százalék letiltás?

 23. bankmonitor.hu

  @anyamancs: A családi pótlékból legfeljebb 33%-ot lehet levonni a jogalap nélkül felvett családi pótlék fejében. A levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi esetekben:tartásdíj, munkabérkövetelés, jogalap nélkül felvett TB járulék.
  Több letiltás esetén a levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet.

 24. bankmonitor.hu

  @csilla1990dm: A bíróság a letiltó végzést a feleknek kézbesítteti. A letiltás tényét/dátumát azonban nem jelzik előre az ügyfélnek.

 25. zetianya

  Tisztel Cím! Nekem van egy hitelem az Otp-nél, számlámat a K@H banknál vezetem. A számlámra csp, gyes amit a nagyobb, tartósan beteg fiamra kapom, és van egy kisebb 9 hónapos, akire csp, és gyed-et kapok. A végrehajtó inkasszót rakott a számlámra. Én a mai napom megállapodtam az Otp-vel részletfizetésben. Ott azt mondták hogy ha 2 havit befizetek,ami ma meg is történ, akkor tudják elinditani, hogy küldjék a végrehajtónak, hogy szüneteltessen az inkasszót. A mgállapodás még nem készült el, de már az összeget befizettem. Ha addig amíg nem jön a családi, ezt nem sikerül mennyit vonhat le a csp ből:? Én 62500 ft kapok. És ha levonja vissza tudom igényelni? Köszönöm válaszukat. K.A

 26. bankmonitor.hu

  @zetianya: A családi pótlékból nem vonható le semmi (mentes a letiltás alól). Az ide vonatkozó törvény értelmében: A családi pótlékból legfeljebb 33%-ot lehet levonni, DE CSAK a jogalap nélkül felvett családi pótlék és anyasági támogatás fejében. A bank azonban nem bírálja felül a letiltást, mert a törvény azt is kimondja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adóst megillető pénzösszeg teljes összegben végrehajtás alá vonható, kivéve a természetes személyt megillető pénzösszegeket. Ez azt jelenti, hogy fennáll annak lehetősége, hogy a bankszámláról akár a családi pótlékot is levonathassa a végrehajtó. Éppen ezért javasoljuk, hogy a megállapodással és az első két részlet befizetésének igazolásával keresse fel a végrehajtót-

 27. csincsi

  Tisztelt Bankmonitor!
  Abban a kérdésben kérném a segítségüket, hogy ha egy autóhitelnél a készfizető kezes rehabilitációs ellátásban részesül,és az adós nem fizeti a hitelt,végrehajtás alá kerül a dolog, a rehab. ellátás terhelhető? letilthat a lízing cég/végrehajtó? vagy “csak” a bankszámláját inkasszózhatja? (amire a rehab.ellátás is érkezik)
  Válaszukat előre is köszönöm! I.G.,Tisztelt Bankmonitor!
  A kérdésem,hogy egy autóhitelben egy rehabilitációs ellátásban részesülő személy a kezes.Ha az adós nem fizeti a hitelt,végrehajtóhoz kerül a dolog…a rehab.ellátás terhelhető? Vonhatnak belőle? vagy vonni nem lehet,de ha a bankszámlájára érkezik akkor ott inkasszózható? Válaszukat előre is köszönöm! H.G.

 28. bankmonitor.hu

  @csincsi: A rehabilitációs járadékból történő levonásra a TB nyugellátásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Azaz a rehabilitációs járadékból ugyanúgy lehet letiltani végrehajtandó követelést, mint az öregségi nyugdíjból. Általános szabály, hogy ennek az összegnek legfeljebb 33%-át, de kivételesen 50%-át (gyermektartásra) lehet letiltani. A letiltás alóli mentesség a rehabilitációs járadékra nem vonatkozik,csak a rokkantsági járadékra.

 29. zetianya

  Tisztelt Bankmonitor!
  Irtam már Önöknek kérdést. Most az lenne a kérdésem, hogy miközben inkasszó van K&H Bankszámlámon, de hitelem Otp-nél volt, ami miatt inkasszó került a számlámra. eközben én megállapodtam az Otp vel, ők már eli is küldték az inkasszó szüneteltetés iránti kérelmet a végrehajtónak. De ő a héten nem dolgozott, holnap lesz bent. Kérdésem az lenne hogy mennyi idő míg az inkasszó szünetelése megtörténik? Kedden jön csp és a gyes a számlámra. Addigra ez felodható? Válaszát köszönöm.

 30. bankmonitor.hu

  @zetianya: Holnap feltétlenül jelentkezzen a végrehajtónál és vigye magával a bankkal való megegyezésről az igazolást/nyilatkozatot. A végrehajtó csak ennek birtokában vonhatja vissza a végrehajtást, amennyiben ez minden elvárásnak megfelel. Az, hogy a banki rendszerben ez milyen gyorsan jelenik meg, nem tudjuk megmondani, mert ez bankonként eltérő lehet.

 31. zetianya

  Tisztelt Bankmonitor!
  Sajnos hiába van megállapodásom, kerestem a végrehajtót, de csak a titkárral beszéltem, aki közölte hogy látja hogy a bank kéri az inkasszó szünetelését, de szabadságon van még a végrehajtó a héten, nem tud mit tenni. Bosszantó hogy ilyen esetben nincs aki helyettesíti a végrehajtót, és emiatt nem oldották még fel az inkasszót a számlámról. Ma megjött a csp, és a gyes, de le is vonták. Kérdésem az lenne hogy ha bemegyek a bankfiókba vehetek fel összeget , vagy a teljes összeget levonták? 62500 ft érkezett a számlámra. És ilyen esetben visszaigényelhetem a levont összeget mivel van már megállapodásom az Otp-vel? A megkötés 07.27- jött létre. Köszönöm válaszát!!

 32. Nikicza

  Tisztelt Bankmonitor!
  Én jelenleg Rokkantsági ellátásban részesülök (nem Rokkantsági járadékot kapok). Szeretném tudni, hogy banki tartozások rendezésére letilthatják-e az ellátásom bizonyos részét.
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Tisztelettel Nikicza,Tisztelt Bankmonitor!
  Én Rokkantsági ellátásban részesülök (nem Rokkantsági járadékot kapok) . Szeretném tudni, hogy banki tartozás rendezésére letilthatják-e a jövedelmem bizonyos részét.
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Tisztelettel : Nikicza

 33. bankmonitor.hu

  @Nikicza A letiltás alóli mentesség a rehabilitációs járadékra nem vonatkozik.

 34. Nikicza

  Tisztelt Bankmonitor!
  Én nem rehabilitációs járadékot, hanem Rokkantsági ellátást kapok. Az pedig nincs benne a törvényben.
  Ez esetben mi lehet a szabály?
  Tisztelettel Nikicza

 35. bankmonitor.hu

  @Nikicza A rokkantsági ellátás NEM mentes, végrehajtható vele szemben a követelés.

 36. friday

  Tisztelt Cím!
  A munkáltatóm 42 e Ft tartásdíjat von le a fizetésemből minden munkabér átutaláskor.Augusztusban levonta a megbeszéltek szerint. Azonban augusztusban kapok bónuszt,amiből szintén levont 31 e Ft-ot,mondván majd a szeptemberi fizetésből csak 11 e Ft kerül levonásra. Előzőleg a bérszámfejtővel volt egy szóbeli megállapodás,hogy mindig a hónap eleji fizetés utalásakor kerül levonásra.Most azt mondta,hogy ez mégsem lehetséges. Kérdésem az volna,ha fix összeg van meghatározva,akkor ez mégis,hogyan lehetséges?Válaszát köszönöm

 37. Attancs

  Tisztelt Kiss Attila Gábor!

  Az 56.V.286/2015-ös végrehajtási ügyszámra és irodámhoz érkezett e-mailjére hivatkozva tájékoztatom, hogy a végrehajtást kérő abban az esetben járult hozzá a hatósági átutalási megbízás alapján levont 36.731 Ft visszautalásához, amennyiben adós a fennálló tartozását 12 havi részletekben a végrehajtó irodán keresztül megfizeti.
  Adós részére a végrehajtást kérő levelét a mai napon elpostázom, és kérem, hogy minél előbb vegye fel a kapcsolatot a végrehajtó irodával.

  Tájékoztatom továbbá a végrehajtást kérő elérhetősége a következő: telefon: 06/1/265-7877, fax: 06/1/265-7962, e-mail: vh@telekom.hu.

  Tisztelettel:
  Wölfinger Ottó
  önálló bírósági végrehajtó

  Ezt megteheti a végrehajtáskérö akkor ha semmi köze a feleségemnek az egészhez,és mindezt abból a pénzböl amit a MÁK küld egy 6hónapos,egy 5, egy 5,és egy 3 éves k.k. gyermek után.A feleségem sem kezes sem semmi más nem volt ebben az ügyben,csak anyi hogy a sogornöm számlájára utalt neki a MÁK. A tartozás csak a sogornőmé.

 38. ivanhoe41

  Tisztelt Bankmonitor !
  Táppénzen vagyok , abból nem tudnak végrehajtani ,letiltani
  a táppénz a számlára érkezett , ott viszont már lekapcsolták kb egyharmadát
  ebben az a poén hogy nem a nevemen van a számla hanem egy ismerősöm nevén , az ő jövedelme is arra érkezik
  papírforma szerint hozzá semmi közöm
  csinálhatnak ilyet hogy hozzányúlnak más számlájához ?

 39. bankmonitor.hu

  @ivanhoe41: A táppénzből 33% tiltható le. Abban az esetben, ha Ön egy másik személy számlájára kapja a táppénzt, de a kifizető helynél ezt a számlát adta meg, a bank nem bírálhatja felül a végrehajtási határozatot. A kellemetlenségek elkerülése érdekében javasolt, hogy nyisson egy saját számlát, illetve a tartozást – akár részletfizetéssel is – mielőbb rendezze.

 40. bankmonitor.hu

  @friday: A bónusz nettó összegéből a tartásdíj letiltható amennyiben a tartásdíj összege a jövedelem százalékában került meghatározásra. Az Ön esetében havi fix összegről van szó, ezért a HR-essel kell letisztáznia, mivel a munkáltató vonja a tartásdíjat.

 41. ivanhoe41

  Tisztelt Bankmonitor !
  Értem és köszönöm a választ
  Az a probláma hogy adósságrendező kölcsönt is csak annak adnak akinek fedezete van , mivel rajta vagyok a BAR listán így nem tudok felvenni semmi olyan kölcsönt amivel rendezni tudnám
  megtakarításom nincs .
  mostmár tudnék fizetni egy kisebb részletet mivel van munkám de nincs lehetőségem rendezni , ha meg ilyen sokat fognak le akkor nem tudok megélni , fizetni az albérletet , rezsit nem tudom a megmaradó összegből
  szóval az akaratom hiába van meg a rendezésre
  ma magyarországon nincs lehetőség rendezni ,
  Ön tud e valami lehetőséget ajánlani ?

 42. bankmonitor.hu

  @ivanhoe41: Ebben az esetben javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a végrehajtóval és próbáljon meg részletfizetési megállapodást kötni.

 43. lcsab

  Tisztelt Bankmonitor! Fizetés letiltásom van. Bankszámlám nincs, a munkáltató fizeti a letiltást. Mi történik abban az esetben, ha munkahelyet váltok? Ezt látja a végrehajtó? Be kell valamit jelenteni a végrehajtónak a munkáltató részéről vagy a részemről? Köszönöm, Csab

 44. bankmonitor.hu

  @Icsab: munkahely váltása esetén jeleznie kell a végrehajtónak és az új munkáltatónak is. A végrehajtó tájékoztatás nélkül is megtalálja rövid időn belül, ezért a jó kapcsolat érdekében célszerű a váltásról tájékoztatni.

 45. kari0128

  Tisztelt Bankmonitor.
  A Kristóffy és Társa Végrehajtó Iroda Hatóságnak minősül? Ezt azért kérdezem, mert ha jól értelmeztem az írásokat akkor bankszámlára csak hatóság rakhat inkasszót , letiltani csak a munkáltató felé történő jelzéssel lehet az kifizetendő bérből.

 46. kari0128

  T Bankmonitor.
  A rehabilitációs ellátás címén érkző összegből ( Nyugdíj folyosító) és Megváltozott munkaképességüeket foglalkoztató cégnél kapott bérből amely bankszámlára érkezik vonható-e inkasszó? A bankszámlavezető fiók, a Végrehajtó és a jogtalan letiltást kezdeményező egymásra mutogatnak és azt állítják nem ők a kompetensek az ügyben. “de akkor ki?” mégegyszer előre is köszönöm válaszát kari0128

 47. bankmonitor.hu

  @kari0128: nevezett végrehajtó, határozat alapján, jogosan jár el. Amennyiben munkabér címén érkezik az összeg a bankszámlájára, úgy az végrehajtható.

 48. kari0128

  T Bankmonitor
  Köszönöm válaszát. A másik kérdésem az volt, hogy hatóságnak minősül-e. Illetve ? % ig terjedhet ez a leonás. Amennyiben jogtalan, mert a végrehajtás kérő lakószövetkezet azt állítja hogy nem kért ilyet akkor kinek kell ezeket az összegket visszavizetni Végrehajtó? Bank aki nem figyelt mennyit és miből vont le? netán a lakószövetkezet akik megalapozatlanul és jogtalanul indítottak végrehajtást?

  Köszönöm.

 49. bankmonitor.hu

  @kari0128: Az, hogy a nevezett végrehajtó hatóságnak minősül-e, után lehet nézni, hiszen az adatai nyilvánosak. Aki a céget képviseli, ő hatósági végrehajtó (megnéztem). Végrehajtást csak akkor eszközölhet a végrehajtó, ha erről határozattal rendelkezik. Néhány esettől eltekintve 33%-ot lehet levonni. Amennyiben Ön szerint a bank nem szabályosan járt el, egyeztetni kell velük. Első körben azonban a végrehajtóval vegye fel a kapcsolatot.

 50. teri

  Tisztelt Bankmonitor!
  Kérdésem az lenne én bejelentettem a végrehajtónak a munkahelyváltást, kaptam egy levelet is hogy letiltatják a fizetésemből a 33% ot.
  Pár héttel később a bankomtól kaptam SMS t miszerint a végrahajtónsk akartak utalni!
  Kérdezem Előfordulhat e hogy a teljes jövefelmremet levonják?

 51. bankmonitor.hu

  @teri: A jövedelem csak meghatározott része letiltható. Célszerű lenne először egyeztetni a munkáltatóval, mert a bank el fogja utalni,azt az összeget, amire a végrehajtó határozat alapján jogosult.Ha nem sikerül tisztázni, akkor következő lépésként keresse fel a végrehajtót.

 52. pisti

  Tisztelt Bankmonitor!
  Olyan kérdésem lenne, hogy nekem a végrehajtó végett teljesen letilották a számlámat . Mind a magán mind a vállalkozóit. A bank elektronikus ügyintézésnél azt írja a számla letiltott állapotú
  Ilyenkor mit tudok tenni?

 53. pisti

  Tisztelt Bankmonitor!
  Olyan kérdésem lenne, hogy teljesen letilthat e egy végrehajtó számlát?
  Röviden leírom a lényeget:
  Van egy vállalkozói folyószámlám. Azon kívül még 3 számlám. 2-t nem tudok használni csak van. Se internetbank kódokat nem tudom se semmi ezekre nem tudok semmit.
  Egy másik banknál van egy lakossági és egy vállalkozói folyószámlám. A lakossági számlán van egy olyan hogy a végrehajtó megkérte őket hogy utaljanak át xyz összeget. És betette sorban álló tételre.
  A vállalkozói számláról nem írtak semmit se.
  Azt vettem észre hogy egy vásárló vásárolni akart. Leakartam venni róla a pénzt hát nem lehetett. Akkor mondom átutalom a lakosságira. : az indító számla letiltott státuszu. Mitől lehet? A végrehajtó zároltathatta a számlám?

 54. bankmonitor.hu

  @pisti Az inkasszó a számla “ellen” irányul, míg a végrehajtás az adós jövedelemének egy meghatározott százaléka ellen. A végrehajtó nem kéri meg a bankot, hanem határ határozat alapján jár el. Mivel a vállalkozói számláját is említette, első körben a NAV-val lenne célszerű egyeztetni, majd a végrehajtóval. Az inkasszó sajnos csak akkor kerül le a számlájáról, amikor az adósságát rendezte, ezt a végrehajtó jelzi a bank felé (leveszi az inkasszót).

 55. pisti

  Köszönöm a válaszukat. A NAV felé nincs tartozásom.

 56. Tomasz56

  Tisztelt Bankmonitor!
  Olyan problémám lenne hogy a bank beterhelte a számlámat .rövid történet:
  vettem fel hitelt xy banknál és nem fizettem egy darabig és felhalmozodott 290.000 ft amit ráterheltek a 2 odik bankszámlámra és az a kérdésem hogy most akkor ha ráérkezik a fizetésem azt most lefogják vonni azaz elveszik 1 teljes havi fizetésem?

 57. pisti

  Tisztelt Bankmonitor !
  Múltkoriban írtam az esetről, hogy mi volt. 3 hozzászólással lentebb van. Sikerült utánajárnom az ügynek. Az amire gondoltam. A volt munkahelyemen felvettek engem és a kollégámat mint egyéni vállalkozót. Az ex főnök a nevünkre szépen felruházta a boltot a mi hitelkeretünkből, a nagykernél. És most ez miatt van teljes inkasszó a számlámon. Az összeg 700 ezer ft körüli. A kérdésem az lenne hogy így tudok felvenni hitelt? Bárhogyan is? Ha igen milyet? Ezen kívül van a nav felé pár ft tartozásom amit nem tudok nekik átutalni ez miatt. Nem nagy összeg. Ha lehet ne jelzálogalpú hitel legyen.

 58. bankmonitor.hu

  @pisti: A leírtak alapján sajnos hitelt nem tud felvenni egyetlen pénzintézettől sem.

 59. bankmonitor.hu

  @Tomasz56: A munkáltatónak kötelessége jelenteni a végrehajtó felé, amennyiben új számlára utalja a jövedelmét. Így amennyiben végrehajtás indult, a törvényi előírásoknak megfelelő mértékkel csökkentett munkabért fogják Önnek utalni.

 60. Zitu

  Tisztelt Bankmonitor!Olyan kérdésem lenne,hogy egy más személy nevén lévő,nem közös bankszámláról elviheti-e a végrehajtó az adós nevén érkező teljes havi jövedelmet?Van jövedelem,amiből letiltható,de erre még nem került sor.Viszont határozat van arról,hogy amennyiben nem lesz kifizetve akkor végrehajtásra kerül.Köszönöm a segítséget!,Tisztelt Bankmonitor!Olyan kérdésem lenne,hogy egy más néven futó bankszámláról elviheti-e a végrehajtó az adós nevén érkező teljes havi jövedelmet?Jövedelemből való letiltás még nem történik,viszont határozat van arról,hogy amennyiben nem lesz kifizetve akkor végrehajtásra kerül.

 61. bankmonitor.hu

  @Zitu: A határozatot a munkáltató is meg fogja kapni, de célszerű lenne ezt felé jelezni. Így már az eleve csökkentett összegű munkabért tudja utalni. Amennyiben ez elmarad, a végrehajtó jogosan keresi meg a bankot és kéri a letiltást.

 62. Zitu

  Köszönöm a választ!A helyzet az,hogy a munkáltatót még nem keresték meg evvel a szándékkal.A kérdésem inkább arra irányul,hogy ha bankszámla tulajdonos teljesen más néven van,és nem közős a számla..akkor elvihető-e az adós nevén érkező jövedelem teljes összege?

 63. bankmonitor.hu

  @Zitu: Amennyiben egy olyan bankszámlára érkezik a munkabér, amihez semmi köze nincs, azt a végrehajtó nem látja. Ez azonban nem jó megoldás, mivel a tartozás csak gyarapszik. Továbbra is azt javasoljuk, hogy jelezze a munkáltató felé, hogy ilyen megkeresésre számítsanak, illetve vegye fel a kapcsolatot a végrehajtóval is.

 64. karaz1987

  Tisztelt bankmonitor!
  Áprilisi fizetésemnél 50 ezer forintos letiltás van!
  kb(300000ft-os tartozásom van)
  A kérdésem az lenne hogy egy adott hónapban 2-szer is vonhatják ezt az összeget vagy sem?
  Ebben a hónapban a cégtől kapunk nyereségrészesedést kb120 ezer forint nettó! Ebből is fogják vonnia letiltást vajon vagy csak a rendes havi béres jövedelemmel?

 65. bankmonitor.hu

  @karaz1987: Igen, a munkáltató mindenből levonja a végrehajtási határozatban meghatározott százalékot/fix összeget és már eleve az alacsonyabb összeget kell utalnia

 66. Gyula60

  Esetleg valaki?Unokahúgomnak a végrehajtó kiküldte a létiltást,Oké ez rendben.De azt nem hiszem,hogy reális a maradék utalt pénzt inkasszózta 3600 ft hagyva a számláján.

 67. bankmonitor.hu

  @Gyula60: Az inkasszó a számlán lévő teljes összegre kiterjedhet.

 68. Lunde

  Sem az nem keresett akinek állítólag tartozom ( Intrum Justitia ), sem az eljáró közjegyző, sem a végrehajtó a fizetésemre mégis kiküldték a letiltást. A letiltási lapon egy olyan lakcím szerepel ahol kb.15 éve nem tartózkodom. Nem kellett volna arról tudnom, hogy megindult ellenem egy eljárás? Valószínű egy olyan követelést akarnak rajtam behajtani, ami már régen elévült és azért nem tudatták velem, hogy ne tudjak kifogást benyújtani? Kovácsné

 69. bankmonitor.hu

  @Lunde: Feltehetőleg keresték, csak a régi lakcímén. Nézze meg, hogy ki kezdeményezte a jövedelem letiltását és keresse meg, hogy – ha késve is – megkezdhessék a személyes egyeztetést.

 70. Aramis33

  Tisztelt Bankmonitor!
  Lakossági számlámra havi 28.500 Ft érkezik; a múlt héten termeltek rá egy 130.000 Ft-os inkasszót.
  Kérdésem, hogy jól gondolom, hogy ezesetben a bank nem utal a végrehajtónak? Ha az inkasszó kezdeményezésének pillanatában nem volt összeg a számlán, e hónap 12-én utaláskor a számlámon marad a 28.500 Ft?

 71. Thaira

  Tisztelt Bankmonitor!
  A páromnak a számláját inkasszózta a végrehajtó 1 hónapra megadott összegre jogtalanul gyermektartás címmel.
  Az én fizetésem is arra a számlára érkezett de névszerint benne van az utalásban hogy nekem szóló bérutalás volt. Ilyen esetben megtámadható e a letiltás ami az én nevemre szólt,illetve visszaszerezhető-e a levont összeg mivel bizonyítani tudjuk hogy a levont összeg jogtalanul sok. A végrehajtó ellen kell indítani vagy a végrehajtást megbízott személy ellen,esetleg a bank ellen? Mit tehetünk? Kinek adjuk a bizonyítékokat és milyen eljárást indítsunk el?
  Válaszát előre is köszönöm.

 72. bankmonitor.hu

  @Thaira: Az inkasszó a számlán lévő összegre vonatkozik, nem személyhez kötött.

 73. bankmonitor.hu

  @Aramis33: Inkasszó esetében a bank csak akkora összeget tart vissza, ami fedezi a bankaszámla költségeket.

 74. Erdeklodo

  Kedves bankmonitor. Ha inkasszozak a szamlat akkor a beerkezet munaber 100%at leveheti? Ha igen az ember penz nelkul lesz mindaddig amig le nem megy az inkasszo osszege?

 75. bankmonitor.hu

  @Erdeklodo: Az inkasszó a számlán lévő összeg teljes egészét érinti.

 76. Driver

  Tisztelt Bankmonitor!

  Problémám a következő:

  Nagykövetségi dolgozó vagyok itt Magyarországon, és Magyar állampolgár. Munkáltatóm XY ország.
  Végrehajtást kért ellenem egy végrehajtó.
  Tudomásom szerint a bécsi egyezmény értelmében a nagykövetségi dolgozó béréből való letiltást törvényesen megakadályozhatja a nagykövet amíg a követség alkalmazottja vagyok. Ez igaz? Megteheti törvényesen? Ha igen akkor konkrétan milyen törvény melyik paragrafusa alapján?

  Válaszukat előre is köszönöm!

 77. bankmonitor.hu

  @Driver A végrehajtási törvény nem tér ki, illetve nem tesz különbséget a követségi munkabérekre. Amennyiben úgy véli, hogy a Bécsi Egyezmény ezt szabályozza, úgy azt kell tanulmányozni.Ez sajnos nem a mi kompetenciánk. Amennyiben az adott követelés jogos, előbb, vagy utóbb be fogják hajtani. Az idő előrehaladtával a büntető kamatok és a végrehajtói költség akár megtöbbszörözheti a mostani követelést.

 78. Driver

  Tisztelt Bankmonitor!

  Információim szerint egy 2014.március.15. naptól hatályos törvény szerint a követelések illetve végrehajtási jog elévülési ideje a közműszolgáltatóknál 2 év, más esetekben megmaradt az 5 év. A kiküldött leveleknek nincs halasztó hatályuk ugyanezen törvény szerint. Tehát hiába küldtek levelet ( amit meg sem kaptam, mert évek óta nem ott lakom) ezzel nem hosszabbították meg az elévülési időt.
  Kérdésem az lenne, hogy helyesek az információim? Valóban volt egy ilyen tartalmú törvény 2014-ben?
  Mivel nem sikerült megegyeznem sem a szolgáltatóval sem a végrehajtóval ezért akkor én hivatkozhatok erre a törvényre? A megegyezés kísérlete szóban történt, tehát nincs leírva( annak halasztó hatálya lenne az elévülést illetően).

  Válaszukat előre is köszönöm.

 79. bankmonitor.hu

  @Driver: A végrehajtási törvény módosítása erre vonatkozóan semmilyen változást nem említ. Az, hogy évek óta nem lakik az adott lakcímen, sajnos nem mentesíti.

 80. Singer Katalin

  Üdvözlöm. Több jogszabályt is elolvastam de maradt kérdés bennem.
  1. A mindenkori nyugdíj fölötti részből vonhatnak vagy annyinak maradnia kell? Ha egyedül nevelem a gyerekem akkor ez 2x a mindenkori nyugdíj vagy akkof is csak egyszer a 28500 ft?
  2. Ha hosszabb táppénzen vagyok akkor is letílthatják a táppénzem? (Konkrétan Apeh és hitel tartozás)
  Köszönöm válaszát.

 81. Kriszta

  T.Bankmonitor!A nevemen levő számlát részemre megterhelték.A párom fizetése is arra megy a saját nevén azt is levonhatják?Nem közös a számla.

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Kriszta! Igen, inkasszó esetén nem vizsgálják, hogy kinek érkezik még jóváírás a számlára. Az inkasszó a számlára vonatkozik. A férjének célszerű lenne saját névre szóló bankszámlát nyitni. Itt tud keresgélni a számlák között: link to bankmonitor.hu

 82. KGy

  Tisztelt Bankmonitor!
  A kérdésem annyi lenne, hogy ha már a letiltás elkezdődött a tartozás akkor is kamatozik közben?

  1. bankmonitor.hu

   Kedves KGy! Amennyiben eladott követelésről van szó nem kamatozik tovább, de a végrehajtó költségét meg kell fizetni. Amennyiben a kölcsönt nyújtó inkasszálja a számláját, a késedelmi kamatokat fizetni kell.

 83. G.Betti

  Üdv!
  Érdeklődnék- külföldi fizetés,és a családi pótlék esetében milyen levonásokra számíthatunk?Köszönöm.

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Betti! EU-n belül a végrehajtó megtalálhatja. Ha nem fizet, akkor a tartozás büntető kamatokkal, végrehajtói költségekkel is gyarapodni fog.

 84. santos.vitya

  Üdvözlöm Önöket.

  Múlt héten zárolták a folyószámlámat + elveszik a fizetésem 33%-át . Tehát hogy a folyószámlámnak egyenlőre annyi azzal tisztában vagyok. Van egy nagyobb összegű megtakarításom a MP-nál amit még nem fedeztek fel. Kérdésem hogy egy másik pénzintézetnél nyitott folyószámlára ráutaltathatom a megtakarításomat nyugodt szívvel hogy felvehessem? Vagy most már minden pénzintézetnél figyeltetnek az adataim alapján? A számlák zároltatása közös adatbázis alapján történik vagy a Végrehajtónak minden pénzintézetet fel kell keresnie addig még meg nem találja az ügyfele számláját? A választ előre is köszönöm!

 85. Àgnes

  Azt szeretném kérdezni, hogy a végrehajtó a lakástakarékomhoz, illetve az életbiztosításomhoz is hozzá férhet?koszonom…

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Ágnes! Az LTP végrehajtás alá vonható, az életbiztosítás nem.

 86. Hajni

  Szeretném megkérdezni, hogy a LTP akkor is végrehajtás alá vonható, ha más a szerződő és más a kedvezményezett?(Pl: én vagyok a szerződő és a gyermekem a kedvezményezett. Végrehajthatják az én tartozásomat?)Előre is köszönöm a válaszukat!

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Hajni! Amíg a szerződés él, a szerződő rendelkezik az LTP szerződése felett. Ez azt is jelenti, hogy nem érdekes ki a kedvezményezett, mert ő bármilyen okból cserélhető a szerződésen.

 87. Horváth Gábor

  Állampapír és végrehajtható??

 88. Kriszta

  Hajni válaszához….ebben az esetben ki a szerződő? A magánszemély?
  Nekem is van ltp-m,ahol a szülők a kedvezményezettek….lakáshitelben vagyok adóstárs/zálogkötelezett 1/2 tulajdonú lakásban. Végrehajtásnál előbb a lakást értékesítik vagy rászállhatnak a megtakarításomra is előbb? 10 éve elváltam,de a hitelszerződés nem változott….én már nem vagyok gyakorlatilag tulaj,csak papíron…

 89. Bari

  Tisztelt Cím!
  Megszeretném kérdezni,hogy gyedből is levonhatnak pénzt végrehajtás kérőnek?
  Tegnap kaptam egy levelet,hogy kiküldték a munkahelyemre hogy a bérem 33%-át vonni kell!9hónapos kisfiammal vagyok gyeden itthon ,egyedül nevelem!
  Mit lehet ilyenkor tenni?

 90. Matisz Pal

  Udvozlom
  Erdeklodni szeretnek hogy a rokkant nyugdij es a fogyatekossagi tamogatasbol lehet e letiltast
  Inditani?
  A munkatorvenykonyv 2012 evi 1 szamu bekezdese alapjan.
  Varom valaszat.
  T:06301866950
  Koszonettel.

 91. Némethné K Julianna

  Tudni szeretném hogy Végrehajtó tehet e olyat hogy a teljes fizetést az utolsó fillerig a bankszamlarol le emeli.

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Julianna! Amit leírt, az inkasszó. Inkasszó esetében csak a banki költségeket fedező összeget (pl. zárlati díj) kell a számlán meghagyni. Az inkasszó a bankszámlán lévő teljes összegre kiterjedhet.

 92. Erzsébet

  Tisztelt Bankmonitor!
  Olyan kèrdèsem lenne, hogy a már megfizetett letiltásra meddig tehetnek mèg kamatot?
  102000 volt az induló tőke, több mint 600000 letiltottak, 2015 januárjában lejárt. 2016 augusztusában a munkáltatóm újabb levelet kapott több mint 300000 fizetèsmeghagyással, a vègrehajtó a bankhoz küld válaszèrt, ők meg vissza, ügyvèdeknek túl kènyes a dolog. Mit tehetek?

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Erzsébet! Ezt valóban csak a bankkal tudja letisztázni. Sok esetben csak kellemetlen félreértésről van szó és megnyugtatóan sikerül rendezni az ügyet.

 93. Ónadi László

  tisztelt Bankmonitor.az lenne a kérdésem hogy a munkáltatóm a bruttó jövedelmem33%át vonja le a nettó jövedelmemből.ez valóban így helyes????várom válaszát

 94. Kiss Józsefné

  Csak azt szeretném kérdezni,hogy örökölt adóságot letilthatnak a keresetemből? A hitel az örökölt ingatlanon van és még el sem adtam. Köszönöm.

 95. Tímea

  Tisztelt bankmonitor , hogy nem adóhivatal által elrendelt inasszónál ,figyelembe kell e venni ,hogy milyen juttatásból vonnak? Pld , ápolási díj, sérült gyerek után járó emelt családi pótlék, gyermektartásdíj,biztosító által fizetett gyermekemnek megitélt kártérítés életjáradék formájában ( nevemre utalják) tegnap szembesültem pont azzal hogy az ápolási díj pld. 100 % át levonták biztos ,hogy ez ilyen formában teljesen jogszerű?

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Tímea! A munkabérre és egyéb járandóságra, valamint a bankoknál kezelt összegre vezetett végrehajtás esetén a bírósági végrehajtás szabályai irányadók. Több végrehajtás esetén a végrehajtással sújtható bevétel 50%-áig lehet “levonni”. Talán inkasszó is volt a bankszámláján, ezért vontak le többet.

 96. ZOOLYY

  Üdvözletem. Kérdésem az lenne,hogy a fizetésem a testvérem számlájára utalják és letilthatják e a számláját az én tartozásom miatt. Válaszát előre is köszönöm.

  1. bankmonitor.hu

   A végrehajtó a munkáltatót keresi meg, aki már eleve a csökkentett összeget fogja utalni.

 97. Ildikó

  Tisztelt Bankmonitor! Kérdésem az lenne ,hogy a páromnak tartózása van le is vonták a 33% ot ,de mellette a végrehajtó cég a saját költségét is levonta .Így maradt 20000 -Ft a számláján .Ezt meg tehetik ?

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Ildikó! Jogosan járt el, a végrehajtó költsége a behajtott követelésen felül értendő.

 98. Margit

  Tisztelt bank monitor azt szeretném tudni hogy ha van egy házunk amiben haszonélvezeti joggal rendelkezeünk a párommal mivel kiskorú gyermekünk nevén van.De ezt a házat eladjuk csokra,a számla amire az összeg kerül zárolható e a bank részéröl ha mindketten aktív bár listán vagyunk vagy nem???

 99. Viki

  Üdvözlöm!
  Segítséget szeretnék kérni.
  Bíróság által meghatározott 106.000Ft összegű tartozásom keletkezett, perköltség miatt.
  A K&H-s számlámra incassot tettek a fent említett összegben.
  Van már egy 33%-os végrehajtási letiltásom.
  Incasso után ez a végrehajtási letiltás 50% lesz?
  Incasso után a végrehajtó rögtön ki fogja adni az 50%-os letiltást, vagy van valami másabb alternatíva is?

  Köszönöm!

 100. Kiss Sándor

  Tisztelt Bankmonitor!

  A munkáltatóm megkapta a letiltást a munkabéremből a végrehajtótól, de én munkahelyet váltok. Ilyenkor ugyanúgy folytatódik a levonás az új munkahelyemen vagy elkerülhető ilyen módon a levonás?

  Köszönöm válaszát.

 101. Gabó

  Üdv! Érdeklődni szeretnék hogy a letiltás kiterjed-e a családi adókedvezményre is? Tehát a munkabérem részének tekinthető e letiltásnál a családi adókedvezmény vagy csak a munkabérből származó jövedelem?

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Gabó!
   Igen, kiterjed a nettó bérére.

 102. Gabó

  Üdv! Érdekelne hogy a családi adókedvezmény letiltás alá vonható e , vagy csak a munkabérből származó nettó jövedelmemet veszik figyelembe letiltás összegének a számításakor?

 103. Zsuzs

  Üdvözlöm. Olyan kérdésem lenne, hogy páromnak van egy K&H számlája. Kb 2napja kapot rá egy inkaszot ami 360.000ft ez egy nem fizetett elöfizetéses telefon amit a tesvéréneknvásárolt. Csak most igy öt terheli . Viszont az ö számlájára megy a gyerek után kapod gyed összege.
  Az érdekelne hogy ezt le tilthatják???
  A megjegyzésbe benne van az utalásba hogy én mint (Tősér….. Gyed ) kapom ezt az összeget

 104. Koczor katalin

  Érdekelne ha olyan számlára megy a pénzem ami nem az enyém és a szamla tulajdonos tartozik és ebből kifolyolag inkaszozzak én meg kapom a pénzem?

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Katalin! Az inkasszó a számla “ellen” indul, nem számít, hogy kinek a pénze érkezik az adott bankszámlára. Célszerű lenne saját névre egy bankszámlát nyitni és a jövedelmét arra kérni.

 105. Cary

  Tisztelt Bankmonitor!
  Amennyiben egyedül nevelem kiskorú gyermekem a bank az incasso után a köteles részt (28500 forint) a gyereknek is rajta hagyja a számlán vagy ketten éljünk meg ennyi pénzből?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  1. bankmonitor.hu

   Kedves Cary! Inkasszó esetén nincs kötelezően meghagyandó összeg, az a végrehajtásra vonatkozik. Nem számít, hogy mennyien élnek egy családban, a minimum összeg 28.500.-

 106. Gizi

  Jó napot kívánok! Egy olyan kérdésem volna hogy én vagyok a főkártya túlajdonos és apukám a társ túlaj.
  Le inkaszozták a bankszámlám az én tartozásom miatt igy apukám sem fog hozzá jutni a rokkantságijához ami 15000ezerft mert már töle is vonnak 33%-ot más jövedelme nincs. Viszont nekem csp megy a számlára ami megint nem több mint 9100-ft mert tőlem a csp osztály von. Ilyenkor mit tudnánk tenni?? Tavaj is volt másik inkaszo csak akkor forditva és le emelték az én cspmet meg az adóvisszatéritésem és tudomásom szerint ezt nem tehették volna meg.

 107. Iluska

  Érdeklődnék,hogy a végrehajtó incasszózta a számlát,de közben megállapodás történt a bankkal,amit a végrehajtó is megkapott,akkor milyen végrehajtási összeget kell megfizetni,mert szerintem a jutalék nem jogos.

 108. Margó

  Érdeklődni szeretnék, hogyha valaki kap részletfizetési lehetőséget , és azt minden hónapban pontosan teljesíti, viszont a NAV mégis letiltja a munkabérét, ezt a jogtalanul letiltott összeget hogy lehet visszakérni? A választ előre is köszönöm

 109. Kovácsné Döme Mária

  Kérdezem ki volt az aki ezt jóvá hagyta,hogy így megtámadják a megváltozott munkaképességgel rendelkezőket akik a kemény munka által váltak azzá és a családi pótlékosokat,nem gondol senki arra,hogy a családi pótlék a gyerekek után jár a rehabilitációs ellátás meg nem ok nélkül került ebbe a helyzetbe és a végrehajtó mindent megtámadhat?Nos ezért van az,hogy amióta ezt beiktatták sokan ezért lettek már öngyilkosak,bár a kormányt ezt nem érdekli sem a végrehajtót,eddig a munkabér volt életben most meg már támadják azokat akiknek családi pótlékjuk van vagy aki már vagy rehabos vagy rokkant és ez a magyarországi munkák által lettek azzá.Nos nem is csodálkozom,hogy csökken Magyarország létszáma aki csak tud menekül innen és nem fog visszajönni amit nagyon jól tesznek.

 110. artur2009

  T.Cím!
  Nyugdíjas vagyok!
  2011-ben és 2012-ben vettem fel hitelt egy családtagnak az Otp-től /3 különböző dátummal/ és egy másik pénzügyi cégtől. Mindent rendben tudtak fizetni /2013-ig/, amíg nem lettek munkanélküliek.
  Megteheti azt az OTP, hogy a 3 különböző időszakban felvett hitelt egyszer csak összevonja, és még ott van a másik pénzügyi cég is, ezért 50 %-ra ugrott a levonás.
  Én úgy tudom, /de lehet, hogy nem jól/, hogy egyszerre csak két tartozást vonhatnak és majd sorba állítják a többit.
  Erre szeretnék választ kapni, mivel kevés a nyugdíjam /igaz, nem 28.500,-/, hanem 45 ezer marad. Ebből, ha valaki egyedül van, hogy lehet megélni!

 111. Szilvia

  Tisztelt Bankmonitor!
  Olyan kérdésem lenne hogy a férjem jövedelmét 5 éve letiltják egy korábbi otp-s tartozás miatt.Az eredeti tartozás (tőke)250 ezer ft volt,mire végrehajtóhoz került az ügy ebből 860 ezer ft lett.Most kellene letelnie ennek a levonásnak,mert befizetésre került az említett 860 ezer ft,de az otp faktoring a minap kiküldött egy levelet hogy még 240 ezer ft tartozás van,mert hogy ez idő alatt még kamatozott!ez lehetséges?Még kamatozhat a követelés a részletfizetés(letiltás)alatt?
  Válaszát előre is köszönöm.
  üdv.Szilvia

Nem lehet hozzászólást írni.

Szólj hozzá te is

A Bankmonitor szakértői törekednek a fórumban felmerülő kérdésekre maximálisan pontos választ adni. Ennek következtében ha egy kérdés megválaszolásához pénzügyi területen kívüli (pl. mélyebb jogi) ismeretek is szükségesek, nem minden esetben tudjuk rövid időn belül vállalni a válaszadást. Köszönjük a megértést!

Szakértői cikkek

Befektetésekről érthetően

A cikksorozat támogatója logo

Szakértői cikkek

Mobilfizetési megoldások

A cikksorozat támogatója logo

A Bankmonitor

Velünk időt és pénzt spórolhatsz mert nem kell bemenned egyesével minden bankba. Kalkulátorainkkal összehasonlíthatod a lakossági és vállalati pénzügyi termékeket és a döntésben személyesen is segítünk.

Kapcsolódó tartalmak

Tedd ezt és a bankköltségeknek búcsút inthetsz!

2017. 02. 14.

Ha meg lennél elégedve a jelenlegi bankoddal, akkor elegendő megnézni a szálakivonatod: szinte biztosan meglepődsz, hogy mennyi költséget terhelnek rád. Amennyiben egy átlagos számlával rendelkezel, akár a számlaköltséged 75%-át is...

Lakástakarék: Milyen számlával igazolhatod a lakáscélt?

2016. 09. 25.

Amennyiben valaki a 30%-os állami támogatásból építkezne, fürdőszobát újítana fel, netán egy szaunával lepné meg magát, a megfelelő összegről a megfelelő számlákat kell hozzá bemutatnia a lakástakaréknak. Kinek a nevére,...

Így válhat rémálommá az álom bankszámla

2016. 08. 05.

Napjainkban az egyik legkedveltebb lakossági számlacsomag az Erste Privilégium „L” bankszámla. Teljesen érthető a számlacsomag iránti fokozott érdeklődés, hiszen ha a bank által elvárt 150 ezer Ft a bankszámlára érkezik,...

Blogajánló

 • alapblog

  Kávékapszulából saláta

  A szingapúri Nespresso visszaveszi a környezetszennyezőnek beállított használt kávékapszulákat, az alumíniumot újrahasznosítja, a zaccot meg elpasszolja egy Sky Greens nevű vertikális biofarmra, ahol a termesztett...

 • Lakásfókusz

  Már az irodában is otthon érezhetjük magunkat

  A munkahelyünkre igencsak ritkán gondolunk úgy, mint egy nyugodt, otthonos helyre, ahová a kötelességeinken túl is szívesen járunk be. Ezen kíván változtatni a myhive nevű vadiúj irodamárka, amely az otthonos megvalósítást ötvözi a modern irodák sajátosságaival. A márka nemrég debütált Magyarországon, aminek köszönhetően öt irodaház is teljesen átalakul.