Állami segítség a sikeres uniós pályázatokhoz

Állami segítség a sikeres uniós pályázatokhoz
Hirdetés
Hirdetés

Cikk2014-10-03
 

Míg egyes vállalkozások életében az uniós pályázatokon elnyerhető támogatáshoz szükséges önerő előteremtése jelent problémát, addig másoknál a már elnyert pályázatból származó kifizetések átfutási ideje okoz fejtörést. Ezen nehézségek áthidalására pedig több alternatíva is kínálkozik, amelyekhez még állami támogatás is kapcsolódik. Kedvezményes hitel lehetőségek a Növekedési Hitelprogramon túl KKV-k részére!

Óriási várakozások övezik KKV berkekben az első európai uniós pályázatok megjelenését. Érthető is, hiszen a Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint a rendelkezésre álló mintegy 7.480 milliárd forintnyi forrás több mint 60 százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre lehet majd a következő 7 éves ciklusban felhasználni, szemben a 2007–2013-as időszak 16 százalékával.

Egy vállalkozás sikeres pályázatához azonban
elengedhetetlen a megfelelő önerő, ráadásul
a projekt előfinanszírozását is meg kell oldani. Tekintettel arra, hogy az előbbiek sokszor nehézséget okoznak, ezért az európai uniós források nyújtotta támogatások könnyebb elérése, és a már elnyert forrásokhoz történő gyorsabb hozzáférés érdekében több államilag támogatott hitelkonstrukció is igénybe vehető a vállalkozások számára.

  • Ha nem áll rendelkezésre a megfelelő önerő, akkor megoldást jelenthet például a Széchenyi Önerő Kiegészítő hitel.
  • Ha nehézséget okoz, hogy a pályázati kifizetések jellemzően utófinanszírozásúak (azaz csak a már teljesített számlák alapján történnek a kifizetések), akkor a projekt előfinanszírozására például a Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitel vehető igénybe.

Ki kaphat ezekből a hitelekből?

Minden olyan mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV), amely tevékenységét legalább két éve végzi (két lezárt, teljes naptári éves gazdálkodói múlttal rendelkezik).

Hány évre és milyen célra vehetőek igénybe?

A futamidő önerő kiegészítő hitelnél akár 10 év is, míg a támogatást megelőlegező konstrukciónál legfeljebb 5 év lehet. Mindkét hitel a maximum 18 hónapos rendelkezésre tartási idő alatt bármikor, akár több részletben is lehívható. 

A kölcsön kizárólag a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelhez, valamint a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitelhez kapcsolódóan kiírt pályázatok önrész kiegészítését, illetve elnyert támogatások előfinanszírozását szolgálhatja. A hitelkonstrukciókhoz kapcsolható pályázatok köre folyamatosan bővül, az aktuális lista megtalálható a KAVOSZ honlapján.

Mekkora összeg vehető igénybe?

A hitel kizárólag forintban vehető igénybe. Az igényelhető kölcsön összege
500.000 Ft-tól 50 millió Ft-ig terjedhet, viszont támogatást megelőlegező hiteleknél legfeljebb az elnyert támogatás erejéig. További megkötés, hogy a felső korlát a Széchenyi Önerő Kiegészítő és Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitelek összegére együttesen érvényes.

Önerő kiegészítő hitelnél a tervezett beruházás összköltségének legalább 20%-át (minden hiteltől, lízingtől mentes)
saját forrásból kell biztosítani.

Támogatást megelőlegező hitelnél a hitelnek önálló saját forrás előírása nincs, de a projektnek meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplő minimum saját forrás előírásainak.

Mennyibe kerül a kedvezményes hitel?

A hitelek változó kamatozásúak, a kamat alapkamatból (1 havi BUBOR) és kamatfelárból áll. Ez összességében ma

  • Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelnél 6,6% (kamatfelár 4,5%), míg
  • Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitel 6,1% (kamatfelár 4%).

Ezekhez
a futamidő első három évében állami kamattámogatás jár, amely mértéke az év végéig megkötött hitelszerződéseknél 5%pont (a teljes összegre). Azaz ma 1,6%-os kamatozással indulna a hitel, ha azt önerő kiegészítésre vennénk igénybe, és 1,1%-os kamatozással, ha támogatás megelőlegezésére. A 3 évnél hosszabb hiteleknél fontos figyelembe venni, hogy a kamattámogatás a 4. évtől megszűnik.

További rendszeresen jelentkező költség a futamidő alatt a 0,8%-os kezelési költség.

Ezeken felül egyszeri hitelbírálati díjjal (0,5%), szerződéskötési díjjal (1%), valamint az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehíváskor fizetendő folyósítási jutalékkal (15.000 Ft/folyósítás) kell számolni.

A hitelt folyósító bank
kötelező számlaforgalmat is előírhat, amely értelmében a vállalkozásnak a banknál nyitott fizetési számláján legfeljebb háromszoros, míg 10 M Ft feletti hitel esetén ötszörös mértékű, vagy hitelarányos éves számlaforgalmat kell bonyolítania. Amennyiben a szerződésben vállalt számlaforgalmat a vállalkozás nem teljesíti, a banknak jogában áll a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbözetre különdíjat (1%) felszámítani.

A fentieken túl azonban a bankok a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díján (amelyre szintén állami támogatás vehető igénybe), illetve a vállalkozás hibájából történő felmondással, a követelés behajtás költségeinek kivételével nem számítanak fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű költséget a hitelszerződés megkötésével, ill. a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban.

A hitel törlesztése

Önerő kiegészítő hitelnél a tőke törlesztésére a beruházás megtérülésétől függően akár 2 éves türelmi idő is kérhető, így a tőketörlesztést csak a türelmi idő letelte után kell megkezdeni havi, vagy negyedéves gyakorisággal egyenlő részletekben. A kamatfizetés a tőketörlesztéssel egy időben esedékes (kivéve a türelmi időszak alatt).

Támogatást megelőlegező hitelnél a tőketörlesztés a támogatás folyósításából történik, a bankkal kötött hitelszerződésben meghatározott időpontban. Ez utóbbi azonban azt is maga után vonja, hogy ha a futamidő alatt beérkezett támogatási összegből az adott időpontra nem volt biztosítható a teljes tartozás visszafizetése, akkor egyéb módon kell megoldanunk azt, hogy a hitelszerződésből eredő teljes tartozás a lejáratkor egy összegben visszafizetésre kerüljön.

Szeretnéd kihasználni a támogatott hitelekben (NHP, EHP, Széchenyi Kártya Program) rejlő lehetőségeket? Töltsd ki az alábbi adatlapot és segítünk megtalálni a legmegfelelőbbet!

Bankmonitor
Sikeres kalkuláció!
Eredményeidet a lenti listában találod!

Maradt benned kérdés? Véleményed van? Szívesen látjuk! Szólj hozzá írásunkhoz lentebb, vagy írj a jobb oldalon található „Kérdezz tőlünk” felületen! Mindenkinek válaszolunk.

Hirdetés

Ismerjük és értjük a magyar bankok vállalati hitelezését (a legkisebbektől a legnagyobbakig). Velünk gyorsan megtudhatod, hogy melyik bankban, milyen feltételekkel, mennyi hitelhez juthatsz hozzá. Válaszd a céges hitel leggyorsabb útját, a Bankmonitort.

Hirdetés