Jövedelem letiltása, végrehajtás

Jövedelem letiltása, végrehajtás
Hirdetés
Hirdetés

Cikk2014-02-11 Frissítve: 2018-02-27
 

Nem tudtál fizetni valamit, és nem csak a munkabéred lett hirtelen kevesebb, de már a számládhoz is hozzányúlt valaki? Ki lehetett ez a galád? Miért tette és főként hogyan?
Jövedelem letiltás és hatósági inkasszó okán ez bizony előfordulhat. De mégis melyik mit jelent és hogy működik?

A Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény, Mt.) rendelkezései szerint letiltásnak, végrehajtásnak csak jogszabály vagy végrehajtható határozat alapján van helye. A
jövedelem letiltás azt jelenti, hogy a végrehajtó hivatalos úton utasítja a jövedelmet biztosító szervet (munkáltató, nyugdíjfolyósító, stb.), hogy az adós jövedelméből rendszeresen vonjon le bizonyos összeget és azt utalja át a végrehajtónak, illetve a hitelezőnek. Ezt az összeget az adós már nem is kapja meg. Jogszabály alapján történő levonás például az adóelőleg, vagy a különböző járulékfajták. Ha az adós a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizeti meg a tartozását, a végrehajtó az adós munkabérét letiltja. Azaz kisebb összeget kap meg, mint amekkora a munkabére.

A letiltás mindig a
nettó összegből történik azzal a kitétellel, hogy az adós részére meg kell hagyni a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegét (jelenleg 28.500 forint). Az a jövedelem viszont, amely a mindenkori öregségi minimális nyugdíj ötszörösét meghaladja, korlátozás nélkül letiltható. Ehhez nem kell bankigazgatónak lenni, ugyanis a jelenlegi szabályozás alapján 142.500 forintos jövedelem felett már megtörténhet. Előfordulhat az is, hogy valakinek több letiltása érkezik, akkor a sorrend számít. Ha a letiltások összege meghaladja a levonható összeg nagyságát, akkor időben sorba állítják a követeléseket, és ha az egyik letelik, akkor kezdik a fennmaradót vonni. A végrehajtás során befolyt összegből mindenekelőtt a végrehajtási költséget (az eljárás kezdeményezésével, elrendelésével és foganatosításával felmerült költséget) kell kielégíteni.

Ha a végrehajtott összeg nem fedezi a behajtani kívánt valamennyi követelést, akkor a levonási sorrend a következő:

  1. gyermektartásdíj
  2. jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj
  3. munkavállalói munkabér
  4. a büntető- és a büntetés-végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg
  5. a szabálysértési eljárásban az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés
  6. adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,
  7. egyéb követelés,
  8. a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság.

Letiltás, levonás munkabérből A munkabérből legfeljebb 33%-ot lehet levonni, de bizonyos esetekben ez a munkabér 50 %-áig is terjedhet. Ilyen eset például a tartásdíj, a munkavállalói munkabér követelés, jogtalanul felvett munkabér és társadalombiztosítási ellátás.50%-os mértékig le lehet vonni a munkabérből továbbá, ha több letiltás érkezik.

Letiltás, levonás nyugdíjbólNagyon hasonló a munkabér letiltáshoz, az 50 %-os szabály itt is él. Nyugdíjnak tekintendő az öregségi nyugdíjon kívül a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság és életjáradék.

Letiltás, levonás egészségbiztosítási ellátásbólIde tartozik a táppénz, baleseti járadék, gyermekgondozási díj, terhességi segély és a jogalap nélkül felvett ellátás. Tehát ebből hitelkövetelést nem lehet levonni! A levonás 33 %-ig terjedhet.

Letiltás, levonás gyermekekkel kapcsolatos juttatásokbólA családi pótlékból maximum 33 %-ot lehet levonni.

Nem letiltható juttatásokVannak olyan jövedelmek, melyek mentesek a letiltás alól, pl. átmeneti segély, anyasági támogatás, rokkantsági járadék, ösztöndíj, tartásdíj. A letiltott összegből a végrehajtó jutalékot kap, tehát nem csökkenti minden forint az adósságunkat! A letiltás addig tart, míg a végrehajtást kérő jelzi, hogy megtérült a követelése, vagy a letiltási iratban szereplő összeg kifizetésre került.
Inkasszó 

A hatósági átutalás (inkasszó) azt jelenti, hogy az adós bankszámlája ellen olyan intézkedést ad ki a hatóság, hogy a bank utalja át a megadott számlára a hatósági átutalásban szereplő összeget. Ezt a banknak kötelessége megtenni! A hatósági átutalás beérkezésének napján a bank megnézi a számlán lévő összegeket bizonyos kötelezően a számlán maradó összeg kivételével átutalja a hatóságnak.

A bankszámlán kötelezően maradó összeg: A mindenkori öregségi nyugdíjminimum plusz az öregségi nyugdíj egyszeres és négyszeres összege közötti sávba eső összeg 50 %-a. Ha nincs a teljes összeg a számlán, akkor részteljesítésnek is van helye. Inkasszó mindaddig marad a számlán, amíg a teljes összeg kiegyenlítésre nem került, de maximum a „sorbaállítási” idő leteltéig, ami 35 nap. Az inkasszó újból kiadható.
A letiltás közvetlenül a jövedelemből történik, míg a hatósági átutalás pedig a bankszámláról!


Például, ha valakinek számlára érkezik a jövedelme, illetve annak a letiltás után megmaradt része, annak további része még inkasszálható! Így még azok a jövedelmek is megfoghatók, melyek egyébként nem letilthatók. Amíg hatósági átutalás van egy számla ellen, addig azt megszüntetni nem lehet!

Megoldás lehet -persze csak átmeneti, mert a tartozásainkat rendezni kell!  -egy új bankszámla. Kalkulátorunk segítségedre lesz ebben.Maradt benned kérdés? Véleményed van? Szívesen látjuk! Szólj hozzá írásunkhoz lentebb, vagy írj a jobb oldalon található „Kérdezz tőlünk” felületen! Mindenkinek válaszolunk.

Hirdetés
Hirdetés