- 2019/H3

Állampapír tulajdonságai

Kamatozás (évi): 2,50 % Futamidő: 1 év, 4 hónap, 4 nap
Legkisebb befektethető összeg: 1 Ft Pénznem: HUF

Kamatfizetés

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik: 2018. július 22.: 2,62%; 2019. július 22.: 2,50%.

Befektetés biztonsága

A Kétéves Állampapírban a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti. A Kétéves Állampapír névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Vásárlók köre

A Kétéves Állampapírokat a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. A Kétéves Állampapírokat a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

  • a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
  • b) kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag (i) az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át, illetve (ii) a Magyar Nemzeti Bank részére óvadékba adhatják, illetve fedezeti ügylet keretében a Magyar Nemzeti Bank részére ruházhatják át az így megszerzett Kétéves Állampapírokat.

A félreértések elkerülése végett a Kibocsátó rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a fenti b) (ii) alpont szerinti jogcímen megszerezheti a Kétéves Állampapírt.

Devizakülföldi természetes személyek a Kétéves Állampapírt a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!