Jövedelem letiltása: Miből és mennyit vehetnek el?

 • 2015.09.18.
 • szerző: bankmonitor

Számtalan olvasói kérdést, megkeresést kapunk a jövedelem letiltásával, inkasszóval kapcsolatban. Sajnos rengeteg embert érint a kérdés. Ezért ismét a téma mélyére néztünk! Ki, miért és mennyit vehet el a pénzünkből? Védekezhetünk-e ellene valahogy? A leggyakoribb kérdésekre is választ adunk.

A végrehajtási eljárás egyik első lépése, hogy az adóst úgy kényszerítik rendszeres fizetésre, hogy a jövedelmének egy részét nem ő kapja meg, hanem közvetlenül a végrehajtónak, vagy a jogosultnak juttatják.

Milyen jövedelmek esetén lehetséges ez, és milyen mértékben?

Jövedelem letiltás és hatósági inkasszó okán bizony előfordulhat, hogy nem annyi pénz van a számlánkon fizetésnapon, mint amennyire számítottunk. Ez bizony rettenetesen kellemetlen tud lenni. Egy korábbi írásunkban már foglalkoztunk a témával, de olvasóink kifogyhatatlanok a kérdésekből.

A letiltás közvetlenül a jövedelem ellen indul, az inkasszó pedig a bankszámla ellen, függetlenül attól, hogy honnan érkezik pénz!

Amiből kiindulunk

Letiltásra, végrehajtásra csak jogszabály, vagy végrehajtható határozat alapján van lehetőség. A jövedelem letiltása azt jelenti, hogy a végrehajtó hivatalos úton utasítja a jövedelmet folyósító szervet (munkáltató, nyugdíjfolyósító, stb.), hogy az adós jövedelméből rendszeresen vonjon le bizonyos összeget a tartozása fejében és azt utalja át a végrehajtónak, illetve a hitelezőnek. A letiltás mindig a nettó fizetésünkből történik azzal a kitétellel, hogy meg kell hagyni az adós részére a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegét (jelenleg 28.500 forint).

Több letiltás esetén a sorrendiség számít. A végrehajtás során befolyt összegből mindenekelőtt a végrehajtási költséget kell kielégíteni.

Hogyan indulhat végrehajtás a munkabérre?

Ahhoz, hogy valakinek végrehajtás alá vonják a munkabérét, az szükséges, hogy megfelelő módon meginduljon a végrehajtási eljárás. Ennek alapja a végrehajtható okirat. A végrehajtásra a bruttó bért illető levonások után fennmaradó összegből (nettó bér) kerülhet sor azzal a kitétellel, hogy meg kell hagyni az adós számára a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét. Ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén.

Ha az adós ugyanattól a munkáltatótól egyidejűleg több jogcímen kap munkabért, ezeket a mentesség szempontjából összevontan kell figyelembe venni.

A munkabérre kivetett végrehajtás hatálya újabb letiltás nélkül kiterjed arra a munkabérre is, amelyet az adós – a munkáltató megváltozása esetén – az új munkáltatótól kap.

Ellenőrzés a munkáltatónál

A végrehajtó a munkáltatónál ellenőrizheti, hogy betartja-e a munkabérre vezetett végrehajtás szabályait. A munkáltató a levonásért ellenértéket nem követelhet.

33 százalékot lehet levonni:

 • a táppénzből,
 • a végkielégítésből,
 • a jutalomból,
 • a szolgálati viszony alapján járó illetményből,
 • a munkaviszony jellegű jogviszony alapján megillető munkadíjból,
 • a munkabér jellegű ösztöndíjból,
 • bármely munkából eredő olyan díjazásból, juttatásból, amelyet rendszeresen, vagy időszakonként visszatérően kap.

A gyermekgondozási segélyből, a gyermeknevelési támogatásból, a családi pótlékból, a munkanélküli-ellátásból (idetartozik a munkanélküli-járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély), az iskoláztatási támogatásból, a baleseti járadékból, a baleseti táppénzből, a táppénzből, a gyermekgondozási díjból, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyből szintén legfeljebb 33 százalékot lehet levonni, de csak az alábbi követelések fejében:

 • gyermektartásdíj,
 • jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás,
 • levonás a gyermekek ellátásához kapcsolódó juttatásokból,
 • a jogalap nélkül felvett gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás és anyasági támogatás fejében

A levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50 százalékáig terjedhet az alábbi követelések fejében:

 • tartásdíj,
 • az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér-követelés,
 • jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás,
 • több letiltás esetén a levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50 százalékáig terjedhet.

Milyen jövedelmek mentesek a végrehajtás alól?

 • a nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása,
 • az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint járó életjáradék,
 • az átmeneti segély,
 • a rendszeres szociális segély,
 • az időskorúak járadéka,
 • a munkanélküliek jövedelempótló támogatása,
 • az ápolási díj,
 • az anyasági segély,
 • a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,
 • a megváltozott munkaképességű személyt megillető juttatás,
 • átmeneti jövedelem-kiegészítés,
 • átmeneti járadék,
 • bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
 • a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is, a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
 • a nevelőszülő részére az államilag gondozott gyermek tartásáért fizetett gondozási díj,
 • az ösztöndíj (a tudományos továbbképzési ösztöndíjas munkabér jellegű ösztöndíjának kivételével),
 • a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés,
 • a meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összeg,
 • a fogyatékossági támogatás

Levonási, kielégítési sorrend

Az adóssal szemben fennálló több követelést a munkabérből a Vht.-nak a kielégítési sorrendre vonatkozó szabályai szerint kell levonni. A kielégítési sorrendben azonos helyen szereplő több követelés egymás közötti sorrendjét aszerint kell megállapítani, hogy az egyes követelésekre vonatkozó letiltások (a levonás alapjául szolgáló okiratok) közül melyik érkezett előbb a munkáltatóhoz.

A kielégítési sorrend a következő:

 1.  gyermektartásdíj,
 2. egyéb tartásdíj,
 3. munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá eső járandóság,
 4. a büntető, és a büntetés-végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés,
 5. adó-, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,
 6. egyéb követelés,
 7. a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság.

Inkasszó, ami nem összetévesztendő a végrehajtással

A hatósági átutalás (inkasszó) azt jelenti, hogy az adós bankszámlája ellen olyan intézkedést ad ki a hatóság, hogy a bank utalja át a megadott számlára a hatósági átutalásban szereplő összeget.

Ezt a banknak kötelessége megtenni! A hatósági átutalás beérkezésének napján a bank megnézi a számlán lévő összegeket és bizonyos kötelezően a számlán maradó összeg (számlavezetési díj, egyéb banki költség) kivételével átutalja a hatóságnak. Ha nincs a teljes összeg a számlán, akkor részteljesítésre kerül sor. Inkasszó mindaddig marad a számlán, amíg a teljes összeg kiegyenlítésre nem került, de maximum a sorba állítási idő (35 nap) leteltéig. Ezt követően az inkasszó újból kiadható.

Végül nézzünk néhány gyakori kérdést

Veszélyeztetett terhesként táppénzen vagyok. Ebből vonhatnak-e le valamit?

Válasz: Amennyiben NEM hiteltörlesztéssel kapcsolatos a letiltás, úgy ebből a juttatásból nem lehet letiltani. Más okból, azonban igen.

Rokkantsági ellátást kapok. Végrehajtható-e?

Válasz: A rokkantsági ellátás –szemben a rokkantsági járadékkal – NEM mentes a végrehajtás alól.

Közmunkás vagyok, letilthatják-e?

Válasz: Igen, ez is munkabér kategóriába esik.

Miért nem a letiltott összeggel csökken a tartozásom?

Válasz: A végrehajtott/ letiltott összeg nem teljes egészében csökkenti a tartozásunkat. Elsőként a végrehajtási költséget, majd a lejárt kamatokat, ez után a sztenderd (felszámított) kamatokat, legvégül pedig a tőkét fizetjük meg.

Letiltás után 10 000 forint maradt a számlámon! Megteheti ezt a végrehajtó?

Válasz: A végrehajtó – határozat alapján – hívja fel a bankot a teljesítésre, vagyis nem ő emeli le az összeget a számláról. Ilyen esetben a folyósító szervet (munkáltató, NYUFIG, MÁK) kell megkeresni.

Azt szeretném kérdezni, hogy a végrehajtó a lakástakarékomhoz, illetve az életbiztosításomhoz is hozzá férhet-e.

Válasz: A végrehajtó a folyószámlán lévő összegből elégítheti ki a jogos igényét. A megtakarításhoz nem fér hozzá.

Mi lehet a megoldás?

Elsőként az juthat eszünkbe, hogy nyitunk egy másik bankszámlát. Nem rossz, de csak átmeneti megoldás. Más banknál számlát nyitni csak ideiglenes megoldás, mert a végrehajtó annak a számát is ki tudja deríteni. A nyugdíjnál az inkasszó megkerülésére jó megoldás, ha postán kérjük a kifizetést. A letiltás ellen azonban ez sem véd, mivel a NYUFIG le fogja tiltani a határozatban szereplő összeget. Munkajövedelem esetén, ha a munkáltató számlára utal, akkor nehezebb a helyzet. Jelenleg a külföldi számlanyitás lehet a megoldás, de már ennek az utolérhetőségére is vannak próbálkozások.

Maradt benned kérdés? Véleményed van? Szívesen látjuk! Szólj hozzá írásunkhoz lentebb! Mindenkinek válaszolunk.

409 Hozzászólás

 • Digike 2015-09-18 11:09:20 - Válasz

  Üdvözletem!
  Szeretném megtudni, hogy a négyórás bejelentett munkahellyel rendelkezőkre is vonatkozik-e az, hogy a letiltás teljes összegénél – több végrehajtói határozat esetén – figyelembe kell venni a számlán maradó összeget vagyis 28.500,- Ft kell hogy maradjon!
  Válaszukat előre is köszönöm!

 • bankmonitor.hu 2015-09-18 12:02:14 - Válasz

  @Digike: A végrehajtásnál nem szempont, hogy 4, vagy 8 órás foglalkoztatásban áll-e. A maradó összeg minimuma 28.500 forint.

 • Évi25 2015-09-18 20:21:44 - Válasz

  Jó estét érdeklődnék ha, OTP betétből már a végrehajtó lefoglalta a teljes összeget mért akarja a fizetésből is letiltatni… mit tehetnék ez ügyben. Válaszukat előre is köszönöm

 • bankmonitor.hu 2015-09-19 09:39:00 - Válasz

  @Évi25: A letiltott összeg nem teljes egészében csökkenti a tartozást. Elsőként a költségeket fizeti meg. Amennyiben úgy gondolja, hogy adósságát teljes egészében rendezte , keresse fel a végrehajtót és egyeztessen vele ez ügyben. Javasoljuk, hogy lehetőség szerint a hátralékot egy összegben rendezze.

 • Ibolya 2015-09-19 18:05:27 - Válasz

  Érdeklődnék, hogy a rokkantsági ellátásból, és a heti 20 órás munkabérből is vonhatják a tartozást?

 • bankmonitor.hu 2015-09-19 19:51:10 - Válasz

  @Ibolya: a rokkantsági ellátás végrehajtható. A munkabér szintén végrehajtható függetlenül attól, hogy hány órás munkaviszonyból származik.

 • Évi25 2015-09-20 07:42:27 - Válasz

  Eddigi válaszuk köszönöm. A papíron amit a végrehajtó küldött nekünk az áll a tartozás teljes összegét lefoglalta és a párom volt is a bankba és a betét számlán már csak 4000 Ft maradt.Akkor mért írja nekünk a letiltásnál hogy befizetett összeg 0 Ft.

 • bankmonitor.hu 2015-09-21 07:22:13 - Válasz

  @Évi25:A kapott igazolással keresse fel a végrehajtót. A bank csak abban az esetben utalhat át a végrehajtónak, ha a végrehajtó az ehhez szükséges határozatot a bank felé bemutatja/benyújtja.

 • teri 2016-03-24 12:26:43 - Válasz

  Kérdésem az lenne, hogy minden értesítés nélkül tehet e a végrehajtó inkasszót a bankszámlámra?
  Megteheti e a végrehajtó hogy az utolsó fillérig levonja a bankszámlámat annak ellenére hoy a munkabéremet kmár letiltotta? Máshonnan nem érkezik jövedelem a számlámra.

 • bankmonitor.hu 2016-03-24 12:34:04 - Válasz

  @teri: az inkasszóról nem küldenek értesítést, hiszen akkor lehetősége lenne előtte levennie a számlájáról a pénzt. Az inkasszó és a végrehajtás nem azonos fogalmak. Az inkasszó a számla “ellen” intézhető és a számlán lévő pénz egészére érvényesíthető. A végrehajtásnál van egy maximális százalék meghatározva. Keresse fel a végrehajtót, biztosan tudnak valami elfogadható kompromisszumot kötni.

 • nagytamasr 2016-03-31 08:37:16 - Válasz

  Az lenne a kérdésem hogy a végrehajtó le e tintahal a munkanélküliböl ,Az lenne a kérdésem hogy a végrehajtó le e vonhat a munkanélküliböl?

 • bankmonitor.hu 2016-03-31 08:42:07 - Válasz

  @nagytamasr: munkanélküli ellátásból legfeljebb 33%-ot lehet levonni, de csak tartásdíj, vagy jogalap nélkül felvett munkanélküli ellátás fejében

 • Lilian 2016-04-19 17:32:36 - Válasz

  Jó napot!ÉRdeklődni szeretnék.Páromnak gyermektartás letiltása van,3 gyerek után 50%, viszont van adótartozása is,mert régebben egyéni vállalkozó volt a csilingelő autónál,és a könyvelő valamit elrontott.A kérdésem az lenne, ha a gyerektartás már eleve 50%,akkor az adótartozást ezenfelül vonhatják (Legutolsó értesülésem szerint,több,mint másfél milló ft-ról van szó).Jelenleg feketén dolgozik,de ezen változtatni szeretnénk,amennyiben van esély a megélhetésre! Válaszát Előre is köszönöm! üdv:Veronika

 • Gabi 2016-04-27 21:10:43 - Válasz

  Érdeklődni szeretnék,hogy ha a fizetés felét vonják már,akkor a maradék 55000 forintra lehet még inkasszó?És itt is él ,hogy maradnia kell 28.500 ,- nak vagy az egész összeget inkasszózhatja egy másik követelő?Válaszát előre is köszönöm.

 • bankmonitor.hu 2016-04-28 06:46:16 - Válasz

  @Gabi: Inkasszó a számlán lévő összeg teljes egészét terhelheti. Inkasszó és végrehajtás nem ugyanazt jelentik. Végrehajtás esetén a jövedelem 33, esetenként 50%-a elvonható, míg inkasszó esetén a számlán lévő összeg teljes egésze. A másik követelővel lenne célszerű felvenni a kapcsolatot, talán még nem késő részletfizetésben megegyezni.

 • zavodszky 2016-05-09 17:35:14 - Válasz

  Nagyon jó hogy rátaláltam erre az oldalra különösen erre a cikkre.Egyik felmerülő kérdésemre szeretnék választ kérni.Sztokom volt és 50% mértékü munkacsökkent vagyok vagyis ilyen arányban változott a munkaképességem.Jelenleg rehabilitációs ellátásban részesülök.A nyugdíjintézet a korábbi letiltásaim is foganasította és a megállapított 47000 ft-ból 28500ft -ot kapok kézhez.A cikkben szerepel hogy a megváltozott munkaképességűek személyt megillető juttatást viszont nem lehet letiltással terhelni.Az lenne a kérdésem hogy a rehabilitációs ellátására kapott juttatás megegyezik a megváltozott munkaképességü személyt megillető juttatással?Ha igen érdeklődnék a mely törvény,rendelet mondja ki a mentességet,mert ez alapján reklamálhatnék a nyugdíjfolyosító intézetnél.A másik dolog ami foglalkoztat hogy hamarosan munkába helyezkedem igaz csak 4 órában.Az érdekelne hogy több letiltás esetén is a mindenkori minimál nyugdíj összege fog megillettni(28500ft)?Köszönöm hogy elolvasták és remélem válaszolni tudnak majd.

 • zsuzsa 2016-05-11 14:39:21 - Válasz

  Jó napot!Az lenne a kérdésem h végrehajtás alatt van a tartozás az adóstól és az adóstárstól is munkabér letiltást alkalmaznak,3500000ft-os tartozásból most 8150000ft lett ez hogy lehetséges ha 5 éve vonják a fizetésből???Miért nő?? Mit tehetünk ez ellen?? Köszönöm válaszukat! Üdv: Zsu

 • bankmonitor.hu 2016-05-11 14:52:52 - Válasz

  @zsuzsa: Sajnos, mire megindul a végrehajtás, elég sok idő eltelhet. Ez lehet az egyik oka a megnövekedett tartozásnak. Az, hogy pontosan mi van a háttérben, a végrehajtóval kell leegyeztetni.

 • bankmonitor.hu 2016-05-11 14:58:27 - Válasz

  @zavodszky: Az említett két ellátás nem azonos. Ezért eltérő a megítélése végrehajtás , letiltás esetén. Ha ismét munkába áll, célszerű lesz jelezni a munkáltatónak, hogy végrehajtás terheli a bevételeit. Célszerű lenne az új munkahelyet a végrehajtó felé is jelezni. Így gördülékenyebben mehet a letiltás. Attól függően, hogy mi a letiltás/végrehajtás jogcíme, a jövedelme 33-50%-át vonhatják le. A mindenkori öregségi nyugdíj az, amit feltétlenül meg kell hagyni az adósnak. Más a helyzet. ha a számláját inkasszálják, mert ott a számlán lévő összeg teljes egésze érintett a letiltással.

 • zavodszky 2016-05-12 22:03:12 - Válasz

  Köszönöm a választ.

 • zavodszky 2016-05-15 12:54:03 - Válasz

  Az elözö válaszuk részletes és megnyugtató volt.Viszont lenne még egy kérdésem bár ez lehet hogy csak amolyan veszett fejsze nyele lesz.Mivel a munkáltatóm a betegségemből kifolyolag nem tudott a számomra rehabilitációra alkalmasmunkát bíztosítani felmondtak a munkáltató részéről.Ez szeptember közepén volt ami a felmondási idővel november közepe lett.Amunkaügyön aláirattak egy nyomtatvány hogy ha tartozom a munkahelynek ebben az esetben levonhatják a végkielégítésből.Mivel a bérelszámolási nyomtatványokat október közepén kaptam meg és ekkor derült hogy a szeptember végén küldött pénz nem egy táppénz részlete hanem a végkielégítés összege.Miután a munkahelyi korábbi vezetőmnek megemlitettem hogy elnagyoltnak találom a levonás különösen a letiltás nagyságát értesítésemre adta ez ilyenkor egy szokásos dolog hogy elvonnak mndent csak egy minimális a törvényileg meghatározott összeget utalnak.Bár itt a cikkben szerepel hogy a táppénzből alkalmazható a letiltás nálam ezt nem alkalmazták.Elképzelhető hogy egy összegben visszamenőleges összeget így tiltották le?A cikkben azt olvastam hogy a végkielégítésből 33% a letiltható.Rosszul értelmeztem?Végül is a végső elszámolásnál a 850 ezer forintból 140 ezret kaptam.Ez még a 50%százalékot is meghaladja.Perelni nincs pénzem meg nem is akarok mert végül is az adósságom csökkentette.Ráadásul ha most elhelyezkedek mégis a korábbi munkaadom fog foglalkoztatni.Csak a jogszabály miatt érdekel hogy legközelebb ha előfordul ilyen mihez lesz majd jogom vagy milyen kötelezettségeim lesznek azon kivül hogy adod fizess.Végül is nem látom értelmét annak hogy dolgozzak,ha a létfentartáshoz összeg sem áll majd utánna rendelkezésemre.Reális esélye hogy végrehajtás alapján a tartozásom behajtható nincsen,mert ez csak növekszik.Vagyis nincs jövedelmem hozzá,nincs vagyonom és nincs olyan hozzátartozom akinek vagyontárgya vagy olyan jövedelme lenne amiből a tartozásom rendezhető.Van olyan lehetőség ami kiutat teremt ilyen jövedelmi és egészségi állapot helyzet mellett egy adósságspirálból?

 • Joci 2016-05-17 16:30:46 - Válasz

  Jó napot! Egy végrehajtás alatt álló tartozással kapcsolatban szeretnék kérdezni. Tartozásrendező kölcsön szerződésem felmondásra került, sajnos már végrehajtás alatt áll. Nem rég kaptam meg a munkáltatómtól a letiltásról szóló iratot, legutóbbi fizetésemből már meg is történt a letiltás. Ezzel igazából nincs is bajom, viszont a bank a részben nevemen lévő ingatlanra is kért végrehajtást, pedig az eredeti szerződéskor ingatlanfedezet nem lett rögzítve. Ennek ellenére a Földhivataltól végrehajtási jog bejegyzéséről kaptam iratot. Megteheti a bank, hogy ingatlanra is kérjen végrehajtást?

 • Kleo1983 2016-05-24 11:24:46 - Válasz

  Szép napot! Van egy személyi hitelünk amit tiltanak a munkabérből és csak egy tiltás van és a munkáltató 50% von le, ez hogy lehet ha személyi hitelből eredő tartozás van?

 • bankmonitor.hu 2016-05-24 11:28:11 - Válasz

  @Kleo1983 Csak különleges esetekben tiltható a munkabér 50%-s. Ilyen pl. a gyermektartás, jogtalanul felvett táppénz. A személyi kölcsön nem tartozik ebbe a kategóriába. Ezért egyeztessen a munkáltatóval és azzal is, aki a letiltást kezdeményezte.

 • bankmonitor.hu 2016-05-24 11:30:57 - Válasz

  @Joci: A végrehajtó feladati közé tartozik, hogy minden, az adós tulajdonában lévő vagyontárgyat felkutasson. Ide tartozik az ingatlan is. Amennyiben ő úgy látja biztosítottnak az adósság rendezését, akkor kérheti a végrehajtás bejegyzését az ingatlanra.

 • Hobbijogász 2016-05-29 18:16:23 - Válasz

  Azt szeretném kérdezni, hogy az álláskeresési járadékból tilthat-e a NAV köztartozást (diákhitel)? A Vht.szerint világos, hogy csak tartásdíjat és korábban jogosulatlanul felvett álláskeresési járadékot tilthat pl. a végrehajtó, de a köztartozás NAV általi tiltására ellentmondó válaszokat kaptam eddig. Hálásan köszönöm a választ!

 • bankmonitor.hu 2016-05-30 06:39:09 - Válasz

  @Hobbijogász: Az álláskeresési járadék letiltható.

 • Vikó 2016-06-09 13:36:18 - Válasz

  Üdvözlet! A kérdésem az lenne, hogy abban az esetben ha a levonások után maradt összeg amiből elvileg fent kellene tartani magam, a megélhetésemet veszélyezteti, akkor hova és kihez fordulhatok a végrehajtás megszüntetése iránt? Előre is köszönöm a választ.

 • Imre Ildiko 2016-06-09 16:12:56 - Válasz

  Azt szeretnem kérdezni, hogy rehab. ellatasbol meddig lehet levonni több banki tartozás eseteben. Mivel én úgy tudom, hogy 50%ot csak gyerek tartás v. Adótartozás címen tilt hatnak le. A rehab ellátás nem táppénz szeru juttatásnak minősül?

 • Szántó Norbert 2016-06-09 19:42:11 - Válasz

  Adóvisszatérítésből levonhatják a banki tarozásomat úgy hogy még nem kaptam meg a pénzt?csak egy határozatot hogy tartozásba levettek x összeget.

 • Balázs Mária 2016-06-09 21:05:46 - Válasz

  Ha a szálámra 61000 ft vállalkozóvá válasi támogatás érkezik akkor 50% nál többet is levonhat a végrehajtó vagya bank vonja le hogyha a végrehajtó inkasszót tett a számlámra?

 • bankmonitor.hu 2016-06-10 15:10:20 - Válasz

  Balázs Mária @ 50% csak igen kivételes esetekben végrehajtható (jogalap nélkül felvett munkabér/táppénz). Amennyiben ennél többet vontak le, feltehetőleg inkasszóról van szó, ami a számla teljes összegére kiterjedhet.

 • bankmonitor.hu 2016-06-10 15:15:17 - Válasz

  Szántó Norbert@ Ez nem teljesen egyértelmű. NAV felé lehetett tartozása (esetlge egy olyan tartozás, ami ugyan nem a NAV felé áll fenn, de ő kezeli, mint adók módjára behejtandó tartozást) és az adó-visszatérítésből ezt vonták le. A bank egy be nem érkezett összegről nem küld sem értesítést. sem határozatot.

 • bankmonitor.hu 2016-06-10 15:17:32 - Válasz

  Imre Ildiko@ Csak jogalap nélkül felvett ellátás, vagy gyerektartás miatt lehet 50%-kal beterhelni a jövedelmet.

 • bankmonitor.hu 2016-06-10 15:20:41 - Válasz

  Vikó@ Ilyen esetekben érdemes a végrehajtóhoz fordulni. Esetleg ahhoz a hatósághoz is lehet egy méltányossági kérelmet beadni, aki kiadta a végrehajtási határozatot.

 • Timi 2016-06-11 19:26:35 - Válasz

  Üdvözletem!
  Ha tartozásom van és tulajdonos leszek egy kft-ben….de nem onnan kapom a fizetésem….a tartozás rá terhelhető a kft-re?

 • Levente 2016-06-12 17:53:15 - Válasz

  Azt szeretném kérdezni,hogy én a Magyar Cetelem banknál felvettem egy személyi kölcsönt és mivel nem tettem eleget a fizetési kötelezettségnek ezért ugye bár listára kerültem!Szóval a kérdés az,hogy ez a letiltás külföldi munkabérből is ugyan úgy levonásra kerül vagy csak magyarországi hivatalos bejelentett munkabérből tudnak vonni?A választ előre is köszönöm!

  • bankmonitor.hu 2016-06-13 07:34:40 - Válasz

   EU-n belül végrehajtható. Kicsit hosszabb a folyamat. Célszerű felvenni a végrehajtóval a kapcsolatot és részletfizetésben megállapodni, így elkerülhető a kellemetlen helyzet a külföldi munkáltatóval.

 • Ági 2016-06-13 18:46:52 - Válasz

  A férjem rokkant ellátásának az 50 százalékát tiltják igy abbol marad 30000 letilthatják a 42000 forintos jövedelmének a 33 százalékát is mert akkor abbol kb 28300 marad?

  • bankmonitor.hu 2016-06-14 07:18:15 - Válasz

   A mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét kell meghagyni, ami jelenleg 28.500 Ft

 • Bgyg. 2016-06-14 00:21:49 - Válasz

  Szeretném kérdezni, hogy kiskorú gyermeket nevelő egyedül álló szülőként is érvényes az inkasszó úgy, hogy csak az öregségi nyugdíj minimum összegét (28.500 Ft-ot) hagyják meg a bankszámlán? Mert így a kiskorú gyermek veszélyeztetése is fenn áll. Mivel az egy főre eső jövedelem még a minimális létfenntartást sem fedezi.
  Válaszát előre köszönöm.

  • bankmonitor.hu 2016-06-14 07:16:15 - Válasz

   Az inkasszó a számlán lévő teljes összegre kiterjed.

 • zsuzsa 2016-06-21 11:49:47 - Válasz

  A bankszámlámra utalják a gyest,egyedülálló szülőként nevelem a gyermekem,a számlán csoportos beszedésre vannak állitva a rezsiköltségek, nembeszélve a gyermek étkezését,gyogyszerelését is erről oldom ,meg. Semmi más bevételem nincs. telefonszámla tartozás miatt a végrehajtó levette az összes pénzt ,illetve 28500 ft,maradt. egy csekket sem tudtam befizetni.

  • bankmonitor.hu 2016-06-21 12:29:44 - Válasz

   Sajnos a végrehajtó a törvénynek megfelelően járt el. A kötelezően az adósnál maradó összeg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj, ami idén 28.500.- . Amennyiben még van tartozása, keresse fel a végrehajtót, mert esetleg részletfizetésben is meg tudnak állapodni.

 • Gyula 2016-06-22 15:58:44 - Válasz

  Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy ha az a végrehajtó? vagy a munkáltató? Valami oknál fogva mégsem a törvényeknek megfelelően járt el, abban az esetben mi van mit lehet mit kell mit érdemes tenni ? Az én havi keresetem Bruttója sem érte el a végrehajtási törvényben előírt 28.500Ft-ot csak 27.600Ft volt a bruttó… a nettó pedig kb 17.000Ft /hónap… és ennek a 33% át hosszú hónapokon keresztül tiltatta egy végrehajtó a 16.333%-át pedig a nav!….. Nagyon szépen köszönöm ha valaki tud válaszolni! Egy teljesen ellehetetlenített 2 kisgyermekes apuka Magyarországról, pontosabban abszurdisztánból…

  • bankmonitor.hu 2016-06-22 18:01:19 - Válasz

   Kedves Gyula! Lehet tudni, hogy mi volt a végrehajtás, letiltás oka? Mert van olyan eset, amikor nem kell figyelembe venni a 28.500.-os határt.

 • Gyula 2016-06-22 20:43:04 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor! Lehet tudni igen,hogy mi volt a végrehajtás oka illetve okai. A T. Nav egy bedőlt devizanyilvántartású fészekrakós hitel végett tiltott, mely tartalmazott egy un. 27,5% -os állami kezességvállalást.. A hitel felmondásának oka nem fizetés volt, mert a bank néhány év alatt a kezdeti havi törlesztőrészletet már a 3,5 szeresére emelték és ezt akkoriban már nem bírta el a családi költségvetés… Tehát a tiltás a jelzáloghitelünkben szereplő Állami kezességvállalásból ered,… bedőléskor lehívták az államtól a szerződésben szereplő részt…. Amit aztán az Állam azaz a nav próbált rajtunk behajtani…. hellyel közzel igy hogy még a 27.600ft-ból is tiltottak…. A másik végrehajtói tiltás pedig abbol keletkezett,.. hogy amikor már teljesen hazavágtak bennünket,.. számlainkasszózásokkal stb -vel elmaradt a közösköltség fizetés amit szintén 3 év alatt a 4-szeresére emeltek!… 1 évi…. igy az ott felhalmozott 180.000ft-ot a végrehajtásra adták.. amit a végrehajtó a költségeire hivatkozva 1-etlen perc alatt megháromszorozott 480.000ft lett ezt kezdték még a fizetéseinkből tiltani 33-33% ot mert pechünkre az ingatlan tulajdonjoga is közös nem csak a gyerekek…..

  • bankmonitor.hu 2016-06-24 09:44:19 - Válasz

   Kedves Gyula! A leírtak alapján az inkasszó miatt vonhattak többet. Inkasszó esetén ugyanis a számlán lévő teljes összeg behajtható, csak annyit kell a számlán hagyni, ami fedezi a banki költségeket. Az állami kezességvállalással kapcsolatban pedig lehetett volna méltányossági kérelmet beadni. Így elkerülhető lett volna a magas végrehajtási költség.

 • Gyula 2016-06-22 20:48:31 - Válasz

  Annyi még hozzá tartozik az igazsághoz, hogy azért volt olyan kevés az említett 27.600 ft havi keresetem amiből szerintem nem tilthattak volna(?) mert az csak egy 2 óras másod állás volt… főállásban folyamatos alkalmi munkában dolgoztam hogy legalább azt ne vegyék el,.. mert akkor szó szerint nem tudtunk volna még a gyerekeknek sem enni adni……

 • Gyula 2016-06-23 20:07:42 - Válasz

  ???

 • Anyuli 2016-06-24 12:22:15 - Válasz

  Jelenleg rokkantsági ellátásban részesülök, és tartozásom miatt a minimumot, 28.500,- Ft-ot kapok. Hamarosan elérem a nyugdíj korhatárt. Kérdésem az lenne, hogy a nyugdíjnak hány %-át vonhatják le? Vagy a nyugdíjból is csak a minimál összeget fogom kapni? Köszönettel: Anyuli

  • bankmonitor.hu 2016-06-24 12:45:28 - Válasz

   Amennyiben nem gyerektartás, vagy egyéb, pl. jogalap nélkül felvett ellátás a letiltás/végrehajtás alapja, úgy 33%-ot vonhatnak le. Azzal a kikötéssel, hogy legalább a mindenkori öregségi nyugdíjat meg kell hagyni az adós számláján.

 • Andrea 2016-06-28 15:52:05 - Válasz

  Üdvözletem!
  Még nincs ellenem sem letiltás, sem inkasszó, de folyamatban van egy ügy, amely bíróság előtt fog eldőlni. Ha vesztesként kerülök ki belőle, várható, hogy letiltást és/vagy inkasszót fog megítélni a bíróság. Szeretném megkérdezni, hogy a letiltás vagy az inkasszó kiterjed-e befektetési alapban levő pénzösszegre?
  Köszönettel: Andrea.

  • bankmonitor.hu 2016-06-28 16:18:40 - Válasz

   Kedves Andrea! A végrehajtás minden ingó és ingatlan vagyonra kiterjed. A végrehajtó első feladatai közé tartozik, hogy ezeket “felkutassa”.

 • Ibolya 2016-06-28 16:13:39 - Válasz

  Üdvözlöm!
  Szeretném Önt megkérdezni, hogy a letiltás a bejelentett bérre vonatkozik? A kérdés háttere: Gyermekem vagyonőr, 128000 brutto bejelentés. Letiltása 50%. Miután nagyon keveset keres, ezért többet válla. A cég könyvelője a túlórával növelt bér 50 %-t akarja levonni. Ha ezt megteheti, akkor nem kötelezhető plussz munkára, igazam van? 7 napból 6-t dolgozik, hogy megéljen. Nem találok erre vonatkozó jogszabályt. Kérem segítsen. Köszönöm

  • bankmonitor.hu 2016-06-28 16:19:57 - Válasz

   Kedves Ibolya! Mivel a túlóráért is munkabért kap a kedves fia, ezért ez is végrehajtás alá vonható.

 • Andrea 2016-06-28 17:06:08 - Válasz

  Köszönöm szépen a gyors választ.
  Tisztelettel: Andrea.

 • kati 2016-06-30 06:18:32 - Válasz

  Az alkalmi munka utáni jovedelembol is tilthat le a végrehajtó? Koszonettel

  • bankmonitor.hu 2016-06-30 08:13:08 - Válasz

   Igen, az alkalmi munka utáni bér is letiltható,amennyiben hivatalosan bejelentett munkáról van szó.

 • Jaczkó Tiborné 2016-06-30 12:18:04 - Válasz

  rehabilitációs ellátásból vonhatnak letiltást?

  • bankmonitor.hu 2016-06-30 12:53:12 - Válasz

   Tisztelt Jaczkó Tiborné! A rehabilitációs járadékból történő levonásra a TB nyugellátásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Azaz a rehabilitációs járadékból ugyanúgy lehet letiltani végrehajtandó követelést, mint az öregségi nyugdíjból. Általános szabály, hogy ennek az összegnek legfeljebb 33%-át, de kivételesen 50%-át (gyermektartásra) lehet letiltani. A letiltás alóli mentesség a rehabilitációs járadékra nem vonatkozik,csak a rokkantsági járadékra.

 • Paksiné Gàncs Gabriella 2016-06-30 18:10:33 - Válasz

  Jo napot! Érdeklődnék hogy a ferjem fizetésébol vonhatnak e ha a szamlam inkasszo van es közös a szàmlánk?Paksiné

  • bankmonitor.hu 2016-06-30 18:33:22 - Válasz

   Kedves Gabriella! Az inkasszó a számlán lévő teljes összegre kiterjed, függetlenül attól, hogy honnan és kinek érkezik rá pénz.

 • Zoli 2016-07-05 09:32:50 - Válasz

  Tisztelt bankmonitor!
  Egy banki letíltásom van jelenleg. Aminek mértéke 33% a nettó munkabéremből.
  Időközben értesítettek egy másik banki letíltásról is. Sorrendiség vagy nagyobb mértékű lesz-e letíltás (33% marad vagy 50%-ra ugrik?

  • bankmonitor.hu 2016-07-05 09:40:26 - Válasz

   Kedves Zoli!
   Sorrendiséget tartanak a letiltásoknál. 50%-os letiltás is lehetséges gyerektartás, vagy jogalap nélkül felvett munkabér előleg fejében.

 • Zoli 2016-07-05 09:43:29 - Válasz

  Köszönöm szépen a gyors választ.

 • Sándor 2016-07-05 18:17:26 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Inkasszó került a számlámra, egy elmaradt Budapest Bankos tartozás miatt. Ezzel semmi bajom! Alapesetben már a fizetésem 50%-át levonás terheli (gyerektartás, NAV), majd ez kerül átutalásra, kb. 52-55000,- forint, ezenkívül kisebb összegek (nem rendszeres) Számlámról az inkasszó miatt ez is azonnal eltűnik, vagyis semmilyen pénz nem marad számláim rendezésére, megélhetésre. Ez jogszerű?

  Köszönöm válaszát!

  • bankmonitor.hu 2016-07-05 19:05:00 - Válasz

   Kedves Sándor! Az inkasszó a számla “ellen” irányul és a teljes, a számlán lévő összeget érinti. A százalékos megkötés (max. 50%) a végrehajtásra érvényes.

 • Attila 2016-07-05 22:18:09 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Kérdésem az lenne, hogy 2 letiltásom is van a béremre. Akkor kérhetem a munkáltatónál, hogy az egyiket függesszék fel addig míg a másik nem telik le?

  • bankmonitor.hu 2016-07-06 07:04:30 - Válasz

   Kedves Attila! Ilyet nem kérhet a munkáltatótól. A munkáltató a végrehajtó megkeresésére, a szükséges határozat alapján, a törvényben meghatározott százalék erejéig eleget tesz a végrehajtó kérésének.

 • Attila 2016-07-06 07:43:45 - Válasz

  Akkor az csak 33% lehet banki tartozásnál még akkor is ha abból 2 van és nem 50%.

  • bankmonitor.hu 2016-07-06 08:34:16 - Válasz

   Igen, ez így van. Hasznos lenne a végrehajtóval felvenni a kapcsolatot.

 • Attila 2016-07-06 09:09:35 - Válasz

  Akkor itt tudom érvényesíteni a vht. 65$?

 • ANITA 2016-07-10 11:29:20 - Válasz

  A FÉRJEM FIZETÉSÉNEK 50 %-ÁT LETILTÁS MIATT LEVONJÁK SAJNOS Ő A CSALÁDFENNTARTÓ ÉN GYESEN VAGYOK AUTISTA TARTÓSAN BETEG GYERMEKEMMEL NINCS RÁ VALAMI MÓD HOGY VALAHOGY KEVESEBBBET VONJANAK NEM AZT SZERETNÉM ÉN HOGY NE KELJEN VISSZA FIZETNI CSAK NE A FELE FIZETÉSE LENNNE LEGALÁBB! KÖSZÖNÖM A VÁLSZT

  • bankmonitor.hu 2016-07-10 13:33:06 - Válasz

   Kedves Anita! 50%-ot csak bizonyos esetekben (gyermektartás, jogalap nélkül felvett előleg/táppénz) vonhatnak le. Mivel a végrehajtó bírósági határozat alapján keresi meg a munkáltatót, ezért csak az lehet a megoldás, ha megkeresi a végrehajtót és megpróbál megegyezni vele.

 • Teréz 2016-07-11 20:25:35 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Van 33%-os letiltásom a munkabéremből. A kérdésem az lenne hogy az örökösömön is behajthatják e a tartozásom?

  • bankmonitor.hu 2016-07-12 11:28:08 - Válasz

   Kedves Teréz! Az adósság is örökölhető.

 • Imre Ildiko 2016-07-12 21:14:14 - Válasz

  Tisztelt bank monitor! Kérdésem az lenne, hogy egy személyi kölcsön hitel 5 év után elévültek tekinthető e, ha addig a Mokk nem indított eljárást. Utána mar a bank nem adhatja ki végrehajtásra? Köszönettel.

  • bankmonitor.hu 2016-07-13 07:09:37 - Válasz

   Kedves Ildikó! Amikor az utolsó fizetési felszólítást megkapta, onnantól indul az 5 év. Főszabály szerint a követelések 5 év alatt évülnek el, kivéve amennyiben a szerződésben ettől eltérő időintervallumot határoznak meg. A Ptk 2014.03.15-i módosítása óta a felszólítással nem indul újra az elévülési időszak.

 • Imre Ildiko 2016-07-13 11:02:18 - Válasz

  Tisztelt fórum!Az utolsó felszólítás a banktól,v. a mokktol? Mert banktól mar többször próbálkoztak a férjemmel, de a Mokk meg nem. Másik kérdésem: Rokkantsági ellátásból lehet e levonni 2 hitel eseten 50% ot? Én úgy tudom a 33% a megengedett. Köszönettel.I.I.

  • bankmonitor.hu 2016-07-13 12:40:45 - Válasz

   Bárkitől, aki érintett az ügyben. 50% a maximálisan levonható összeg, amennyiben gyerektartásról/ jogalap nélkül felvett előlegről van szó. Több végrehajtás esetén is él az 50%-os szabály.

 • Pap Krisztina 2016-07-13 20:36:17 - Válasz

  Tisztelt Fórum! Segítséget szeretnék kérni két kérdésben. A Rehabilitációs ellátás nevű jövedelem tiltható? A másik kérdésem,hogy ha egy tartozást úgy vélek hogy elévült,hogyan kell eljárni?Mert az elévülési törvény azt mondja hogy bírósági úton nem végrehajtható. Akkor az önálló bírósági végrehajtó hogyan tilhat le? Nem kell hozzá bírósági végzés? Ha elmegyek bíróságra és elévülésre hivatkozom mi fog történni? Vagy hol kell elévülésre hivatkozni? Válaszát előre is köszönöm.

  • bankmonitor.hu 2016-07-14 07:00:35 - Válasz

   Kedves Krisztina! Az elévülési idő alap esetben 5 év, minden egyes szolgáltató/ügyfél oldaláról tett lépés ezt megszakította. Ez 2014-ben változott, ami azt jelenti, hogy már pl. a felszólító levél sem indítja újra az 5 éves elévülési időt. A rehabilitációs járadékból történő levonásra a TB nyugellátásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Azaz a rehabilitációs járadékból ugyanúgy lehet letiltani végrehajtandó követelést, mint az öregségi nyugdíjból. Általános szabály, hogy ennek az összegnek legfeljebb 33%-át, de kivételesen 50%-át (gyermektartásra, jogalap nélkül felvett táppénz/munkabér) lehet letiltani.

 • Imre Ildiko 2016-07-13 22:06:31 - Válasz

  Tisztelt bank monitor! A rokkant ellátásból 2 hitel (személyi) 50% íg vonható e?.Koszonom válaszukat. I.I.

  • bankmonitor.hu 2016-07-14 06:53:37 - Válasz

   Kedves Ildikó! Igen, több végrehajtás esetén (sorrendiséget követve) 50%-ig lehet vonni a jövedelmet. A rokkantsági ellátás végrehajtható, míg a rokkantsági járadék mentes a végrehajtás alól.

 • Banádi Hajnalka 2016-07-14 08:31:46 - Válasz

  Tisztelt Szakértő!
  A párom egy gyárban dolgozik ahol levonás alatt áll a fizetése így csak az 50 százalékát kapja a fizetésének ezzel semmi gond nincs. De a gyár most hat napokra kiküldi Szlovákiába egy másik gyárba betanulásra ahol hat naponta kapja az onnan járó pénzt de abból is levonják az 50 százalékot. Olvastunk egy paragrafust miszerint külföldi juttatásból nem vonhatnak be is mutattuk az itteni magyar gyárnak aki azt mondta ez nem külföldi juttatás hanem itteni fizetés. a kinti pénzt már a 3. napon megkapja minden héten mégis levonják a felét pedig a paragrafus szerint ha egy magyar gyár ki küld határozatlan ideig külföldre abból nem vonható tartozás.Szeretnék érdeklődni hogy van e esély rá hogy abból ne vonjanak minden héten? Előre is köszönöm válaszát
  Maradok Tisztelettel:
  Banádi Hajnalka

  • bankmonitor.hu 2016-07-14 09:41:37 - Válasz

   Kedves Hajnalka! Attól, hogy a párja külföldön dolgozik, az ő munkáltatója még nem változott. Teljesen helyes a munkáltató válasza. Minden munkabérre érvényesítik a levonást, függetlenül attól, hogy az hetente, vagy havonta érkezik. Ez a munkáltató kötelessége, így jár el a végrehajtói határozatnak megfelelően és törvényesen.

 • Imre Ildiko 2016-07-14 12:00:41 - Válasz

  Tisztelt szakértő! On egy előbbi válaszában azt írta egy hölgynek ami meglepett, mert azt írta , hogy rehab ellátásból v. rokkant ellátásból 50% ot csak gyerek tartás v. Jogtalan ellátás felvételekor vonhatnak le behajtás címen. Akkor 2 db hitelt ami 50% ot tesz ki miért vonhatnak. hol az hitel, nem állami tartozás. Úgy tudom mindegy hány hitel van, 33% vonható. Tisztelettel; I.I

  • bankmonitor.hu 2016-07-15 07:00:59 - Válasz

   Kedves Ildikó! Több követelés esetén 50% a maximum.

 • Laczkó Mihály 2016-07-15 06:10:47 - Válasz

  hadiárvajárulékból (8550)-lehet e levonni

  • bankmonitor.hu 2016-07-15 13:07:01 - Válasz

   Kedves Mihály! A volt hadiárvákat, volt hadigondozott családtagokat megillető havi rendszeres járadék azon összeghatár alatt van (mindenkori minimális öregségi nyugdíj), amit meg kell hagyni az ügyfélnek.Ez csak a végrehajtásra vonatkozik! Amennyiben a számláját inkasszálják, úgy nem kell tekintettel lenni erre az összeghatárra.

 • Imre Ildiko 2016-07-15 08:36:59 - Válasz

  Köszönöm.

 • Éva 2016-07-21 08:30:38 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Késedelem miatt banki tartozásom van, melyre megérkezett a végrehajtó szabályos letiltása a NYUFIG felé. A végrehajtás elrendelése a jövedelem max. 33 %-ára, megadott sorrendben történt. Ennek ellenére a NYUFIG önkényesen jóval többet von le havonta, a jövedelem közel 45 %-át. Önkényeskedhet-e a NYUFIG és szembe mehet-e a törvénnyel? Ők ‘belső szabályzatra’, illetve a végrehajtási törvényre hivatkoznak. Nyugdíj letiltása esetén a törvény egy banki tartozásnál erre nem ad lehetőséget. Szerintem a végrehajtó által kiállított letiltás alapján kell cselekednie,, nem egy ügyintéző elgondolása alapján. Amennyiben így van, hol tehetek panaszt a NYUFIG ellen? Volt már korábban is ilyen letiltásom, soha nem lépték túl a 33 %-ot. Mi ez akkor most?
  Válaszukat megköszönve:
  Üdvözlettel:
  Éva

  • bankmonitor.hu 2016-07-22 09:22:52 - Válasz

   Kedves Éva! Bármely kifizetőhely csak a végrehajtói határozat alapján járhat el. ELső körben fáradjon be a NYUFIG-hoz és nézzék át miért vontak többet. Esetleg beérkezett egy másik végrehajtás, ami miatt a jövedelem 50%-ig is végre lehet hajtatni a nyugdíjat.

 • Horváth Ferenc Zoltán 2016-07-21 12:35:29 - Válasz

  Deviza Hitel személyi kölcsön miatti tartózás ami forintosítva lett, most indul ellenem végrehajtás, megváltozott munkaképességű vagyok rokkantsági ellátást kapok akkor rokkantsági el látásból ténylegesen vonhatnak a lakás élet társamé mikre számíthatók vagyon nincs.

  • bankmonitor.hu 2016-07-22 09:32:43 - Válasz

   Kedves Ferenc! A rokkantsági ellátás 33%-ig vonható végrehajtás alá.

 • Molnár György 2016-07-23 15:28:58 - Válasz

  Feleségemtől évekkel ezelőtt elváltam. A gyermekeinket a nagyszülők nevelik. Az állam által megelőlegezett gyermektartás díjat, és más adósságokat is tőlem vonják évek óta. Mivel az adósság nagy része mikor keletkezett, még házasok voltunk, ezért a volt feleségem adósságát is tőlem vonják le, mert neki nincsen olyan jövedelme, amiből le tudnák vonni. Ő ápolási díjat kap, abból nem lehet semmit levonni. Így az ő adósságát is (több mint egymillió forintot) tőlem vonnak le. 110 ezer nettóból 24500. forintot kaptam meg. Hiába írtam mindenhová, bíróságra, végrehajtóhoz, MÁK-hoz, mindenhol azt válaszolták, hogy csak egyet tudok tenni, hogy perelem volt feleségemet. De neki nincsen olyan jövedelme, akkor minek pereljem? Ez nagyon igazságtalan. Sem a jövedelmem 50%-át, sem a minimális 28500. forintot nem kapom meg. És ez így megy már több éve. Mit tehetek, hogy legalább a volt feleségem adósságától megszabaduljak? Tisztelettel Várom válaszát! MGy.

  • bankmonitor.hu 2016-07-26 11:54:06 - Válasz

   Kedves György! A házasság nem csupán élet-, hanem vagyonközösség is. Ezért Ön is részese a hitelnek. Az adós ás adóstársak felelőssége egyetemleges. Polgári peres úton érvényesítheti a követelését.

 • Jucus 2016-07-24 08:16:10 - Válasz

  Üdvözlöm! Véleményét szeretném kérni jogos – e a felháborodásom. A napokban kaptam a végrehajtótól levelet rajta van a végrehajtó neve és címe ez rendben van. De ami felháborít részletesen fel van sorolva a borítékon mi van a levélben, pld 188.V0839/2016/29(Vh.k.beadvány. más ) ismételten sorszám / 30 felhívás sorszám/31( 10.- db csekk) ezt nem tartom korrektnek miért kell azt tudni másnak mi áll az én levelemben. Köszönöm megtisztelő válaszát. Jucus

  • bankmonitor.hu 2016-07-25 07:50:32 - Válasz

   Kedves Jucus!
   A végrehajtó mind tartalmi, mind formai követelményekben a végrehajtási törvény szerint jár el.

 • Varga Ibolya 2016-07-25 10:05:59 - Válasz

  Tisztelt Szakértő. Rokkant nyugdijas vagyok. A volt élettársammal vagyonmegosztási és kölcsönadási per volt, amit megnyert. Most a rokkant nyugdijam 50 százalékát tiltják, amiből marad 51000-forint. Van egy 3 órás munkám ahol szintén tiltják az 50 százalékot , onnan kapok igy kézhez 14500 forintot. igy lett a havi jövedelmem 65500 forint. Ebből kell megélnünk a férjemmel ketten, mert neki sajnos semmilyen jövedelme sincs. Dolgozott, de a munkaadója Igérete ellenére nem jelentette be, sajnos munka közben súlyos balesetet szenvedett igy még táppénzt sem kap. Úgyan akkor kitűzték a családi házamra is a végrehajtást, amit haszon élvezők laknak és lakottan árvereznék el. Az lenne a kérdésem, hogy mindez jogos e igy.

  • bankmonitor.hu 2016-07-25 12:07:18 - Válasz

   Kedves Ibolya! Igen, ez az eljárás így jogszerű. Több letiltás esetén az összeg elérheti a jövedelem 50%-át, azzal a a kikötéssel, hogy az adós részére meg kell hagyni a mindenkori öregségi nyugdíj (jelenleg 28.500.-) összegét. Ezzel párhuzamosan ha van egyéb végrehajtható vagyontárgy (pl. ingatlan), a végrehajtás ezt is érinti. A végrehajtó feladata, hogy mielőbb a követelés összegéhez jusson.

 • Horváth Ferenc Zoltán 2016-07-27 10:15:16 - Válasz

  Állandó lakcímem édesanyámnál van semmim nincs ott tartózkodási helyem élettársamnál van a lakás az ő nevén van 21 éve vagyunkegyütt ruházat csak az enyém,be hajthanak e valamit mind két helyről mert végre hajtás van indulóban felém rokkantsági ellátást kapok csak mert jellenleg nincs más jövedelmem

  • bankmonitor.hu 2016-07-27 19:32:53 - Válasz

   Kedves Ferenc! Csak a jövedelmét vehetik végrehajtás alá amennyiben nincs semmilyen ingó/ingatlan vagyona.

 • Horváth Ferenc Zoltán 2016-07-27 10:17:11 - Válasz

  és elfejtettem szolgálati lakás az édesanyámé

 • piroska44 2016-07-27 12:32:34 - Válasz

  Üdvözlöm
  Az lenne a kérdésem ha több hitelem van és már nem tudom fizetni a munkabérből ahogy olvastam a 33 % tilthatják le,a kérdés,hogy előfordulhat e hogy ettől többet vonnak le?

  • bankmonitor.hu 2016-07-27 19:30:40 - Válasz

   Kedves Piroska! Több végrehajtás esetén maximum a jövedelem 50%-át tilthatják le, azzal a megkötéssel, hogy az adósnak meg kell hagyni a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjnak megfelelő összeget. Ez jelenleg 28.500 forint.

 • Bence 2016-07-28 11:20:15 - Válasz

  Üdvözlöm!

  Segítségét szeretném kérni egy helyzetben . egy Kollégánknak érkezett letiltása. Mi alapbérre vagyunk bejelentve Magyarországra (129.000Ft) ,és kiküldetésben vagyunk Németországban .
  Viszont cégünk Németországban adózik az össz kereset után. Jogos a letiltás a külföldi jövedelemre? A Elöre is köszönöm

  • bankmonitor.hu 2016-07-28 12:36:41 - Válasz

   Kedves Bence! Igen, a letiltás jogos. Minden, amit a végrehajtó megtalál, tudomást szerez róla, letiltható.

 • Manuka 2016-07-28 14:58:25 - Válasz

  Üdvözlet!
  Nekem az OTP Faktoring felé van tartozásom, lehet hogy letiltás, vagy inkasszó lehet belőle.
  Állandó özvegyi nyugdíj (hozzátartozói ellátást) kapok a férjem után. A postás hozza a pénzt. Ebből lehet tiltani?
  4 órás rehabilitációs munkám van, ellátást erre nem kapok, mert a leszázalékolásnál azt mondták, hogy rosszabbul járnék, ha mindkettőt kérném. Az özvegyi nyugdíjam 78000 Ft-ról csak 27000 Ft lenne (33%) és ehhez kapnám a rehabilitációs ellátást, ami 33000 Ft.
  Ezért az özvegyi nyugdíjat választottam.
  Mindkét tartozásom az OTP Faktoring felé van, akkor 50%-ot is vonhatnak?
  Előre is köszönöm.

  • bankmonitor.hu 2016-07-29 09:14:55 - Válasz

   Kedves Manuka! Még mielőtt végrehajtásra kerülne sor, okosabb lenne megkeresni a faktorcéget. Ugyanis a végrehajtás költségeit is meg kell fizetnie. Igen, több végrehajtás esetén a maximum 50%, függetlenül attól, hogy egy, vagy több szolgáltató felé tartozik.

 • Anonim 2016-08-02 16:56:12 - Válasz

  Tisztelt Uram/Hölgyem!

  Azzal a kérdéssel fordulnék Önhöz,hogy fennálló A-hitel és hitelkártya tartozásomra hivatkozva a Bank levonta a teljes fizetésemet(73.815.-) a számlámról.
  Van ehhez joga a pénzintézetnek?
  Nem csak 33,maximum 50%-ot vonhattak volna le?
  Adósságbehajtó cégnek még nem adták át az ügyet.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlettel:

  B.Ilona

  • bankmonitor.hu 2016-08-02 17:13:24 - Válasz

   Kedves Ilona! A leírt esetben egyértelmű, hogy nem végrehajtásról, hanem inkasszóról van szó. Inkasszó a számla teljes összegét érinti.

 • Püspökiné Bíró Anna 2016-08-03 17:57:36 - Válasz

  Megváltozott munkaképességű vagyok, korábban szociális járadék címen kaptam ezt az összeget, ami most rokkantsági ellátás címen szerepel, 28.500 Ft
  összegben kerül a számlámra.
  Közös számlánkra a végrehajtó incassót nyújtott be. Az ellátásomnak a felét levette. Jogosan?
  Nem én vagyok az adós!

  • bankmonitor.hu 2016-08-04 07:38:17 - Válasz

   Kedves Anna! A rokkantsági ellátás NEM mentes a végrehajtás alól. Ráadásul inkasszóról ír, ami a számlán lévő teljes összegre (banki költségek meghagyásával) teljes egészében, a követelés összegének erejéig teljesíthető. Nem nézik, hogy kinek, milyen pénze érkezik a közös számlára. Azt nézik, hogy van-e elegendő pénz a tartozás rendezésére.

 • Krecz Tünde 2016-08-03 23:11:26 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  6 évvel ezelőtt váltam el a volt férjemtől, aki azóta se fizet gyerektartást 3 gyermeke után.Végrehajtóhoz fordultam segítségért, de sokszor az volt a válaszuk,hogy nem tudják hol dolgozik stb.Egyszer sikerült nekem kideriteni és én be is jelentettem nekik. Erre ők meg is keresték a munkahelyét, ahonnan le is fogták rögtön a pénzét. Csakhogy azt teljes egészében elszámolták saját költségükre. Amiből a gyerekeim egy fillért sem kaptak. És ez is kb.3 éve történt. Azóta sem kaptam semmit, még egy levelet sem, hogy esetleg hogy áll az ügyem. Most tudomásom jutott még az is, hogy volt férjemnek volt másik munkahelye ahonnan ugyancsak lefogtak valamennyi összeget, sőt munkanélkülin is volt és onnan is.Persze minderről a végrehajtó egy árva mukkot sem szólt. És így már 6 éve egyedül küszködve próbálom gyermekeimet eltartani, de egyre nehezebb. Mit tehetnék, ha még a végrehajtó, aki elvileg a gyerekek érdekében járna el, sem foglalkozik azzal, hogy miből tartsam el őket.

  • bankmonitor.hu 2016-08-04 07:32:15 - Válasz

   Kedves Tünde! Nem tud mást tenni, minthogy a végrehajtót ostromolja. Nem szabad 3 évet várni, hogy majd történik valami.

 • Erzsi 2016-08-04 11:11:11 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  A milyen jövedelmek mentesek a végrehajtás alól lévő listán szerepel az időskorúak járadéka! Ezt én úgy értelmezem, hogy a nyugdíjról van szó! Ha ez igaz akkor a végrehajtó mégis csak hozzá nyúlhat! Ez így nem törvény ellenes!
  Előre is köszönöm válaszát!
  Erzsi

  • bankmonitor.hu 2016-08-04 12:07:13 - Válasz

   Kedves Erzsi! El kell szomorítanunk, nem jól értelmezi. A nyugdíj nem mentes a végrehajtás alól.

 • Török Annamária 2016-08-04 11:55:49 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Párom majd 3 éve költözött el volt párjától (nem voltak házasok). Két közös gyermekük van, így a lakást teljes egészében otthagyta nekik. Havi szinten a gyerektartás a fizetésének 40 % (egyelőre még nincs közös gyermekünk), és mivel viszonylag magas a bére, ez kitesz 60-80 ezer forintot minden hónapban.
  3 közös folyószámlához tartozó tartozásuk volt, melyek a nemfizetések miatt nyilván kb. duplájára kamatozódtak. Ebből egyet egy összegben, a másik kettőt részletfizetéssel teljesítettük. Mivel hivatalos bírósági vagyonmegosztás nem történt, gyermek elhelyezési per, így azt az információt kaptam, hogy a tart5ozás 50%-a a volt párját terheli. A héten kaptunk egy levelet végrehajtótól, hogy az egyösszegű kifizetésnek a munkadíja jutalékkal együtt 63 ezer Ft, amit még ezeken felül fizessünk meg. Az ex nyilván nem hajlandó semmit fizetni, és tudomást sem venni az egészről.
  A tartozás fele talán 1 millió Ft alatti összeg, így fizetési meghagyás útján szeretnénk elindulni, ami talán gyorsabb lehet, mint a bírósági tárgyalás. (igazából időnk van, mivel…)
  Most jön a csavar a dologban.. Az ex igazából a gyerekszüléshez ért, a munkához kevésbé. Ahogy párom elköltözött, fél éven belül összejött egy külföldön dolgozó magyar állampolgárral, akitől sikerült 3 hónap alatt teherbe is esnie, mivel párom költözése után, már családi pótlékon kívül, nem kapott volna semmit. Így jelenleg otthon van 3 gyerekkel, a legkisebb másfél éves.. Így jó ideje nem dolgozott, és ahogy hallottuk lehetséges, hogy inkább vállalna 4.et is.. (hozzáteszem nem kisebbségi.. de már egyre inkább elgondolkodom ezen..)
  Valaha lesz rá esély, hogy az őt illető tartozást tudjuk követelni rajta? ( a lakás közben Nemzeti Eszközkezelős lett, így az nem tekinthető vagyonnak, csak, hogy még nehezebb legyen a dolgunk..)

  Bizakodva várom pozitív válaszukat!
  Előre is köszönöm!
  Ancsa

  • bankmonitor.hu 2016-08-04 12:15:18 - Válasz

   Kedves Annamária! Tényleg elég csavaros történet, tökéletesen megértjük a tanácstalanságát. Jogi tanácsadással azonban nem foglalkozunk. Keressenek meg egy olyan ügyvédet, aki szakértő a témában.

 • Török Annamária 2016-08-04 12:57:44 - Válasz

  Köszönöm szépen a gyors választ!

 • Kiss Piroska 2016-08-05 10:59:30 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Egy szomszédom ügyében érdeklődnék!
  Jelenleg 2 órában dolgozik,de nem bizonytalan,mivel a munkáltatója szerint abból is vonható letiltás!Én úgy tudtam,hogy nem mivel meg van határozva mennyi pénznek kell maradnia.De lehet nem jól tudom!
  Kérem segítsenek,ebben!
  Előre is köszönöm.
  Kiss Piroska

  • bankmonitor.hu 2016-08-05 12:17:51 - Válasz

   Kedves Piroska! Lényegtelen, hogy 2, vagy 8 órás munkaviszonyból származik-e a munkabér. Itt a munkabéren van a hangsúly, ami egyértelműen végrehajtható azzal a kitétellel, hogy az adósnak meg kell hagyni a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (28.500.-) összegét.

 • Nagy Katalin 2016-08-05 14:01:27 - Válasz

  Ha átutalta a bank a hatósági levonást utána a számlámról feltudom venni a megmaradt összeget?
  Ugyanis a mai napon átutalta a számlavezető bankom a hatóságnak az összeget de még a számlám zárolva van.

  • bankmonitor.hu 2016-08-05 14:03:09 - Válasz

   Kedves Katalin! Fel tudja venni, de csak személyesen a bankfiókban. Látni fogják, hogy a számlája még zárolva van, külön engedéllyel a maradék összeg felvehető.

 • Pné L. Éva 2016-08-07 17:39:31 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Egyedülálló anyaként két gyermeket nevelek. Négy órás bejelentett munkaviszonyomból közös költség tartozás miatt fizetésem 33 %-át vonják. A napokban pénzintézeti kölcsöntartozás jogcímen újabb letiltást kaptam. Kérdésem az volna, hogy vonható e az 50%-a is a fizetésemnek? A maradandó, végrehajtástól mentes 28500 Ft-ot figyelembe kell vennie a munkáltatónak?
  Előre is köszönöm válaszát!

  • bankmonitor.hu 2016-08-07 17:44:23 - Válasz

   Kedves Éva! Több végrehajtás esetén a munkabér 50%-áig lehet azt letiltani. Emellett a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjnak megfelelő összeget (28.500.-) meg kell hagyni az adós részére.

 • Irén Pető 2016-08-08 08:30:14 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor! Egy hitelkártya tartozás kapcsán az EOS Kft végrehajtást kért a fizetésemre,inkasszót a számlámra és jelzálogot jegyzett be örökölt ingatlanrészre.Ezzel nem értek egyet,mert az Oney Zrt (aki kiadta a hitelkártyát) 2010.aug.06-án küldte az utolsó felszólítást.Aztán 2014-ben az EOS elkezdett küldözgetni felszólításokat sima levélben.2015.nov.02-én jött egy MOKK levél.Nem reagáltam rá sajnos.2016.júniusában viszont jött a végrehajtótól a levél és a tiltás stb. Találtam az EOS-os levelek között egy nyilatkozatot engedményezésről.De se fejléc se pecsét semmi.A késedelembe esés időpontjánál 2010.08.18. a dátum.Az összeg összesen 516703 Ft.Az utolsó felszólításnál 171666 Ft. A fizetési meghagyáson 1 152 783 Ft kamat és 398597 Ft főkövetelés.A számlainkasszón 1 805 133 Ft.Az ingatlan terhelésen 398597 Ft és járulékai.Írtam ajánlott levelet az EOS-nak,hogy küldjön másolatot minden hivatalos iratról ami ebben az ügyben szerepel/pl.engedmény, felszólítás,részemről aláírt bármilyen elismerés stb./Válaszolt hogy mindent jogosan csinálnak merthogy nem reagáltam a MOKK-os levélre.Mit tehetek,mert szerintem ez már elévült és ebben a formában teljesen zavaros.Válaszukat köszönöm.

  • bankmonitor.hu 2016-08-08 08:47:00 - Válasz

   Kedves Irén! A végrehajtó minden, az adóshoz köthető ingó és ingatlanra bejegyezhet végrehajtást. Célszerűbb lenni személyesen felkeresni a végrehajtót és kompromisszumos megoldást találni.

 • Erzsi 2016-08-08 08:45:56 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Köszönöm gyors válaszát! Akkor minek minősül az idős korúak járandósága hanem nyugdíjnak!?

 • Irén Pető 2016-08-08 11:00:24 - Válasz

  Köszönöm a választ,de ezt tudom.Igazából a leírtak alapján elévült követelés ez vagy sem?Ha nincs elévülve akkor mért vannak a különböző összegek?Mért nem egységes?Ha bíróságra megyek,van esélyem megnyerni a pert?Üdv

  • bankmonitor.hu 2016-08-08 13:38:52 - Válasz

   Kedves Irén! Jogi tanácsot sajnos nem áll módunkban adni. Mielőtt pert indítana, keresse fel a végrehajtót, de legalább egy ügyvédet.

 • Károly 2016-08-10 17:23:22 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Fizetésem 50%-át vonják két különböző nem fizetett hitel miatt, de mindkettő ugyan azon banknál volt. Az egyik miatt inkasszó is került a számlámra. Tehát az egyik tartozást vonják a munkáltatón keresztül plusz az inkasszón keresztül is. Ezt megtehetik?
  Válaszukat köszönöm.
  Üdv, István

  • bankmonitor.hu 2016-08-10 18:27:28 - Válasz

   Kedves Károly! Több letiltás eseten a jövedelem 50%áig letiltható. A végrehajtónak kell jelezni, hogy mivel a jövedelmèt már tiltja, legyen kedves az inkasszót visszavonni. Ha látják a fizetési hajlandóságot, meg fognak tudni egyezni. Egyébként jogos az inkasszó is, mivel az a számla “ellen” irányul és nem azonos a végrehajtással.

 • Göncz Csabáné 2016-08-11 11:42:18 - Válasz

  Üdvözlöm!
  Azt szeretné megkérdezni,hogy az Átmeneti bányászjáradékból letilthatják-e a valutás gépkocsi hitel nem fizetésével kapcsolatos tartozást?
  Előre is köszönöm a választ.

  • bankmonitor.hu 2016-08-11 12:10:04 - Válasz

   Kedves Göncz Csabáné! Igen, átmeneti bányászjáradék a letiltható jövedelmek közé tartozik.

 • Marietta 2016-08-15 13:47:16 - Válasz

  A nav letilthat-e az Arva ellatasbol?’

  • bankmonitor.hu 2016-08-15 13:52:48 - Válasz

   Az árvaellátás mentes a végrehajtás alól. Ha letiltásról van szó, akkor mindegy, hogy ki és milyen jogcímen kap pénzt, a letiltás a számla ellen irányul.

 • Püspökiné Bíró Anna 2016-08-15 14:44:44 - Válasz

  Üdvözlöm! A törvény a természetes személy esetében úgy rendelkezik, hogy a mentes összeget / mindenkori öregségi nyugdíj minimuma 28500 Ft és annak 4 szeresét kell a 35 nap alatt a számlán hagyni, az e feletti rész teljes egészében levonható.
  Köszönöm!

 • Szilvia 2016-08-18 15:22:39 - Válasz

  Úgy tudtam,hogy gyesből,gyedből nem vonhat a végrehajtó.Vagy igen???

 • Szilvia 2016-08-18 15:48:19 - Válasz

  Még egy kérdés:
  Jelenleg gyeden vagyok még egy hónapig,utána gyesen.
  Papírt kaptam egy végrehajtótól,miszerint a jövedelmem 33%-át utalja át majd neki a munkáltatóm (bírósági per miatt)
  A munkáltatómmal beszéltem (kifizetőhely),és azt mondták,ne aggódjak,mert ezekből nem vonhatnak le semmit.
  Ez így van?
  És ha igen,akkor mit fog tenni a végrehajtó?
  Inkasszóról lehet szó,ha a férjem nevén van a számlánk??Mert oda érkezik a gyedem,gyesem és a családi pótlék.
  Ingatlan és ingóság sincs a nevemen,mind az ő nevén van.
  Köszönöm a választ előre is!

  • bankmonitor.hu 2016-08-18 19:11:14 - Válasz

   Kedves Szilvia!
   GYES csak jogalap nélkül felvett segély/támogatás esetén letiltható.

 • Pál Diána 2016-08-18 18:24:02 - Válasz

  Üdvözlöm. Kérdésem az lenne hogy van letiltás a béremből,amit az új munkáltatóm nem eszközölte,nem tudom miért hisz minden papíromat leadtam a korábbi munkahelyemről. Most munkahelyet váltottam,de még nem kaptam meg két heti béremet. Mi ilyenkor a teendő? Lehetséges hogy most az egész béremet elutalta a behajtónak? Válaszát előre is köszönöm.

  • bankmonitor.hu 2016-08-18 19:04:51 - Válasz

   Nem az a lènyeg, hogy meddig dolgozott az adott helyen, hanem az, hogy munkabert kapott. A végrehajtó felè ennek a 33 (esetenkènt 50) százalékát utalhatják.

 • László 2016-08-19 17:31:44 - Válasz

  Üdvözlöm!
  Egy kérdésem lenne, inkaszzót alkalmazhatnak a számlára amire a fizetésem érkezik akkor is ha nem az én nevemen van?
  Válaszát köszönöm.
  Üdv
  László

  • bankmonitor.hu 2016-08-19 18:27:16 - Válasz

   Nem, mivel hivatalosan ehhez a számlához semmi köze. De ha munkabére van, akkor azt elsô körben le fogják tiltani.

 • Gábor 2016-08-21 11:13:28 - Válasz

  Üdvözlöm
  A munkáltatóm kapott munkabérletiltásra egy levelet, amit elvileg ebben a hónapban már el is kezd levonni a béremből, ezt tudomásul is vettem hisz nem tehetek mást. Tegnapi nap folyamán a bankszámlámról akartam levenni pénzt (volt rajta 25000ft , erre a számlára csak a családipótlék és egy gyed) de megdöbbenésemre nem volt rajta semmi sőt rendessen minuszba vágta a számlámat egész pontosan minusz 172000re. Ilyenkor mi van?

  Köszönöm a válaszát

  • bankmonitor.hu 2016-08-21 17:02:31 - Válasz

   Kedves Gábor! Valószínûleg a végrehajtó elôbb kért inkasszót, mint leziltást. Keresse meg a végrehajtót és egyeztessenek.

 • Éva 2016-08-22 10:31:11 - Válasz

  Kedves Bankmonitor!
  Köszönöm válaszukat, én is így gondoltam. Viszont a NYUFIG hivatalosan is értesített, hogy joguk van a Vht.63 paragrafusa értelmében korlátozás nélkül végrehajtás alá vonni a havonta kifizetett MUNKABÉR-nek azt a részét, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét.
  Miért munkabér szerint járnak el a nyugdij esetében? A nyugdijra vonatkozó letiltás nem tartalmaz ilyen lehetőséget. Ha a NYUFIG-nál nem sikerült a panaszomat rendezni, hová fordulatok?
  Köszönöm válaszukat.

  • bankmonitor.hu 2016-08-23 20:17:01 - Válasz

   Kedves Éva!
   A 63.§ azt mondja ki, hogy a munkabérből alap esetben letiltható 33% (esetenként 50%)után fennmaradó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét.

 • Dániel 2016-08-24 22:11:56 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor, magánvállalkozói múltamból származó több éve fennálló adótartozásom van,melyet, miután állami alkalmazottként ismét elhelyezkedtem, havi rendszerességgel törlesztek, a munkáltatóm vonja le a fizetésemből és utalja át a NAVnak már lassan két éve,egyetlen hónap kihagyása nélkül. Mai napon pénzt szerettem volna levenni a számlámról , de nem tudtam, a bankban közöltèk , hogy a NAV in cassot tett rá. Erről engem nem tájékoztattak illetve nekem egy helyről származó jövedelmem van,amit egyszer már megsarcol a NAV, most a csonka fizetést is meg akarja sarcolni ugyanazon a jogcímen, ugyanazzal a tartozással,amit már átadtak a munkáltatómnak. A fizetésem igy jóval több mint 50 százaléka levonásra kerül ami amellett, hogy a megélhetésem veszélyezteti, én úgy gondolom jogtalan,hiszen folyamatos a törlesztés részemről , és ugyanazon összeg behajtása ürügyén a számlámra befolyt már csökkentett fizetésemet is tovább akarják kurtítani. Mit tanácsolnak.? Válaszukat elore is koszonve tisztelettel Dániel

  • bankmonitor.hu 2016-08-25 08:24:13 - Válasz

   Kedves Dániel!
   SOS egyeztessen a NAV-val. Könnyel előfordulhat, hogy a munkáltatótól beérkezett pénzt még nem könyvelték le, ezért inkasszót tett a NAV a számlájára.

 • Anna 2016-08-25 17:48:30 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor! Én azt szeretném megkérdezni, hogy ha a férjem ellen megy végrehajtás (kezesként szerepelt egy bankkölcsönnél, amit nem fizettek), akkor az én neven lévő befektetést és ingatlant is végrehajthatják-e?
  Köszönettel,
  Anna

  • bankmonitor.hu 2016-08-25 18:12:37 - Válasz

   Kedves Anna! A bírósági végrehajtásról szóló törvény értelmében a végrehajtó lefoglalhatja az egyik házastárs ingóságait akkor is, ha a végrehajtás csak a fél ellen folyik. Teheti mindezt anélkül, hogy kimondanák a másik fél felelősségét.
   Az a fél, akivel szemben NINCS végrehajtás, csak úgy mentesítheti vagyontárgyait a végrehajtás alól, ha bizonyítani tudja, hogy ezek az ő különvagyonához tartoznak. Pl., ha az ingatlant a házasságkötés előtt szerezte, vagy akár a házasságkötés alatt örökölte, vagy kapta ajándékba.

 • László 2016-08-26 17:26:31 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Ha már van letiltásom és inkasszóm is, számíthatok még valamilyen lépésre behajtó cég felől? Ingatlan és gépjármű nincs a nevemen, ezen kívül foglalhatnak még le valamit?
  Köszönöm.
  Üdv
  László

 • picurka13 2016-08-26 22:02:47 - Válasz

  Azt szeretném kérdezni, hogy gyes-ből vonhat-e a NAV adótartozást (diákhitel)? Mert ma jött egy levél a NAV-tól, hogy elindítják a MÁK-nál a letiltást, de mivel gyes-en vagyok a kislányommal más jövedelmem nincs. A családi pótlékot a férjem kapja.

  • bankmonitor.hu 2016-08-27 08:22:10 - Válasz

   33 %-ot lehet levonni GYES-ből jogalap nélkül felvett GYES, gyermeknevelési támogatás, anyasági támogatás esetén.

 • picurka13 2016-08-27 08:25:07 - Válasz

  Akkor jól értelmezem, hogy Diákhitelt nem? Akkor csak próbálkozik a NAV?

 • András 2016-08-30 11:56:59 - Válasz

  Szóval azok a rokkantak, akik 80%-os rokkantak, és véglegesítették a rokkantságot + kapnak fogyatékossági támogatást, ellátásukat 50% ban letilthatják,végre hajthatják. Nehogy véletlenül, a rokkantságuk szinten tartására fordítsák az ellátásukat!

 • Gabi 2016-09-01 14:02:22 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor !

  Könyvelőként olyan kérdésem lenne, amire nem találtam meg eddig az egyértelmű választ, pedig átolvastam az ide vonatkozó törvényeket, azonban számomra még mindig nem egyértelmű :
  KATÁS egyéni vállalkozó jövedelméből ( 2016-ban kezdte meg a váll. tevékenységét, vagyis nincs még lezárt éve ) lehet-e letiltani , és ha igen, akkor mi számít havi jövedelemnek , vagyis minek a 33%át kell levonásba állítanom ?
  Köszönöm a segítséget !

  • bankmonitor.hu 2016-09-02 15:22:43 - Válasz

   Kedves Gabi! Az egyéni vállalkozó bevételeit a számlája elleni inkasszóval tudja behajtani a végrehajtó.

 • Gyuri 2016-09-05 08:35:24 - Válasz

  Azt szeretném kérdezni hogy a két gyermekem után járó adókedvezményből is levonhatják a 33 százalékot végrehajtás gyanánt?

  • bankmonitor.hu 2016-09-05 10:39:54 - Válasz

   Kedves Gyuri! Az adókedvezményt nem külön kapja, hanem a munkabérével együtt. Tehát végrehajtás alá vonható, hiszen munkabér.

 • Janos 2016-09-06 12:37:48 - Válasz

  Kedves BM. 2008-ban vállaltam kezesseget egy Szechenyi kartya utan 2010 augusztusaban bedolt a hitel… – 2015 szeptember 16an jogeros vegrehajtas indult ellenem, most a munkaber letiltason vagyok (33%). Kerdesem, elevul e ez a tartozas valaha, ha a munkaberem nem fedezi a teljes osszeget…. Vagy fizethetek halalomig? +Meg a gyermekem is fizetheti?
  Koszonom.

  • bankmonitor.hu 2016-09-06 12:47:50 - Válasz

   Kedves János!
   A követelés csak akkor évül el, ha nem történik végrehajtói cselekvés.

 • Janos 2016-09-06 13:06:35 - Válasz

  Mi szamit “vegrehajtoi cselekvesnek” – felevente kapok egy felszolitast h 1osszegben fizessem be v. irgum-burgum?

  • bankmonitor.hu 2016-09-07 06:46:14 - Válasz

   Minden levél, csekk annak számít.

 • Balogh Balázs 2016-09-07 05:47:56 - Válasz

  Jó reggelt kívánok!
  Azt szeretném megkérdezni,hogy munka baleseti táppénzen vagyok,és van hiteltartozás után letiltásom,akkor levonhatják a táppénz 33%-át?
  Előre is köszönöm a válaszukat!

  • bankmonitor.hu 2016-09-07 06:44:25 - Válasz

   Kedves Balázs! A baleseti járadékból, a baleseti táppénzből, a táppénzből, legfeljebb 33%-ot lehet levonni, de csak gyermektartásdíj,jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás fejében.

 • Balogh Balázs 2016-09-07 08:00:08 - Válasz

  Köszönöm szépen!

 • Horváth Erzsébet 2016-09-07 12:54:44 - Válasz

  Tisztelt bankmonitor! Egy régi(2009-es) állítólagos telefon tartozás miatt(aláírt szerződésem sem volt a követelést elindító céggel!)végrehajtóhoz került az ügyem.Ők a tudtom nélkül inkasszót tettek a számlámra,így júliusban nagy meglepetésemre egy fillért sem kaptam. Kizárólag családi pótlék és anyasági támogatás jön a számlámra ill.abban a hónapban a nagy fiam első fizetése(mivel neki még akkor nem volt saját bankszámlája). A 3 kiskorú gyermeket egyedül nevelem,a nagykorú másik városba járt dolgozni. Itt álltunk egyetlen fillér nélkül. Kérdéseim azok lennének hogy ez ellen az embertelen eljárás ellen feljelentést tehetek_e bárhol? Ha jól tudom az anyaságiból és családi pótlékból egyáltalán nem vehetnek le egy fillért sem. A munkabér pedig nem az enyém volt,hanem a fiamé. Ha a végrehajtó felkutat mindent,akkor annak nem kéne utána néznie,hogy nincs bejelentett munkahelyem,tehát munkabér sem érkezhet számlámra? Ezzel a tettükkel teljes egészében ellehetetlenítették a családomat. Ezzel az üggyel kapcsolatban évekkel ezelőtt jött egy levél(nem ajánlott)valami behajtó cégtől,de mivel a követeléssel nem értettem egyet engem utána senki nem keresett. Állítólag ők több felszólítót is küldtek részemre,amiket viszont én nem is láttam! Telefonos tartozások(ha jogos is)1 év után elévülnek. Én idén(2016.márciusa körül) kaptam egy MOKK-os levelet,amit (mivel nem tartózkodtunk itthon az idő alatt)nem tudtam átvenni. Utána jött a végrehajtó levele és egy hónap múlva az inkasszó. Kihez fordulhatnék én panasszal ebben az ügyben ill.lehet-e itt még bármit tenni? A követelést továbbra sem ismerem el és tartom jogosnak! Ráadásul nem hogy 1,már 5 év is eltelt. Hogyan tudnék megszabadulni a végrehajtótól,hiszen így is nehéz a megélhetésünk,nem ha még azt a keveset is elveszi?! Elnézést,hogy ilyen “csapkolódott”stílusban fogalmaztam,de már nagyon bele fáradtam ebbe a dologba! Válaszát előre is köszönöm!

  • bankmonitor.hu 2016-09-08 09:23:44 - Válasz

   Kedves Erzsébet! Az inkasszóról természetesen nem szólnak előre. Inkasszó a számlán lévő teljes összeget érinti, függetlenül attól, hogy kinek és milyen jogcímen érkezik az adós számlájára pénz. Mivel folyamatosan volt végrehajtói cselekvés, ezért ez a követelés nem évült el.

 • Molnar Laszlone 2016-09-08 15:04:28 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Kerdesem.lenne..ferjem kitol igaz kulon elunk Rehabilitacios ellatast kap.Ennek 50%-a tiltva van..mivel tobb tartozasa is van.
  Most lepett be az OTP .faktoring harmadik koveteles vegrehajtassal.igen magas 4.075 374 ft-al..es lefoglalta a folyoszamlajat a paromnak.
  Mas jovedelemmel.nem rendelkezik igy kerdesem lenne az hogy most jelen esetben mibol fog megelni?
  Igy is rokonoknal..idokozonkent itt nalunk fianal alszik onkormanyzati lakasunkba..mely kozos ..gyogyszerkiadasai is vannak.munkat vallalni nem tud.Jelenleg a kapott 50% -os ellatasbol meg meg tudott elni…de mi.lesz ezutan?
  Van e lehetoseg arra hogy a megelheteset biztosito osszeget ne tiltsak le?
  Tisztelettel Kati

  • bankmonitor.hu 2016-09-08 15:17:50 - Válasz

   Kedves Katalin! Amit leírt, az két külön dolog. Az egyik a végrehajtás, aminek keretében 50%-ot vonnak. A másik azonban egy inkasszó, ami a bankszámlán lévő pénz teljes egészét érinti.

 • Judit 2016-09-12 12:07:54 - Válasz

  Udvozlom.az lenne a kerdesem hogy a bankszamat zaroltak es a ra erkezo penzbol elkezdtek vonni a tartozast.A ra erkezo penz 33%-at.a napokban kezdek el dolgozi es igy be leszek jelentve.a kerdes az lenne hogy ha a bankszamlan levo penzbol mar vonjak a tartozast akkor a fizetesembol is vontatnak ugyanugy parhuzamosan,vagy igy abbol mar nem fognak?

  • bankmonitor.hu 2016-09-12 12:47:35 - Válasz

   Kedves Judit! Inkasszó és végrehajtás párhuzamosan is mehet. A saját érdekében keresse meg a végrehajtót és jelezze, hogy ismét lesz munkája, amiből majd mehet a letiltás. Egyeztessen vele arról is, hogy az inkasszót vonja vissza.

 • Lakatos Gordon 2016-09-14 15:18:53 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Hivatalos Bírósági irat alapján gyerektartásra vonják a fizetésem 33%-át. A maradék 17%-ot a végrehajtó vonatja le. A legutóbbi hónapban a maradék 80.000 Ft munkabér megérkezett a számlámra. Ebből a végrehajtó inkasszált további 30.000 ft-ot. Így a munkabérem több mint 50%-át elvitte.

  Megteheti ezt?

  Köszönöm válaszukat

  Gordon

  • bankmonitor.hu 2016-09-15 07:36:39 - Válasz

   Kedves Gordon! Igen, megteheti. Több letiltás/végrehajtás esetén a fizetése 50%-át lehet levonni. Azzal a kitétellel (ennél a jövedelem kategóriánál), hogy meg kell hagyni a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjnak megfelelő összeget.

 • toffifie 2016-09-14 16:46:39 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Levelet kaptam egy bírósági végrehajtótól, hogy letiltják a fizetésem 33 %-át egy 2006-vagy 2007-es adósságrendező hitel miatt. A kedvezményezett az OTP Faktoring. Egy évvel ezelőtt kértem, hogy részletfizetéssel törleszthessek, de a Faktoring állítólag nem egyezett bele, így maradt a letiltás. Felhívtam az OTP Faktoringot, ahol azt mondták lehetséges a részletfizetés, és még kevesebb összeget mondtak, mint amit én kértem. Ugyanakkor azt is mondta a hölgy, hogy van egy másik tartozásom is, egy 2004-es hitelkártya. Ez még a házasságom idején volt, 2006-ban váltunk el a férjemmel. A kérdésem, hogy hogyan tudom megnézni ezek a követelések nem évültek-e el? Mivel elköltöztem az állandó lakcímemről nem tudom, hogy mikor kerestek utoljára. A jelenlegi lakcímemen közel 3 éve vagyok bejelentve, és tavaly júniusban kerestek először ez ügyben.

  • bankmonitor.hu 2016-09-15 07:34:33 - Válasz

   Kedves Toffifie! Attól, hogy a leveleket nem vette át, mivel elköltözött, azokat még kézbesítettnek kell tekinteni. Emiatt biztosan nem évült el a követelés. A kisebb részletek miatt egyébként is be kell mennie az OTP Faktoringhoz, ott meg is tudják nézni melyik tartozása hogy áll, mikor próbáltak Önnel kapcsolatba lépni.

 • László 2016-09-18 21:57:41 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Ha már van letiltásom és inkasszóm is, számíthatok még valamilyen lépésre behajtó cég felől? Ingatlan és gépjármű nincs a nevemen, ezen kívül foglalhatnak még le valamit?
  Köszönöm.
  Üdv
  László

  • bankmonitor.hu 2016-09-19 07:19:36 - Válasz

   Kedves László! A végrehajtó csak az Ön nevén lévő ingóságokat és ingatlanokat veheti végrehajtás alá. Amennyiben házas, úgy a felesége nevén lévő dolgokat is megtalálhat.

 • Imre Ildikó 2016-09-19 16:42:02 - Válasz

  Tisztelt bank monitor! Az lenne alperesek, hogy minimalberbol85000ft – bol 33% ot összeg szerint mennyit lehet levonni. Pontos összeget kérnénk. mert nem tudjuk 28500 marad. Ami azon felül van abból vonjak le a 33%ot? Köszönöm I. Ildikó

 • judit 2016-09-20 20:21:54 - Válasz

  Tisztelt Bank Monitor!

  Az lenne a kérdésem, hogy egy személyi kölcsön nem fizetése miatt a bank indíthat-e letiltást a munkabérből csupán egy szerződéskötéskor aláírt biankó nyilatkozat alapján? Tehát se bíróság, se végrehajtó. Jogos-e ilyen módon az évekig tartó letiltás? Ha nem jogos, visszakövetelhető-e?

  Válaszát előre is köszönöm.

  • bankmonitor.hu 2016-09-21 07:36:24 - Válasz

   Kedves Judit! A letiltás jogos.

 • Nagy Zsolt 2016-09-21 23:51:28 - Válasz

  Tisztelt bankmonitor!
  A kérdésem a következő,lakástakarék pénztárra ,Ltp-re lehet végrehajtani?

  Válaszát köszönöm.

  • bankmonitor.hu 2016-09-22 08:28:44 - Válasz

   Kedves Zsolt! A jogerős fizetési meghagyás, a jogerős bírósági határozat végrehajtható. Ennek alapján a végrehajtható megkeresheti a lakás-takarékpénztárt és a tartozást adók módjára hajthatja be.

 • Lèkó Csaba 2016-09-22 21:24:23 - Válasz

  Üdv.Egy kèrdèsem lenne.Èdesapámnak aki Strokos,tehát rokkant nyugdíjas.Folyó,ès egy személy hitele van,amit aktív korában fizetett is.Mióta lerobbant a rokkant nyugdíjas.Az otp faktoringgal megállapodás alapján fizetjük.De mi van ha nem tudjuk?Hozzá nyúlhatnak a rokkant nyugdíjhoz??

  • bankmonitor.hu 2016-09-23 07:07:20 - Válasz

   Kedves Csaba! A rokkantsági járadék mentes a végrehajtás alól.Amennyiben az édesapja rokkant nyugdíjat kap,akkor ez végrehajtható.

 • Lili 2016-09-25 00:16:45 - Válasz

  Jó estét! A bank smsben értesitett hogy jövőhónaptól folyoszámlahitel csökkenésre számitsak… /otpbank/ ez pontosan mit jelent?290000,- a hitel keretem jelenleg gyest kapok a hiteltorlesztest havonta rajta hagyom. Gyesbol vonhatnak vagy az egeszet leveszik? Es ha az egeszet leveszik akkor csak most veszik le vagy ez utan mindig? Kérem segitsen válaszával,természetesen felkeresem a bankot is. Köszönettel.

  • bankmonitor.hu 2016-09-26 07:14:13 - Válasz

   Kedves Lili! A bank időről időre felülvizsgálja a számlára érkező jóváírást. Amennyiben ez csökken, úgy a bank csökkenti a hitelkeretet.

 • öz. Rakonczai Józsefné 2016-09-26 11:25:34 - Válasz

  Tisztelt Illetékes!
  Szeretném meg kérdezni, hogy mivel én Rokkantsági ellátásban részesülök, abból lehet e letiltást
  kezdeményezni?? Még egy kérdés, hogy nekem volt egy személyi kölcsönöm, de azt 2006 12. 06.-án a fennmaradó összeget egyben fizettem ki a Szolnoki OTP-nél és sajnos a szerződés számát nem írta
  rá a befizetési számlára, hanem azt írta egyéb, ezért nekem 2014 augusztusban el kezdték tiltani az el-látásomból, és ott tartok, hogy már amit 2005-ben fel vettem kölcsönt, 480 000 ft.-ot az az összeg már a közel 600 000 ezer forint amit az ellátásomból le tiltottak, de ki is volt fizetve, és ma fel hívtam az
  OTP faktoringot, hogy mennyi van még, mire szomorúan vettem, hogy még közel 900 000 ezer ft van hátra, de míg élek sem fogy el, mivel a kamat 27,5 % ! Tehát erre a kérdéseimre szeretnék választ kapni minél hamarabb! Tisztelettel: öz: Rakonczai Józsefné Ui: Súlyos mozgáskorlátozott és dializált művesével élő vagyok!!!

 • PetiDia 2016-09-26 17:04:34 - Válasz

  Üdv.: Engem az érdekelne, hogy családtag munkabéréból, ingóságából, ingatlanából behajtható-e a köztartozás??? Köszönöm!!!!

 • Bernád Viktória 2016-09-26 22:59:32 - Válasz

  Üdvözlöm!
  Édesanyám háza végrehajtás alatt áll. Január elején megörökölte nagymamám házát, amire most talált vevőt. A mai napon kiderült, hogy a bank júniusban lefoglalta azt a házat is és csak úgy engedi eladni, ha a vételár teljes összegét a vevő átutalja nekik.
  Az lenne a kérdésem, hogy való van megteheti-e a bank, hogy az egész pénzt elveszi? Anyum úgy szerette volna, hogy egy nagyobb összeget befizet nekik és részletfizetést kér a maradék tartozásra. De a bank az egészet vinni akarja (még ez után is marad 4 millió tartozás. Ebböl 3 millió a kamat). Ezt pedig a “szokással” ellentétben nem engedik el mondván van még egy ingatlan anyukám nevén.
  Valóban az az egyetlen lehetőség, hogy a teljes vételárat a banknak kell utalni?
  Előre is köszönöm a válaszukat!

 • Ancsi 2016-09-29 22:03:02 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Van egy végrehajtói letiltásom! A volt férjemnek tartozom! A kérdésem az lenne;hogy a vokt férjem csak utána kapja a pénzét miután a végrehajtó levonta, vagy a 33 százalék valamilyen arányban oszlik köztük? Köszönettel!

  • bankmonitor.hu 2016-09-30 07:21:00 - Válasz

   Kedves Ancsi! A végrehajtói költséget Ön fizeti. A 33% egy része költség.

 • B. 2016-10-01 15:53:02 - Válasz

  Tisztelt Szakértö!
  Adott egy vègrehajtási eljárás, amelyben vonják a fizetès 50%át (ez is törlesztèsnek minösül?) Megteheti-e a vègrehajtó, hogy ez idö alatt árverèsi eljárásban elvegye az ember otthonát? (megtörtènt). Illetve lehet-e kèrni mèltányosságból a bèrletiltás felfüggesztèsèt, amèg az ember újra tetöt (bèrlemènyt) tud intèzni a feje fölè?
  Várom megtisztelö válaszukat!
  B.

  • bankmonitor.hu 2016-10-03 07:46:12 - Válasz

   Kedves B.! Ha előre látható, hogy a követelést a munkabérre, bankszámlán lévő összegre végrehajtással nem lehet viszonylag rövidebb időn belül behajtani, az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható. A lefoglalt ingatlant csak akkor lehet értékesíteni, ha a követelés aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki. Az aránytalanságot a végrehajtó ítéli meg. Keresse fel a végrehajtót, talán meg tudnak egyezni egy csökkentett havi összegben átmenetileg.

 • PetiDia 2016-10-03 07:59:18 - Válasz

  Köszönöm a nagy semmit!!!!!!

 • Én 2016-10-03 08:50:27 - Válasz

  Gyönyörű törvénykezések!!!!
  Akik az országban legtöbbet lopnak,csalnak hazudnak MILLIÁRDOKAT, azoknak mikor inkasszózzák a teljes vagyonukat??????

  Hányás egy ország!!!

 • Tamás 2016-10-05 22:26:31 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Nekem az OTP Faktoring tiltja a fizetésemet, érdeklődnék, hogy 2 millió forintra 4 év alatt befizettem 2,4 millió forintot részletekben, miután nem tudtam fizetni. További 5 év elteltével most jutottak el a fizetés tiltásig 2 hónapja, de már több mint 4 milliót írtak tóketartozásnak, és + kamat és egyéb költségeknek még több mint 5 milliót. Ez normális? 2 millióra 12 milliót visszafizetni?
  4 mittió hogy lett a tőke, ha fizettem is be 2,4 milliót 4 év alatt, ami azért csökkentette.
  Köszönöm a segítséget!

 • Lili 2016-10-07 23:23:26 - Válasz

  Sziasztok talan tudtok segiteni.. Gyesen vagyok gyes elott mar hasznaltam az a hitelt/otp/ most lenullazta a hitelkeretet mondvan a gyes masodlagos penzforras.. Bankos csaj felajanlott egy reszletfizetest 288000,- = 24 honapra 12000,- reszlet + kamat/most 6500,-/ most -248000,- ban vagyok hogy lefogtak a gyesem. A kerdesem az hogy ha feltudnam tolteni akkor is kell kamatot fizetnem? Es kb mennyire jonne ki? /ha ert valaki hozza/ bankos csaj azt is mondta hogy melegen ajanlotta hogy a reszlet fizetest valasszam mert a sima feltoltesnel is sok a kamat.valaki aki tud segitsen.kösziiii

 • krek 2016-10-11 20:01:30 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Az én volt kft-ből jogerőre emelkedett tartozásom miatt a feleségem külföldi bankszámlaját inkasszózhatják? Nekem semmi jövedelem,bankszámlám nincsen. Válaszát előre is köszönöm.

  • bankmonitor.hu 2016-10-12 07:09:52 - Válasz

   Kedves Krek!Mivel házasok,ha megtalálják és a külföldi bank adatot szolgáltat, akkor igen.

 • krek 2016-10-12 13:06:02 - Válasz

  Köszönöm! Gondolom elöször otthon neznek szet.

  • bankmonitor.hu 2016-10-12 14:45:12 - Válasz

   Igen, először otthon néznek szét.

 • Demeter Ilona 2016-10-12 20:50:41 - Válasz

  Üdvözletem. Kérdésem az lenne hogy az álláskeresési járadék munkabérnek számít e? A hitelem van és az ugye bérhez kötött. Ezért szeretném tudni hogy e miatt felbonthatja e a bank hitelkartyaszerzodesem .

  • bankmonitor.hu 2016-10-13 08:19:33 - Válasz

   Kedves Ilona! Álláskeresési járadékból legfeljebb 33%-ot lehet levonni az alábbi követelések fejében:
   a) tartásdíj,
   b) jogalap nélkül felvett álláskeresők ellátása,
   c) jogalap nélkül felvett, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás.

 • Ferenc 2016-10-14 16:43:20 - Válasz

  Tisztelt ha rokkant nyudij ellátás bol ha letilt a végrehajtó a kor becsületese vonja le aszt a mi tartozása van. Mert velünk nem becsületesen jár el uzsora kamattal tiltja le. Ha súlyos rokkant nyugdíjas és m ideki tudja hogy nem sok ellátást kap és nem veszi figyelemmel ha emberiség volna be ne csak az nincs bene. dr D……. A…….. önálló birói végrehajtó . Tc M… Ferenc

 • Bede Zoltànné 2016-10-16 13:03:15 - Válasz

  Tisztelt bankmonitor!
  Azt szeretném kérdezni h ha napi bejelentővel dolgozom alkalmanként abból is vonnak?

  • bankmonitor.hu 2016-10-17 06:47:40 - Válasz

   Tisztelt Bede Zoltánné! Igen, ebből is vonhatnak.

 • Gyöngyi 2016-10-17 14:51:13 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Testvéremnek végrehajtó által elrendelt tartozás miatt vonták nyugdíja bizonyos százalékát. Július hónap közepén egy-összegben befizetésre került a tartozás. A társasháztól megkapta a 0-ás papírt, hogy mindent kiegyenlített, nincs tartozása.Most október havi nyugdíjból még mindig vonják, mit lehet tenni. Mennyi idő amíg a végrehajtó rendezi a Nyugdíjfolyósítóval és a több hónapon jogtalanul levont összeghez hogy jut hozzá?
  Köszönettel: Gyöngyi

  • bankmonitor.hu 2016-10-17 15:03:56 - Válasz

   Kedves Gyöngyi! A végrehajtónak ezt a lehető legrövidebb idő alatt jeleznie kell a folyósítónak. Vegye fel a végrehajtóval a kapcsolatot és érdeklődje meg, hogy mikor jelezte a folyósítónak.

 • Istvan 2016-10-17 15:09:05 - Válasz

  Jónapot! 3 különböző tartozásom van. Ebből 2 behajtó cégnél 1 pedig a OTP Faktoringnál. Pár hónap elmaradásban vagyok, de mindig próbálok eleget tenni a részletek törlesztésének (de sajnos az adott havi elmaradásokat nem tudom visszamenőleg visszafizetni csak folytatni törlesztést az adott havi összegekkel). Kérdésem az lenne, hogy mi alapján dönt a végrehajtó afelől, hogy inkasszó, vagy 33%-50% megvonást alkalmaz a bankszámlára? Továbbá, mennyi idő eltelte után alkalmazhatják ezen kettő közül bármelyiket? Milyen mértékű nemfizetésnek illetve negatív tényezőknek kell létrejönniük ahhoz, hogy akár inkasszó, akár megvonás létrejöjjön?

  Nagyon köszönöm válaszukat.

  • bankmonitor.hu 2016-10-18 07:09:16 - Válasz

   Kedves István! Több tartozás esetén, jogalap nélkül felvett ellátás/munkabér, meghatározott jövedelem felett 50%-ig lehet letiltani a jövedelmet. Amikor a tartozás végrehajtóhoz kerül, nem vár a követelés behajtásával. Inkasszót, letiltást egyaránt eszközölhet mindaddig, amíg az adós ki nem egyenlíti a teljes tartozást.

 • Jakab Anna 2016-10-17 23:34:43 - Válasz

  Üdvözletem!
  Az lenne a kérdésem, hogy egyazon hitelt, hogy vonhatnak három helyről? A fizetésemből vonta az Otp faktoring, de egy pár hónapig táppénzen voltam Így nem utalták át számukra a pénzt. Átadtak egy végrehajtó cégnek, akik vonják a fizetésemből, a rehabilitációs ellátásból is. Majd miután dolgozom újra ( mert közben megváltozott munkaképességű lettem) ugyan annál a cégnél, újra megy a Faktoringnak . Lehet egy személyi hitelt három helyről vonni? A fizetésem 50 % a + a rehab. ellátás 33% a Várom válaszát! Köszönettel Anna

  • bankmonitor.hu 2016-10-18 06:57:40 - Válasz

   Kedves Anna! A végrehajtó bármilyen, az ügyfélhez köthető számlát, jövedelmet felkutat és bármelyikből (akár több számláról is) kielégítheti a követelést.

 • Annamária 2016-10-20 11:40:29 - Válasz

  Tisztelt Címzett!
  Két banki letiltásom lesz.
  Kérdésem, hogy 120.000,-Ft nettó fizetésemből a 28500,- Ft figyelembevételével, azaz 91500,- Ft
  -nak az 50 % -át vonhatja-e a munkáltató?

  • bankmonitor.hu 2016-10-20 14:55:34 - Válasz

   Kedves Annamária! Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese feletti összeg (114.000.- felett) korlátlanul végrehajtás alá vonható, az ez alatti összegből pedig az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese közötti rész 50%-a vonható végrehajtás alá. (114.000.- – 28.500.-)* 50% + 6.000.-*100% = 48.750.- a havonta végrehajtható összeg

 • amy@ 2016-10-24 19:18:12 - Válasz

  Jo estét! Két tartozäs: diákhitel és egy T-Mobileos miatt van letiltás alatt a fizetésem 50%-a, emellett ugyanattól a kifizetőtől (közalkalmazott vagyok) masodik yermekem után a Gyed-et.
  Ha jol ertelmeztem a cikket, a Gyed-ből a fenti tartozasok fejében nem vonatnak le (?) illetve 2sajat ellátás alatt levo gyermek esetén is 50%-ot vonhatnak több tartozasnál?
  Esetleg leirnak az ide vonatkozó jogszabály számát? Köszönöm Amanda

 • Dóra 2016-10-31 12:11:00 - Válasz

  Jó napot.
  A páromnak letiltása van gyerektartás jogcímen. A fizetése az én számlámra érkezik. Nem fizeti a gyerektartás 10hónapja,mert már több mint két éve nem láthatja a gyereket. A kérdésem az volna,hogy ha a letiltás már érvényben van,utólag kérhetik a behajtást az elmaradásról? Az én számlámat terhelhetik az ő adósságával? Nem vagyunk házasok és nem társtulajdonos a számlámmal.

 • Varga 2016-11-04 18:11:41 - Válasz

  T. Cím. Volna két kérdésem, az eső, nem rehabilitálható rok nyugdíjas vagyok vonhatnak e a nyugdíjamból 50% ot . A másik kérdésem , ha egy unoka nevén van egy ingatlan ,és a nagyszülönek haszon élvezeti jog van bejegyezve , hozzá lehet e nyúlni bárkinek? Köszönöm hogy válaszolnak kérdéseinkre.

  • bankmonitor.hu 2016-11-07 08:09:33 - Válasz

   Tisztelt Varga! A nyugdíj nem mentes a végrehajtás alól, csak a járadék. A haszonélvezettel terhelt ingatlan végrehajtható.

 • Andika 2016-11-04 23:20:29 - Válasz

  Jóestét!
  Elsô kérdésem az lenne, ha vàllalkozàst szeretnén indítani pàlyàzati pénzbôl, de közben inkasszóztàk a szàmlàmat, ha megnyerem a pàlyàzatot az is levonható ? Màsodik kérdésem : A munkanélküli àlltal finnanszírozott vàllalkozóvà vàlàsi tàmogatàsból is vonhatnak, esetleg inkasszózhatjàk? A harmadik kérdésem: Ha a fizetés 50%-àt vonjàk màr , tehàt fele kerül a szàmlàra ugyanaz a behajtó ebben az esetben inkasszózhatja a szàmlàt?

  • bankmonitor.hu 2016-11-07 08:10:34 - Válasz

   Kedves Andika! Kérdése annyira speciális, hogy egy adószakértőt lenne célszerű megkérdezni.

 • Horváth Gábor 2016-11-13 14:02:39 - Válasz

  Kedves Bankmonitor!

  A közjegyző által kiállított záradék, amit átad a végrehajtónak.. Majd a végrehajtó 2 hónapig pihenteti az ügyet, aztán kiküldi az ügyfélnek, az minek minősül? (Nem véletlenül pihenteti, és az ember már csak a tiltást veszi észre.) Arról van szó, hogy eztán 1 munkanapon belül leveszi a folyószámlát és még a kocsit is kivonatja a forgalomból, pedig egy chf-alapú lakáshitel nem fizetéséről volt szó.

  A közjegyzői záradék a bírósági végzésnek minősül? Tehát pl. állampapírban lévő megtakarítást is vihetnek? Vagy LTP-t is?

  • bankmonitor.hu 2016-11-14 07:07:40 - Válasz

   Kedves Gábor! A végrehajtás kiterjedhet a megtakarításra is.

 • Horváth Gábor 2016-11-13 14:05:46 - Válasz

  ‘Jah, és hogy a fenti eljárás szabályos amúgy? (Fizetési meghagyás még nem jött.) De hitel felmondása meg lett reklamálva, és a tartozás mértéke is vitatott, igaz nem a bíróságon. Ez, enyhítő körülmény??

 • Eszter 2016-11-14 18:27:06 - Válasz

  Azt szeretném megkérdezni hogy kettő kislányom után kapom a családipótlékot,ami 29000ft és decembertő a szoc segélyt ami durván 23000ft ebből tilthatnak le? Köszönöm

  • bankmonitor.hu 2016-11-15 08:07:53 - Válasz

   Kedves Eszter! Ezek mentesek a végrehajtás alól (kivételes eseteket kivéve).

 • Eszter 2016-11-15 19:37:10 - Válasz

  és mik a kivételes esteke,ma utaltak 2500ft a számlámra és akkor látom hogy -250000ft ba vagyok de a számlámra csak is a családipóplék jön semmi más

 • Kocsis János 2016-11-22 19:19:42 - Válasz

  Kérdésem a következő !
  Ha minimál bérre vagyok bejelentve 8 órában
  és van 15000 ft gyermektartás letíltásom ,akkor e mellett
  még vonhat le bank vagy behajtó a fizetésemből?

  • bankmonitor.hu 2016-11-23 19:38:11 - Válasz

   Kedves János! Több letiltás esetén a jövedelem 50%-áig lehet vonni a munkabérből.

 • Csilla 2016-11-23 22:49:00 - Válasz

  Üdvözlöm! A történet a következő. Banki személyi kölcsönből adódó letiltásom van, mely a 4 órás bejelentett munkámból szépen törlesztődik. A napokban NAV-os letiltást kaptam, amit nyilván köveztkező hónaptól szintén törlesztésre bocsájt munkahelyem könyvelője. Kilátásban van egy, -a 4órás bejelentett munkaviszonyom mellé- egy másik munkahelyen további 2 órás szintén bejelentett munkaviszony. Mindkettő minimálbér. Azt szeretném kérdezni, hogy a 2 órás munkahelyre is küldenek letiltást? Köszönöm

  • bankmonitor.hu 2016-11-24 08:39:29 - Válasz

   Kedves Csilla! letiltás esetén nem érdekes, hogy 2, 4, vagy 8 órás a foglalkoztatás.

 • Marianna 2016-11-28 12:21:45 - Válasz

  Üdvözlöm! Végrehajtás esetén az otp faktoring más banknál lévő számlára is ráteheti a kezét? Ha jól gondolom igen. Köszönöm válaszát.

  • bankmonitor.hu 2016-11-28 12:23:29 - Válasz

   Kedves Marianna! Jól gondolja, bárhol van számlája azt a végrehajtó megtalálhatja.

 • BaderE 2016-11-28 18:46:06 - Válasz

  Üdvözlöm!Kérem tanácsát a következőben: Anyósom több mint 10 éve élettársként élt együtt a most elhunyt párjával.Örökölhető hagyaték nincs,sem ingatlan,sem más vagyontárgy.Anyósom 10 év együttélés után elvileg jogosult lehet özvegyi nyugdíjra elhunyt nyugdíjas társa után.Csak a haláleset után szereztünk tudomást egy végrehajtó által eszközölt nyugdíj letiltásról,tartozás miatt.Kérdésem,ha nincs örökség és anyósomnak megítélik az özvegyi nyugdíjat azt letilthatja-e a végrehajtó?Válaszát előre is köszönöm.

 • István 2016-11-28 20:51:53 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor! Érdemes nyugdíj elő takarékosságot kezdenem vagy az érvényben lévő 33%-os letiltásom erre is alkalmazandó? A letiltás nem hiteltartozás miatt keletkezett ..

 • Dancsó Erika 2016-11-29 07:23:01 - Válasz

  Üdvözlöm! 3 éve letiltás van a fizetésemre. Jelenleg 50% -át kapom, bedőlt személyi hitel,hitelkártya . Most a munkáltatómtól két “nagyobb” összeget kaptam,ami keresetkiegészítés ill. visszamenőleges pótlék. A MÁK teljesen jogszerűtlenül járt el (szerintem) amikor a letiltásokat foganasította. Netto 158491 ft-ból 112415ft ment letiltásra. ill.netto 167348ft ból 96424 ft került letiltásra. A megkeresésemre azt a választ kaptam hogy ez így jó. Előre is köszönöm válaszát!

 • Marianna 2016-11-29 11:00:31 - Válasz

  Ismét üdvözlöm! Abban az esetben, ha nem én vagyok a bankszámla tulajdonosa, csak kezelőjeként vagyok megjelölve, akkor arról nem vehet el a bank pénzt ugye? Az OTP Faktoringtól devizahiteles követelési értesítésem van, abban 30 napot jelöltek meg fizetési határidőnek, addig amíg az nem telik le, addig biztonságban van még az egyébként otp-s bankszámlám, amin van összeg. Eddig az AXA-val küzdöttem, most átkerült az ügy az otp-hez. készülünk a bíróságra juttatni az ügyet. Mikor lesz veszélyben konkrétan a számlám? Köszönöm megtisztelő válaszát!

  • bankmonitor.hu 2016-11-29 11:17:25 - Válasz

   Kedves MArianna! Amennyiben rendelkező a számla felett és nem tulajdonosa, akkor az a számla nincs veszélyben.

 • Marianna 2016-11-29 11:26:05 - Válasz

  De azt a számlát, amin csak rendelkező leszek, most készülünk megnyitni, és a már meglévőről oda utalni az összeget, ezért kérdeztem, hogy meddig lehet biztonságban az élő számlán lévő összeg az ismertetett esetben! Köszönöm!

 • Marianna 2016-11-29 11:40:00 - Válasz

  Erre várom megtisztelő válaszát!

 • Szaza 2016-12-01 18:55:27 - Válasz

  Üdv ! A kérdesem az, hogy egy kártérítérsi perben nyertem, mert a szomszédos telek eladása után kiderült, hogy a szomszédé lett az emésztő aknám, és a vizbevezetésem. Ezeket át kell telepítenem ahhoz, hogy a saját földemen legyenek. Bepereltem azt aki nekem eladta a házat, nyertem bizonyos összeget a közmü áttelepítésére. Viszont van a végrehajtónál már folyamtban lévő végrehajtásom. Elveheti e ezt az összeget a végrehajtó amit megítélt a bíróság, vagy ez is a meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összegnek minősíthető? Engedményezéssel másnak engedményezhetem ez a követelést? Igy akkor esetleg nem a végrehajtónál landol.
  köszönöm választ

 • Gyuri 2016-12-04 07:42:39 - Válasz

  Az vólna a kérdésem hogy gyermekemet egyedül nevelem , Közmunka prograba dolgozok a netó jövedelmem 52625 ft , mivel a létminimum 28500 egy embernek , igy hogy egyedül nevelem a lányom ebböl a pénzböl , menyit vonhat le a végrehajtó ?

 • Mihaly Anna 2016-12-05 15:29:18 - Válasz

  A bankszámlámon inkasszó van. A csp ből, gyes ből vonják. megkerülhető e ha potára kérem a kifizetést ? vagy onnan is vonhatják?

 • Varga Csaba 2016-12-08 03:06:09 - Válasz

  Megteheti a végrehajtò,hogy az összes nyugdíját apukámnak elveszi?Testéverem tartozása miatt..mit tehetek?hogyan tudnék segíteni,hogy ne vegyék el a nyugdíját?mennyit kell rajta hagyni a végrehajtònak?ez persze öregségi nyugdíj.

 • Gánti András 2016-12-08 10:32:51 - Válasz

  Üdv. Társas vállakozó vagyok az egyszemélyes Kftm-ben, munkabérletiltást kaptam a magánszemélyként felhalmozódott adótartozásom miatt. Kérdésem, hogy jogos-e, mivel azt írják, hogy a cég készfizető kezesként felel a tartozásomért. Köszönöm!

 • Szarka László L 2016-12-16 21:11:05 - Válasz

  Üdvözletem!Az lenne a kérdésem hogy az Édesapám egyénu vállalkozó, és a 2016 is éver KATA-s adózóként kezdte meg.Túl jó volt a bruttó bevétele16millió forint amit a könyvelő nem vett észre csak a szezon végén,és ezért kikerült a kata ból!Most minden fizetési kötelezetséget figyelembe véve 10 milliót kellene befizetni.Jelzem bruttó összeg amibő 3 millió sem maradt.Szezonális vendéglátás napi 8 alkalmazott rezsi bérletidíj stb.70 éves Édesanyám 65.Mind a ketten nyugdíjasok.Kb 2 millió forintot befizettek a nav- nak de nem kaptak részletfizetési lehetőséget ezért a nyugdíjból vonják.A baj ott is van hogy közös a bankszámlájuk és mind a kettőjük nyugdíját 100% ban vonják!Ez nem lehet szerintem és mi ilyenkor a teendő!A könyvelőt fel lehet jelenteni hogy az álltala okozott kárt térítse meg?Az édesanyám nyugdíját hogy vonhatja le mikor apukám egyéni vállalkozó es anyunak nincs semmi köze a vállakozáshoz.Válaszukat előre is köszönöm.
  Tisztelettel: Sz. László

 • Diána 2016-12-28 12:03:51 - Válasz

  Üdvözlöm. Kérdésem az lenne hohy ha más számlájára utaltatom a bérem ami nem az én nevemen van azt inkasszálhatja a végrehajtó az én adósságom miatt? Válaszát köszönöm.

 • Diána 2016-12-28 12:06:51 - Válasz

  Üdvözlöm. Ha más bankszámlájára megy a bérem azt inkasszálhatják az én tartozásom miatt? Nem vagyok társtulajdonos nem szerepel a nevem a számlán. Válaszát köszönöm.

  • bankmonitor.hu 2016-12-28 16:12:14 - Válasz

   Kedves Diána! Ebben az esetben nem inkasszálhatják a számlát. Viszont a végrehajtó kérhet letiltást a munkabérére a munkáltatótól.

 • Todi 2016-12-30 12:13:10 - Válasz

  Tisztelt Cím!
  Egy kicsit megzavartak a különböző válaszok.
  A leírásban ez szerepel
  Milyen jövedelmek mentesek a végrehajtás alól?
   a nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása,
   az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint járó életjáradék,
   az átmeneti segély,
   a rendszeres szociális segély,
   az időskorúak járadéka,
   a munkanélküliek jövedelempótló támogatása,
   az ápolási díj,
   az anyasági segély,
   a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,
   a megváltozott munkaképességű személyt megillető juttatás,
  A kiemelt meghatározás milyen juttatást takar? Nem a rokkantsági ellátás,Illetve ha dolgozik,a bére???
  Később az szerepel,hogy ezek letilthatóak.
  Hm….
  Melyik a valós???Végrehajtás alá vonható,tehát letiltható a rokkant ellátás,illetve ha dolgozik a bére,vagy nem???

  Hány %-ig lehet letiltatni a jövedelme Kérdésre is többféle válasz volt olvasható.
  Válaszok:
  -50%-os letiltás is lehetséges gyerektartás, vagy jogalap nélkül felvett munkabér előleg fejében.

  – Kedves Ildikó! Igen, több végrehajtás esetén (sorrendiséget követve) 50%-ig lehet vonni a jövedelmet.

  Most akkor csak gyerektartás, vagy jogalap nélkül felvett munkabér előleg fejében lehet 50%-ig letiltás,vagy több hiteltartozás esetén is???

  Következő problémám:
  Úgy tudtam,hogy egy tartozás 5 év után elévül,ha nem történik semmien megkeresés.
  Mi szamit “vegrehajtoi cselekvesnek” – felevente kapok egy felszolitast h 1osszegben fizessem be v. irgum-burgum?
  Válaszok,amiket olvastam:

  -Kedves Ildikó! Amikor az utolsó fizetési felszólítást megkapta, onnantól indul az 5 év. Főszabály szerint a követelések 5 év alatt évülnek el, kivéve amennyiben a szerződésben ettől eltérő időintervallumot határoznak meg. A Ptk 2014.03.15-i módosítása óta a felszólítással nem indul újra az elévülési időszak.

  -Kedves Krisztina! Az elévülési idő alap esetben 5 év, minden egyes szolgáltató/ügyfél oldaláról tett lépés ezt megszakította. Ez 2014-ben változott, ami azt jelenti, hogy már pl. a felszólító levél sem indítja újra az 5 éves elévülési időt

  -Minden levél, csekk annak számít.

  Akkor most minden levél ujra indítja,vagy nem????
  Tisztelettel

 • Rekenei János 2017-01-04 20:11:17 - Válasz

  Üdvözlöm!

  Azt szeretném kérdezni, hogy végrehajtó vonhat-e le árva ellátásból?

 • Erika 2017-01-05 19:23:42 - Válasz

  Ha idén márciusban lejárna az 5 év, de időközben 2016.07 hójától inkasszálnak a számlámról, az megszakítja az elévülést? Egy OTP hitelkeret volt eredetileg. Ha megszakítja, akkor ha mondjuk nincs miből vonniuk, akkor szintén 5 év az elévülés?

 • Tomi 2017-01-08 20:51:48 - Válasz

  Netto minimalberre vagyok bejelentve,harom kiskoru gyermeket tartok el a felesegem gyesen van legkissebb lanyunkal.Mennyit vonhatnak le igy a fizetesembol ha tobb letiltasom van.

 • Gerencsér Henrietta 2017-01-10 16:25:47 - Válasz

  A férjem és az én munkabéremből is 50-50%-t tilt le a végrehajtó. Havi 100ezer forintot kapunk így, ezzel teljesen lehetetlen megélnünk. A rezsire sem elég a munkabérünk. Van valami megoldás? Esetleg kérhetem a végrehajtót hogy az egyikünk bérét csak 33%-al terhelje meg? Köszönöm

 • Erzsèbet 2017-01-11 21:32:57 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Olyan kèrdèsem lenne, hogy a már megfizetett letiltásra meddig tehetnek mèg kamatot?
  102000 volt az induló tőke, több mint 600000 letiltottak, 2015 januárjában lejárt. 2016 augusztusában a munkáltatóm újabb levelet kapott több mint 300000 fizetèsmeghagyással, a vègrehajtó a bankhoz küld válaszèrt, ők meg vissza, ügyvèdeknek túl kènyes a dolog. Mit tehetek?

 • mady 2017-01-17 15:20:44 - Válasz

  üdvözlöm, a helyzetem a következő:
  az otp (és most ki merem írni) a beérkezett pénzemet nulla forintig elutalta a végrehajtónak.
  amikor megkérdeztem miért azt a választ adták, hogy ők a törvényt betartva jártak el.
  a 72 ezer valahány-száz forint mentességet ami a 28 ezer forint öregségi nyugdíj 3 szorosa körüli összeg, az csak 35 naponta mentesül az inkasszó alól…
  a bank ellen lehet e lépést tenni jogilag?
  köszönöm válaszukat

 • Zsú 2017-01-18 20:56:47 - Válasz

  Üdvözlöm!
  A kérdésem:
  a NAV az adótartozásomat a külföldi (Németország) béremből is levonhatja? Volt- ill. van- e erre példa?
  A választ előre is köszönöm!

 • Sinku Miklós 2017-01-24 15:37:19 - Válasz

  A nettó munkabérem összege:149450
  50%-os letiltásom van de a számlámra 63354 ezer forintot utaltak. Ez több mint 50% os levonás. Miért lehetséges ez? Mert 50% os letiltásnál 74725 nek kéne lenni. De ez a külömbség minden hónapban fennt áll.

 • B-LIcus 2017-01-24 19:07:17 - Válasz

  Az lenne a kérdésem hogy árvaelátásból tilthat e a vegrehajtó? Nyugdíjfolyositóhoz küldik a letiltást mivel postán kezbesítík …

 • Alfi 2017-01-25 19:32:22 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor.
  Rehabilitációs ellátásból tilthat e a végrehajtó,ha póstai uton érkezik az ellátás?
  Illetve magasabb összegű családi pótléknál ugyanez lenne a kérdésem.

 • Viktória 2017-01-29 04:58:28 - Válasz

  A kérdéseim a következők:bkk tartozás miatt inkasszót tettek a számlánkra ill.levontak.Semmilyen tudomásunk nem volt minderről,akkor szembesültünk a ténnyel amikor az intenretbankunkba belépvén -715000.- fogadott minket.A számlára munkaviszonyból származó jövedelem nem érkezik,csak gyes,családi pótlék és internetes eladásokból származó (különböző személyektől érkező)áru ellenértéke ill.postaköltsége .Tehát utóbbi nem is konkrétan a mi pénzünk,hanem mások utalták bizonyos termékekért cserébe.Az adás-vételeknek,ha nem teszünk eleget eljárás indul ellenünk csalásért.Ilyen esetben mit lehet tenni?Ezeket a pénzeket is leemelheti a végrehajtó?
  -a bkk,mint utóbb kiderült 14 db büntetés végrehajtását kezdeményezte,van ami több évvel ezelőtti.Tehet ilyet,hogy egyszerre több és visszamenőleges bírságokat is behajtat?Várom válaszukat!Köszönettel:Viktória

 • Pathó Pál 2017-01-29 23:14:59 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor ! A nyugdíjamból eddig vontak 33%-ot, de most kaptam egy értesítést a Nyufigtól, hogy még egy követelés érkezett hozzájuk, amit 02.01-től kezdenek vonni. Kiszámoltam és ezzel az összeggel együtt lesz 50 % a letiltásom. Sajnos úgy néz ki, hogy lesz még végrehajtás ellenem. Ebben az esetben is csak 50 % lehet a maximum letiltásom ? Ingó-ingatlan vagyonom nincsen, jelen pillanatban is megtűrt személyként élek a volt párom albérletében. Válaszát várva maradok tisztelettel !

 • Vargáné Nagy Eleonóra 2017-02-03 13:49:08 - Válasz

  T. Bankmonitor!
  Szeretném megkérdezni hogy a végrehajtás és inkasszó esetén a családi pótlékból is vonhatnak illetve , inkasszót rakhatnak rá?
  A 29800ft családi pótlékból 25000ft kaphattam meg! Plusz a gyed- böl is már levontak! Közel 20-25 ezer forinttal kaptam már kevesebbet!
  Külön kapom a családi pótlékot és a gyedet ! Pár nap különbséggel! A családi pótlék esetén a bank számolta ki a 25000ft ,hogy ennyit vehetek fel! A gyed esetén már alapból kevesebbet utal a cég ! Alapból a maradékot utálja a munkáltató ahol gyeden vagyok!
  Ez így jogos ?
  Köszönettel: Eleonóra!

 • Szabó János 2017-02-05 19:42:13 - Válasz

  Tisztelt Szakértő!

  Feleségemnek a MÁK kb 1 éve tévesen duplán utalt munkabért.
  Utána gyeden volt. És eddig még nem tudtuk visszafizetni. Most viszont újra munkaviszonyban dolgozik az állami szférában, es az első fizetését nem kapta meg, mert a MÁK a teljes összeget levonta, pontosabban el sem utalta. Ez így mennyire jogos? Természetesen szeretnénk visszafizetni a téves bérutalást, de nem egy összegben. Köszönöm

 • Gabi 2017-02-07 12:40:52 - Válasz

  Üdvözletem!
  Mi a helyzet akkor,ha a munkabéremet zsebbe kapom,nem számlára?Hogyan védi ezt ki a végrehajtó?

 • Nikoletta 2017-02-08 17:38:35 - Válasz

  Üdvözlöm. Bank általi letiltás kapcsán szeretném a segítségét kérni. A férjemnek vonni fogják a fizetése 33%-át. Nem csak abból amit készpénzben kap a kártyájára,hanem amit szép kártyára,erzsébet kártyára stb. kap. Jelenleg terhes vagyok,és pár hónap múlva megszületik a baba. az egyszeri anyasági támogatást a férjem cége utalja a számlájára. A kérdésem az lenne,hogy ebből az összegből is levonhatják a 33%-ot?Válaszát előre is köszönöm.

 • Nikoletta 2017-02-08 18:26:09 - Válasz

  Üdvözlöm. Van egy telekommunikációs tartozásunk,ami már több éves. Nem rég felkerestek telefonon,hogy ha nem fizetek akkor letiltják a fizetésből vagy az ingatlanra terhelik. Ezért megállapodtunk velük egy összegben. Nem tudtam az 1 éves elévülésről,csak nem rég olvastam róla. Ha már fizetem a megbeszélt összeget 2 hónapja,már nem hivatkozhatok elévülésre? Illetve mi történik,ha mostantól nem fizetem többet?Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm.

 • Sándor 2017-02-08 19:20:06 - Válasz

  Üdvözlöm!

  ha tudom,hogy tegyük fel 228.000 Ft a tartozásom és azt is kiszámoltam hogy havi 37.890 Ft al vonják a fizetésemből,hogy mikor telik le,akkor utána automatikusan vissza kapom a rendes fizetésemet??? mert hát én ugy számoltam hogy akkor 37.890 Ft ot levonnak havonta és az megy lefele a 228.000 Ft ból! az durván 6 hónapnak kell lennie! jol értelmezem???

 • Rózsa 2017-02-09 11:42:27 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Lenne egy kérdésem,melyre szeretnék érdemleges választ kapni.
  Kezes vagyok egy hitelnél,ahol január hónapban nagyon kellemetlen dolog történt velem.Szerettem volna felvenni a nyugdíjamat ,de erre nem kerülhetett sor,mert közölték velem,hogy az összes pénzemet leemelte a pénzintézet .Én erről mit sem tudtam. Kaptam ugyan felszólító levelet,melyben 8 nap haladékot adtak a tartozás ügyében,hogy vegyem fel a kapcsolatot a pénzintézettel.Ez meg is történt,de azt elhallgatták hogy a nyugdíjam levonásra került a levél kiküldésével egy napon.És én ott álltam 2 hetes műtötten egy forint nélkül,a megélhetésemet veszélyeztetve!!!
  Szeretném tudni,hogy a pénzintézet megteheti azt,hogy egy egyedül élő nyugdíjastól az összes pénzt elviheti mindenféle végzés nélkül?
  Szeretném ha válaszolnának.
  Köszönettel egy idős nagymama!

 • chillyke 2017-02-10 14:51:46 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Nekem olyan kérdésem lenne, h közüzemi tartozásokból van letiltásom. Esetleg egy adott cégtől 2 levonás lehet e egyszerre és így levonható a fizetésem 50 %-a?

 • tanka66 2017-02-13 08:42:38 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Két kérdésem lenne Önhöz:
  1. Megbízási szerződéses munkabérből tilthat-e a végrehajtó?
  2. A letiltás kiszámításánál az egész netto jövedelem vehető figyelembe, vagy a 28500 fölötti netto jövedelem? Ez nekem nagyon nem mindegy, hiszen havonta kb 50-60 Ft-t keresek megbízási szerződéssel, tehát az 50-60 után vonnak, vagy a 28500 Ft-tal csökkentett összegből?

  Köszönöm

 • Mogyorós Zsolt 2017-02-15 09:34:16 - Válasz

  Sziasztok!Érdeklődnék,hogy fizetésem 50% le tíltják,amit ki kapok a kártyámra abból is levonnak,le van tiltva!most legutób még ezen felűl 24ezret! az az nettó 180 ezerből 50% Marad 90ezer!+még a kártyámról 24 ezer!Marad 66 ezer! ez szerintem nem lehetne,ez már nem 50%! Érdemes ezzel ügyvédhez fordúlni?

  • bankmonitor.hu 2017-02-15 09:45:02 - Válasz

   Kedves Zsolt! Amit leírtál, az nem csak végrehajtás, hanem ezzel párhuzamosan inkasszó is. Végrehajtás/letiltás esetén igaz a max. 50%-os határ, viszont inkasszónál a számlán lévő teljes összeget vihetik.

 • Csilla 2017-02-16 09:49:22 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  A szüleim még pár évvel ezelőtt vettek úgy egy autót,úgy hogy édesapám vette fel a hitelt és édesanyám volt a kezes. A kérdésem az lenne, hogy mivel édesapám jelenleg nem rendelkezik bevétellel, így nyilván nem tudnak tőle semmit vonni, viszont édesanyám állami bejelentett munkahellyel rendelkezik, akkor így tőle a nettó fizetése 33%-át tudják levonni? (Most érkeztek el abba a fázisba, hogy a törlesztőt nem tudják fizeti.)

  Előre is köszönöm válaszát!

 • Gábor 2017-02-21 16:07:39 - Válasz

  Üdv:A munkáltatom,több mint 50 százalékot tilt a füzetésemböl,tönb honapja.Az lenne a kérdésem hogy megteheti ezt?

 • Krixta 2017-02-22 20:02:10 - Válasz

  Érdeklődni szeretnék hogy páromnak van egy 2m Ft tartozása.. Végre hajtás alatt de eddig nem tudták érvényesíteni mert semmi nincs a nevén és bejelentett munkája sem volt.. MOST talált egy munka helyet ahová minimál bélre lenne bejelentve 8 órában,mellé egyéb jutattások pl kafatéria benzin térítés.. A fizetését számlára utalnák..Mire számíthat mennyi pénzt fognak levonni tőle?? Illetve a kérdés arra vonatkozna hogy csak a minimálbér(nettó) 33 vagy 50%át vonhatják vagy a kafatéria és egyéb járulékokat is beleszámolhatják.???(vagy is a számláján lévő teljes összeget figyelembe vehetik)??

 • Nicole 2017-02-27 14:11:14 - Válasz

  Üdv.!
  Mai napon 3letiltó határozatot kaptam a végrehajtótól.Mindháromnál adóstárs voltam a volt páromnak.A kapcsolat 10éve megszakadt.
  Az illető 3éve börtönben ül(rendőrként).
  3éve nem kapok gyerektartást,3gyereket nevelek egyedül.
  Munkabérem:64.000.-
  Családim:51.000.-
  Anyasági:26.650.-
  330.000Ft-ot akarnak behajtani rajtam,mint adóstárs.
  Így is létminimum alatt élünk,van valami reményem?

 • Ónadi László 2017-02-27 17:30:40 - Válasz

  szép napot.letiltás terheli a fizetésem egy ideje.ezzel különösebb problémám nem is volt ez idáig.a nettó fizetésmből levonásra került a 33%.de az utolsó két fizetésemből jelentősebb öszeg lett levonva.meg érdeklődtema főnökömet és azt mondta h a bruttó bérem 33%át a nettó béremből kell le vonnia.de ez eddig nem így volt…érdeklődnék h a főnököm nem jól tudja vagy változott a törvény.köszönöm megtisztelő válaszát

 • Horváth Imréné 2017-03-08 06:04:56 - Válasz

  T cím

  Azt szeretném meg kérdezni hogy a nemsokára lejáró Fundamenta lakáskassza megtakarítás a bankszámlára kerül hozzá férhet-e a végrahajtó

  Magánnyugdíj Tagikölcsön pénzhez(ha a bankszámlára kerül) hozzá férhet-e

  Válaszukat előre is kőszőnőm Éva

 • Csikós Károly 2017-03-08 10:29:17 - Válasz

  szép napot. A volt férjem munkahelyéröl letiltással letiltanak gyerektartást.amelyet az én saját számlámra utalja a cég.3 gyermekután. azt szeretném megtudni hogy nekem van tartozásom és ehhez a pénzhez amit gyerektartás cimen kapok ,hozzá nyulhatnak-e?bárki is? elöre is köszöm válaszát

 • Csikós Károlyné 2017-03-08 10:30:30 - Válasz

  elnézést

 • orionpsyens 2017-03-12 02:41:23 - Válasz

  Üdv!
  Parkolási díj nem fizetése fajult el odáig,hogy végrehajtásra került az ügy.
  A feleségem jelenleg az ú. CSED támogatást kapja, tehát ez a rendszeres havi jövedelme. (cca. 45e Ft), mely folyószámlára érkezik.
  Tilthat a végrehajtó ebből a fajta jövedelemből, ha igen, mennyit?
  Köszönöm válaszát!

  Üdvözlettel:
  – orionpsyens

 • Molnár József 2017-03-13 13:51:55 - Válasz

  Szép napot!
  Több banki tartozásom van (abból fakadóan is , hogy egy bankon belül nem vonják össze a tartozást, hanem külön külön kezelik) kb 10 éves történetek.

  Nyugdíjas lettem: kérdés a nyugdíjfolyosítonál ugye megkezdhetik a levonást és mivel bankszámlára megy akjkor plusz még a bankszámlámra is tehet inkasszót? Magyarul semmi pénzem nem marad?

 • Zsuzsa 2017-03-14 09:13:18 - Válasz

  Üdvözlöm!
  Azt szeretném megkérdezni, hogy ha több bankszámlám van, és inkasszót kapok, akkor azt csak egyre tehetik rá, vagy egy időben mind a kettőre? Jelenleg az egyiken van, a másikon nincs (mindkettő magánszámla). Várható, hogy a másikra is rákerül?
  Köszönöm szépen a választ!
  Üdvözlettel:
  Zsuzsa

 • Móni 2017-03-14 18:23:33 - Válasz

  Móni vagyok. Kérdésem a következő. Tiltják a fizetésem 33%-t. Viszont fizetek havonta 15000 Ft gyermektartást is. Ilyenkor a gyermektartás összege benne kell, hogy legyen a 33%-n vagy külön van. Válaszát előre is köszönöm.

 • Anatoljev Viktorné 2017-03-15 08:56:11 - Válasz

  Üdvözlöm! Egy ismerős apuka aki siket és kap valamilyen ellátást a nyugdíjfolyósító intézettől(sajnos a jogcímét nem tudom),ennek összegének az 50%-át gyermektartásdíj címen levonja.Az illető rendes bejelentett munkahellyel rendelkezik,amiből szintén 40%-t vonnak gyermektartásdíjat.Két gyermekre így átlag 80.000Ft Gyermektartásdíjat fizet.A kérdésem az lenne,hogy jogosan vonja-e a nyugdíjfolyósító a gyt-díjat,ha az már a fizetésből levonásra került.
  Köszönöm válaszát,üdvözlettel:Ilona

 • tóth ferenc 2017-03-17 10:38:38 - Válasz

  Hibás névvel, rossz anyai névvel, hibás születési hellyel kaptam közjegyzői felszólítást. Később ugyanigy végrehajtásról értesítést a végrehajtótol. Valami tíz éves vitás telefonszámla miatt. Le tudják tiltani a nyugdíjamból? Köszönöm a válaszát. Ferenc.

 • Leslie63 2017-03-20 12:09:33 - Válasz

  Üdvözlöm!
  A bankszámlámról minden hónapban leemeli a bankom a lakáscélú hitelemet aumatikusan,ezzel nincs baj,de ha inkasszó kerül rá a számlára, akkor hogy tudom majd fizetni ezt a hitelt?(A fizetésem ide érkezik.)Az is kérdéses hogy ha van hitelkeretem (250000Ft)ezt is inkasszózhatják e,vagy szüntessem meg?
  Válaszát köszönöm!

  • bankmonitor.hu 2017-03-20 12:13:06 - Válasz

   Kedves Leslie63! Az inkasszó a hitelkeretre is kiterjed.

 • Leslie63 2017-03-20 12:23:52 - Válasz

  Továbbra is kérdés maradt hogy inkasszó esetén, hogy tudom törleszteni a lakáshitelem ,milyen alternatíva van ilyen esetben?Azt nem írtam meg, hogy a hitelem szeretném is fizetni,csak egy másik ügy folytán inkasszóznak.
  Mégegyszer köszönöm a gyors válaszát!

 • Helloka 2017-03-21 15:36:16 - Válasz

  Üdvözlöm!

  Pár éve inkasszó került a számlámra, akkor gyeden voltam a kisfiammal, és a gyedet majd később a gyest illetve a családit postai úton kértem! Most újra megyek majd dolgozni, és gondoltam egy másik banknál nyitok számlát, ami tudom, hogy csak ideiglenes megoldás! A kérdésem a következő: Ön szerint érdemes felvennem a kapcsolatot a végrehajtóval, hogy a fennmaradó összeget ne egyben, hanem részletekben vonják le? Van ilyen? Vagy inkább csak nyissak máshol számlát és “legyek a csendben”?

  Válaszát előre is köszönöm!

 • Tamtam 2017-03-31 10:55:56 - Válasz

  Üdvözlöm!

  Volt egy peres ügyem, amiből végül végrehajtás lett. Most jött a bankomtól egy levél, hogy inkasszót nyújtott be a végrehajtó. A számlámra érkezik a családi pótlék és a gyerektartási díj is. Ezt levonhatja? Nagyjából a fizetésem, családi pótlék és a gyerektartási díj összességének a felét levonja a végrehajtó. Ezt megteheti? Van erre vonatkozóan valamilyen jogszabály?

  Válaszát előre is köszönöm

 • Tayván Andrea 2017-03-31 11:36:27 - Válasz

  Jó Napot!

  Munkabéremet majd Diákhitel tartozás miatt a NAV letiltás alá venné. Van egy gyermekem akire a családi adókedvezményt év végén egy összegben igénylem vissza. Így nem haladja meg a jövedelmem a 28.500 Ft-t. Kérdésem, hogy a NAV az év végén visszaigényelt kb.120.000 Ft-t levonhatja a tartozásomra?
  Választ előre is köszönöm!

 • Kiss ádám 2017-04-06 10:04:06 - Válasz

  Tisztelt bankmonitor! Az lenne a kèrdésem hogy telekomos tartozas miatt inkasszoztak a számlámat. A munkáltatóval megtudtam beszélni hogy kézbe adja a fizetést. A kérdésem. Gépjárműt is lefoglalhat a végrehajtó ? Nem banki hitelem miatt van végrehajtás csak telefon számla miatt 800 ezer ft követelnek.

 • Edit 2017-04-11 09:31:29 - Válasz

  Üdvözlöm!
  Nekem egy kábeltv társaság felé van tartozásom. Ha jól értelmeztem ilyen jellegű tartozást nem tilthatnak GYED-ből?! A behajtó cég már pedig azzal fenyegetőzik. Akkor most mi az igazság? Válaszát előre is köszönöm!

 • Endzsi 2017-04-12 11:32:22 - Válasz

  Üdvözlöm.A kérdésem az lenne,hogy a végrehajtó vonhat-e le a két gyermek utàn jàró csp-ből és az àllam àltali gyerektartàsból?Összesen 46600-ft-ból.Jövedelmem nincs regisztràlt munkanélküli vagyok ennyi az összes havi bevételem.Köszönöm vàlaszukat.

 • Czirok Péter 2017-04-17 19:45:49 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Berki és társa több alkalommal is a törvény kiskapuit kijátszva indított velem szemben eljárást.

  Mivel a jogi ügyek a számomra sajnos sötét foltok, így csupán megírom nagy vonalakban a történteket.

  2016. tavaszán Berki András megkereste a volt feleségemet azzal, hogy ha ő az szeretné, gyermektartásdíj címén végre hajtana rajtam 700 ezer forintot. Már a megkeresés tényei is fura, nem gondolom, hogy erre joga lett volna. Hozzáteszem, hogy nincs és nem is volt gyermektartásdíj elmaradásom, kötelezettségem a két gyermekem után. (Erről a megkeresésről is akkor szereztem tudomást, amikor a nagyobbik fiam felhívott, hogy az anyja a Berki biztatására végrehajtást kért Berkitől.)

  Több hónapon át vonta a rokkantsági ellátásom felét gyerektartás címen, amikor a folt feleségemmel közöltem, hogy feljelentem. Ő akkor – 2016.szeptember 9.-én) vissza is vonta a jogosulatlan igényét. Berki ennek ellenére a mai napig vonja gyermektartásdíj címén a rokkantsági ellátásom 50%-át.

  Ezen felül 2, általam ismeretlen végrehajtás indult ellenem úgy, hogy a fizetési felszólításokat szegedre, a régi címemre postázta Berki, miközben az állandó bejelentett lakcímemre már el tudta a végzést küldeni, de így megtámadni sem tudtam, hisz tudomásom sem volt róla!

  Ezen két NEM LÉTEZŐ tartozást a munkabéremből kezdte el vonni, majd inkasszót rakott a bankszámlámra, amire a fizetésemen kívül nem érkezik más jövedelem. Ebben a hónapban pedig a jövedelmem száz százalékban leemelésre került a bakszámlámról. Tudomásom szerint 114 ezer forint feletti rész vihető csupán 100%-ban, az alatta lévő résznek viszont csak az 50%-a.

  Ügyvédre nincs pénzem, sajnos még tanácsot is csak pénzért adnának. 🙁

  Vajon egy Berki féle végrehajtó bár mit megtehet, kijátszhatja a törvényeket büntetlenül, következmények nélkül?

 • Imre Ildiko 2017-04-21 16:32:19 - Válasz

  Tisztelt bank monitor! Kérhetem én a rokkant ellatasom a gyerekem számlájára? A folyósító nem nézi ugye kié a számla. Egy háztartásban vagyunk. Inkasszó elkerülése végett. Tisztelettel: Imre Ildikó

 • Gárdos Péterné 2017-04-24 15:06:20 - Válasz

  Tisztelt Bank Monitor!
  Két kérdésem lenne!
  A végrehajtó,foganatosíthat-e letiltást akkor ha egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozom? Megpróbáltam megegyezni vele,az általam felajánlott havi összeget nem fogadta el,kiküldte a letiltást a munkahelyemre!
  A másik,hogy a végrehajtó tényleg a törvény fölött áll-e?? Gondolok itt pl.az adatvédelmi törvényre! Hogy létezik az hogy Ő mindent megtudhat az emberről,még a titkos telefonszámot is???

 • Marika 2017-05-03 15:26:52 - Válasz

  Tisztelt bank monitor! Az lenne a kérdésem hogy van egy Kft a nevemen és régi párommal vettünk fel 6.3ezer forintot az OTP nel! Aminél én vagyok a kéz fizető kezes! Az OTP egymillió háromszáz ezret követel! Ha nyolc órában el megyek dolgozni mennyit vonhatnak a fizetésemből? Albérletben lakom egyedül a 14 éves fiammal aki enyhén súlyos beteg és kisegítő iskolában jár! Köszönöm előre is a segítséget!

 • Roland 2017-05-05 10:52:15 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Kérdésem a következő:ha netto 220 000Ft-os fizetésem 50%-át levonják gyerektartásra a maradékból végrehajtó vonhat még?
  Köszönöm válaszát.

 • M. Zsuzsa 2017-05-07 10:03:55 - Válasz

  T. Bankmonitor! Az lenne a kérdésem, hogy a béremböl már van 50 %-os letiltás magánszemélytől felvett kölcsön, hitelkártya, most visszaigényeltem a családi adokedvezményemet a gyermekem után és azt teljes egészében levonták egy volt cégem utáni tartozás fejében. Lehetséges ez, hogy ami a gyerek után jár azt letiltják

 • Gyuricza Beatrix 2017-05-08 15:35:32 - Válasz

  Üdvözlöm! Tehet-e olyat a végrehajtó, hogy a folyószámlámról a közjegyzői díjat levonja, aztán pedig inkasszót tesz a számlára úgy, hogy közben látom, hogy van rajta még pénz, de nem lehet hozzá férni (próbáltam számlákat kifizetni belőle, rendre visszautasítottak lettek az átutalások). Lehet-e azt megtenni, hogy a szintén erre a folyószámlára érkező családi pótlékhoz se jutok hozzá. Értem én, hogy tartozok, tudomásom volt róla, gondoltam, hogy lesz a fizetésemből letiltás. De ez? Hogy kifizeti a végrehajtó a közjegyzőt aztán az egészre inkasszót rak, ugyanakkor ott van a számlán a pénz, ilyet még nem láttam (pedig – sajnos – már volt inkasszóhoz szerencsém). Előre is köszönöm válaszukat!

 • Neuwaldné Brünner Mónika 2017-05-15 18:14:34 - Válasz

  T.Bankmonitor!

  Nekem az lenne a kérdésem,hogy másodállásból is tilthatnak?
  Előre is köszönöm válaszukat.

 • Márton Gusztáv 2017-05-17 12:09:11 - Válasz

  Jó Napot!
  Ma történt velem,hogy nem tudtam a kártyámmal fizetni se levinni róla pénzt…
  Banktól papírt illetve felszólítást nem kaptam,hogy tartozásom lenne.
  Bementem a bankba,kivártam a sorom,majd mikor sorra kerültem kérdeztem, hogy ez hogy is lehetséges,mondták,hogy le van tiltva a bankkártyám és számlám is,de nem tudják megmondani,hogy ki vagy miért van ez?!
  Pénzt tudtam bent levenni róla egy email után amit Pestre küldtek a bankon belül s 3 munkanapon belül fel is oldják a kártyám és újra használhatom,egyenlegemen semmi változás nem történt…
  Ez hogy lehetséges vagy Mi történt????

 • Melinda 2017-05-20 23:31:53 - Válasz

  Üdvözlöm!
  Az lenne a kérdésem, hogy ha vonják a fizetésem 50%-át gyerektartás miatt akkor ha esetleg vállalnék még egy munkát onnan is vonhatják? 8 órába vagyok jelen pillanatba bejelentve havi 120-180 közötti fizetéssel! ?

 • Albrecht Lìvia 2017-05-22 10:57:26 - Válasz

  Jó napot! Nekem az lenne a kérdésem hogy van egy személyi kölcsönöm és egy hitelkàrtyàból szàrmazó hitelem is és az összegek nem kicsik szval azt akarom megtudni hogy a bank hànyad résznél teszi rà a kezét a hàzra mivel nekem 1/4 részem van!

 • Tihanyi György 2017-05-22 14:22:46 - Válasz

  Tiszteletem.

  Mint E.V. Kisadózó, számlával dolgozom, k.p.-ra, sajnos többszörös fogyatékkal élő, emberke vagyok, és 1/3 részben “tulajdonosa” egy ingatlannak, amit banki,dósság, és egyéb, rezsi, k.k., költségek terheli, soha egy percet nem használtam a lakást.
  Mit tud tenni velem a végrehajtó?
  Segítséget, jótanácsot köszönve: György

 • ditke 2017-05-25 10:30:26 - Válasz

  Jó napot!
  Kérdésem az lenne, hogy egy cégnél tanulószerződéssel rendelkező nagykorú gyermek ( 20 éves) aki gyakorlatát tölti a cégnél, attól lehet-e letiltást foganatosítani?
  Úgy gondolom, hogy ez nem minősül munkabér jellegű ösztöndíjnak, és ha jól értelmezem a levonás szabályait, akkor nem lehet letiltani a tanulószerződés utáni pénzbeli juttatásból.
  köszönöm a válasz!

 • Gábor 2017-05-25 16:51:56 - Válasz

  Szép napot! Két kérdésem lenne, mely kapcsolódik egymáshoz. Jogszerűen járt-e el az a végrehajtó, aki a végrehajtás tényéről küldött értesítést, miután már azt elküldte a munkáltatónak és a letiltás megtörtént. Tehát megfosztotta az adóst a végrehajtással szembeni ellenvetés lehetőségétől. A másik kérdésem, hogy egy társasház közös képviselője ráterhelheti egy adott lakás tulajdonosára a társasház főmérője és az al-mérők közötti különbség díjának összegét abban az esetben is, ha az ingatlan több éve lakatlan? Előre is köszönöm a válaszukat

 • mangusztai 2017-05-26 00:19:32 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor.

  4 évvel ezelőtt volt egy 1 éves periódus az életemben, amikor munkanélküli voltam és nem fizettem a TB-t. Ennek következtében körülbelül 2 éve kaptam a NAVtól egy levelet egy 145 ezer forintos tartozásról, miszerint, ha nem fizetem ki, akkor egy végrehajtónak átadják az esetet. 2 éve dolgozom egy cégnél, ahol a HR-es jelezte a napokban, hogy megkereste őket a nav, miszerint a fizetésem(89 ezer ft) 33 százaléka levonásra kerül, és az összeg 145 ezer forint. A kérdésem az. hogy az említett összegen felül terhelheti pluszban a bankszámlámat esetleges végrehajtói összeg is, amit a NAV külön nem közölt a munkáltatómmal, illetve alakulhat-e úgy a helyzet, hogy inkasszózzák a számlám.

  Válaszukat előre is köszönöm

 • Alperes 2017-05-29 11:43:46 - Válasz

  Kedves bankmonitor! Az én ügyem is bonyult, munkaügyi pert veszitettem és valoszinüsitem, hogy a felperes következö lépése a végrehajtás, terhelés, v inkasszo lesz, ugyanis nem áll modomban fizetni. Van bankszámlám, melyre 2 kisgyermekem után kapom az ellátásokat, de ezekröl le is mondtam, a továbbiakban a gyerekek apja vesz igénybe mindent. Nem vagyunk házasok, nincs közös bankszámla, tulajdonom, mint auto, v lakás, nincs. Érdemes lenne megszüntetnem a számlámat, vagy ez esetben nem nyulhatnak hozzá? Pár év mulva tervezzük a 3. babát, az utána járo juttatásokat bankszámla helyett postán tervezem kérni, vagy hagyom eluszni a csed fél évét, és akkor fél éves kora után az indulo gyed extrával megint a párom számlájára utalodna minden az ö béréböl számolva. Mekkora az esélyem, hogy elévül a felperes (a birosági itélet ellenére is általam teljesen jogtalannak tartott) követelése, ha abszolut semmi jövedelem nem fog a nevemre érkezni évekig? Mit tehetnék még? Köszönöm

 • zoltanlori 2017-06-01 20:29:58 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  A rehabilitációs ellátásom : 77.765 Ft. Kártérítési Járadék : 1.745 Ft. Saját Jogú Korrekció : 2.360 Ft. Ezek együttesen 81.870 Ft.
  A végrehajtó letilt egyszer 3 408 Ft-t, aztán 13920 Ft-t, végül 27015 Ft-t.
  Ezek együttesen : 44.333 Ft.
  Ezek az összegek 50% fölött vannak. Ez is jogszerű?
  A végrehajtó a “… adós nyugdíja terhére” teszi a levonásokat, holott nem is kapok nyugdíjat! Rehabilitációs ellátásban részesülök! Ha tőlünk mezei polgároktól elvárják, hogy tisztában legyünk a kifejezések pontos értelmével, akkor azt hiszem, egy végrehajtótól fokozottan igényelhető a pontosság. Vagy nekik csak kb. kell leírni azokat a dolgokat amik miatt elveszik a megélhetésünket? Köszönöm, hogy elolvasta levelem. És külön meg fogom köszönni, ha válaszol is a feltett kérdéseimre.
  Tisztelettel zoltanlori

  • bankmonitor.hu 2017-06-02 11:35:12 - Válasz

   zoltanlori@ Több, párhuzamos végrehajtás esetén él az 50%-os szabály. Egyeztessen a végrehajtóval, biztosan tudják tisztázni az eltérés okát

 • Kun Magdolna 2017-06-01 21:25:21 - Válasz

  Kedves Bankmonitor! Inkasszo van a szamlamom,erdelkodnek hogyha bemegyek a bankba ki tudom e venni a csaladi potlekot a szamlarol? Ami 26000ft. Magdolna

  • bankmonitor.hu 2017-06-02 11:30:47 - Válasz

   Kun Magdolna@ Amennyiben még van szabad összeg a számláján, akkor a bankfiókban kiveheti a pénzt a számlájáról.

 • zoltanlori 2017-06-02 04:48:16 - Válasz

  Most nézem, hogy az utolsó válasz 2017.03.20.-án érkezett a feltett kérdésekre. Úgyhogy, szerintem, Bankmonitor befejezte. Nagy kár. 🙁

  • bankmonitor.hu 2017-06-02 11:29:47 - Válasz

   zoltanlori@ A Bankmonitor nem fejezte be, a hozzászólásokat igyekszünk megválaszolni.

 • zoltanlori 2017-06-02 14:21:01 - Válasz

  Akkor bocsánat. És köszönöm a választ.

 • Klau 2017-06-02 19:07:02 - Válasz

  Jónapot! Ma sajnos inkaszozta)àk a banszamlamat amire a csaladipótlék és a gyes érkezett,kérdesem az lenne hogy az osszes összeget levonhatjak? Semmi papirt nem kaptam hogy tartozasom van,és nem is tudok róla! Vàlaszt előre is köszönöm!

  • bankmonitor.hu 2017-06-07 06:53:30 - Válasz

   Kedves Klau! Az inkasszó a számlán lévő összeg egészét érinti, függetlenül attól, hogy milyen jogcímen érkezett be a pénz a számlájára.

 • Lendvainé Matusinka Katalin Erzsébet 2017-06-02 20:51:30 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!Olyan kérdésem lenne hogy A hitelem van az Otpnél.És az lenne a kérdésem hagy gyermek útán járó pénzt teljesen le vonhatja e?A pénz összeg amit kapok kilányom után 37.000 forint.A járo családipótlék és a Gyes összge ennyi.És sajnos egy forintot nem tudtam levenni a kártyámról.Ezt meg tehetik hogy az egészet le vonják nem csak a 33 százalékát?Előre is köszönöm szépen a választ!

  • bankmonitor.hu 2017-06-07 06:51:51 - Válasz

   Kedves Lendvainé Matusinka Katalin Erzsébet! Hitelkeret esetén a bank a beérkező összegekből először a kihasznált keretet tölti vissza. Ez nem végrehajtás.

 • Kati.23 2017-06-06 20:23:59 - Válasz

  Nekem olyan kérdésem lenne, h a folyószámlámat már “megtámadta” a végrehajtó. A 127.000 Ft-os fizetésemből 71.000 Ft maradt a számlámon. Közben a munkáltatómat is megkereste a végrehajtó, hogy a béremből vonjanak le 33%-ot. Nem értem, most akkor két felől “támadhat” a végrehajtó? Így már nem 33% vagy 50% fog terhelésre kerülni a béremből úgy látom.

  • bankmonitor.hu 2017-06-07 06:49:13 - Válasz

   Kedves Kati.23.! Két külön dologról van szó. A bankszámla ellen inkasszót kértek, a munkáltatónál pedig a jövedelem letiltását. Inkasszó a bankszámlán lévő összeg teljes egészét (banki költségek kivételével) érinti. A végrehajtó feladata, hogy a legrövidebb idő alatt, minden rendelkezésére álló eszközzel beszedje a tartozást.

 • Lívi 2017-06-07 19:55:09 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor! 2 kérdésem lenne. “a 63. § alapján „A 61. § szerinti
  levonás után fennmaradó összegből korlátozás nélkül
  végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a
  része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb
  összegének ötszörösét.” a “vonható” lenne a kérdés, hogy ez kötelező, vagy eldöntés alapján működik (142500 Ft feletti részre letiltás esetén) a bérosztályon?
  A másik kérdésem: elvileg rendeztem a tartozásom(kb. 3 hónapja), ami fizetésletiltással lett kiegyenlítve. A végrehajtót az OTP Faktoring már háromszor értesítette, hogy nincsen több követelése, de még mindig tiltják a fizetésemből.Végrehajtó nekem telefonon azt mondja, hogy majd értesítenek…ezzel hová tudok fordulni? A Bírósághoz, aki engedélyezte a végrehajtást?Levelet már írtam neki, arra nem válaszol.Hetente hívom.

  • bankmonitor.hu 2017-06-09 06:59:44 - Válasz

   Kedves Lívi! A kérdését az előző hozzászólásánál megválaszoltuk.

 • Lívia 2017-06-08 07:31:54 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  2 kérdésem lenne: ennél a törvénynél: „A 61. § szerinti
  levonás után fennmaradó összegből korlátozás nélkül
  végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a
  része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb
  összegének ötszörösét.” a “vonható”, azt úgy kell értelmezni, hogy le kell vonni, vagy választás lehetősége (142500 Ft-nál többet ki lehet -e fizetni, ha letiltás van?)
  A másik kérdés, hogy hová lehet fordulni, ha a végrehajtó nem szünteti meg a fizetés letiltást, nem is válaszol a levelemre, telefonban annyit mondanak, hogy majd értesítenek? 3 hónapja küldte neki az OTP Faktoring(azóta már 3x újra elküldték), hogy részükre ki lett fizetve a tartozásom.

  • bankmonitor.hu 2017-06-09 06:58:57 - Válasz

   Kedves Lívia! A vonható nem a választás lehetőségét jelenti. Amennyiben a jövedelem a törvényben leírtaknak megfelel és a felhalmozott tartozás összege indokolja, sajnos alkalmazni fogják a törvény adta lehetőséget.
   A másik kérdésére a választ sajnos nem tudjuk megadni. A végrehajtóval kell egyeztetni.

 • Zoltán 2017-06-09 09:53:07 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Egy régóta húzódó ügy miatt hatósági zárat raktak a számlámra.
  Amivel nem is lenne különösebb gond, mivel az én tartozásom.
  Nekem már hosszú ideje nincs munkahelyem, és hiába is próbáltam befizetni a tartozást, nem bírtam így azzal elmaradtam.

  A gond ott kezdődik, hogy édesanyám ugyanarra a számlaszámra kapja a fizetését.
  A készpénzes lehetőséget nem sikerült időben megoldani, így a számlára meg is érkezett a fizetése mai nappal. Az OTP-s levél szerint június 15-éig tart ez a “valami”.
  160 ezerrel tartozok, a fizetés meg 130 ezer volt.
  Ez az egyetlen bevételi forrásunk ami nagy nehezen meglett időközben és ráadásul nem is az enyém. Ha más nem, ebből ha részletekben vonnák, még az sem lenne baj.
  Felvenni természetesen nem lehet ATM-nél.

  Lehet még ezzel kezdeni valamit, vagy inkább forduljunk fel?
  Előre is köszönöm válaszát.

  • bankmonitor.hu 2017-06-09 14:13:32 - Válasz

   Kedves Zoltán! Nagyon együtt érzünk Önökkel. Sajnos azonban az inkasszó a számlára érkező összes jóváírást érinti, függetlenül attól, hogy az nem az Öné, hanem az édesanyjáé. Részletfizetésre már nincs lehetősége, csak a még fennmaradó 30 ezer forintra.

 • Csima Zsófia 2017-06-09 13:43:37 - Válasz

  T. Bankmonitor,
  Hiteltartozást kellene havonta törleszteni, de egy régi gk. Hitel miatt letils is van. Én csak a hiteltartozást szeretném törleszteni, a gk hitelt nem. Hogy tudnék befizetni úgy, hogy a jelenlegi hitelem teljesitsem?

  • bankmonitor.hu 2017-06-09 14:10:16 - Válasz

   Kedves Zsófia! Amennyiben a hitel törlesztését bankszámlára megadott inkasszóval kell teljesítenie, csak bankszámláról mehet a hiteltörlesztés.

 • Imre 2017-06-09 18:46:45 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  A jelenlegi fizetesemnél vettem észre, hogy 66.000 forint banki levonás történt. 5 éve 300km-rel messzebb költöztem az otthonomtól, de az internet elofizetést valószínűleg nem mondtam le. Létezik olyan hogy értesítés nélkül banki letiltás van a fizetésemből? Ill. ha már megtörtént a munka bérből való levonás törvényileg van lehetőség inkább részletben fizetni a tartozást vagy ilyenkor már törődjek bele , hogy a fizetésem 33%-át vonni fogják?
  Köszönöm szépen a választ!

  • bankmonitor.hu 2017-06-10 13:32:40 - Válasz

   Kedves Imre! A költözés miatt feltehetőleg nem kapta meg a szolgáltató leveleit. Az inkasszóról nem értesítik előre az ügyfeleket, különben aki csak teheti még előtte kivenné a számlájáról a pénzét. Célszerű lenne egyeztetni a szolgáltatóval egy esetleges részletfizetésről.

 • Juhász Erzsébet 2017-06-10 11:26:31 - Válasz

  Üdvözlöm! Kölcsöntartozás jogcímén végrehajtói letiltás indult el a munkabéremből, 33%..A munkáltatóm a bruttó munkabérem 33%-át vonta le tőlem és utalta át a végrehajtónak.Én úgy tudom,hogy az adó-és járulékokkal csökkentett összeg, azaz a nettó munkabér összege képezi a 33% letiltás alapját.Kérdésem a következő:mit ír a jogszabály erre vonatkozólag és mi a teendőm,hogy továbbiakban a nettó bért vegye a munkáltatóm alapul.köszönöm segítségüket.Tisztelettel:Juhász Erzsébet

  • bankmonitor.hu 2017-06-10 13:29:42 - Válasz

   Kedves Erzsébet! Az ide vonatkozó részt a végrehajtási törvény 61. § (1)-ban találja.

 • Juhász Erzsébet 2017-06-10 16:51:45 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!Hálásan köszönöm a segítségüket! Sokunknak, akik a jogokban és a törvények ismeretében nem vagyunk jártasak,felbecsülhetetlen ez a segítségnyújtás.Maradok továbbra is tisztelettel,Juhász Erzsébet.

 • ZOOLYY 2017-06-15 12:31:31 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  A kérdésem az lenne,hogy a fizetésem a testvérem számlájára utalják és az én tartozásom miatt zárolhatják-e az ő számláját. Válaszát köszönöm.

 • Edit Mimoza 2017-07-01 14:32:11 - Válasz

  Tisztelt Cím!
  A volt férjemmel közösen vettünk fel hitelt a közös lakásunk kifizetésére.Nos a 6 évből én 3 évig rendszeresen fizettem a részleteket.Volt férjem a fennmaradó részt nem fizette és már nem is hajlandó,a szerződést mindketten aláírtuk nekem volt csak akkor bankszámlám,ahová utalták.Egy behajtó cég folyamatosan keres,már csak a nyugdíjam van a bizonylatok nálam vannak .A lakás kifizetése után megmaradt összeget megfeleztük mindez szóbeli megállapodásként.Érdeklődnék hogy mit kell lépnem hogy fizetés meghagyást amivel fenyegetnek és hogy én ne fizessem és ne követeljék tőlem az Ő fizetendő részét!
  Válaszukat köszönöm!

 • Gábor 2017-07-09 22:03:01 - Válasz

  Üdv. Az lenne a kérdésem,hogy külföldön dolgozom 5 hónapja. Bejelentve , biztosítás tehát úgy ahogy kell. Kissebb összeggel keresett a magyar behajtó iroda. Kb.2 3 ezer ft.tartozások van. Az lenne a kérdésem,hogy itt is megtalál az iroda?

  Előre is köszönöm!

  • bankmonitor.hu 2017-07-10 06:29:21 - Válasz

   Kedves Gábor! Keresni fogják, de hogy megtalálják-e, azt nem lehet tudni. A későbbi megnövekedett tartozás elkerülése érdekében jobb lenne, ha apránként rendezné a követelést.

 • Pálinkás Zsuzsa 2017-07-11 11:48:53 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Három kérdésem is lenne. Végrehajtják a fizetésemet 33 %-ig. Viszont hiteltartozásaim is vannak, amikre havi 35 ezer Forintot kell még fizetnem. Így tulajdonképpen a fizetésem 33°-át fizetem tartozásokra. Ezt nem veszi figyelembe a végrehajtó?
  A váratlan végrehajtás miatt, nem állt módomban megvenni a gyógyszereimet, tulajdonképpen egyik napról a másikra pénz nélkül maradtunk. A gyógyszer egy havi kimaradása miatt kórházba kerültem, súlyos életveszélyes vérzéssel. Ezt is megteheti a végrehajtó?
  A volt férjem miatt kerültem ebbe a helyzetben, ugyanis bűncselekmény áldozatai lettünk a lányommal. A tartozások mind az Ő sikkasztásai és károkozásai miatt vannak. Ő fizetés képtelen, munkanélküli és nincs a saját nevén semmi, ezért nem végrehajtható. Jelenleg is tart a nyomozás az ügyemben és még 23 hasonló, általa elkövetett csalás, lopás, stb miatt, illetve 2 esetben már jogerősen letöltendő börtönbüntetésre is ítélték. Emiatt kérhetném a tartozások megfizetésének csökkentését vagy leállítását?

  Köszönettel: Zsuzsa

  • bankmonitor.hu 2017-07-12 10:19:14 - Válasz

   Kedves Zsuzsa! Kérdéseire a válaszok sorban:
   1. A hiteltörlesztés és a végrehajtás között nincs összefüggés. A 33% (esetenként 50%) max. csak a végrehajtásra vonatkozik.
   2. A végrehajtó nem hirtelen bukkan fel, minden esetben van előzmény.
   3. Ez nagyon sajnálatos, de azt sajnos nem lehet megmondani, hogy a végrehajtó felfüggeszti-e a folyamatot. Kérjen időpontot, vigye magával az összes iratot a férje ügyéről. Egy próbát megér, veszíteni valója nincs.

 • Kalocsai Marianna 2017-07-12 14:23:28 - Válasz

  Tisztelt Bank monitor!
  Azon kérdéssel fordulok önhöz, hogy jelenleg GYED-en vagyok de szeretnék mellette vissza menni dolgozni az lenne a kérdésem mivel letiltásom van össze vonják e a fizetésem és a gyedem és a végösszegből tiltanak le vagy csak a fizetésemből . MÁK kifizető hely a munkahelyem. Válaszát előre is köszönöm

 • Alida 2017-07-12 14:29:26 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  A párom számláját az én nevemre is írattuk, közös számlaként van jelenleg is bejegyezve. Egy hiteltartozásom okán az arra érkező GYES+csal.pótlékból is tiltottak le, s azóta is amint egy bizonyos összegen túl nagyobb összeg érkezik rá, automatikusan levonják, kevesebbet kapunk kézhez. Inkasszós a számla, természetesen. Az volna a kérdésem, ha hiteltartozással kapcsolatos végrehajtás az ok, vonhatnak-e jogosan a közös számláról a GYES-ből, családi pótlékból? :O
  Illetve azt szeretném kérdezni, ha a párom másutt számlát nyit, tőle továbbra is, más számláról is vonhatnak, vagy az egész csak amiatt van, mert közös lett a számlánk, s az ő nevére nyitott másik banknál nyitott folyószámla már nem vonható végrehajtási kötelezettség alá?
  Ha a nevemet levetetem a számláról a jelenlegi banknál inkasszós számláról, akkor továbbra is tiltható róla összeg? Attól függetlenül, hogy tulajdonos kizárólag már csak a(z nem bejegyzett) élettársam?

  Előre is köszönöm válaszukat!

 • Bakody Hajnalka 2017-07-19 10:28:16 - Válasz

  Üdvözlöm! Azt szeretném meg tudni hogy van letiltàsom. Van e valami olyan méltànyossàgi kedvezmény arra hogy gyermekemet egyedül nevelem es hogy kevesebb összeget tiltsanak a tartozas alol nem akarok ki bujni. Elég volt a menekülésből hisz csak honapokat nyerek mire megtalal ujra. Koszonom vàlaszat. Es meg egy kerdes arvasagisegelyt tilthat e ?

 • Felhasznalonev 2017-07-21 10:20:41 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  A tartozás elismerèsèt van lehetősèg visszavonni?
  Párom 2002-ben vett fel 150 ezer ft körüli összeget (2 èves határidővel), a rèszletek beszedèsèèrt szemèlyesen ment minden hèten a Provident-től egy hölgy a lakásához. Egyszercsak nem jelent meg többè ez a hölgy, a párom pedig azt gondolta, hogy a tartozás teljes egèszèben ki lett fizetve. Eltelt 14 èv (ezidő alatt egyetlen fizetèsi felszólìtás sem èrkezett), de egy hèttel ezelőtt èrkezett egy levèl a MOKK-tól, amiben kèt faktoring cèg is fel van tüntetve, illetve egy 240 ezer ft-os összeget követelnek (a 2002-es Providentes szemèlyi kölcsönre hivatkozva). Èn szerettem volna a követelès jogtalanságát bizonyìtani, feljelentèst tenni, illetve a faktoring cègek felszámolását kèrni. De sajnos közben a párom ìrt egy meghatalmazást a testvèrènek, hogy a faktoring cègeknèl eljárhat helyette ès a nevèben ès ő aláìrt egy nyomtatott nyilatkozatot, amiben elismeri a tarzozás jogosságát. A kèrdèsem, hogy mi a párommal ezek után vitathatjuk e a tartozás jogosságát?
  Válaszukat előre is köszönöm

  • bankmonitor.hu 2017-07-21 10:42:09 - Válasz

   Kedves Fórumozó! Attól,hogy a fenti pénzintézet képviselője nem jelent meg Önöknél, nem azt jelenti, hogy a tartozását kifizette. Az adósnak is meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy a kölcsönt nyújtó be tudja szedni a törlesztőket.
   Az, hogy vitathatják-e a tartozás jogosságát, ügyvéddel kellene egyeztetni.

 • zsiga lászloné 2017-07-28 11:48:13 - Válasz

  kedves bakmonitor. én egy 78 éves özvegy aszony vagyok már 20 éve letiltásaim vannak olyan öszegekre kerul sor amelyekel nem ertek egyet nyugdijas éveimet emiatt élvezni nem tudom sajnos anyagilag fent akadások léptek fel gyogyszereimet már kiváltani nem tudom a gáz szolgáltatást kikapcsolásra került már a villany számlával is bajba vagyok kérem segitsen hova forduljak ebben az ügyben

 • józsef 2017-07-28 19:11:49 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!a végrehajtó kb 1 éve vonja a fizetésem 33 % át,az lenne a kérdésem hogy ezen felül hozzá férhet illetve hozzá nyúlhat e a bankszámlán hagyott illetve gyűjtögetett x összeghez?tehát ha már vonják havonta a fizetésemböl a 33 % ot akkor nem fogják e lenulázni még a számlám is?válaszát előre is köszönöm!

 • Mihály 2017-07-31 11:48:14 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Jövedelmem nettó 124e Ft, mivel párommal szétmentünk és a bíróság neki ítélte 2 gyermekünket, ezért 50e Ft gyermektartásra kötelezett. Mivel (rendhagyó módon, mint később kiderült) a tárgyalás előtt már megegyeztünk erről az összegről és banki utalással teljesítettem is minden hónapban hátralékom nem volt és nem is letiltással kezelte a továbbiakat a bíróság. A gyermektartásról bírósági végzésem van, ahol nincs meghatározva a megfizetés módja. Maradt tehát az a módszer ahogy kezdtük, banki utalás. Viszont most bejött egy végrehajtói letiltás és a munkáltatóm nem tudja miként járjon el. 33% vagy 50%? Az 50e Ft beleszámít-e a letiltásokba vagy nem? A legrosszabb eshetőség talán a 33% és nem számít bele, és akkor 124e-50e = 74e, 74e-41e (33% letiltás) = 33e marad a “zsebemben”. Kérem segítsen megvilágítani ezt a ködös kérdést.

  Köszönettel,

  Mihály

  • bankmonitor.hu 2017-07-31 12:03:14 - Válasz

   Kedves Mihály! Több letiltás esetén a jövedelem 50%-áig tiltható. Ebbe nem számít bele az az 50 ezer, amit utal (hiszen ez nem letiltott összeg)
   124.000 x 33%, ez az összeg az, amit ez a letiltás érint

 • Jucika 2017-08-02 11:20:25 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Olyan kérdésem lenne, hogy mivel a férjemnek nincs bejelentett munkahelye, és van tartozása, az én számlámat megterhelhetik-e a tartozás összegével?Köszönettel várom válaszukat.

 • Kata 2017-08-03 21:18:09 - Válasz

  Tisztelt Bank Monitor! Kérdezném, hogy kettő letiltás miatt, azért mert volt hóközi kifizetésem a múlt hónapban, ami négy és fél hónap visszamenőleges kifizetés volt, letiltható-e az e havi teljes fizetésem, úgy 0 forint a lakossági számlára utalt összeg? Szíves válaszukat megköszönve!

 • L.Imre 2017-08-04 11:27:54 - Válasz

  Üdvözletem! Érdeklődni szeretnék elmaradt gyerektartást vonnak a fizetésemből egy behajtócégnek,ön szerint van-e lehetőség arra ha a volt nejem vissza vonná a követelését a behajtó cég felé és megállapodás szerint magán úton rendeznénk az anyagiakat. Mivel a fizetésem 50%-át vonják le nem is maga levonással van bajom csak annak mértékével mivel annyi pénzem se marad hogy a számlákat kifizessem. ( köszönettel várom válaszát ) Imre

 • andrás 2017-08-05 06:59:52 - Válasz

  Tisztelt Bank Monitor! Egyöszegben szeretném visszafizetni az elmaradt gyerektartást. Jelenleg végrehajtás alatt állok. Kérdésem az lenne,hogyan tudnám megtenni a legkisebb járulékos költségekkel? Köszönettel:András

 • Mariann 2017-08-06 21:21:38 - Válasz

  Üdvözlöm!

  Évek óta vonják a fizetésem 50 %-át több hiteltartozás miatt. Most munkahelyet váltottam. Szakmunkásbérrel lettem bejelentve . De , mivel maszek cég , itt az a szokás, hogy a felét számlára utalják, a felét pedig boritékban adják ide, vagy pedig az egyik részét. Kérdésem az lenne: először is:

  a végrehajtó honnan tudja meg, hogy munkahelyet váltottam ,

  a másik kérdésem , hogy a számlámon lévő összegnek leveszi a felét , és ezzel békén hagy engem a következő hónapig ?

  Nagyon köszönöm a választ !

  • bankmonitor.hu 2017-08-14 08:01:10 - Válasz

   Kedves Mariann! A hivatalosan bejelentett jövedelmét tudják csak végrehajtani. Függetlenül attól, hogy kp-ben, vagy átutalással kapja. A munkahely váltást a saját érdekében jelezni kell a végrehajtónak. A munkabérből történő tiltás nem csak a bankszámlára érkező összeget érinti, hanem a teljes nettó összeget, függetlenül attól, hogy azt mi módon kapja meg.

 • Szesza 2017-08-07 18:03:48 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Kérdésem a következő esettel kapcsolatos:
  Adott term. személy, aki 4 személyi hitellel+ bank.az.hitellel rendelkezik. Fizetésképtelenné válás okán ezek már a vonatkozó pénzintézet faktoring részlegénél vannak. Minden felszólítás megtörtént, személyünk továbbra is képtelen (részlet)fizetést kezdeményezni, semmilyen jövedelemmel/ingó/ingatlannal nem rendelkezik.Előreláthatóan elhelyezkedni nem tud(azaz munkajövedelme egyenlőre kérdéses mikortól lesz egyáltalán), jelenleg pedig iskolai tanulmányokat folytat még 2 évig. (ez csupán annyiból releváns, hogy nem is fog tudni elhelyezkedni, munkából származó jövedelemre szert tenni.
  Kérdéseim:
  Mire számíthat ilyen esetben a nem fizetett hiteleivel kapcsolatosan?, Vajon milyen kényszerintézkedésekkel élhetnek ellene ha még 2 évig képtelen fizetni, vajon létezik “ilyen hosszú türelmi idő” /hiszen azért tanul hogy el tudjon a jövőben helyezkedni és megkezdeni a fizetést/,
  Ha adott esetben alkalmi munkavállalóként mégis tesz szert némi jövedelemre, azt hogyan érintheti a tartozás követelés?

  • bankmonitor.hu 2017-08-14 08:11:26 - Válasz

   Kedves Szesza! Amíg az érintett személynek nincs jövedelme, semmit nem tudnak tenni. A tartozása viszont folyamatosan növekszik. Itt már nem értelmezhető a türelmi idő, hiszen egy végrehajtás alá került ügyről van szó. A végrehajtás minden típusú munkabérre kiterjed, függetlenül attól, hogy alkalmi-e, vagy állandó. A hangsúly a bejelentettségen van.

 • Attila 2017-08-16 20:44:39 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  A munkáltatómhoz érkezett fizetés letiltás. Ebben a levélben többek között szerepel a teljes tartozás és egy kitöltendő, visszaküldendő levél. A letátási összeget a munkáltatónak kell meghatároznia a hatályos jogszabályokra hivatkozva és a válaszlevélben visszaküldeni?

  Egy követelés esetén 33% tiltható le a fizetésemből. Erre utasítja a munkáltatómat a tiltó levél. Mivel én 4 órás minimum bérrel vagyok bejelentve: nettó: 36.907.- X 33% = 12.180.- Vagyis marad: 24.728.- ami alacsonyabb mint a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összege.
  Vagy 36.907.- mínusz 28.500.- = 8.407.- Ft amit a végrehajtó felé visszaküldött levélben szerepelhet maximum mint letiltható összeg?

  Válaszukat előre is köszönöm!

 • Piros'83 2017-08-21 15:31:34 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  A kérdésem az elévülésre vonatkozik! XY bank titlt 4,6 éve, kb még 5-7 év van hátra! Ha ez a tartozás “rendezve” lesz, de YZ bank kezdhet tiltani, vagy addigra elévül az adosság? Annyi mindent olvastam, hogy már nem értek semmit! Előre is köszönöm a válaszukat!

  • bankmonitor.hu 2017-08-21 16:02:19 - Válasz

   Kedves Piros’83 Nem évül el, csak akkor ha YZ bank nem tesz semmit 5 évig.

 • Galló Sándor 2017-08-22 14:51:27 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Levonás terheli a fizetésemet, ötven százalék erejéig, ami “rendben” is volna. 246000 Ft. helyett kapok 123000 ezer forintot. Tíz hónap alatt, folyamatosan keletkezett egy plusz jövedelemem, 243000 forint, amit egy összegben számoltak el és fizettek ki. A nettó bérként viszont 142500 forintot kaptam. Tudom, hogy ez az öregségi nyugdíj ötszöröse, amely fölötti résszel korlátlanul rendelkezhetnek. Viszont a jövedelem nem egy hónap alatt, hanem tíz hónap alatt keletkezett. A levonásnál nem kellett volna ezt is figyelembe venni? A jogszabály is “havi” 142500 forintról ír. Az így keletkezett jövedelmem csak havi 24300 forinttal több jövedelem, vagyis 270300 Ft., aminek az ötven százaléka még mindig alatta van a havi 142500 forintnak. Van-e lehetőségem, illetve esélyem sikeresen reklamálni?

 • Jani 2017-09-02 18:26:44 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Lakás hitelünk van egy banknál.Feleségem sajnálattal elhunyt 50%-Át az állam örökölte a hiteles lakásnak!A kérdésem hitel 50% át is az államot illeti meg? Valamint ha levonásra kerül sor az árvasági nyugdijból tilthatnak le amit a kislányom kap?
  Köszönöm előre is a válaszát!

 • klau 2017-09-11 20:16:41 - Válasz

  az lenne a kérdésem hogy a párom közmunkán van és most táppénzen van abbol vonhatnak e?

 • Zozó 2017-09-15 17:32:08 - Válasz

  Tiszteletem!

  A kérdésem: A jövedelmemből 50%-ot tiltanak, de még további letiltás áll sorba. Az egyik behajtó, amelyik sorban áll, inkasszót tett a bankszámlámra. Erről a tranzakcióról nem adott értesítést, Csinálhatnak-e ilyet egyáltalán. Ez szabályos így?

 • Reni 2017-09-18 13:07:08 - Válasz

  Tiszteletem!
  Egy végrehajtói levelet kaptam és az van rajta, hogy valami 2008-as telefontársaságos tartozás (323ezer) és most a fizetésem több mint 50százalékát vonták le minimálbérből. le vett a végrehajtó 85 ezer ft-ot.a maradék 30ezer nem elég se számlára se ennivalóra csak kb a munkába járáshoz szükséges bérletre.A végrehajtót hívtam azt mondták menjek be hozzájuk.de 25km-rrel arrébb lakom és az utiköltség lenne csak 15ezer ft.Mégis mit csináljak???
  Ne egyek és legyek hajléktalan?
  A végrehajtótól kaptam egy levelet de előtte évekig semmit sem….

  • bankmonitor.hu 2017-09-18 13:33:19 - Válasz

   Kedves Reni! Több végrehajtás esetén (és egy-két kivételes esetben) vonhatnak csak le 50%-ot. Főszabály szerint az elévülési idő 5 év, de ettől el lehet térni. Ezt azonban írásban kell rögzíteni. A leírtakból elég nehéz megmondani, hogy ez a követelés élő lehet-e. Nem tudni, hogy kapott-e felszólító levelet, ha igen mikor.Sajnos kideríteni, hogy jogos-e a követelés csak személyesen van lehetőség.

 • Reni 2017-09-19 06:53:10 - Válasz

  Tiszteletem! Tegnapi nap folyamán ismét kaptam egy levelet miszerint a fizetésem 33%át vonják le plusz 14 százalék éves kamat plusz 8% kamatot utalnia kell minden egyes levonás után a banknak.Meg van nevezve a munkahelyem is, hogy ezt a 8%-ot ők számolják ki.telefontársasági szerződés mely 2008-as -112ezer ft és abból lett -333ezer ft (előző evélben 323 volt).
  Írtam nekik levelet a tegnapi nap folyamán melyben részletfizetést igényelek kifejtettem az okokat is…
  A levél melyet küldtek apró betűkkel alá van írva, hogy végrehajtási kifogást terjeszthetek elő melynek költsége 15 ezer ft.Igazából azt nem értem hogy ha már a bankkal tárgyaltak, hogy vonják a fizetésem és még a levont összeg kamatát is ami kb nonszensz akkor miért kell bele vonni a munkahelyem is…nem milliókról van szó,hanem egy tartozásról amiről eddig nem is tudtam csak a levonás miatt….

 • Sankó 2017-09-21 13:38:50 - Válasz

  Tisztelt bankmonitor!

  A NAV felé van pár százezres saram.
  Jelenleg nem tudom kiegyenlíteni.
  Most lenne egy állandó, napi 2 órás munkám havi 30 ezerért.
  Ha jól értelmeztem az itt olvasottakat akkor 28.500 maradványig vonhatnának el, ha be leszek jelentve részmunkaidőben.
  Ez összegét tekintve nem lenne gond, de nem akarok ezzel égni a munkáltató előtt.
  Olvastam olyat is, hogyha a havi bér nem éri el a minimálbér 30%-át (mint esetemben) akkor az nem “rendes bejelentés” a NAV-hoz, nincs utána nyugdíj jogosultság, TB (ez nem baj, fizetem magam után külön a havi 7110-et).
  Így is lecsapnának rám, értesítik a foglalkoztatót?
  Mi a megoldás, mehet a bejelentés részmunkaidőben a minimálbér 30%-a alatt, megbízással vállaljam, vagy valami más ?
  Tudom, egy kicsit eltértem a profiljuktól, de köszönöm ha jön válasz.

 • annus59 2017-09-22 14:04:19 - Válasz

  Volt két letiltásom amelyikből az egyik már lejárt de még a végrehajtó megkapta ebben a hónapban is a 34 017ft-ot amit kértem,hogy utaljon vissza a számlámra.Azt a választ küldte ,hogy a fenti összeget áttette a másik letiltásra.Szerintem ezt nem teheti meg mert egy letiltásra csak 33%-ot lehet tiltani de így 50%-ot tiltott le.Jogosan járt-e el? válaszukat előre is köszönöm

  • bankmonitor.hu 2017-09-22 14:22:27 - Válasz

   Kedves Annus59! Jogosan járt el, több letiltás esetén ugyanis 50%-ig lehet végrehajtani a jövedlemet

 • annus59 2017-09-22 14:59:03 - Válasz

  de az első letiltás már megszünt áprilisban

 • Adam73 2017-09-23 14:27:54 - Válasz

  Érdekelne, hogy ha a munkabéremből végrehajtás alapján 50%-ot tiltanak le, a munkáltatót megkérdeztem, hogy milyen letiltások vannak beállítva, a kimutatás szerint több letiltás beállítása óta több mint öt év telt el. Ilyenkor lehetséges-e, hogy amennyiben öt éven belül a munkabérből nem kezdődik meg a letiltás akkor az elévül? Vagy 10-20 év alatt szűnik meg a végrehajtás.

 • Adam73 2017-09-25 10:39:02 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  A munkabéremből 50% kerül letiltásra, a munkáltatómtól kértem egy kimutatást, hogy jelenleg mit vonnak le a munkabérből illetve mennyi letiltás várakozik ami még nem kezdődött meg. A munkáltató által átadott kimutatás szerint több tétel aminek a letiltása beállításra került, de 5 év telt el a letiltás beállítása óta. Vagyis a munkáltató 5 után sem kezdte meg a végrehajtást kérőnek az utalást. A kérdésem az, hogy ilyenkor van -e elévülés vagy az egész végrehajtási eljárás nagyon sok év alatt fejeződik be.

  • bankmonitor.hu 2017-09-25 12:27:52 - Válasz

   Kedves Adam73! Attól, hogy a munkáltató mulasztott, még nem feltétlenül jelent elévülést. Az viszont már érdekes, hogy a munkáltató miért nem járt el a végrehajtói határozat alapján, illetve a végrehajtó miért nem jelentkezett.

 • ozo 2017-09-30 23:20:41 - Válasz

  Üdvözletem érdeklődni szeretnék alkalmi munka után járó bérböl vonhatnak-e a végrehajtók ? Az alkalmi munka utáni bér is beleszámít ha töbször vállalok ugyan annál a munkáltatónál alkalmi, munkát?

 • Bálint64 2017-10-04 08:17:08 - Válasz

  Üdvözletem! Érdeklődni szeretnék, hogyan lehetséges az hogy a netto munkabér 60%-a került levonásra?
  Köszönettel

 • Csiznier Zoltán 2017-10-04 11:05:37 - Válasz

  T,Bankmonitor !
  Végrehajtó határozat alapján több éve 50 %-t vonnak a nyugdíjamból ! Ezzel a végrehajtóval más ügyem nincs ! Most szeptember végén egy részszámlára hivatkozva megterhelte a bankszámlámat 2017 ft-tal ! Szerintem ezzel átlépte a törvényt,mert meghaladta a max 50 % levonását !
  Igazam van-e ?
  Köszönöm válaszukat
  Zoltán70

 • Tóth Lászlóné 2017-10-04 16:43:37 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Érdeklődni szeretnék, hogy két tartozásom milyen megoszlásban vonható.
  Rokkant nyugdíjas vagyok, s nyugdíjamból vonnak 33 %-ot. Most kaptam a végrehajtótól egy másik letiltásra szóló levelet.
  Rokkant nyugdíjam mellett dolgozom 4 órában, s azt szeretném megérdeklődni, hogy a munkabéremből is 33%-ot vonhatnak, vagy csak 17 %-ot? Rokkant nyugdíjamból már csak 3.500 Ft-ot vonhatnának, mert úgy tudom, hogy 28.500 Ft-ot a számlán kell hagyniuk, s gondolom, hogy a munkabérből vonnak, csak kérdés, hogy hány %-ot.

  Köszönöm válaszukat.
  Tóthné

 • díszpinty 2017-10-06 00:09:49 - Válasz

  Külföldön nyitok számlát és nem az Eu-ban onnan azért nem lehet letiltani ugye?

  • bankmonitor.hu 2017-10-06 08:46:55 - Válasz

   Kedves Díszpinty! Nincs tudomásunk arról, hogy le tudják-e tiltani a külföldi számlát. Ettől függetlenül célszerű felkeresni a végrehajtót és rendezni a tartozását, mert hatalmasra duzzadhat az adóssága.

 • Viktor 2017-10-10 14:45:36 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  A kérdésem a következő:
  Van egy napi 2 órás munkaviszonyom, egészségi állapotom nem is enged többet vállalni. A nettó fizetésem 30000 forint. Kapok még helyi bérlet juttatást (a munkáltató veszi meg a bérletet), étkezési támogatást és némi Erzsébet utalványt.
  Van sajnos több, 2008. előtti banki tartozásom, amelyek most kerültek elő, évekig csend volt.
  Beszéltem a végrehajtóval, hamarosan kapni fogja a munkáltatóm a letiltásokat.

  Két gyerekemet özvegyként egyedül nevelem.
  Kapunk családi pótlékot és árvasági ellátást.

  A kérdésem, hogy mire számíthatok, miből viszi a végrehajtás az 50 %-ot?

  Valamint ha lenne néha alkalmam és erőm alkalmi munkára vagy megbízási szerződéssel egy-egy rövidebb munkára, ott is köteles vagyok bejelenteni, hogy végrehajtás van ellenem?

  Nagyon köszönöm a segítséget!

 • Mathias 2017-10-11 14:09:10 - Válasz

  Gyerektartást fizetek, de nem bírósági kényszerből, hanem megállapodtunk volt párommal a mértékében. Ezt lehet-e úgy tekinteni, (bér letiltás estén) hogy terheli a fizetésemet, tehát ennyivel kevesebbet keresek? Ha írunk erről megállapodási szerződést, el kell fogadnia a végrehajtónak?
  Köszönöm.

  • bankmonitor.hu 2017-10-16 18:42:48 - Válasz

   Kedves MAthias! Csak a munkáltató általi levonás tekinthető tehernek, amit havi rendszerességgel Ön fizet/utal, az nem.

 • Erzsébet 2017-10-11 15:07:06 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Eddig vonták a 33%-ot a béremből, de a bírósági eljárás és a végrehajtás szüneteltetve lett.
  Tehát a mostani hónaptól már nem történt levonás.

  A kérdésem az lenne,:

  Ha rendszeresen átutalnék egy összeget a pénzintézet számlaszámára – közleményben a szerződés száma – az a pénzintézet részéről milyen elbírálást vonhatna maga után, illetőleg a végrehajtó kihagyása ezen összegekből lehetséges e?
  Mert ez ugye saját befizetés lenne, nem végrehajtás során beszedett összeg.

  Egy kb. akkora összegre gondoltam, ami az eddigi levonások kb. kétszerese.

  A célzata a dolognak az lenne, hogy esetleg jobb elbírálásban részesüljek a peren kívüli egyezség során, illetőleg a bíróság előtt is jó lenne, ha jobb színben tűnnék fel.
  Tehát a kifizetés, fizetési hajlandóságot szeretném ezzel jelezni, mert kb hat hónap múlva – március vagy utána – tudnék esetleg egy kicsit nagyobb hitelt felvenni a peren kívüli egyezség céljából.

  -⁠ kérdéseim -⁠
  -Lehetséges e a pénzintézetnek fizetni, átutalni így saját részről, nem fogja visszautalni az összeget?
  -Nem fogja e a pénzintézet az adósság elismerésként tekinteni a befizetéseket?
  -A végrehajtó kihagyható e a saját magam által kezdeményezett befizetések után, neki járó 8%-ból?
  -Milyen következménye lehet a saját magam által kezdeményezett befizetéseknek? -jogi, morális értelemben-
  A per jelenleg ott tart, hogy nem ismerem el a pénzintézet által számított kamat mennyiséget, de ha meg is nyerem a pert, akkor is több milliót kellene kifizetnem, tehát kárba nem vész az átutalt összeg.

  köszönöm, Erzsébet

  • bankmonitor.hu 2017-10-16 18:41:37 - Válasz

   Kedves Erzsébet! Amennyiben a bank már eladta a követelést, Ön csak a végrehajtóval van kapcsolatban. Hiába utalna a banknak, semmi értelme hiszen ez egy eladott követelés.

 • József 2017-10-12 12:16:59 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Kezes voltam,rokkantsági ellátást kapok.Vonják a 33%-át.A lakásvásárlótol nem vették el a jelzáloggal terhelt ingatlant és az adóstárstól sem,aki a felesége,akinek szintén van ingatlanja,gépjárműve..A takarékfaktor pedig nem ad semmi felvilágosítást,hogy ellenük milyen végrehajtás van(volt)..Jelenleg csak tőlem vonnak,aki nem valós adós.. Mit tehetek???

  • bankmonitor.hu 2017-10-16 18:39:59 - Válasz

   Kedves József! Mélységesen együtt érzünk Önnel. Sajnos azonban aki kezességet vállal, neki önállóan is helyt kell tudni állni a hitelért. A letiltás sajnos teljesen jogszerű ebben az esetben.

 • Moncsi 2017-10-18 17:23:14 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!

  Érdeklődni szeretnék, hogy levonás illetve inkasszó szempontjából a családi pótlék a mentes jövedelmek közé tartozik-e.

  Köszönettel:
  Moncsi

 • nagyne 2017-10-26 21:22:50 - Válasz

  Jó estét. KÉREM, ÍRJÁK MEG, rokkantsági járadékot kapok, a kérdésem az hogy letitahatnak e belöle? belenyulhatnak? ha jól tudom egy nyugdijszerü, de nem nyugdij. Ha jól tudom. KÉREM , segitségüket és válaszukat megköszönöm. végrejató letilthatja a nyudijfolyositónál? választ megköszönöm elöre is Marika

 • Szekrényes Csabáné 2017-11-02 19:28:01 - Válasz

  Tisztelt cim
  Munkahelyet váltok,érdeklődnék hogy okoz-e problémát hogy a jövedelmem 33%-át vonni kell,esetleg ez kizáró ok lehet szerződéskötéskor?

  • bankmonitor.hu 2017-11-03 06:14:27 - Válasz

   Tisztelt Szekrényes Csabáné! A végrehajtó felé illik, a munkáltató felé kötelező jelezni a letiltást. Így nem lesz elmaradása.

 • Kriszti35 2017-11-04 07:30:01 - Válasz

  Érdeklődni szeretnék. van 4M ft tartozás. A lakáshitelt essig a fizetésből volták. A fizetés netto 240000. Mennyit tilthatnak le ebből?

 • Angi 2017-11-08 15:01:28 - Válasz

  Érdeklődnék!
  Az inkasszó a számláról az összes pénz(munkabér) leszedhető?? Veszelyeztettve ezzel az illető megélhetését is???
  A valaszokat előre is köszönöm

 • B.Zsóka 2017-11-13 17:43:46 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Korábbi házasságom felbontásakor a vagyonmegosztásban nem sikerült a volt férjemmel megegyezni, így a közös életünk alatt, de az én nevemre felvett hitelek (neki általában nem volt bejelentett munkahelye, én pedig köztisztviselőként dolgozom 17 éve) a nyakamban maradtak. A családi ház eladása után ezek nagy részét sikerült rendeznem, de 2 hiteltartozás így is maradt, ezért fizetésem 50%-át több mint 2 éve tiltják (és amilyen lassan csökken az összeg a végrehajtói költségek miatt, még jó darabig fogják is).
  Tavaly újra férjhez mentem, szeretnénk egy közös gyermeket, de a fél fizetés így is nagyon nehezen osztható be (két kiskorú gyermekem van az előző házasságomból, de – bár a bíróság megítélte – gyermektartást az apjuk nem fizet, letiltható jövedelme nincs, utánuk a családi pótlékon kívül nem kapok semmit).
  Kérdésem tehát, hogy ha belevágunk a közös babaprojektbe, akkor a gyed-ből is letiltható-e a hiteltartozás? Illetve ha a nem, akkor más úton -pl. inkasszó – elviheti a jövedelmet a végrehajtó? Esetleg szünetel a letiltás, míg újra munkába állok? Nagyon fontos lenne ezt tisztáznunk a tervezés szempontjából. Bizonytalanba, nélkülözésbe inkább nem vállaljuk a kicsit.
  Köszönöm válaszukat!

 • Gabi 2017-11-13 18:50:17 - Válasz

  Érdeklődnék.
  Inkasszót raktam a számlámra és a fizetésem 100 százalékát levonták. Mit tehetek

 • Mónika 2017-11-20 08:27:16 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Kérdésem, hogy felmondási idő alatt lehet-e a bérből tiltani?

 • Rózsika 2017-12-02 18:41:28 - Válasz

  Tisztelt Bankmonitor!
  Erdeklődöm, hogy mivel itt olvastam, hogy eloszor a véghrehajtoi dijat vonjak a fizetesbol, ami kb. egy evig tart, de kozben az eos adott reszletfizetest, a mit a letiltas utan maradt összegből nem tudok fizetni, véllalni, mert az maga 60 ezer lenne havonta, igy mire szamithatok.

 • Réka 2017-12-11 19:10:32 - Válasz

  Jo napot.
  A kérdésem a következő lenne,hogy jogosan vonnak e több tartozás esetén(egyik fáz közmű,a másik autolizing amit most kezdenek el vonni, értesitettek több.mint 5év után…addig semmi,a bank elvitte tőlem anno az autot)
  .a fizetésem 50%-át már vonják,plusz most a 80 %-os rokkant vagyok-juttatásombol is elkeztek 33%-ot.tiltani.
  Ezek mind.jogosak?
  Két végrehajtó tilt…tudnának egymásrol?
  Nem lehet ez ellen védekezni?

 • nagy peter 2017-12-13 07:59:17 - Válasz

  joregelt szeretném kérdezni, hogy van letiltásom levonnták,a 33 százalékot,de most kapok juttalmat és eböl is akkarnak ez már szerintem ez 1 honapban lehetséges mert igy 66 százalékot vonnak le… tiszt… nagy peter

 • Katalin 2018-01-09 10:23:52 - Válasz

  Jó napot! Az érdekelne,hogy diákhitel tartozásomat a NAV vonja a munkabéremből. Jelenleg kisbabát várok, májusra, viszont a tartozás pár hónappal ezt az időpontot meghaladja. A diákhitel központtól érdeklődtem már és sajnos még szüneteltetést sem kérhetek erre az időszakra. Vonható-e ez a féle tartozás a május után következő juttatásokból (tgyás,gyed)?
  Köszönöm a választ előre is!

Szólj hozzá te is

Az email címet nem tesszük közzé.


Szakértői cikkek

Mobilfizetés

Szakértői cikkek

Vállalatfinanszírozási hírek

A Bankmonitor

Velünk időt és pénzt spórolhatsz mert nem kell bemenned egyesével minden bankba. Kalkulátorainkkal összehasonlíthatod a lakossági és vállalati pénzügyi termékeket és a döntésben személyesen is segítünk.

A Bankmonitor Csapata

Blogajánló

 • alapblog

  Magyarország hogyan teljesít?

  Az Inforádió „Párbeszéd a gazdaságról” című műsorában beszélgetett Balatoni András, az MNB közgazdasági előrejelzési és elemzési igazgatóságának a vezetője és Szabó László, a HOLD Alapkezelő...

 • Lakásfókusz

  Már az irodában is otthon érezhetjük magunkat

  A munkahelyünkre igencsak ritkán gondolunk úgy, mint egy nyugodt, otthonos helyre, ahová a kötelességeinken túl is szívesen járunk be. Ezen kíván változtatni a myhive nevű vadiúj irodamárka, amely az otthonos megvalósítást ötvözi a modern irodák sajátosságaival. A márka nemrég debütált Magyarországon, aminek köszönhetően öt irodaház is teljesen átalakul.